Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 23.09.2015 r. pod numerem 249732 - 2015

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie - schody.pdf
PDFSIWZ_zał. 1-5 i 8 schody.pdf

PDFPRZEDMIAR.pdf
DOCXZał. nr 6 STWiOR.docx

Załącznik nr 9 do SIWZ

PDFELEWACJE II.pdf
PDFELEWACJE-Model (2).pdf
PDFELEWACJE-Model.pdf
PDFKONSTRUKCJA - RZUT SCHODÓW-Model.pdf
DOCOPIS TECHNICZNY - UG KOMPRACHCICE.doc
PDFPłyta jednokierunkowo zbrojona - bieg schodów.pdf
PDFPłyta jednokierunkowo zbrojona - płyta górna.pdf
PDFPRZEKRÓJ A-A-Model.pdf
 

JPEGPodnośnik hydrauliczny.jpeg

PDFPytania i odpowiedzi - Schody.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - schody.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia- schody.pdf
 

Wersja XML