Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie


Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziekaństwo, gmina Komprachcice oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice

DOCDomecko - wyłożenie OBWIESZCZENIE.doc

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7651397
w tym miesiącu: 35099
dzisiaj: 2955

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1