Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego : DOCXWniosek_o_wydanie_dowodu.DOCX
 

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo.

Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi posiadać dowód osobisty. Dowód może posiadać też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.
Z dowodem można podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód można zawiesić, jeśli zostanie zagubiony. I cofnąć jego zawieszenie — gdy się odnajdzie.
Dowód osobisty to dokument, który:

E-dowód (czyli dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku) służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód) zawiera następujące dane:

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

CAN

— numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:

Certyfikaty w e-dowodzie są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód.

Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować.

Dowód posiada certyfikaty:

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

Podpis osobisty

— zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Na certyfikat należy się zdecydować w momencie składania wniosku o dowód osobisty.
Osoby uprawnione do posiadania certyfikatów:

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebny jest 6-cyfrowy kod PIN 2.

Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujemy żadnego kodu PIN.

Można go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie e-dowód zostanie unieważniony.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane, co w e-dowodzie.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdzie się jedynie numeru CAN, który wykorzystywany jest, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdują się te same dane , co w e-dowodzie.

A dodatkowo następujące informacje:

Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania. 
Dlatego, jeśli się przeprowadzamy, nie musimy wymieniać dokumentu.

WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO:

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność dowodu osobistego. Można wymienić wcześniej na e-dowód, należy tylko złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH:

Wniosek : PDFWSO_Wniosek_przekazanie_danych_kontaktowych_RDK_styczen2020.pdf
W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

 

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

  1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
  2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
  3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:

 

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

 

Podstawa prawna:

 

Wersja XML