Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice

Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice - unieważniony

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFSTWiOR.pdf
DOCedytowalne załączniki SIWZ.doc
XLSXformularz kosztorysu ofertowego.xlsx

PDFinformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFogłoszenie o unieważnieniu.pdf
 

Wersja XML