Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFOświadczenie gł. projektanta.pdf
PDFoświadczenie gł. projektanta 1.pdf
część drogowa
PDFOpis PW-Ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogi nr.429 na odcinku.pdf
PDFPW - PRD 08-12-2017.pdf
PDFrys. nr 1.pdf
PDFrys. nr 2.pdf
PDFrys. nr 3.pdf
PDFrys. nr 4.pdf
PDFrys. nr 5.pdf
PDFrys. nr 6.pdf
PDFrys. nr 7.pdf
PDFrys. nr 8.pdf
PDFSTWiOR CPR Ochodze Komprachcice.pdf
kanalizacja deszczowa
PDFProjekt wykonawczy.pdf
PDFPW-PRD-KD-08-12-2017.pdf
PDFrys. nr 1.pdf
PDFrys. nr 2.pdf
PDFrys. nr 3.pdf
PDFrys. nr 4.pdf
PDFrys. nr 5.pdf
PDFrys. nr 6.pdf
PDFrys. nr 7.pdf
PDFrys. nr 8.pdf
PDFrys. nr 9.pdf
PDFrys. nr 10.pdf
PDFrys. nr 11.pdf
PDFrys. nr 12.pdf
PDFrys. nr 13.pdf
PDFrys. nr 14.pdf
PDFrys. nr 15.pdf
PDFrys. nr 16.pdf
PDFrys. nr 17.pdf
PDFSTWiOR deszczówka.pdf
konstrukcje
PDFOpis konstrukcja PW-Ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogi nr.42.pdf
PDFPW PRD 12-12-2017.pdf
PDFrys_K_01.pdf
PDFrys_K_02.pdf
PDFSSTWiOR listopad 2017 CPR Ochodze-Komprachcice.pdf
oświetlenie - kolizje
PDFPRZEDM-Ochodze-przeb.l.en.i telekom..pdf
PDFplany-och.pdf
PDFpt-ochodze.pdf
PDFMATERIAŁY-Ochodze-przeb.l.en.i telekom..pdf
DOCspecyfikacja e.en.doc
przejścia
PDFPRZEDM~1.PDF
PDFplan-miebieski.pdf
PDFpt-niebieski.pdf
PDFMATERIAŁ-Ochodze-ośw.przejść,dr.k.429.pdf

Informacja z otwarcia ofert
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
PDFwniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

 


  

Wersja XML