Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan

PDFOgłoszenie - Rewitalizacja parku w Domecku - udrożnienie stawu i odtworzenie ściezek parkowych.pdf
PDFSIWZ Rewitalizacja parku w Domecku -udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych.pdf
DOCzałączniki SIWZ (edytowalne).doc
PDFPozwolenie - Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.pdf
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf
PDFREWITALIZACJA PARKU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDFRYS.2 WYPOSAŻENIE - MOSTEK.pdf
PDFRYS.8 _PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE.pdf
PDFInformacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf

PDFWYJAŚNIENIE TREŚCI.pdf
PRDDomecko - Park - etap I - przedmiar robót.PRD

PDFWyjaśnienie treści SIWZ (3).pdf
PDFOPIS- PROJEKT BUDOWLANY PARK DOMECKO.pdf

PDFWyjasnienie treści SIWZ (4).pdf
PDFOPIS- PROJEKT BUDOWLANY PARK DOMECKO.pdf

PDFWyjaśnienia treści SIWZ (2).pdf
PDFSchemat osadzenia krawężnika.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML