Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2018

Wójtem Gminy Komprachcice został Leonard Pietruszka, na którego swój głos oddało 2 658 wyborców. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2876 wyborców, co stanowi 39,45% uprawnionych do głosowania.

Poniżej prezentujemy skład nowej Rady Gminy Komprachcice. W 15-osobowym składzie znaleźli się przedstawiciele dwóch komitetów: KWW Leonarda Pietruszki (8 mandatów) oraz KWW Mniejszość Niemiecka (7 mandatów):
Anita Jesse  (KWW Leonarda Pietruszki)
Krzysztof Szopa  (KWW Leonarda Pietruszki)
Agnieszka Zyzik  (KWW Leonarda Pietruszki)
Anna Bodzioch  (KWW Leonarda Pietruszki)
Gerard Zając  (KWW Leonarda Pietruszki)
Maria Neumann  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Sławomir Augustyniak  (KWW Leonarda Pietruszki)
Waldemar Wencel  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Angelika Giza  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Damian Piechaczek  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Daniel Pawleta  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Łukasz Piechaczek  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Beata Smarzlik  (KWW Mniejszość Niemiecka)
Józef Kremer  (KWW Leonarda Pietruszki)
Stanisław Korzekwa  (KWW Leonarda Pietruszki)

Głosowania nie przeprowadzono w 14 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 292 osób, to jest 42,69% uprawnionych do głosowania.

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf
PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Komprachcice.pdf
PDFWyciąg z postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu I - powołanie ObKW.pdf

PDFUchwała o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Komprachcice.pdf
PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf
PDFKomunikat Urzędnika Wyborczego - o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatur do OKW.pdf
PDFOBWIESZCZENIE o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń.pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 września 2018 r. o obwodach głosowania.pdf
PDFKomunikat Urzędnika Wyborczego - o dyżurach.pdf
PDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej - o powołaniu i dyżurach.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I.pdf

Urzędnikiem Wyborczym na terenie Gminy Komprachcice powołany został pan Grzegorz Filipkowski.

PDFObwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych.pdf
PDFObwieszczenie Starosty Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-278-18 RPO z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.(1928313_2192072).pdf

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PDFUprawnienia niepełnosprawnych.pdf
PDFTerminy uprawnień dla niepełnosprawnych.pdf
PDFWniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.PDF
PDFZgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF
PDFZgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf
 

WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH OBYWATELI POLSKICH
PDFWarunki udziału w wyborach dla obywateli polskich.pdf
 

WARUNKI UDZIAŁU W WYBORACH OBYWATELI UE
PDFWarunki udziału w wyborach dla obywateli UE.pdf
 

WNIOSKI
DOCWniosek o udostęp.spisu.doc
DOCWniosek o dop. do lokalu dla niepełnosprawnego.doc
 

ARCHIWALNE
PDFInformacja Dyrektora Delegatury KBW o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz o liczbie urzędników wyborczych w każdej gminie na obszarze właściwości Delegatury.pdf

 

Wersja XML