Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach

PDFBilans PPO.pdf
PDFF-Inf PPO.pdf
PDFF-Rzs PPO.pdf
PDFF-Zzf PPO.pdf
PDFPPO - Informacja dodatkowa i tabele.pdf
 

Wersja XML