Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice

PDFMPZP Polska Nowa Wieś - tekst prognozy.pdf
PDFMPZP Polska Nowa Wieś - rysunek prognozy.pdf
PDFMPZP PNW 2017-04-01 wylozenie tekst.pdf
PDFMPZP PNW 2017-04-01 wylozenie rysunek.pdf
 

Wersja XML