Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Nowa ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności obowiązująca              od dnia 01 stycznia 2018 roku

 

1. Utrzymanie obowiązku meldunkowego.

2. Wprowadzenie do zakresu informacyjnego PESEL nowych danych:

-cudzoziemców- rejestrowanych przez organ gminy właściwy do zameldowania powyżej 30 dni.

3.Zameldowanie drogą elektroniczną przez ePUAP- należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującym, potwierdzające pobyt w lokalu. Organ gminy może, w razie uzasadnionych wątpliwości, żądać okazania oryginałów dokumentów, jeżeli dołączono odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (np.skany).

Wersja XML