Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFprojekt uchwały - 2016.pdf
JPEGKomprachcice Uwarunkowania - Rys Zm St - Załącznik nr 2.jpeg
JPEGKomprachcice Kierunki - Rys Zm St - Załącznik nr 7.jpeg
JPEGKomprachcice Kierunki - Rys Zm St - Załącznik nr 3.jpeg
JPEGKomprachcice Uwarunkowania - Rys Zm St - Załącznik nr 6.jpeg
PDF01 wstęp - UTS 2016.pdf
PDF02 tekst_zm. studium_Uwarunkowania - UTS 2016.pdf
PDF03 tekst_zm. studium_Kierunki - UTS 2016.pdf
PDF04 synteza - UTS 2016.pdf
PDF01 wstęp - ZS 2016.pdf
PDF02 tekst_zm. studium_Uwarunkowania - ZS 2016.pdf
PDF03 tekst_zm. studium_Kierunki - ZS 2016.pdf
PDF04 synteza - ZS 2016.pdf
PDFprognoza_studium_Komprachcice.pdf
JPEG54 Komprachcice_2015.jpeg
 

Wersja XML