Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach

Numer wpisu                                                               

150/2016

Zakres przedmiotowy wniosku                               

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach

Znak sprawy

BGR.6131.171.2016.RJ

Data złożenia

11.08.2016

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

-  

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Komprachcice

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Referat Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Decyzja

Wersja XML