Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC

Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCedytowalne załączniki do SIWZ.doc
XLSXformularz kosztorysu ofertowego.xlsx
PDFzał. nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf
PDFzał nr 8 do SIWZ-Przedmiar.pdf

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML