Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7927974765648964066800000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
934561076328690194383992028654210379110356597025919598068575615
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 148197
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 128358
 3. Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 110399
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 93413
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 75072
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 37074
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 31366
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 31339
 9. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 26623
 10. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 25207
 11. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 24834
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 24264
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 23138
 14. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 22889
 15. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 22522
 16. Archiwum
  Wyświetleń: 22129
 17. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 21967
 18. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 21426
 19. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 21406
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 20601
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 20588
 22. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 19706
 23. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 19175
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 19158
 25. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 19090
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 18150
 27. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 17871
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 17841
 29. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 17486
 30. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 16670
 31. Budżet
  Wyświetleń: 16645
 32. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16552
 33. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 16442
 34. Rada Gminy
  Wyświetleń: 16104
 35. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 15633
 36. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 15509
 37. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 15361
 38. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 15295
 39. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14955
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 14736
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14484
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14482
 43. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 14444
 44. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 14186
 45. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 13992
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 13915
 47. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 13908
 48. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 13887
 49. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 13866
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13774
 51. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 13739
 52. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 13552
 53. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 13529
 54. Rolnictwo i łowiectwo
  Wyświetleń: 13380
 55. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 13286
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 13157
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 12943
 58. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 12927
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12628
 60. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 12568
 61. Drogi
  Wyświetleń: 12560
 62. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 12419
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 12354
 64. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 12264
 65. Wybory
  Wyświetleń: 12245
 66. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 12226
 67. Radni Gminy
  Wyświetleń: 12150
 68. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 11966
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11950
 70. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 11781
 71. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11741
 72. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11679
 73. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 11654
 74. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 11545
 75. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 11426
 76. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 11225
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 11141
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 10925
 79. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 10888
 80. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 10762
 81. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 10761
 82. Ważne informacje
  Wyświetleń: 10648
 83. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10397
 84. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 10321
 85. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 10303
 86. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 10294
 87. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 10249
 88. Dotacje
  Wyświetleń: 10147
 89. Sesje
  Wyświetleń: 10143
 90. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9999
 91. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 9954
 92. strona główna
  Wyświetleń: 9888
 93. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 9814
 94. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9598
 95. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9593
 96. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9579
 97. zadania
  Wyświetleń: 9496
 98. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 9460
 99. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9318
 100. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 9287
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 9144
 102. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 9075
 103. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 9052
 104. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8947
 105. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8943
 106. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8847
 107. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8809
 108. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 8782
 109. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8749
 110. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 8749
 111. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 8688
 112. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8622
 113. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8616
 114. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 8600
 115. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 8569
 116. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 8440
 117. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 8436
 118. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 8432
 119. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 8357
 120. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8195
 121. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8150
 122. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 8093
 123. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8048
 124. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 8033
 125. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8010
 126. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7985
 127. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7984
 128. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 7976
 129. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7873
 130. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7846
 131. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 7817
 132. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7812
 133. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 7714
 134. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7709
 135. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7691
 136. Referendum
  Wyświetleń: 7689
 137. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7631
 138. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 7542
 139. 2011
  Wyświetleń: 7492
 140. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7372
 141. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 7329
 142. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 7279
 143. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 7179
 144. 2007
  Wyświetleń: 7157
 145. 2012
  Wyświetleń: 7151
 146. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 7132
 147. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 7131
 148. Programy
  Wyświetleń: 7033
 149. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7024
 150. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 6978
 151. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6950
 152. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6939
 153. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6905
 154. 2013
  Wyświetleń: 6893
 155. 2006
  Wyświetleń: 6878
 156. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6834
 157. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6820
 158. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 6791
 159. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6785
 160. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 6771
 161. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6755
 162. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 6749
 163. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 6735
 164. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6733
 165. 2008
  Wyświetleń: 6722
 166. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 6713
 167. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6712
 168. Przemoc
  Wyświetleń: 6706
 169. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6675
 170. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6648
 171. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6637
 172. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6578
 173. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6532
 174. Podatki
  Wyświetleń: 6493
 175. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 6492
 176. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6472
 177. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 6451
 178. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6414
 179. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 6359
 180. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 6349
 181. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 6348
 182. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 6331
 183. 2005
  Wyświetleń: 6291
 184. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6250
 185. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6235
 186. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 6225
 187. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 6217
 188. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6153
 189. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 6144
 190. 2010
  Wyświetleń: 6118
 191. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6096
 192. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 6088
 193. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 6088
 194. 2003
  Wyświetleń: 6073
 195. 2004
  Wyświetleń: 6070
 196. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 6018
 197. za rok 2013
  Wyświetleń: 6006
 198. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5964
 199. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5906
 200. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5898
 201. 2013
  Wyświetleń: 5889
 202. Stypendia
  Wyświetleń: 5883
 203. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5881
 204. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5879
 205. 2010
  Wyświetleń: 5865
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5836
 207. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5835
 208. 2001
  Wyświetleń: 5815
 209. 2009
  Wyświetleń: 5812
 210. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5790
 211. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5782
 212. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5744
 213. 2011
  Wyświetleń: 5730
 214. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5688
 215. 2007
  Wyświetleń: 5658
 216. 2002
  Wyświetleń: 5657
 217. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5656
 218. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5650
 219. 2005
  Wyświetleń: 5640
 220. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5631
 221. 2009
  Wyświetleń: 5624
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5602
 223. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 5594
 224. Statut
  Wyświetleń: 5574
 225. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5568
 226. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5566
 227. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5558
 228. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5557
 229. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5551
 230. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 5542
 231. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5542
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5542
 233. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5517
 234. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5509
 235. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5508
 236. 2012
  Wyświetleń: 5498
 237. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 5495
 238. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5490
 239. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5486
 240. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5484
 241. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 5481
 242. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 5479
 243. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5475
 244. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 5466
 245. za 2009 r.
  Wyświetleń: 5463
 246. 2006
  Wyświetleń: 5459
 247. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5458
 248. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5456
 249. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 5448
 250. 2008
  Wyświetleń: 5440
 251. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 5433
 252. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 5416
 253. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 5407
 254. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5394
 255. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 5379
 256. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 5374
 257. 2002
  Wyświetleń: 5354
 258. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 5349
 259. 2014
  Wyświetleń: 5345
 260. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 5342
 261. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 5338
 262. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5336
 263. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 5311
 264. za 2013 rok
  Wyświetleń: 5305
 265. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5288
 266. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 5287
 267. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5283
 268. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5280
 269. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5280
 270. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5277
 271. za rok 2016
  Wyświetleń: 5268
 272. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 5267
 273. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5262
 274. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 5247
 275. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5243
 276. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5218
 277. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 5198
 278. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 5161
 279. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5157
 280. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 5143
 281. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 5137
 282. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 5136
 283. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 5127
 284. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 5123
 285. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5093
 286. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5079
 287. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 5078
 288. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 5053
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 5026
 290. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5007
 291. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 5005
 292. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4998
 293. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4993
 294. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4981
 295. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4976
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4975
 297. 2003
  Wyświetleń: 4974
 298. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4965
 299. 2004
  Wyświetleń: 4934
 300. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4932
 301. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4928
 302. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4919
 303. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4898
 304. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4892
 305. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4878
 306. 2001
  Wyświetleń: 4860
 307. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4837
 308. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4834
 309. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4823
 310. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4820
 311. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4820
 312. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4797
 313. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4795
 314. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4794
 315. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4793
 316. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4792
 317. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4786
 318. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4785
 319. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4784
 320. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4754
 321. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4753
 322. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4749
 323. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4745
 324. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4742
 325. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4742
 326. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4736
 327. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 4720
 328. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4701
 329. 2017
  Wyświetleń: 4666
 330. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4658
 331. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4641
 332. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4637
 333. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4626
 334. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 4620
 335. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4605
 336. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4603
 337. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4584
 338. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4582
 339. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4569
 340. 2014
  Wyświetleń: 4562
 341. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4552
 342. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4548
 343. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4529
 344. 2016
  Wyświetleń: 4527
 345. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4525
 346. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4507
 347. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4500
 348. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4499
 349. za rok 2014
  Wyświetleń: 4470
 350. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 4433
 351. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 4404
 352. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 4402
 353. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4395
 354. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4392
 355. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4385
 356. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4384
 357. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 4371
 358. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4349
 359. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 4342
 360. za 2018 rok
  Wyświetleń: 4337
 361. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 4329
 362. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4314
 363. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4310
 364. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 4296
 365. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 4260
 366. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4256
 367. 2015
  Wyświetleń: 4240
 368. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 4239
 369. za 2014 rok
  Wyświetleń: 4233
 370. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4228
 371. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 4216
 372. za 2016 rok
  Wyświetleń: 4214
 373. 2015
  Wyświetleń: 4205
 374. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4204
 375. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4198
 376. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 4197
 377. Przetarg
  Wyświetleń: 4187
 378. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 4179
 379. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 4165
 380. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 4163
 381. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 4163
 382. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 4162
 383. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4139
 384. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 4126
 385. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4115
 386. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4093
 387. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4054
 388. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 4048
 389. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 4041
 390. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 4024
 391. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4019
 392. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4019
 393. za rok 2015
  Wyświetleń: 4009
 394. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 4004
 395. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3997
 396. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3982
 397. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3981
 398. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3966
 399. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3944
 400. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3939
 401. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3929
 402. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3911
 403. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3906
 404. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3896
 405. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3870
 406. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3870
 407. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3832
 408. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3820
 409. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3816
 410. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3815
 411. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3790
 412. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3749
 413. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3730
 414. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3725
 415. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3715
 416. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3713
 417. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3707
 418. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3683
 419. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3669
 420. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3650
 421. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3642
 422. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3636
 423. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3634
 424. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3633
 425. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3623
 426. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3619
 427. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3611
 428. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3610
 429. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3602
 430. 2016
  Wyświetleń: 3593
 431. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3592
 432. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3585
 433. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3536
 434. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3429
 435. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 3383
 436. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 3350
 437. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3337
 438. Rok 2016
  Wyświetleń: 3326
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3325
 440. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3318
 441. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3305
 442. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 3302
 443. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3298
 444. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3239
 445. Rejestry
  Wyświetleń: 3236
 446. 2017
  Wyświetleń: 3216
 447. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 3173
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3157
 449. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 3152
 450. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 3122
 451. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 3117
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 3112
 453. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 3089
 454. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 3071
 455. za 2016 r.
  Wyświetleń: 3066
 456. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 3060
 457. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 3050
 458. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 3014
 459. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 3010
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3006
 461. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 3000
 462. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3000
 463. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2979
 464. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2977
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2963
 466. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2963
 467. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2957
 468. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2953
 469. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2953
 470. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2935
 471. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2929
 472. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2920
 473. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2911
 474. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2908
 475. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2902
 476. Rok 2015
  Wyświetleń: 2882
 477. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2880
 478. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2873
 479. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2860
 480. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2853
 481. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2846
 482. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2844
 483. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2842
 484. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2838
 485. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2832
 486. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2799
 487. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2786
 488. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2766
 489. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2763
 490. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2760
 491. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2756
 492. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2754
 493. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2741
 494. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 2732
 495. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2724
 496. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2722
 497. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2721
 498. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 2718
 499. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2715
 500. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2713
 501. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2712
 502. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2706
 503. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2700
 504. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2697
 505. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2694
 506. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2684
 507. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2682
 508. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2667
 509. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2661
 510. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2660
 511. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2657
 512. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2642
 513. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2642
 514. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2640
 515. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2639
 516. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2630
 517. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2625
 518. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2624
 519. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2623
 520. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2609
 521. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2607
 522. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2604
 523. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2601
 524. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2599
 525. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2598
 526. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2590
 527. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2567
 528. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2559
 529. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2556
 530. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2545
 531. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2540
 532. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2536
 533. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2534
 534. Projekty
  Wyświetleń: 2533
 535. rok 2017
  Wyświetleń: 2518
 536. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2514
 537. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2504
 538. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2497
 539. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2477
 540. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2468
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2462
 542. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2457
 543. rok 2016
  Wyświetleń: 2454
 544. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2453
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2451
 546. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2446
 547. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2445
 548. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2437
 549. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2434
 550. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2433
 551. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2431
 552. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2427
 553. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2427
 554. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2426
 555. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2422
 556. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 2414
 557. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2411
 558. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2410
 559. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 2402
 560. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2396
 561. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2393
 562. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2393
 563. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2391
 564. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2386
 565. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 2385
 566. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 2383
 567. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2378
 568. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2367
 569. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 2365
 570. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2361
 571. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2356
 572. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2353
 573. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2350
 574. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2349
 575. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2345
 576. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2343
 577. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 2342
 578. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2338
 579. 2017
  Wyświetleń: 2327
 580. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 2315
 581. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2309
 582. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2309
 583. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2308
 584. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2306
 585. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2296
 586. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2290
 587. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2283
 588. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2268
 589. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2268
 590. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2267
 591. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2267
 592. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2262
 593. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2250
 594. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2249
 595. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 2249
 596. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2248
 597. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2242
 598. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2241
 599. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2230
 600. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2229
 601. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 2227
 602. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2225
 603. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2223
 604. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2219
 605. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2219
 606. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2219
 607. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2218
 608. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 2216
 609. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2212
 610. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2211
 611. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 2204
 612. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2203
 613. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2203
 614. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2202
 615. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2201
 616. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2199
 617. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2197
 618. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 2189
 619. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2188
 620. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2188
 621. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2184
 622. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2183
 623. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2183
 624. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 2183
 625. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 2182
 626. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2179
 627. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2176
 628. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2174
 629. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2171
 630. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2165
 631. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2165
 632. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2164
 633. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2164
 634. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2163
 635. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2163
 636. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2162
 637. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2162
 638. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2160
 639. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2160
 640. za rok 2017
  Wyświetleń: 2160
 641. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2155
 642. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2154
 643. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2149
 644. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2148
 645. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2146
 646. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2146
 647. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2139
 648. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2135
 649. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2131
 650. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2130
 651. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2130
 652. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 2129
 653. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2128
 654. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2127
 655. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2126
 656. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2125
 657. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2122
 658. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2119
 659. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2118
 660. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2117
 661. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2116
 662. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2114
 663. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2114
 664. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2113
 665. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2112
 666. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2110
 667. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2110
 668. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2109
 669. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 2108
 670. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2107
 671. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2106
 672. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2106
 673. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2104
 674. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2103
 675. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2101
 676. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2099
 677. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2099
 678. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2096
 679. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2095
 680. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2089
 681. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2087
 682. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2086
 683. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2086
 684. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2085
 685. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2085
 686. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2085
 687. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2085
 688. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2085
 689. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2085
 690. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2084
 691. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2084
 692. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2083
 693. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2082
 694. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2082
 695. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2081
 696. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2081
 697. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2081
 698. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2081
 699. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2080
 700. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2080
 701. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2077
 702. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2076
 703. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2076
 704. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2075
 705. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2075
 706. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2074
 707. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2073
 708. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2073
 709. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2072
 710. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2072
 711. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2072
 712. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2071
 713. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2070
 714. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 2068
 715. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2066
 716. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2063
 717. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2062
 718. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 2061
 719. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2059
 720. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2059
 721. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2059
 722. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2058
 723. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2058
 724. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2056
 725. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2055
 726. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2055
 727. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2055
 728. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2054
 729. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2051
 730. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2051
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2051
 732. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2050
 733. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2049
 734. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2048
 735. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2047
 736. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 2047
 737. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2047
 738. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2046
 739. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2045
 740. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2045
 741. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2045
 742. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2045
 743. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2045
 744. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2044
 745. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2044
 746. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2043
 747. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2043
 748. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2042
 749. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2041
 750. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2041
 751. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2040
 752. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2040
 753. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2039
 754. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2037
 755. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2035
 756. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2034
 757. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2034
 758. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2033
 759. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2033
 760. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2033
 761. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2032
 762. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2031
 763. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2031
 764. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 2031
 765. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2030
 766. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2029
 767. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2029
 768. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2028
 769. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2027
 770. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2027
 771. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2026
 772. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2026
 773. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2026
 774. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2025
 775. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2024
 776. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2024
 777. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2023
 778. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2021
 779. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2021
 780. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2021
 781. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2021
 782. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2020
 783. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2019
 784. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2018
 785. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2018
 786. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2018
 787. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2017
 788. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2017
 789. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2017
 790. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2015
 791. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2015
 792. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2014
 793. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2014
 794. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2013
 795. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2013
 796. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2013
 797. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2012
 798. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 2012
 799. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2011
 800. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2011
 801. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2010
 802. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2008
 803. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2008
 804. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2008
 805. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2008
 806. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2006
 807. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2006
 808. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2005
 809. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2005
 810. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2005
 811. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2004
 812. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2004
 813. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2003
 814. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2002
 815. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2001
 816. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2001
 817. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2000
 818. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2000
 819. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1999
 820. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1998
 821. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1997
 822. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1996
 823. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1996
 824. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1996
 825. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1996
 826. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1996
 827. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1995
 828. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1995
 829. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1994
 830. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1993
 831. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1992
 832. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1992
 833. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1991
 834. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1991
 835. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1991
 836. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1991
 837. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1990
 838. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1990
 839. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1990
 840. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1989
 841. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1989
 842. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1989
 843. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1988
 844. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1985
 845. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1985
 846. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1985
 847. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1985
 848. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1984
 849. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1984
 850. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1984
 851. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1984
 852. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1984
 853. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1983
 854. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1983
 855. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1983
 856. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1983
 857. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1982
 858. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1982
 859. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1981
 860. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1981
 861. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1980
 862. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1980
 863. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1980
 864. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1979
 865. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1979
 866. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1979
 867. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1978
 868. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1978
 869. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1978
 870. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1977
 871. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1977
 872. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1977
 873. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1977
 874. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1977
 875. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1976
 876. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1976
 877. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1976
 878. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1976
 879. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1975
 880. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1975
 881. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1975
 882. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1975
 883. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1974
 884. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1974
 885. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1973
 886. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1973
 887. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1973
 888. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1972
 889. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1972
 890. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1972
 891. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1971
 892. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1971
 893. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1971
 894. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1970
 895. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1970
 896. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1970
 897. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1970
 898. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1970
 899. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1968
 900. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1967
 901. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1966
 902. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1966
 903. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1965
 904. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1965
 905. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1964
 906. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1964
 907. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1963
 908. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1963
 909. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1963
 910. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1962
 911. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1961
 912. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1961
 913. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1960
 914. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1960
 915. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1960
 916. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1960
 917. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1960
 918. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1959
 919. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1958
 920. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1957
 921. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1957
 922. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1957
 923. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1955
 924. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1955
 925. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1954
 926. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1953
 927. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1953
 928. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1953
 929. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1952
 930. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1951
 931. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1951
 932. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1950
 933. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1950
 934. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1949
 935. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1949
 936. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1949
 937. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1948
 938. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1948
 939. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1948
 940. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1947
 941. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1947
 942. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1946
 943. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1945
 944. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1945
 945. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1944
 946. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1944
 947. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1944
 948. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1944
 949. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1944
 950. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1943
 951. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1942
 952. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1942
 953. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1941
 954. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1939
 955. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1938
 956. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1936
 957. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1936
 958. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1935
 959. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1935
 960. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1935
 961. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1935
 962. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1935
 963. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1934
 964. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1934
 965. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1933
 966. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1933
 967. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1932
 968. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1932
 969. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1932
 970. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1931
 971. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1931
 972. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1930
 973. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1930
 974. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1929
 975. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1929
 976. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1929
 977. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1929
 978. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1927
 979. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1926
 980. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1925
 981. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1925
 982. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1924
 983. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1924
 984. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1923
 985. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1923
 986. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1923
 987. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1923
 988. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1921
 989. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1920
 990. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1920
 991. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1920
 992. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1919
 993. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1919
 994. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1918
 995. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1917
 996. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1917
 997. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1916
 998. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1915
 999. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1914
 1000. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1913
 1001. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1913
 1002. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1913
 1003. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1913
 1004. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1913
 1005. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1912
 1006. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1912
 1007. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1911
 1008. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1911
 1009. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1910
 1010. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1910
 1011. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1910
 1012. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1909
 1013. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1909
 1014. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1909
 1015. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1909
 1016. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1909
 1017. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1908
 1018. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1908
 1019. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1908
 1020. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1907
 1021. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1907
 1022. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1907
 1023. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1906
 1024. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1906
 1025. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1906
 1026. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1905
 1027. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1905
 1028. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1905
 1029. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1904
 1030. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1903
 1031. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1903
 1032. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1903
 1033. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1902
 1034. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1902
 1035. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1902
 1036. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1902
 1037. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1901
 1038. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1901
 1039. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1901
 1040. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1901
 1041. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1900
 1042. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1900
 1043. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1900
 1044. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1900
 1045. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1897
 1046. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1897
 1047. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1897
 1048. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1897
 1049. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1897
 1050. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1896
 1051. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1896
 1052. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1896
 1053. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1895
 1054. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1895
 1055. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1895
 1056. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1895
 1057. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1894
 1058. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1894
 1059. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1894
 1060. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1893
 1061. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1893
 1062. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1893
 1063. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1892
 1064. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1892
 1065. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1892
 1066. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1892
 1067. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1892
 1068. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1892
 1069. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1892
 1070. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1891
 1071. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1891
 1072. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 1073. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 1074. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 1075. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 1076. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1889
 1077. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1889
 1078. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1889
 1079. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1889
 1080. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1889
 1081. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1889
 1082. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1889
 1083. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1889
 1084. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1889
 1085. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1888
 1086. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1888
 1087. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1888
 1088. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1888
 1089. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1887
 1090. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1887
 1091. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1887
 1092. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1886
 1093. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1886
 1094. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1886
 1095. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1886
 1096. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1885
 1097. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1885
 1098. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1885
 1099. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1884
 1100. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1884
 1101. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1883
 1102. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1883
 1103. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1883
 1104. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1883
 1105. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1883
 1106. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1882
 1107. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1881
 1108. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1880
 1109. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1879
 1110. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1879
 1111. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1878
 1112. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1876
 1113. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1875
 1114. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1874
 1115. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1873
 1116. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1873
 1117. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1872
 1118. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1872
 1119. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1872
 1120. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1871
 1121. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1871
 1122. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1871
 1123. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1871
 1124. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1871
 1125. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1870
 1126. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1870
 1127. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1870
 1128. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1870
 1129. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1869
 1130. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1868
 1131. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1867
 1132. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1867
 1133. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1866
 1134. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1866
 1135. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1866
 1136. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1865
 1137. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1865
 1138. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1864
 1139. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1864
 1140. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1863
 1141. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1863
 1142. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1863
 1143. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1862
 1144. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1861
 1145. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1861
 1146. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1861
 1147. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1861
 1148. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1861
 1149. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1861
 1150. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1861
 1151. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1861
 1152. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1860
 1153. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1860
 1154. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1860
 1155. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1860
 1156. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1860
 1157. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1860
 1158. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1858
 1159. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1858
 1160. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1858
 1161. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1858
 1162. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1857
 1163. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1857
 1164. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1857
 1165. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1856
 1166. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1855
 1167. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1854
 1168. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1854
 1169. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1854
 1170. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1853
 1171. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1853
 1172. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1853
 1173. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1852
 1174. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1852
 1175. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1852
 1176. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1851
 1177. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1851
 1178. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1851
 1179. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1850
 1180. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1850
 1181. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1849
 1182. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1849
 1183. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1849
 1184. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1849
 1185. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1849
 1186. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1849
 1187. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1848
 1188. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1848
 1189. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1848
 1190. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1848
 1191. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1848
 1192. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1847
 1193. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1846
 1194. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1846
 1195. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1846
 1196. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1845
 1197. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1845
 1198. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1844
 1199. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1844
 1200. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1843
 1201. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1842
 1202. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1842
 1203. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1841
 1204. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1841
 1205. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1841
 1206. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1841
 1207. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1840
 1208. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1840
 1209. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1840
 1210. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1840
 1211. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1839
 1212. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1837
 1213. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1837
 1214. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1836
 1215. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1835
 1216. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1835
 1217. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1834
 1218. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1834
 1219. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1833
 1220. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1832
 1221. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1832
 1222. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1831
 1223. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1831
 1224. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1831
 1225. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1831
 1226. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1831
 1227. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1831
 1228. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1830
 1229. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1830
 1230. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1830
 1231. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1828
 1232. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1828
 1233. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1827
 1234. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1827
 1235. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1827
 1236. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1827
 1237. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1827
 1238. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1826
 1239. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1826
 1240. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1826
 1241. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1826
 1242. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1826
 1243. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1826
 1244. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1826
 1245. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1825
 1246. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1825
 1247. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1824
 1248. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1824
 1249. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1824
 1250. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1823
 1251. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1822
 1252. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1822
 1253. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1822
 1254. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1821
 1255. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1820
 1256. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1820
 1257. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1820
 1258. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1819
 1259. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1818
 1260. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1818
 1261. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1818
 1262. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1818
 1263. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1818
 1264. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1817
 1265. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1816
 1266. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1815
 1267. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1815
 1268. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1814
 1269. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1814
 1270. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1813
 1271. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1809
 1272. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1809
 1273. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1807
 1274. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1807
 1275. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1807
 1276. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1807
 1277. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1806
 1278. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1805
 1279. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1805
 1280. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1801
 1281. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1800
 1282. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1800
 1283. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1800
 1284. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1798
 1285. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1796
 1286. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1795
 1287. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1795
 1288. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1794
 1289. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1793
 1290. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1793
 1291. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1793
 1292. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1792
 1293. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1792
 1294. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1792
 1295. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1791
 1296. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1790
 1297. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1788
 1298. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1788
 1299. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1788
 1300. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1787
 1301. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1787
 1302. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1787
 1303. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1787
 1304. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1787
 1305. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1786
 1306. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1785
 1307. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1785
 1308. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1784
 1309. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1783
 1310. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1783
 1311. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1783
 1312. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1782
 1313. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1782
 1314. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1782
 1315. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1782
 1316. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1780
 1317. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1780
 1318. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1779
 1319. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1778
 1320. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1777
 1321. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1776
 1322. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1776
 1323. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1776
 1324. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1775
 1325. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1774
 1326. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1773
 1327. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1773
 1328. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1772
 1329. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1772
 1330. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1772
 1331. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1769
 1332. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1769
 1333. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1769
 1334. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1768
 1335. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1767
 1336. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1766
 1337. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1765
 1338. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1761
 1339. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1761
 1340. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1761
 1341. 2018
  Wyświetleń: 1761
 1342. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1758
 1343. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1757
 1344. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1757
 1345. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1756
 1346. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1755
 1347. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1755
 1348. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1754
 1349. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1754
 1350. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1753
 1351. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1751
 1352. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1750
 1353. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1750
 1354. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1749
 1355. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1749
 1356. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1749
 1357. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1747
 1358. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1746
 1359. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1745
 1360. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1742
 1361. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1742
 1362. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1741
 1363. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1738
 1364. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1736
 1365. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1734
 1366. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1734
 1367. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1734
 1368. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1733
 1369. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1728
 1370. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1726
 1371. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1725
 1372. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1723
 1373. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1721
 1374. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1720
 1375. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1717
 1376. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1716
 1377. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1716
 1378. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1716
 1379. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1715
 1380. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1711
 1381. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1706
 1382. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1701
 1383. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 1700
 1384. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1698
 1385. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1690
 1386. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1689
 1387. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1687
 1388. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1683
 1389. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1678
 1390. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1676
 1391. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1673
 1392. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1673
 1393. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1672
 1394. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1671
 1395. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1667
 1396. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1665
 1397. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1664
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1654
 1399. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1628
 1400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1628
 1401. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1618
 1402. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1616
 1403. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1613
 1404. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1608
 1405. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 1406. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1597
 1407. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 1587
 1408. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1576
 1409. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1573
 1410. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1555
 1411. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1549
 1412. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1413. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1513
 1414. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1507
 1415. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1504
 1416. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1504
 1417. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1498
 1418. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1497
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1496
 1420. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1495
 1421. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1480
 1422. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1468
 1423. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1464
 1424. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1448
 1425. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 1440
 1426. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1434
 1427. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 1424
 1428. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 1429. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1414
 1430. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 1403
 1431. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1398
 1432. za rok 2018
  Wyświetleń: 1380
 1433. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 1377
 1434. Wykaz nieruchomość przeznaczonych do zbycia Komprachcice nr 1886 i 1873 , Domecko nr 767/20
  Wyświetleń: 1377
 1435. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1375
 1436. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1366
 1437. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1345
 1438. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1345
 1439. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1343
 1440. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 1335
 1441. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1332
 1442. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1326
 1443. za 2019 r.
  Wyświetleń: 1325
 1444. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1295
 1445. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1280
 1446. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1269
 1447. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1257
 1448. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1246
 1449. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 1233
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1218
 1451. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1209
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 1205
 1453. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 1193
 1454. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 1189
 1455. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 1186
 1456. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1171
 1457. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 1149
 1458. 2019
  Wyświetleń: 1114
 1459. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 1108
 1460. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1101
 1461. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1086
 1462. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 1056
 1463. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1052
 1464. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1048
 1465. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 1042
 1466. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1027
 1467. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 989
 1468. Spisy
  Wyświetleń: 966
 1469. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 957
 1470. Przetargi na nieruchomości 2020
  Wyświetleń: 930
 1471. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 922
 1472. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 909
 1473. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 878
 1474. Wykazy sprzedaży 2020
  Wyświetleń: 862
 1475. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 787
 1476. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 777
 1477. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 765
 1478. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 738
 1479. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 732
 1480. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 685
 1481. za 2019 rok
  Wyświetleń: 676
 1482. za 2020 r.
  Wyświetleń: 657
 1483. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1484. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 643
 1485. za rok 2019
  Wyświetleń: 617
 1486. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Wyświetleń: 582
 1487. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 570
 1488. Sołectwa
  Wyświetleń: 565
 1489. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 545
 1490. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 526
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 521
 1492. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 520
 1493. raport za rok 2019
  Wyświetleń: 514
 1494. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 488
 1495. 2020
  Wyświetleń: 465
 1496. 2019
  Wyświetleń: 461
 1497. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 458
 1498. 2018
  Wyświetleń: 438
 1499. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 429
 1500. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 408
 1501. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 408
 1502. Wyłożenie do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 404
 1503. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 400
 1504. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 385
 1505. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 382
 1506. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 371
 1507. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 1508. Przetargi nieruchomości 2021
  Wyświetleń: 343
 1509. Petycje
  Wyświetleń: 341
 1510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Wyświetleń: 336
 1511. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu Studium
  Wyświetleń: 292
 1512. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2021
  Wyświetleń: 270
 1513. 2020
  Wyświetleń: 234
 1514. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 216
 1515. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 210
 1516. 2020
  Wyświetleń: 203
 1517. Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.
  Wyświetleń: 194
 1518. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 186
 1519. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 183
 1520. Wykazy sprzedaży 2021
  Wyświetleń: 167
 1521. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2021
  Wyświetleń: 152
 1522. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 150
 1523. pliki GML
  Wyświetleń: 145
 1524. Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy
  Wyświetleń: 141
 1525. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2021
  Wyświetleń: 127
 1526. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
  Wyświetleń: 108
 1527. Koordynacja dostępności
  Wyświetleń: 87
 1528. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 78
 1529. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno
  Wyświetleń: 55
 1530. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 50
Wersja XML