Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

W GMINIE KOMPRACHCICE

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogłoszenie o zamówieniu ogłoszone w DUUE.pdf
część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW - SIWZ): PDFczęść I Instrukcja dla Wykonawców (IDW-SIWZ).pdf
IDW zał 1 JEDZ: PDFJednolity europejski dokument zamówienia (ESPD).pdf
ZIPJEDZ.zip
część II wzór umowy: PDFCzęść III Istotne postanowienia umowy-projekt umowy.pdf

WYJAŚNIENIE 1
PDFWYJASNIENIE 1.pdf

WYJAŚNIENIE 2
PDFWYJAŚNIENIE 2.pdf
DOCXzaktualizowan formularz oferty.docx

Informacja o złożonych ofertach. Informacja o unieważnieniu przetargu.
PDFInformacja o złożonych ofertach. Informacja o unieważnieniu przetargu.pdf
 

 

Wersja XML