Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI

PRZETARG NIEOGRANICZONY -  DOWÓZ UCZNIÓW/ DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI

Ogłoszenie nr 543257-N-2017 z dnia 2017-07-03 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Pliki do pobrania:

PDFOGŁOSZENIE.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia Publicznego.pdf
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOWÓZ UCZNIÓW/ DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML