Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

komunikat odwołanie

Komunikat Wójta Gminy Komprachcice

Wójt Gminy Komprachcice działając na podstawie podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. – zwana w dalszej części ustawą) odwołuje  przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr :

203/56 położona w Chmielowicach,

200/97 i 201/97 położone w Chmielowicach

69 położona w Chmielowicach

63 położona w Chmielowicach

Przetargi zostały odwołane z powodu wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. § 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1134). Art. 41 ust. 1 zd. 2 ustawy stanowi, iż Wyznaczony termin (o miejscu zawarcia umowy sprzedaży) nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zatem termin ten przypadnie na rok 2017. W związku        z powyższym czynności nabycia nieruchomości mogą być obarczone wadą prawną.

PDFkomunikat odwolanie.pdf
 

Wersja XML