Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.

Komprachcice; 10.07.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFOferta realizacji zadania publicznego OSP Chmielowice.pdf
 

 

 

Komprachcice; 08.06.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFoferta OSP Chmielowice.pdf
 

 

 

Komprachcice; 27.05.2015 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowicach o nazwie „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy” we wnioskowanej kwocie dotacji 1.000 zł.

W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

W załączeniu oferta:

PDFoferta OSP w Chmielowicach.pdf

Wersja XML