Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice

Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCedytowalne załączniki do SIWZ.doc
PDFOswiadczenie projektanta 1.pdf
PDFOswiadczenie projektanta 2.pdf
PDFPrzedmiar branża budowlana.pdf
PDFPrzedmiar branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar branża sanitarna.pdf
PDFSTWiOR budowlana.pdf
PDFSTWiOR instalacje elektryczne.pdf
PDFSTWiOR instalacje sanitarne.pdf

Architektura
PDF1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
PDF2 RZUT ISTNIEJĄCEJ PIWNICY.pdf
PDF3 RZUT PARTERU.pdf
PDF4 RZUT 1 PIĘTRA.pdf
PDF5 RZUT DACHU.pdf
PDF6 PRZEKRÓJ A01.pdf
PDF7 PRZEKRÓJ A02.pdf
PDF8 PRZEKRÓJ A03.pdf
PDF9 ELEWACJA POŁUDNIOWA.pdf
PDF10 ELEWACJA ZACHODNIA.pdf
PDF11 ELEWACJA PÓŁNOCNA.pdf
PDF12 ELEWACJA WSCHODNIA.pdf
PDF13 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf
PDF14 ZESTAWIENIE STOLARKI DRWIOWEJ.pdf
DOCArchitektura - opis techniczny.doc
 

Instalacje elektryczne
PDFOpis techniczny instalacje elektryczne.pdf
PDFRys nr. 1E - SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA.pdf
PDFRys nr. 2E - SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ TG.pdf
PDFRys nr. 3E - SCHEMAT TABLICY HOLU TH.pdf
PDFRys nr. 4E - SCHEMAT TABLICY SALI WIELOFUNKCYJNEJ TSW.pdf
PDFRys. nr 5E - SCHEMAT TABLICY PARTERU – TP.pdf
PDFRys. nr 6E - SCHEMAT TABLICY MIESZKANIA TM.pdf
PDFRys. nr 7E - SCHEMAT TABLICY KTŁOWNI TK.pdf
PDFRys. nr 8E - SCHEMAT TABLICY SCENY – TZS.pdf
PDFRys. nr 9E - SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA – TP1.pdf
PDFRys. nr 10E - TABLICA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI TKG.pdf
PDFRys. nr 11E - Rzut Parteru - Inst. elektr. oświetlenia.pdf
PDFRys. nr 12E - Rzut Parteru - Inst. elektr. gniazd.pdf
PDFRys. nr 13E - Rzut Piętra - Inst. elektr. oświetlenia.pdf
PDFRys. nr 14E - Rzut Piętra - Inst. elektr. gniazd.pdf
PDFRys. nr 15E - Rzut Piwnicy - Inst. elektryczne.pdf
PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.pdf

Instalacje sanitarne
PDFOpis techniczny instalacje sanitarne.pdf
PDFrys. nr IS1 - Rzut piwnicy - instalacja c.o..pdf
PDFrys. nr IS2 - Rzut parteru - instalacja wod.-kan., hydrantowa.pdf
PDFrys. nr IS3 - Rzut parteru - instalacja wentylacji, klimatyzacji, c.o..pdf
PDFrys. nr IS4 - Rzut piętra - instalacja wod.-kan..pdf
PDFrys. nr IS5 - Rzut piętra - instalacja wentylacji, klimatyzacji, c.o..pdf
PDFrys. nr IS6 - Aksonometria wody.pdf
PDFrys. nr IS7 - Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFrys. nr IS8 - Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej.pdf
PDFrys. nr IS9 - Rozwinięcie instalacji c.o..pdf
PDFrys. nr IS10 - Przekrój instalacji wentylacji A-A.pdf
PDFSchemat wymiarowania kształtek wentylacyjnych.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna instalacje sanitarne.pdf

Konstrukcje
XLSBUDYNEK SOK KOMPRACHCICE WYKAZ DREWNA 1.xls
XLSBUDYNEK SOK KOMPRACHCICE WYKAZ STALI PROFILOWEJ 1.xls
XLSBUDYNEK SOK KOMPRACHCICE ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 1.xls
XLSBUDYNEK SOK KOMPRACHCICE ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 2.xls
DOCKOMPRACHCICE SOK 2016 P.W..doc
PDFRYS. NR 1 RZUT FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
PDFRYS. NR 2 RZUT STROPU NAD PARTEREM KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
PDFRYS. NR 3 RZUT STROPU NAD I PIĘTREM KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
PDFRYS. NR 4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf
PDFRYS. NR 5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KONSTRUKCJA SOK KOMPRACHCICE 2016-10-18-Model.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf
 

Wersja XML