Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś

PDFMPZP PNW 2018-03-30 wyłożenie 3.pdf
PDFOgłoszenie Wójta PNW 3 wyłożenie.pdf

PDFPNW_2018-03-27 wylozenie 3 GRANICE.pdf
 

Wersja XML