Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części

Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność w udziale 3/24 części do całości Gminy Komprachice przeznaczone do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela

DOCWykaz do sprzedazy-3-24 komprachcice.doc
 

 

 

Wersja XML