Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego  na ul. Lipowej w Osinach
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCedytowalne formularze.doc dokument nieobowiązujący
DWG1.Projekt zagospodarowania terenu.dwg
PDF2. Program funkcjonalno użytkowy.pdf
PDF3.Plan orientacyjny.pdf
PDF4.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF7.Schemat studzienki betonowej.pdf
PDF8.Wpust uliczny.pdf
PDF9. Uzgodnienia.pdf
PDF11. Przedmiar robót branża drogowa sanitarna.pdf dokument nieobowiązujący
PDF13. Przedmiar robót branża elektryczna.pdf
PDFPorozumienie z ZDP Opole.pdf
Badanie gruntu:
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf
PDF02 Mapa_dokumentacyjna.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDFDokumentacja tekst.pdf
Wyjaśnienie 11.03.2019 PDFWyjaśnienie 11.03.2019.pdf
PDF11. Przedmiar robót branża drogowa sanitarna.pdf
Wyjaśnienie 18.03.2019 PDFWyjaśnienie dot. formularza oferty 18.03.2019.pdf
DOCedytowalne formularze.doc
Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML