Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

raport za rok 2018

Zawiadomienie

Szanowni mieszkańcy Gminy Komprachcice.

W dniu 27 czerwca 2019 r. na XI sesji Rady Gminy Komprachcice, będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Jednakże aby mieszkaniec gminy mógł zabrać w tej sprawie głos na sesji musi spełnić określone w ustawie warunki. Należy zatem najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Rady Gminy, na której odbędzie się debata, złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie udziału w debacie podparte 20 podpisami.

O kolejności głosu w debacie decyduje kolejność zgłoszeń. Limit zgłoszeń do debaty wynosi 15 mieszkańców. Uprzejmie proszę o składanie zgłoszeń do dnia 26 czerwca 2019 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w urzędzie gminy Komprachcice ul. Kolejowa 3, w biurze Rady Gminy (I piętro, pokój 102).

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa

 

Załączniki do pobrania:

 1. PDFRaport o stanie Gminy Komprachcice za 2018 r..pdf
 2. PDFwniosek - debata.pdf
   
Wersja XML