Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCProjekt umowy - zał. nr 1 do SIWZ.doc
DOCzałączniki do SIWZ (edytowalne).doc
PDFdecyzja-z-dn-9112016-pozwolenie-budowlane.pdf
PDFarchitektura-elewacja-polnocna.pdf
PDFarchitektura-elewacja-poludniowa.pdf
PDFarchitektura-elewacja-wschodnia.pdf
PDFarchitektura-elewacja-zachodnia.pdf
DOCarchitektura-opis-techniczny.doc
PDFarchitektura-przekroj-a01.pdf
PDFarchitektura-przekroj-a03.pdf
PDFarchitektura-rzut-1-pietra.pdf
PDFarchitektura-rzut-dachu.pdf
PDFarchitektura-rzut-parteru.pdf
DOCkomprachcice-sok-2016-pw.doc
PDFopis-techniczny-instalacje-elektryczne.pdf
PDFopis-techniczny-instalacje-elektryczne-1.pdf
PDFopis-techniczny-instalacje-sanitarne.pdf
PDFprzedmiar-robot.pdf
PDFrys-nr-2-rzut-stropu-nad-parterem-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFrys-nr-3-rzut-stropu-nad-i-pietrem-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFrys-nr-11e-rzut-parteru-inst-elektr-oswietlenia-1.pdf
PDFrys-nr-11e-rzut-parteru-inst-elektr-oswietlenia-2.pdf
PDFrys-nr-13e-rzut-pietra-inst-elektr-oswietlenia.pdf
PDFrys-nr-is2-rzut-parteru-instalacja-wod-kan-hydrantowa.pdf
PDFrys-nr-is6-aksonometria-wody.pdf
PDFrys-nr-is7-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej.pdf
PDFrysunek-otworow-w-dachu-pod-wentylacje-z-opisem.pdf
PDFrysunek-otworow-w-dachu-pod-wentylacje-z-opisem-1.pdf
PDFstwior.pdf
XLSWYKAZ STALI PROFILOWEJ.xls

PDFWyjaśnienia.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML