Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
19769027253873840258683761037963571707380400000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7927974765648967898819614288669704727811369320721556740372566
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
934561076328690194383992028654210379110356597025919598068575615
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 191106
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 152389
 3. Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 135619
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 115680
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 79920
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 44302
 7. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 37392
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 37363
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 34029
 10. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 32843
 11. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 31606
 12. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 29802
 13. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 28748
 14. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 28006
 15. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 27585
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 27086
 17. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 26929
 18. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 26034
 19. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 25098
 20. Archiwum
  Wyświetleń: 24957
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 23309
 22. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 22203
 23. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 21941
 24. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 21732
 25. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 21530
 26. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 20953
 27. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 20685
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 20640
 29. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 20599
 30. Budżet
  Wyświetleń: 20454
 31. Rada Gminy
  Wyświetleń: 19515
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 19271
 33. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 19135
 34. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 18846
 35. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 18824
 36. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 18731
 37. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 18591
 38. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 18073
 39. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 17681
 40. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 17649
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17556
 42. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 17368
 43. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 17318
 44. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 17185
 45. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 17133
 46. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 17045
 47. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 16241
 48. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 16212
 49. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 16018
 50. Rolnictwo i łowiectwo
  Wyświetleń: 16008
 51. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 15981
 52. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 15808
 53. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 15793
 54. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 15681
 55. Drogi
  Wyświetleń: 15620
 56. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 15576
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 15480
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15463
 59. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 15313
 60. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 15102
 61. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 14995
 62. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 14964
 63. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 14835
 64. Wybory
  Wyświetleń: 14545
 65. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 14374
 66. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 14360
 67. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 14324
 68. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14265
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14119
 70. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 14117
 71. Radni Gminy
  Wyświetleń: 13974
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13822
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 13722
 74. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 13271
 75. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 13252
 76. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 13141
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 13081
 78. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 13041
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 12949
 80. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 12938
 81. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 12790
 82. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 12722
 83. Ważne informacje
  Wyświetleń: 12720
 84. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 12718
 85. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 12629
 86. Sesje
  Wyświetleń: 12544
 87. Dotacje
  Wyświetleń: 12434
 88. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 12315
 89. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 12265
 90. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 12198
 91. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 12160
 92. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 12050
 93. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 12010
 94. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 11937
 95. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11850
 96. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 11824
 97. strona główna
  Wyświetleń: 11663
 98. zadania
  Wyświetleń: 11570
 99. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 11476
 100. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 11455
 101. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 11363
 102. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 11249
 103. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11190
 104. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10977
 105. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 10922
 106. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 10621
 107. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10396
 108. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 10326
 109. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 10317
 110. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 10315
 111. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10314
 112. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 10300
 113. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 10198
 114. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10186
 115. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 10136
 116. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 10023
 117. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9973
 118. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 9933
 119. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 9906
 120. Referendum
  Wyświetleń: 9905
 121. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 9739
 122. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 9669
 123. 2011
  Wyświetleń: 9637
 124. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 9588
 125. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 9524
 126. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 9443
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 9314
 128. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 9303
 129. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 9296
 130. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9276
 131. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9275
 132. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 9206
 133. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 9152
 134. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9152
 135. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 9146
 136. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9089
 137. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9079
 138. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 9061
 139. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 8942
 140. 2012
  Wyświetleń: 8941
 141. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8803
 142. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 8762
 143. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 8697
 144. 2013
  Wyświetleń: 8682
 145. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 8667
 146. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 8629
 147. 2008
  Wyświetleń: 8614
 148. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 8603
 149. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 8510
 150. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 8493
 151. Programy
  Wyświetleń: 8450
 152. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 8419
 153. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 8412
 154. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 8409
 155. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8407
 156. 2007
  Wyświetleń: 8361
 157. 2006
  Wyświetleń: 8203
 158. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 8193
 159. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 8109
 160. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 8049
 161. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 8037
 162. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 8011
 163. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 8008
 164. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8007
 165. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 8006
 166. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7986
 167. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 7967
 168. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 7940
 169. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 7824
 170. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 7824
 171. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 7801
 172. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 7785
 173. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 7768
 174. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 7768
 175. 2010
  Wyświetleń: 7704
 176. 2010
  Wyświetleń: 7674
 177. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 7673
 178. 2013
  Wyświetleń: 7670
 179. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 7665
 180. 2011
  Wyświetleń: 7590
 181. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 7559
 182. 2009
  Wyświetleń: 7547
 183. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 7542
 184. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7518
 185. 2005
  Wyświetleń: 7491
 186. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 7445
 187. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7424
 188. 2003
  Wyświetleń: 7407
 189. Przemoc
  Wyświetleń: 7407
 190. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7380
 191. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 7378
 192. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 7357
 193. 2009
  Wyświetleń: 7315
 194. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 7291
 195. 2012
  Wyświetleń: 7285
 196. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 7250
 197. 2004
  Wyświetleń: 7238
 198. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 7200
 199. Podatki
  Wyświetleń: 7181
 200. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 7175
 201. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7171
 202. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 7156
 203. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 7153
 204. 2001
  Wyświetleń: 7115
 205. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 7112
 206. Statut
  Wyświetleń: 7070
 207. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 7066
 208. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 7065
 209. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 7047
 210. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 7039
 211. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7025
 212. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6978
 213. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 6951
 214. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 6947
 215. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6931
 216. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 6902
 217. 2007
  Wyświetleń: 6876
 218. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6874
 219. 2005
  Wyświetleń: 6871
 220. 2002
  Wyświetleń: 6866
 221. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 6858
 222. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6835
 223. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6835
 224. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 6812
 225. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 6786
 226. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6780
 227. 2002
  Wyświetleń: 6756
 228. za 2014 r.
  Wyświetleń: 6753
 229. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 6750
 230. 2014
  Wyświetleń: 6725
 231. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 6709
 232. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 6698
 233. 2006
  Wyświetleń: 6697
 234. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6676
 235. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6669
 236. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 6659
 237. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6636
 238. za rok 2013
  Wyświetleń: 6620
 239. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6617
 240. 2008
  Wyświetleń: 6608
 241. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 6585
 242. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 6578
 243. Stypendia
  Wyświetleń: 6549
 244. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 6534
 245. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6532
 246. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6507
 247. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 6486
 248. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 6484
 249. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6477
 250. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 6438
 251. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6438
 252. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 6432
 253. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6426
 254. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 6419
 255. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 6416
 256. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 6399
 257. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 6389
 258. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 6379
 259. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 6377
 260. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 6371
 261. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 6371
 262. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 6366
 263. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 6365
 264. za 2013 r.
  Wyświetleń: 6345
 265. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6341
 266. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6326
 267. 2017
  Wyświetleń: 6325
 268. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6325
 269. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 6314
 270. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 6311
 271. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6303
 272. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 6281
 273. 2003
  Wyświetleń: 6278
 274. za rok 2016
  Wyświetleń: 6269
 275. 2004
  Wyświetleń: 6251
 276. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 6249
 277. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 6246
 278. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 6238
 279. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 6236
 280. 2001
  Wyświetleń: 6227
 281. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6224
 282. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 6196
 283. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 6183
 284. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 6174
 285. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 6172
 286. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 6161
 287. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 6143
 288. 2014
  Wyświetleń: 6140
 289. za 2009 r.
  Wyświetleń: 6119
 290. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 6115
 291. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 6113
 292. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 6102
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 6098
 294. za 2013 rok
  Wyświetleń: 6093
 295. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 6080
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 6066
 297. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6051
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 6039
 299. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 6038
 300. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 6008
 301. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5994
 302. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 5990
 303. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5980
 304. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 5968
 305. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 5967
 306. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 5960
 307. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5944
 308. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 5926
 309. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 5922
 310. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 5918
 311. 2016
  Wyświetleń: 5896
 312. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 5867
 313. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 5856
 314. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5845
 315. 2015
  Wyświetleń: 5838
 316. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5838
 317. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 5810
 318. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 5810
 319. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5806
 320. 2015
  Wyświetleń: 5805
 321. za 2015 r.
  Wyświetleń: 5799
 322. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5780
 323. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5770
 324. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5756
 325. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 5743
 326. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5738
 327. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 5737
 328. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5732
 329. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5713
 330. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 5709
 331. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 5695
 332. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 5684
 333. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 5674
 334. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5669
 335. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 5667
 336. za 2018 rok
  Wyświetleń: 5664
 337. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 5644
 338. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 5620
 339. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 5589
 340. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 5556
 341. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 5550
 342. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 5538
 343. 2016
  Wyświetleń: 5536
 344. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 5494
 345. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 5469
 346. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 5441
 347. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 5439
 348. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 5439
 349. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 5437
 350. za 2016 rok
  Wyświetleń: 5437
 351. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 5433
 352. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 5432
 353. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 5430
 354. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5420
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 5415
 356. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 5402
 357. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5396
 358. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5379
 359. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 5356
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 5354
 361. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 5347
 362. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 5343
 363. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5329
 364. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 5315
 365. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5301
 366. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 5294
 367. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5283
 368. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5281
 369. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 5249
 370. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 5234
 371. za 2014 rok
  Wyświetleń: 5208
 372. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 5205
 373. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 5176
 374. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5171
 375. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5168
 376. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 5160
 377. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5155
 378. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 5151
 379. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 5143
 380. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5129
 381. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 5103
 382. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 5098
 383. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 5098
 384. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 5094
 385. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 5083
 386. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 5079
 387. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 5078
 388. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 5071
 389. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 5066
 390. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 5058
 391. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5052
 392. za rok 2014
  Wyświetleń: 5031
 393. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 5027
 394. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 5005
 395. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 4988
 396. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 4980
 397. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4969
 398. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 4968
 399. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4946
 400. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4902
 401. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4892
 402. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 4869
 403. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4869
 404. 2017
  Wyświetleń: 4861
 405. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 4843
 406. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4834
 407. za 2015 rok
  Wyświetleń: 4833
 408. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4832
 409. za 2017 rok
  Wyświetleń: 4824
 410. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 4818
 411. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4800
 412. za rok 2015
  Wyświetleń: 4794
 413. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 4761
 414. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 4719
 415. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4713
 416. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 4687
 417. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4676
 418. za 2017 r.
  Wyświetleń: 4670
 419. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 4665
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4665
 421. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 4656
 422. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 4628
 423. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4627
 424. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4624
 425. Przetarg
  Wyświetleń: 4617
 426. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4609
 427. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 4598
 428. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 4597
 429. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 4560
 430. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 4529
 431. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 4512
 432. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4511
 433. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4460
 434. Rok 2016
  Wyświetleń: 4450
 435. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 4420
 436. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 4416
 437. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4413
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4369
 439. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 4358
 440. za 2016 r.
  Wyświetleń: 4356
 441. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 4343
 442. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 4333
 443. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4317
 444. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 4306
 445. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 4295
 446. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 4293
 447. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 4292
 448. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4266
 449. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 4234
 450. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 4209
 451. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4207
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 4203
 453. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4202
 454. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4197
 455. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4183
 456. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 4159
 457. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 4156
 458. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 4128
 459. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 4081
 460. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 4070
 461. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 4058
 462. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 4050
 463. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 4048
 464. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 4046
 465. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4043
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 4029
 467. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 4025
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 4005
 469. Rok 2015
  Wyświetleń: 3998
 470. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 3994
 471. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 3981
 472. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3978
 473. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 3975
 474. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 3967
 475. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3965
 476. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3962
 477. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3958
 478. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 3942
 479. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 3935
 480. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3922
 481. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3911
 482. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 3899
 483. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 3898
 484. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 3887
 485. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 3886
 486. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3883
 487. za 2018 r.
  Wyświetleń: 3881
 488. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 3878
 489. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 3877
 490. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3873
 491. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 3867
 492. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3839
 493. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 3838
 494. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 3826
 495. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3810
 496. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 3810
 497. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 3810
 498. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3809
 499. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 3809
 500. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 3796
 501. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3795
 502. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3757
 503. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 3745
 504. Rejestry
  Wyświetleń: 3741
 505. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 3737
 506. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3734
 507. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3712
 508. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3705
 509. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3702
 510. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3699
 511. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 3689
 512. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3687
 513. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3670
 514. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3667
 515. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 3663
 516. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 3662
 517. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 3656
 518. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3645
 519. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 3640
 520. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3636
 521. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3633
 522. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3630
 523. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3630
 524. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 3629
 525. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3624
 526. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3618
 527. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3617
 528. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 3597
 529. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3596
 530. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3588
 531. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 3588
 532. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3587
 533. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3570
 534. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 3569
 535. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3568
 536. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3568
 537. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 3553
 538. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3551
 539. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 3548
 540. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3544
 541. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3530
 542. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3523
 543. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 3519
 544. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 3512
 545. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3493
 546. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3481
 547. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 3472
 548. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3468
 549. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3465
 550. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3465
 551. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3462
 552. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3459
 553. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 3457
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 3454
 555. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 3453
 556. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3449
 557. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3445
 558. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3444
 559. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3435
 560. 2017
  Wyświetleń: 3430
 561. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3428
 562. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3428
 563. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 3427
 564. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3410
 565. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 3410
 566. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3409
 567. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 3407
 568. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3400
 569. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3398
 570. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3397
 571. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 3393
 572. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3369
 573. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3365
 574. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3362
 575. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3358
 576. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3350
 577. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3341
 578. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 3338
 579. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3335
 580. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3332
 581. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3324
 582. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 3323
 583. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3321
 584. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3316
 585. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3313
 586. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3302
 587. rok 2017
  Wyświetleń: 3289
 588. rok 2016
  Wyświetleń: 3280
 589. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3274
 590. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 3274
 591. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3265
 592. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3259
 593. za rok 2017
  Wyświetleń: 3257
 594. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 3256
 595. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3253
 596. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3250
 597. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3249
 598. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3248
 599. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3248
 600. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3245
 601. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3244
 602. 2018
  Wyświetleń: 3242
 603. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3242
 604. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3240
 605. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3236
 606. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3235
 607. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3233
 608. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3232
 609. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3230
 610. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3228
 611. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3224
 612. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3215
 613. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 3215
 614. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3206
 615. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3204
 616. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3201
 617. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 3199
 618. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3192
 619. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 3188
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 3186
 621. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3185
 622. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 3185
 623. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3180
 624. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3180
 625. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 3177
 626. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3175
 627. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3175
 628. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3175
 629. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3170
 630. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3170
 631. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 3167
 632. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3165
 633. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3159
 634. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3156
 635. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3155
 636. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3152
 637. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 3151
 638. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3150
 639. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3149
 640. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3144
 641. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3144
 642. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 3143
 643. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3142
 644. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3140
 645. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3139
 646. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3138
 647. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3133
 648. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3133
 649. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3131
 650. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3121
 651. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3119
 652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 3116
 653. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3103
 654. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3101
 655. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3101
 656. Projekty
  Wyświetleń: 3100
 657. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3098
 658. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3094
 659. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3093
 660. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3087
 661. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3087
 662. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3083
 663. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3078
 664. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3077
 665. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3077
 666. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3074
 667. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3071
 668. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3070
 669. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3070
 670. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3062
 671. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3062
 672. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3060
 673. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3059
 674. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 3059
 675. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 3057
 676. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 3054
 677. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3053
 678. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3053
 679. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3052
 680. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3050
 681. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3050
 682. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 3047
 683. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3045
 684. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3045
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 3043
 686. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3040
 687. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3040
 688. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3040
 689. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 3039
 690. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3038
 691. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3035
 692. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3030
 693. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3030
 694. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3029
 695. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3028
 696. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3027
 697. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3024
 698. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3023
 699. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3023
 700. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3022
 701. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3022
 702. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3021
 703. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3021
 704. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3020
 705. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3020
 706. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3016
 707. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 3015
 708. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3014
 709. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3013
 710. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3012
 711. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3010
 712. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3009
 713. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3009
 714. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3008
 715. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3008
 716. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 3007
 717. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3006
 718. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3006
 719. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3002
 720. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3001
 721. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3001
 722. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3000
 723. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2996
 724. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2996
 725. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2992
 726. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2992
 727. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 2991
 728. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2990
 729. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 2989
 730. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2989
 731. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2988
 732. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2988
 733. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2987
 734. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2986
 735. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2986
 736. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2985
 737. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2984
 738. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2982
 739. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2981
 740. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2981
 741. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2980
 742. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2979
 743. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2972
 744. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2971
 745. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2969
 746. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2969
 747. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2969
 748. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2968
 749. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2967
 750. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2967
 751. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2966
 752. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2966
 753. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2966
 754. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 2966
 755. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2963
 756. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2963
 757. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2962
 758. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2962
 759. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2961
 760. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2960
 761. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2959
 762. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2957
 763. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2956
 764. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2956
 765. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2955
 766. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2954
 767. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2954
 768. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2954
 769. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2953
 770. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2951
 771. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2950
 772. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2950
 773. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2948
 774. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2948
 775. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2948
 776. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2945
 777. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2945
 778. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2944
 779. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2942
 780. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2941
 781. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2940
 782. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2936
 783. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2935
 784. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2933
 785. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2932
 786. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2932
 787. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2932
 788. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2929
 789. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2928
 790. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2927
 791. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2926
 792. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2924
 793. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2924
 794. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2923
 795. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2923
 796. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2923
 797. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2923
 798. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2921
 799. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2921
 800. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2921
 801. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2918
 802. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 2916
 803. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2915
 804. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2915
 805. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2914
 806. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2914
 807. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2910
 808. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 2909
 809. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2909
 810. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2909
 811. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2909
 812. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2909
 813. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2907
 814. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2907
 815. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2905
 816. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2904
 817. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2903
 818. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2903
 819. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2901
 820. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2899
 821. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2899
 822. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2899
 823. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2899
 824. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2897
 825. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2896
 826. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2896
 827. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2892
 828. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 2892
 829. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2892
 830. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2892
 831. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2892
 832. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2891
 833. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2891
 834. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2890
 835. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2888
 836. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 2888
 837. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2887
 838. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2887
 839. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2885
 840. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2884
 841. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2884
 842. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2883
 843. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2883
 844. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2882
 845. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2882
 846. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2882
 847. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2881
 848. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2881
 849. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2881
 850. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2880
 851. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2878
 852. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2877
 853. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2876
 854. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2874
 855. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2874
 856. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2873
 857. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2873
 858. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2873
 859. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2872
 860. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2872
 861. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2871
 862. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2871
 863. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2870
 864. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2869
 865. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2869
 866. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2868
 867. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2868
 868. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2867
 869. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2866
 870. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2864
 871. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2862
 872. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2862
 873. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2862
 874. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2862
 875. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2862
 876. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2861
 877. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2860
 878. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2858
 879. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2858
 880. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2858
 881. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2857
 882. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2857
 883. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2856
 884. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2856
 885. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2855
 886. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2855
 887. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2853
 888. 2019
  Wyświetleń: 2852
 889. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2852
 890. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2851
 891. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2851
 892. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2847
 893. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2846
 894. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2846
 895. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2845
 896. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2845
 897. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2845
 898. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2844
 899. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2844
 900. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2844
 901. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2843
 902. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2842
 903. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2842
 904. Spisy
  Wyświetleń: 2841
 905. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2838
 906. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2838
 907. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2837
 908. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2836
 909. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2834
 910. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2834
 911. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2832
 912. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2832
 913. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2831
 914. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2831
 915. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2830
 916. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2829
 917. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2829
 918. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 2829
 919. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2827
 920. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2827
 921. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2827
 922. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2826
 923. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2825
 924. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2825
 925. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2825
 926. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2824
 927. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2823
 928. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2822
 929. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2822
 930. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2822
 931. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2821
 932. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2819
 933. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2819
 934. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2818
 935. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2818
 936. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2816
 937. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2816
 938. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2814
 939. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2814
 940. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2813
 941. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2813
 942. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2813
 943. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2812
 944. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2812
 945. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2811
 946. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2811
 947. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2809
 948. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2809
 949. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2809
 950. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2808
 951. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2807
 952. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2807
 953. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2806
 954. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2806
 955. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2806
 956. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 2806
 957. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2804
 958. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2802
 959. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2802
 960. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2802
 961. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2801
 962. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2801
 963. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2800
 964. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2798
 965. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2798
 966. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2798
 967. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2797
 968. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2797
 969. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2796
 970. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2795
 971. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2795
 972. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2794
 973. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2792
 974. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2791
 975. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2791
 976. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2791
 977. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2789
 978. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2788
 979. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 2788
 980. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2786
 981. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2786
 982. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2786
 983. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2786
 984. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2783
 985. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2783
 986. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2782
 987. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2781
 988. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2781
 989. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2779
 990. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2778
 991. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2778
 992. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2777
 993. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2776
 994. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2776
 995. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2776
 996. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2776
 997. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2776
 998. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2775
 999. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2775
 1000. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2775
 1001. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2774
 1002. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2774
 1003. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2773
 1004. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2773
 1005. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2772
 1006. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2771
 1007. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2770
 1008. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2769
 1009. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2769
 1010. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2768
 1011. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2768
 1012. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2768
 1013. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2768
 1014. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2767
 1015. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2766
 1016. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2766
 1017. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2764
 1018. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2763
 1019. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2763
 1020. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2761
 1021. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2761
 1022. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2761
 1023. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2759
 1024. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2759
 1025. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2759
 1026. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2759
 1027. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2758
 1028. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2758
 1029. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2757
 1030. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2757
 1031. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2756
 1032. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2755
 1033. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2755
 1034. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2755
 1035. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2755
 1036. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2755
 1037. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2754
 1038. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2753
 1039. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2753
 1040. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2753
 1041. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2753
 1042. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2753
 1043. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2752
 1044. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2750
 1045. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2750
 1046. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2748
 1047. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2748
 1048. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2747
 1049. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2747
 1050. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2746
 1051. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2746
 1052. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2745
 1053. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2744
 1054. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2743
 1055. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2742
 1056. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2742
 1057. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2741
 1058. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2740
 1059. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2738
 1060. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2738
 1061. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2738
 1062. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2737
 1063. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2736
 1064. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2735
 1065. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2734
 1066. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2734
 1067. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2734
 1068. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2734
 1069. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2733
 1070. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2733
 1071. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2732
 1072. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2732
 1073. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2731
 1074. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2730
 1075. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2730
 1076. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2730
 1077. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 2729
 1078. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2729
 1079. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2729
 1080. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2728
 1081. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2728
 1082. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2728
 1083. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2727
 1084. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2726
 1085. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2726
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 2726
 1087. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2725
 1088. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2724
 1089. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2724
 1090. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2724
 1091. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2722
 1092. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2722
 1093. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2722
 1094. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2720
 1095. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2720
 1096. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2720
 1097. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2718
 1098. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2718
 1099. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2717
 1100. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2716
 1101. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2716
 1102. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2715
 1103. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2715
 1104. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2714
 1105. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2713
 1106. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2712
 1107. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2712
 1108. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2711
 1109. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2710
 1110. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2709
 1111. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2709
 1112. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2708
 1113. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2705
 1114. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2704
 1115. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2704
 1116. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2704
 1117. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2701
 1118. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2700
 1119. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2700
 1120. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2698
 1121. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2697
 1122. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2697
 1123. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2696
 1124. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 2696
 1125. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2695
 1126. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2695
 1127. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2695
 1128. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2694
 1129. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2694
 1130. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2692
 1131. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2692
 1132. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2692
 1133. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2692
 1134. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2692
 1135. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2691
 1136. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2691
 1137. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2691
 1138. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2690
 1139. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2690
 1140. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2689
 1141. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2688
 1142. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2688
 1143. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2687
 1144. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2687
 1145. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2687
 1146. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2686
 1147. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2683
 1148. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2683
 1149. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2682
 1150. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2682
 1151. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2681
 1152. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2681
 1153. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2680
 1154. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2680
 1155. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2679
 1156. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2678
 1157. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2678
 1158. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2677
 1159. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2677
 1160. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2675
 1161. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2674
 1162. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2674
 1163. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2672
 1164. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2672
 1165. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2671
 1166. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2671
 1167. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2671
 1168. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2670
 1169. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2669
 1170. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2667
 1171. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2666
 1172. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2666
 1173. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2666
 1174. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2666
 1175. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2666
 1176. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2666
 1177. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2666
 1178. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2665
 1179. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2665
 1180. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2664
 1181. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2662
 1182. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2662
 1183. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2661
 1184. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2661
 1185. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2660
 1186. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2660
 1187. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2659
 1188. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2658
 1189. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2658
 1190. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2657
 1191. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2657
 1192. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2657
 1193. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2657
 1194. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2657
 1195. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2657
 1196. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2656
 1197. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2656
 1198. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2655
 1199. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2655
 1200. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2654
 1201. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2654
 1202. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2653
 1203. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2653
 1204. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2653
 1205. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2651
 1206. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2651
 1207. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2651
 1208. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2650
 1209. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2650
 1210. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2650
 1211. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2649
 1212. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2648
 1213. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2648
 1214. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2647
 1215. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2646
 1216. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2646
 1217. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2646
 1218. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2646
 1219. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2645
 1220. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2645
 1221. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2644
 1222. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2643
 1223. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2642
 1224. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2642
 1225. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2642
 1226. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2641
 1227. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2639
 1228. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2638
 1229. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2637
 1230. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2634
 1231. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2634
 1232. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2634
 1233. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2633
 1234. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2633
 1235. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2633
 1236. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2632
 1237. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2631
 1238. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2629
 1239. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2628
 1240. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2627
 1241. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2626
 1242. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2626
 1243. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2626
 1244. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2624
 1245. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2623
 1246. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2622
 1247. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2622
 1248. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2622
 1249. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2622
 1250. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2621
 1251. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2621
 1252. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2620
 1253. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2620
 1254. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2620
 1255. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2619
 1256. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2618
 1257. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2618
 1258. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2618
 1259. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2618
 1260. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2617
 1261. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2617
 1262. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2616
 1263. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2615
 1264. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2614
 1265. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2612
 1266. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2612
 1267. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2610
 1268. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2610
 1269. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2609
 1270. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2608
 1271. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2607
 1272. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2602
 1273. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2602
 1274. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2601
 1275. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2600
 1276. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2599
 1277. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2598
 1278. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2597
 1279. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2595
 1280. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2593
 1281. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2592
 1282. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2590
 1283. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2590
 1284. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2590
 1285. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2590
 1286. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2589
 1287. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2587
 1288. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2586
 1289. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 2585
 1290. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2582
 1291. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2581
 1292. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2580
 1293. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2579
 1294. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2578
 1295. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2577
 1296. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2576
 1297. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2574
 1298. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2573
 1299. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2573
 1300. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2572
 1301. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2572
 1302. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2571
 1303. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2570
 1304. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2570
 1305. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2570
 1306. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2569
 1307. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2569
 1308. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2569
 1309. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2568
 1310. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2567
 1311. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2566
 1312. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2563
 1313. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2562
 1314. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2562
 1315. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2562
 1316. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2560
 1317. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2560
 1318. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2559
 1319. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2557
 1320. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2557
 1321. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2556
 1322. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2556
 1323. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2554
 1324. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2550
 1325. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2549
 1326. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2549
 1327. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2548
 1328. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2548
 1329. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2547
 1330. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2543
 1331. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2543
 1332. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2541
 1333. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2541
 1334. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2538
 1335. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2538
 1336. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2536
 1337. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2536
 1338. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2536
 1339. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2535
 1340. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2533
 1341. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2533
 1342. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2532
 1343. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2532
 1344. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2532
 1345. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2528
 1346. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2528
 1347. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2525
 1348. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2523
 1349. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2523
 1350. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2522
 1351. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2522
 1352. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2520
 1353. Przetargi nieruchomości 2021
  Wyświetleń: 2520
 1354. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2519
 1355. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2519
 1356. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2518
 1357. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2518
 1358. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2517
 1359. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 2516
 1360. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2514
 1361. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2513
 1362. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2509
 1363. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2509
 1364. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 2509
 1365. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2507
 1366. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2504
 1367. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2504
 1368. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2501
 1369. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2500
 1370. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2500
 1371. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2500
 1372. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2500
 1373. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2497
 1374. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 2496
 1375. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2493
 1376. za 2019 r.
  Wyświetleń: 2491
 1377. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2486
 1378. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2486
 1379. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2484
 1380. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2482
 1381. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2481
 1382. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2480
 1383. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 2480
 1384. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2478
 1385. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2478
 1386. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2477
 1387. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 2477
 1388. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2475
 1389. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2475
 1390. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2473
 1391. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 2473
 1392. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2468
 1393. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2462
 1394. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2461
 1395. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2458
 1396. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2457
 1397. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2452
 1398. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2447
 1399. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2441
 1400. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2440
 1401. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2439
 1402. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2437
 1403. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2434
 1404. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2432
 1405. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2431
 1406. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 2425
 1407. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2424
 1408. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2422
 1409. Wykaz nieruchomość przeznaczonych do zbycia Komprachcice nr 1886 i 1873 , Domecko nr 767/20
  Wyświetleń: 2421
 1410. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2415
 1411. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2414
 1412. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 2414
 1413. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2413
 1414. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2405
 1415. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2401
 1416. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2399
 1417. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2397
 1418. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2396
 1419. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 2387
 1420. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2384
 1421. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2382
 1422. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2380
 1423. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2372
 1424. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2368
 1425. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2368
 1426. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 2368
 1427. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 2368
 1428. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2368
 1429. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2363
 1430. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2360
 1431. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2358
 1432. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 2350
 1433. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2349
 1434. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2342
 1435. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 2334
 1436. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2324
 1437. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2319
 1438. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2317
 1439. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2311
 1440. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2310
 1441. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 2308
 1442. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 2289
 1443. za rok 2018
  Wyświetleń: 2289
 1444. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2287
 1445. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2286
 1446. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 2282
 1447. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2278
 1448. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2278
 1449. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2278
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 2274
 1451. za 2020 r.
  Wyświetleń: 2271
 1452. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2256
 1453. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 2247
 1454. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2243
 1455. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2234
 1456. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2233
 1457. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2224
 1458. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2217
 1459. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 2181
 1460. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2168
 1461. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 2099
 1462. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2077
 1463. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 2071
 1464. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2058
 1465. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 2028
 1466. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2023
 1467. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 2013
 1468. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 2012
 1469. Przetargi na nieruchomości 2020
  Wyświetleń: 1983
 1470. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1959
 1471. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1946
 1472. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 1942
 1473. Petycje
  Wyświetleń: 1912
 1474. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 1904
 1475. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 1902
 1476. Wykazy sprzedaży 2020
  Wyświetleń: 1894
 1477. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1864
 1478. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 1849
 1479. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 1835
 1480. 2018
  Wyświetleń: 1824
 1481. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1818
 1482. za 2019 rok
  Wyświetleń: 1818
 1483. pliki GML
  Wyświetleń: 1762
 1484. 2020
  Wyświetleń: 1757
 1485. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1751
 1486. 2019
  Wyświetleń: 1741
 1487. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1710
 1488. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Wyświetleń: 1696
 1489. Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.
  Wyświetleń: 1674
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1569
 1491. za rok 2019
  Wyświetleń: 1555
 1492. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1547
 1493. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1533
 1494. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1518
 1495. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 1501
 1496. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1495
 1497. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1470
 1498. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1450
 1499. raport za rok 2019
  Wyświetleń: 1444
 1500. 2020
  Wyświetleń: 1412
 1501. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1404
 1502. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 1401
 1503. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Wyświetleń: 1399
 1504. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1391
 1505. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 1380
 1506. Koordynacja dostępności
  Wyświetleń: 1375
 1507. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 1356
 1508. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1354
 1509. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2021
  Wyświetleń: 1333
 1510. Wyłożenie do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1302
 1511. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP
  Wyświetleń: 1295
 1512. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1269
 1513. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 1258
 1514. Wykazy sprzedaży 2021
  Wyświetleń: 1257
 1515. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu Studium
  Wyświetleń: 1237
 1516. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1228
 1517. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 1518. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1226
 1519. Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy
  Wyświetleń: 1182
 1520. za rok 2020
  Wyświetleń: 1117
 1521. za 2020 rok
  Wyświetleń: 1116
 1522. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1105
 1523. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1088
 1524. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ZOPO w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1054
 1525. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 1020
 1526. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1004
 1527. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 1001
 1528. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 993
 1529. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
  Wyświetleń: 988
 1530. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 980
 1531. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 973
 1532. Sołectwa
  Wyświetleń: 960
 1533. 2021
  Wyświetleń: 944
 1534. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2022 – 31.01.2023
  Wyświetleń: 931
 1535. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 917
 1536. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno
  Wyświetleń: 914
 1537. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 913
 1538. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 907
 1539. Sprawozdania finansowe za 2020 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 898
 1540. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 895
 1541. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 893
 1542. Umowy zawarte w roku 2022
  Wyświetleń: 884
 1543. PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 877
 1544. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2021
  Wyświetleń: 876
 1545. Remont nawierzchni gróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r.
  Wyświetleń: 873
 1546. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 868
 1547. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 862
 1548. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 847
 1549. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2022
  Wyświetleń: 838
 1550. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2021
  Wyświetleń: 826
 1551. za 2021 r.
  Wyświetleń: 816
 1552. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”
  Wyświetleń: 796
 1553. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 794
 1554. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 788
 1555. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 784
 1556. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, Wawelno i Domecko
  Wyświetleń: 737
 1557. Rejestr umów
  Wyświetleń: 724
 1558. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 705
 1559. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 685
 1560. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 669
 1561. 2021
  Wyświetleń: 638
 1562. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 606
 1563. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 590
 1564. 2020
  Wyświetleń: 585
 1565. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 582
 1566. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 577
 1567. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 574
 1568. raport za rok 2020
  Wyświetleń: 559
 1569. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 542
 1570. Harmonogram wywozów odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 502
 1571. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I
  Wyświetleń: 485
 1572. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2022
  Wyświetleń: 416
 1573. PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 399
 1574. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 383
 1575. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
  Wyświetleń: 350
 1576. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. płac
  Wyświetleń: 349
 1577. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - powtórzenie
  Wyświetleń: 261
 1578. nabór na wolne stanowisko PSP Wawelno
  Wyświetleń: 261
 1579. za rok 2021
  Wyświetleń: 254
 1580. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 244
 1581. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2022
  Wyświetleń: 207
 1582. Cyfrowa gmina
  Wyświetleń: 198
 1583. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 193
 1584. za 2021 rok
  Wyświetleń: 174
 1585. za 2022 rok
  Wyświetleń: 169
 1586. raport za rok 2021
  Wyświetleń: 154
 1587. Oferta LZS GAZOWNIK Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 1588. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1589. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 83
 1590. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2022 r.
  Wyświetleń: 80
 1591. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 78
 1592. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 78
 1593. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 77
 1594. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 75
 1595. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 70
 1596. Modernizacja przedszkoli publicznych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 61
 1597. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 55
 1598. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 50
 1599. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś i Domecko
  Wyświetleń: 43
 1600. Sprawozdania finansowe za 2021 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 41
 1601. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2022 r.
  Wyświetleń: 40
Wersja XML