Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komprachcice przeznaczonej do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym

Działka nr 1148/12 km. 6 położona w Komprachcicach , powierzchnia 0,3828 ha   

 

DOCWykaz do sprzedazy.doc
 

Wersja XML