Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  w Gminie Komprachcice

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFczęść I Instrukcja dla Wykonawcy (IDW, SIWZ).pdf
DOCXczęść III Istotne postanowienia umowy - projekt umowy.docx
PDFJEDZ.pdf
ZIPespd-request(1).zip
DOCXIdentyfikator postępowania.docx
PDFwyjaśnienie.pdf
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 

Wersja XML