Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia - ogłoszenia

PDFkomunikat nr 2.2022 Powiatowego Inspektora Nadzoru.pdf

PDFPowiatowy inspktorat Nadzoru Budowlanego - kontrola placów zabaw.pdf

PDFUdzielenie pozwolenia wodnoprawnego - wszczęcie postępowania.pdf

PDFInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca wścieklizny.pdf

PDFOgłoszenie o wskaźniku zwiększającym oraz statystycznej liczbie uczniów na 2018 rok.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.pdf

 

Wersja XML