Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach 

Dane teleadresowe: 

- nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach
- przedmiot działalności: Nauczanie w zakresie podstawowym
- adres: ul. Szkolna 18,  46-070 Komprachcice
- nr telefonu/faks: 774647737
- adres e-mail:
- adres strony: http://spkomprachcice.wodip.opole.pl 

Informacje o osobach:

- dyrektor: Bogumiła Sawaryn
- referent administracji: Renata Wacław
- główna księgowa: Agnieszka Kowalczyk
- obsługa księgowa: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach

Informacje o majątku: 

- budynki: wartość 600 000 zł
- maszyny i urządzenia: wartość 57 757 zł
- zbiory biblioteczne: 4 184 woluminy
- inne: środki trwałe i przedmioty nietrwałe pozostające w użytkowaniu, wartość 122 121 zł

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
 

- miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski
- godziny przyjmowania interesantów: dyrektor szkoły - środa 13.00 - 14.00
- sposób przyjmowania i załatwiania spraw: Załatwianie spraw odbywa się ustnie i pisemnie. Dokumentacja spraw znajduje się w obowiązujących aktach szkoły.

  Pedagog szkolny przyjmuje:  

Poniedziałek  8:00 - 8:45  oraz 9:40- 12:00
Wtorek  8:00 - 12:30
Środa  8:00 - 8:45; 11:30- 12:30; 15:00 - 16:00
Piątek  8:00 - 10:00

i w dniach konsultacji i wywiadówek. W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Załatwianie spraw w formie pisemnej odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej. Sprawy są załatwiane w kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Załączniki do pobrania:
PDFStatut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach.pdf
PDFSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2017-2018 i 2018-2019.pdf

 

Wersja XML