Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 15.04.2016 r. pod numerem 92104 - 2016

Pliki do pobrania:

PDFogłoszenie o zamówieniu- remont dróg w GK.pdf
PDFSIWZ_drogi w Gminie Komprachcice2016.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót drogi2016.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót drogi2016.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty drogi2016.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - drogi2016.pdf
 

Wersja XML