Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024

Wykaz sołectw i sołtysów:

1. Domecko
   Daniel Litwiniec

2. Dziekaństwo
   Michał Paterak

3. Komprachcice
   Joachim Labusga

4. Ochodze
   Rozwita Piechota

5. Osiny
  Maria Lauterbach

6. Polska Nowa Wieś
   Łukasz Dydzik

7. Wawelno
   Józef Kremer

 

 

Wersja XML