Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 30.01.2018 pod nr 511507-N-2018

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczo-technicznych.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCzałączniki do SIWZ (edytowalne).doc
PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf
PDFDECYZJA z dn. 9.11.2016 - pozwolenie budowlane.pdf
PDFSTWiOR.pdf
PDFArchitektura - ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf
PDFArchitektura - ELEWACJA ZACHODNIA.pdf
PDFArchitektura - PRZEKRÓJ A03.pdf
PDFArchitektura - ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf
PDFArchitektura - ELEWACJA WSCHODNIA.pdf
DOCArchitektura - opis techniczny.doc
PDFRysunek otworów w dachu pod wentylacje - z opisem.pdf
PDFArchitektura - PRZEKRÓJ A01.pdf
PDFArchitektura - RZUT 1 PIĘTRA.pdf
PDFArchitektura - RZUT DACHU.pdf
PDFArchitektura - RZUT PARTERU.pdf
PDFRysunek otworów w dachu pod wentylacje - z opisem.pdf
DOCKOMPRACHCICE SOK 2016 P.W..doc
PDFRYS. NR 2 RZUT STROPU NAD PARTEREM KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
PDFRYS. NR 3 RZUT STROPU NAD I PIĘTREM KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
XLSWYKAZ STALI PROFILOWEJ.xls
PDFOpis techniczny instalacje sanitarne.pdf
PDFrys. nr IS2 - Rzut parteru - instalacja wod.-kan., hydrantowa.pdf
PDFrys. nr IS6 - Aksonometria wody.pdf
PDFrys. nr IS7 - Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFOpis techniczny instalacje elektryczne.pdf
PDFRys. nr 11E - Rzut Parteru - Inst. elektr. oświetlenia.pdf
PDFRys. nr 13E - Rzut Piętra - Inst. elektr. oświetlenia.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

Wersja XML