Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 08.11.2016 r. pod numerem 339057 - 2016

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie - szkoła Wawelno.pdf

PDFZmiana ogłoszenia - szkoła Wawelno.pdf

PDFSIWZ - szkoła Wawelno.pdf

PDFzmiana SIWZ - Modernizacja parteru Szkoły Podstawowej w Wawelnie.pdf

PDFSTWiOR - szkoła Wawelno.pdf

PDFPrzedmiar - szkoła Wawelno.pdf

PDFPytania i odpowiedzi - szkoła Wawelno.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy:

PDFrys. nr E9.pdf
PDFrys. nr E8.pdf
PDFrys. nr E7.pdf
PDFrys. nr E6.pdf
PDFrys. nr E5.pdf
PDFrys. nr E4.pdf
PDFrys. nr E3.pdf
PDFrys. nr E2.pdf
PDFrys. nr E1.pdf
PDFOpis-PB.pdf
JPEGOpis-instal. sanit.1.jpeg
JPEGOpis instal. sanit.2.jpeg
PDFOpis cz. elektryczna.pdf
JPEGInstal. wod.-kan..jpeg
JPEGInstal. c.o..jpeg
PDFARCH.2.pdf
PDFARCH.1.pdf

PDFZestawienie Opraw Oświetleniowych.pdf

Informacja po otwarciu ofert:
PDFInformacja po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 Pzp).pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoła Wawelno.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - szkoła Wawelno.pdf
 

 

Wersja XML