Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO

Ogłoszenie zostało zamieszcvzone w BZP w dniu 10.09.2015 r. pod numerem 236948 - 2015

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie - Termomodernizacja.pdf
PDFSIWZ_zał. nr. 1-5 i 8 Termomodernizacja.pdf

PDFZmiana SIWZ_zał nr 8 (umowa).pdf

DOCZałącznik nr 6 Specyfikacja Techniczna.doc
PDFZałącznik nr 7 - przedmiar robót termomodernizacja.pdf
PDFZałącznik nr 9 - Rysunek poglądowy.pdf

Pytania i odpowiedzi

PDFPytania i odpowiedzi Termomodernizacja.pdf
JPEGRys. schody3.jpeg
JPEGrys. schody2.jpeg
JPEGrys. schody1.jpeg

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Termomodernizacja-Komprachcice.pdf
 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamowienia Termomodernizacja.pdf
 

Wersja XML