Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 27.04.2015 r. pod numerem 96212 - 2015

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - remont ul. Szkolnej i ul. Lipowej w Komprachcicach.pdf
DOCSIWZ_ul. Szkolna i ul. Lipowa wraz z zał. 1-5 i 8.doc
PDFZałącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf
PDFzał. nr 7 do SIWZ remont ul. Szkolnej i Lipowej w Komprachcicach.pdf

Zawiadomienie

PDFzawiadomienie o wyborze oferty - remont ul. Szkolnej i ul. Lipowej.pdf

 

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia remont ul. Szkolnej i ul. Lipowej w Komprachcicach.pdf
 

Wersja XML