Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komprachcice przeznaczonej do dzierżawy 

działka nr 631/5 km 1 w Komprachcicach - powierzchnia dzierżawy 30 m 2

 

DOCXwykaz 631 5.docx
 

Wersja XML