Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

USC-8

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego"

2. Załączniki:

· dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku,

· dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

· za wydanie zezwolenia - 39 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść przelewem na konto nr: 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057 lub gotówką w kasie zlokalizowanej w Urzędzie Gminy Komprachcice, przy ul. Kolejowej 3.

Dla osób wpłacających z zagranicy kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 62 1020 3668 0000 5802 0015 7057

Osoby występujące do Urzędu Stanu Cywilnego w Komprachcicach z wnioskiem w określonej sprawie, obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Komprachcicach (USC); 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3, pok. 2, tel. (77) 403 17 11, e-mail: usc@komprachcice.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC.

VI. UWAGI:

Dokumenty w sprawie wydania zezwolenia przyjmuje Kierownik USC w Komprachcicach – pokój 2.

VII. ZAŁĄCZNIKI:

DOCwniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesiecznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.doc
 

 

Wersja XML