Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCedytowalne załączniki do SIWZ.doc
XLSXformularz kosztorysu ofertowego.xlsx
PDFzał. nr 7 do SIWZ - STWiOR.pdf
PDFzał nr 8 do SIWZ-Przedmiar.pdf

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

Wersja XML