Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste powietrze

Palenie śmieci w przydomowych piecach – ten proceder w sezonie grzewczym pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.

W Polsce rocznie średnio produkuje się 58 mln m3 odpadów komunalnych. Taka ilość powoduje, że niektórzy ze śmieci uczynili główny materiał opałowy, a do sezonu grzewczego przygotowują się cały rok pieczołowicie gromadząc wszelkie zużyte opakowania.

Jak bardzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską – czy to mała wieś, czy wielkie miasto, ogromna willa czy biedna chatynka. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu.

Palenie szkodzi!
Wydajność energetyczna spalania nieposegregowanych śmieci jest niewielka, a konsekwencje mogą być bardzo poważne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy. Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, ale także kamienic ogrzewanych piecami kaflowymi.

Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń – w dymie z kominów możemy znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalania odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. „Przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu – popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy formaldehyd.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutek? Cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia. Problem jest bardzo poważny, bo jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków.

 

Wokół nas znajduje się wiele rzeczy, które mogą służyć jako opał, ale nie wszystko może trafić do naszego pieca. Co gorsza większość naszych pieców nie nadaje się do czystego spalania nawet podstawowych paliw, które zalecają ich producenci. Bardzo ważne jest, aby stosować paliwa oraz sposoby ich spalania, które minimalizują ilość i stopień szkodliwości produktów ubocznych.

 

Czym można palić w piecu?

węglem, koksem dowolnego rodzaju,
drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%,
papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna,
odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikaliami i opakowaniami z tworzyw sztucznych,
odpadami z kory i korka,
trocinami, wiórami i ścinkami,
ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi,
brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą), zbożem.

 

Czym nie wolno palić w piecu ?

śmieciami takimi jak :

plastikowe pojemniki butelki po napojach, kartony po sokach,
plastikowe torby z polietylenu,
zużyte opony,
inne odpady z gumy,
przedmioty z tworzyw sztucznych,
elementy drewniane pokryte lakierem,
meble pokryte lakierem,
sztuczna skóry,
opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
opakowania po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów,
papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Należy pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości, podczas gdy przyczyna choroby nie jest rozpoznana i usunięta.

Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościach co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże wysokości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia tak łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Im bliżej źródła spalania, tym więcej zanieczyszczeń w powietrzu .

Dymy wydostające się z kominów domów mogą wyglądać bardzo różnie. W zależności od tego co spalane jest w piecach domowych, dymy przybierają różne zabarwienie.

Biały dym zbliżony wyglądem do pary wodnej jest uważany za bezpieczny – powstaje w wyniku spalania suchego drewna, gazu, oleju opałowego, koksu lub węgla dobrej jakości.

Ciemnoszary dym powstaje w wyniku spalania paliw stałych, takich jak węgiel lub wilgotne drewno gorszej jakości, biomasa.

Czarny dym powstaje w wyniku spalania złej jakości węgla lub mokrego drewna złej jakości. Powoduje dużą zawartość pyłów i sadzy w powietrzu.

Dym o niejednolitej barwie, bladopomarańczowy/bury powstaje w wyniku spalania odpadów różnego pochodzenia, to znak, że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, obierki, stare ubrania. Palimy wszystko, co popadnie – stare opony, zużyte pampersy i zwykłe śmieci. Jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.

 

Jednym z najczęściej spalanych odpadów są odpady z tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp.

Najbardziej popularne tworzywa sztuczne

Poli(tereftalan etylenu), czyli popularny PET to chyba najbardziej rozpoznawalny przykład tworzywa sztucznego. Pod względem chemicznym jest poliestrem. „PET” od razu budzi skojarzenie z popularnymi plastikowymi butelkami. To właśnie z tego tworzywa sztucznego produkuje się dzisiaj butelki i wiele innych rodzajów opakowań.

Polichlorek winylu - polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu.

Odpady z PCV są bardzo rozpowszechnione.
PCV produkowane jest już od wielu lat i dlatego odpady te są często spalanym materiałem. PCV, podobnie jak większość tworzyw sztucznych, stwarza poważne zagrożenie w warunkach spalania. Proces, w którym PCV ulega spaleniu charakteryzuje się gwałtownym i dynamicznym przebiegiem, w wyniku którego wydzielają się znaczne ilości dymu, sadzy i lotnych substancji toksycznych (toksyczne produkty rozkładu). Główne niebezpieczeństwo nie wiąże się jednak ze spaleniem samego PCV, lecz z faktem, iż w temperaturze około 200˚ C następuje wydzielanie gazowych produktów spalania: tlenku węgla i chlorowodoru - HCl (około 50% masy początkowej).

Polietylen

Jest polimerem zbudowanym z cząsteczek CH2 występuje jako utwardzony lub nieutwardzony (folie, torby foliowe, reklamówki)

Równie często spalanym odpadem są płyty z laminowanego włókna szklanego. Palność laminatów jest podobna do palności suchego drewna, w procesie spalania wydzielają się duże ilości czarnego, kopcącego dymu zawierającego duże ilości sadzy. Dymy wydzielające się w czasie spalania laminatów zawierają związki chloru, bromu i antymonu, pochodzące z substancji utwardzających i pomocniczych stosowanych w produkcji żywic używanych do laminowania.

 

Podobnie jak tworzywa sztuczne często spalanym odpadem są odpady z opakowań wielomateriałowych. Definicja opakowań wielomateriałowych i przyjęta praktyka w krajach UE zalicza do opakowań wielomateriałowych wszelkie połączenia dwóch lub więcej różnych materiałów, niezależnie od ich procentowego udziału w opakowaniu.

Spalanie opakowań wielomateriałowych powoduje powstawanie produktów podobnych do tych jakie powstają w czasie spalania tworzyw sztucznych.

 

Pomocne linki:

http://www.opole.pl/program-ograniczenia-niskiej-emisji/

http://misja-emisja.pl/

http://niskaemisja.pl/

http://www.powietrze.opole.pl/

 

Wersja XML