Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku

Przyjmowanie i załatwianie spraw: 

- miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet pedagoga szkolnego,

                                                           pokój nauczycielski


- godziny przyjmowania interesantów: 8.00 - 14.00 w dni powszednie z wyjątkiem czwartku

                                                           Pedagog szkolny przyjmuje:  w każdy poniedziałek w godzinach 

                                                         8.00 – 12.00


- sposób przyjmowania i załatwiania spraw: załatwianie spraw odbywa się ustnie i pisemnie.

                                                           Dokumentacja spraw znajduje się w obowiązujących aktach

                                                           szkoły.

 

- system kancelaryjny obowiązujący w jednostce : w szkole obowiązuje system oparty na jednolitym

                                                          rzeczowym wykazie akt. Załatwianie spraw w formie pisemnej

                                                          odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

                                                          Sprawy są załatwiane w kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Wersja XML