Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
19071700000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7927974765648967898819614288669704727811369320721556740372566
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
934561076328690194383992028654210379110356597025919598068575615
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 171821
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 144718
 3. Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 128804
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 106740
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 78023
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 41521
 7. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 35094
 8. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 32283
 9. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 31297
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 29573
 11. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 27839
 12. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 26848
 13. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 26617
 14. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 26494
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 25918
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 25425
 17. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 24074
 18. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 24020
 19. Archiwum
  Wyświetleń: 23849
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 23453
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 22114
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 20708
 23. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 20625
 24. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 20489
 25. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 20138
 26. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 20001
 27. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 19582
 28. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 19538
 29. Budżet
  Wyświetleń: 18812
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 18801
 31. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 18659
 32. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 18205
 33. Rada Gminy
  Wyświetleń: 18008
 34. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 17810
 35. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 16768
 36. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 16704
 37. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 16670
 38. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 16663
 39. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 16626
 40. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16306
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16214
 42. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 16139
 43. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 16064
 44. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 15777
 45. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 15677
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 15283
 47. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 15196
 48. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 15120
 49. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 15103
 50. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 14960
 51. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 14919
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 14892
 53. Rolnictwo i łowiectwo
  Wyświetleń: 14870
 54. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 14668
 55. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 14616
 56. Statut Gminy
  Wyświetleń: 14391
 57. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 14332
 58. Drogi
  Wyświetleń: 14220
 59. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 14116
 60. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 13825
 61. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 13787
 62. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 13621
 63. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 13608
 64. Wybory
  Wyświetleń: 13560
 65. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 13537
 66. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13456
 67. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 13334
 68. Radni Gminy
  Wyświetleń: 13172
 69. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 13164
 70. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 13097
 71. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 13086
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13062
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 12966
 74. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 12564
 75. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 12483
 76. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 12350
 77. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 12274
 78. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 12218
 79. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 12141
 80. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 12103
 81. Ważne informacje
  Wyświetleń: 11896
 82. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 11820
 83. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 11730
 84. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 11698
 85. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 11541
 86. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 11513
 87. Dotacje
  Wyświetleń: 11485
 88. Sesje
  Wyświetleń: 11435
 89. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 11416
 90. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 11367
 91. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 11269
 92. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 10987
 93. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 10856
 94. strona główna
  Wyświetleń: 10843
 95. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 10803
 96. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 10667
 97. zadania
  Wyświetleń: 10632
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 10582
 99. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10546
 100. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 10427
 101. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 10342
 102. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10024
 103. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9899
 104. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 9838
 105. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 9780
 106. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 9753
 107. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9744
 108. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9706
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 9703
 110. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 9694
 111. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 9652
 112. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 9594
 113. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9583
 114. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 9482
 115. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 9453
 116. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9401
 117. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 9336
 118. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 9256
 119. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 9250
 120. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 9152
 121. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 9112
 122. Referendum
  Wyświetleń: 9021
 123. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 9019
 124. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8997
 125. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 8899
 126. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8768
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 8741
 128. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8712
 129. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 8701
 130. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8684
 131. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 8667
 132. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 8666
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 8617
 134. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8590
 135. 2011
  Wyświetleń: 8581
 136. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8534
 137. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 8474
 138. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 8318
 139. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 8242
 140. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 8234
 141. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 8171
 142. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8136
 143. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 8101
 144. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 8074
 145. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 8062
 146. 2012
  Wyświetleń: 8038
 147. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 7983
 148. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 7910
 149. 2007
  Wyświetleń: 7824
 150. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 7791
 151. 2013
  Wyświetleń: 7778
 152. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7743
 153. Programy
  Wyświetleń: 7731
 154. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 7730
 155. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7719
 156. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 7659
 157. 2006
  Wyświetleń: 7609
 158. 2008
  Wyświetleń: 7553
 159. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7551
 160. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 7534
 161. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7495
 162. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 7494
 163. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 7479
 164. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 7477
 165. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 7473
 166. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 7469
 167. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 7448
 168. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 7406
 169. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 7374
 170. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 7334
 171. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7269
 172. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 7269
 173. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 7264
 174. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 7264
 175. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 7245
 176. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 7183
 177. Przemoc
  Wyświetleń: 7138
 178. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 7118
 179. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7091
 180. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7046
 181. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 7043
 182. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 6973
 183. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 6954
 184. 2005
  Wyświetleń: 6931
 185. Podatki
  Wyświetleń: 6927
 186. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6916
 187. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6905
 188. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 6905
 189. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6896
 190. 2010
  Wyświetleń: 6835
 191. 2003
  Wyświetleń: 6829
 192. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 6815
 193. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 6792
 194. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 6738
 195. 2004
  Wyświetleń: 6719
 196. 2013
  Wyświetleń: 6694
 197. 2010
  Wyświetleń: 6684
 198. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 6684
 199. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 6628
 200. 2009
  Wyświetleń: 6615
 201. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 6614
 202. 2011
  Wyświetleń: 6593
 203. 2001
  Wyświetleń: 6560
 204. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6528
 205. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6514
 206. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 6513
 207. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 6497
 208. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 6423
 209. za 2014 r.
  Wyświetleń: 6420
 210. 2009
  Wyświetleń: 6405
 211. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 6393
 212. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6383
 213. 2007
  Wyświetleń: 6381
 214. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 6377
 215. 2005
  Wyświetleń: 6373
 216. za rok 2013
  Wyświetleń: 6373
 217. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 6371
 218. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6354
 219. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6345
 220. Statut
  Wyświetleń: 6311
 221. Stypendia
  Wyświetleń: 6300
 222. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 6294
 223. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6282
 224. 2002
  Wyświetleń: 6279
 225. 2012
  Wyświetleń: 6274
 226. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 6212
 227. 2006
  Wyświetleń: 6196
 228. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6194
 229. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 6194
 230. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6193
 231. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 6192
 232. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 6184
 233. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 6179
 234. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6170
 235. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 6165
 236. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6161
 237. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 6160
 238. za 2013 r.
  Wyświetleń: 6144
 239. 2002
  Wyświetleń: 6129
 240. 2008
  Wyświetleń: 6121
 241. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6102
 242. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6098
 243. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6087
 244. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6084
 245. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 6062
 246. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6062
 247. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 6059
 248. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6037
 249. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 6009
 250. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 6008
 251. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 6000
 252. 2014
  Wyświetleń: 5991
 253. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 5991
 254. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 5987
 255. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 5985
 256. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5953
 257. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 5952
 258. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 5941
 259. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 5925
 260. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5917
 261. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 5914
 262. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 5913
 263. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 5909
 264. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5907
 265. za rok 2016
  Wyświetleń: 5896
 266. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5895
 267. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 5875
 268. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 5870
 269. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5857
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5857
 271. za 2009 r.
  Wyświetleń: 5854
 272. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5847
 273. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5842
 274. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5795
 275. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 5786
 276. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5776
 277. za 2013 rok
  Wyświetleń: 5776
 278. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 5775
 279. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5772
 280. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 5771
 281. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 5758
 282. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 5757
 283. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 5749
 284. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 5717
 285. 2004
  Wyświetleń: 5706
 286. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 5701
 287. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 5700
 288. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 5689
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 5676
 290. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 5676
 291. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5674
 292. 2003
  Wyświetleń: 5658
 293. 2001
  Wyświetleń: 5650
 294. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5609
 295. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5609
 296. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 5606
 297. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5603
 298. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5588
 299. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 5583
 300. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 5569
 301. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 5561
 302. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 5549
 303. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 5535
 304. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 5512
 305. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 5497
 306. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 5482
 307. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 5468
 308. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5463
 309. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 5461
 310. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5428
 311. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 5420
 312. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5413
 313. 2017
  Wyświetleń: 5411
 314. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5384
 315. za 2015 r.
  Wyświetleń: 5383
 316. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 5374
 317. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 5374
 318. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 5350
 319. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 5340
 320. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 5335
 321. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5318
 322. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5316
 323. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 5313
 324. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 5312
 325. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5311
 326. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 5305
 327. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5302
 328. 2014
  Wyświetleń: 5294
 329. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 5273
 330. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 5270
 331. 2016
  Wyświetleń: 5259
 332. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5253
 333. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 5247
 334. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 5196
 335. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 5192
 336. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 5163
 337. za 2018 rok
  Wyświetleń: 5157
 338. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 5151
 339. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 5140
 340. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 5134
 341. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 5131
 342. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 5124
 343. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 5097
 344. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5096
 345. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 5082
 346. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 5065
 347. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 5065
 348. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5040
 349. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5023
 350. 2015
  Wyświetleń: 5016
 351. 2015
  Wyświetleń: 5014
 352. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5009
 353. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 4999
 354. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4991
 355. za 2016 rok
  Wyświetleń: 4984
 356. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 4970
 357. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4968
 358. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 4963
 359. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 4961
 360. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4940
 361. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4917
 362. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 4912
 363. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 4906
 364. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 4890
 365. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 4860
 366. za 2014 rok
  Wyświetleń: 4849
 367. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 4844
 368. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 4828
 369. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 4828
 370. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4826
 371. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4815
 372. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4815
 373. za rok 2014
  Wyświetleń: 4806
 374. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4802
 375. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4783
 376. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 4757
 377. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4738
 378. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 4724
 379. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 4712
 380. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4705
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4703
 382. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 4700
 383. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4676
 384. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 4666
 385. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 4661
 386. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4654
 387. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 4649
 388. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4627
 389. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 4621
 390. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4621
 391. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4581
 392. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4576
 393. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 4575
 394. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 4568
 395. 2016
  Wyświetleń: 4529
 396. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4520
 397. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4515
 398. za rok 2015
  Wyświetleń: 4507
 399. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4500
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4453
 401. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 4448
 402. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 4443
 403. Przetarg
  Wyświetleń: 4439
 404. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4439
 405. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4428
 406. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 4427
 407. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4415
 408. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 4407
 409. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4397
 410. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4394
 411. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 4390
 412. za 2017 rok
  Wyświetleń: 4364
 413. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 4359
 414. za 2015 rok
  Wyświetleń: 4359
 415. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4308
 416. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 4280
 417. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4269
 418. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 4252
 419. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 4251
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4239
 421. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 4224
 422. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 4220
 423. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4217
 424. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4213
 425. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4212
 426. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 4207
 427. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4206
 428. za 2017 r.
  Wyświetleń: 4194
 429. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 4112
 430. 2017
  Wyświetleń: 4080
 431. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 4071
 432. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 4025
 433. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 3948
 434. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 3948
 435. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3931
 436. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 3931
 437. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3912
 438. Rok 2016
  Wyświetleń: 3911
 439. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3898
 440. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 3889
 441. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3870
 442. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3866
 443. za 2016 r.
  Wyświetleń: 3851
 444. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3834
 445. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 3817
 446. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3795
 447. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 3794
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3793
 449. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 3773
 450. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 3759
 451. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3753
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 3745
 453. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 3720
 454. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3698
 455. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 3676
 456. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3651
 457. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 3647
 458. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3646
 459. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 3622
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 3618
 461. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 3612
 462. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 3605
 463. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 3582
 464. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3576
 465. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 3574
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 3574
 467. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 3570
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 3567
 469. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3564
 470. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3548
 471. Rejestry
  Wyświetleń: 3541
 472. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3532
 473. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 3532
 474. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 3530
 475. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 3520
 476. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 3514
 477. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3511
 478. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 3510
 479. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 3497
 480. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 3477
 481. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3465
 482. Rok 2015
  Wyświetleń: 3464
 483. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3448
 484. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3446
 485. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 3443
 486. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 3435
 487. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 3427
 488. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 3409
 489. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 3408
 490. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 3390
 491. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 3389
 492. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 3383
 493. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 3374
 494. za 2018 r.
  Wyświetleń: 3373
 495. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3372
 496. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3362
 497. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3361
 498. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3349
 499. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3342
 500. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 3337
 501. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 3333
 502. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3311
 503. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3311
 504. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 3265
 505. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 3265
 506. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3264
 507. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3258
 508. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3230
 509. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3227
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 3225
 511. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3210
 512. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3207
 513. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 3207
 514. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3198
 515. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 3197
 516. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3184
 517. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3170
 518. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3156
 519. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3154
 520. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 3152
 521. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3147
 522. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3144
 523. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3142
 524. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3134
 525. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3129
 526. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3125
 527. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3125
 528. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 3123
 529. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3120
 530. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3110
 531. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3107
 532. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 3104
 533. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 3095
 534. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3060
 535. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 3057
 536. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3052
 537. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3051
 538. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3044
 539. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 3039
 540. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 3038
 541. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 3036
 542. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 3024
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 3023
 544. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 3022
 545. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3021
 546. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 3021
 547. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3012
 548. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 3002
 549. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2998
 550. rok 2017
  Wyświetleń: 2992
 551. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2991
 552. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2988
 553. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2987
 554. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2981
 555. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 2974
 556. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2957
 557. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2957
 558. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2953
 559. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2951
 560. rok 2016
  Wyświetleń: 2949
 561. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2939
 562. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 2939
 563. 2017
  Wyświetleń: 2931
 564. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2927
 565. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2926
 566. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2925
 567. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2917
 568. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2910
 569. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 2910
 570. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2908
 571. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2908
 572. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2886
 573. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2884
 574. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2883
 575. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2873
 576. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2865
 577. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2855
 578. Projekty
  Wyświetleń: 2849
 579. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2845
 580. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2845
 581. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2844
 582. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 2836
 583. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2835
 584. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2830
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 2828
 586. za rok 2017
  Wyświetleń: 2828
 587. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2827
 588. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2824
 589. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2822
 590. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2821
 591. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2817
 592. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 2813
 593. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2811
 594. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2800
 595. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2790
 596. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2785
 597. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2783
 598. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2772
 599. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2769
 600. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2768
 601. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 2768
 602. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 2765
 603. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2761
 604. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2755
 605. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2751
 606. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2745
 607. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2740
 608. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 2734
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2733
 610. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2731
 611. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2724
 612. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2722
 613. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2714
 614. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2711
 615. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 2711
 616. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2708
 617. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2708
 618. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2703
 619. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2696
 620. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2680
 621. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2680
 622. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2678
 623. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2675
 624. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2674
 625. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2668
 626. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2668
 627. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2668
 628. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2654
 629. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2650
 630. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2648
 631. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2641
 632. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2640
 633. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2636
 634. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2634
 635. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2632
 636. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2632
 637. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2630
 638. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2630
 639. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2629
 640. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2627
 641. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2624
 642. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2622
 643. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2621
 644. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2616
 645. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2614
 646. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2612
 647. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2608
 648. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2606
 649. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2603
 650. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2601
 651. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2598
 652. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2598
 653. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2598
 654. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2597
 655. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2597
 656. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2590
 657. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 2590
 658. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2586
 659. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2585
 660. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2582
 661. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2580
 662. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2578
 663. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2576
 664. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2575
 665. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2568
 666. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2567
 667. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2565
 668. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2563
 669. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2562
 670. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2562
 671. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2561
 672. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2560
 673. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2558
 674. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2556
 675. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2555
 676. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2554
 677. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2550
 678. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2550
 679. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2550
 680. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2548
 681. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2548
 682. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2548
 683. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2546
 684. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2546
 685. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 2546
 686. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2544
 687. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2543
 688. 2018
  Wyświetleń: 2542
 689. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2540
 690. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2537
 691. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2535
 692. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2534
 693. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 2530
 694. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2529
 695. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2528
 696. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2524
 697. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2524
 698. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2523
 699. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2523
 700. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2522
 701. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2522
 702. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2519
 703. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2518
 704. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2515
 705. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2514
 706. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2513
 707. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 2512
 708. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2511
 709. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 2511
 710. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2510
 711. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2509
 712. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2508
 713. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2508
 714. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2503
 715. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 2502
 716. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2500
 717. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2500
 718. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2499
 719. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2498
 720. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2497
 721. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2497
 722. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2496
 723. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2496
 724. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2494
 725. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2493
 726. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2493
 727. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2491
 728. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2490
 729. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2490
 730. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2490
 731. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2485
 732. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2485
 733. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2484
 734. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2484
 735. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2483
 736. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2483
 737. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2482
 738. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2481
 739. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2479
 740. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2479
 741. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2479
 742. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2478
 743. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2471
 744. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2470
 745. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2470
 746. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2470
 747. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2468
 748. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2467
 749. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2465
 750. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2463
 751. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 2460
 752. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2460
 753. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2458
 754. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2458
 755. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 2455
 756. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2454
 757. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2454
 758. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2452
 759. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2451
 760. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2451
 761. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2450
 762. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2450
 763. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2448
 764. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2448
 765. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2447
 766. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2447
 767. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2447
 768. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2446
 769. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2446
 770. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2445
 771. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2444
 772. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2442
 773. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2442
 774. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2440
 775. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2439
 776. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2437
 777. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2437
 778. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2437
 779. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2436
 780. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2435
 781. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2435
 782. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2435
 783. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2434
 784. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2434
 785. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2433
 786. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2432
 787. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2431
 788. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2429
 789. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2429
 790. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 2426
 791. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2425
 792. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2424
 793. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2424
 794. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2423
 795. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2422
 796. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2420
 797. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2420
 798. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2419
 799. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2419
 800. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2418
 801. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2418
 802. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2417
 803. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2416
 804. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2415
 805. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2415
 806. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2415
 807. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2415
 808. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2414
 809. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2413
 810. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2413
 811. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2412
 812. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2411
 813. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2411
 814. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2410
 815. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2409
 816. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2409
 817. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2408
 818. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2407
 819. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2407
 820. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2407
 821. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 2406
 822. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2406
 823. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2406
 824. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2406
 825. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2406
 826. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2405
 827. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2404
 828. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2403
 829. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2401
 830. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2401
 831. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2400
 832. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2399
 833. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2399
 834. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2399
 835. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2398
 836. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2398
 837. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2397
 838. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2397
 839. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2397
 840. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2396
 841. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2396
 842. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2396
 843. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2395
 844. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2394
 845. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2394
 846. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2394
 847. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 2394
 848. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2393
 849. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2393
 850. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2392
 851. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2390
 852. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2390
 853. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2390
 854. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2390
 855. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2390
 856. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2388
 857. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2388
 858. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2388
 859. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2387
 860. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2386
 861. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2386
 862. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2385
 863. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 2384
 864. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2383
 865. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2383
 866. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2382
 867. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2382
 868. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2381
 869. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2380
 870. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2379
 871. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2379
 872. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2378
 873. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2378
 874. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2377
 875. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2376
 876. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2374
 877. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2374
 878. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2373
 879. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2373
 880. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2372
 881. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2371
 882. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2370
 883. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 2369
 884. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2368
 885. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2368
 886. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2368
 887. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2368
 888. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2367
 889. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2366
 890. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2365
 891. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2365
 892. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2364
 893. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2364
 894. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2363
 895. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2363
 896. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2362
 897. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2362
 898. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2360
 899. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2360
 900. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2359
 901. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2358
 902. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 2358
 903. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2356
 904. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2356
 905. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2355
 906. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2355
 907. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2351
 908. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2350
 909. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2350
 910. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2349
 911. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2348
 912. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2348
 913. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2347
 914. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2346
 915. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2346
 916. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2346
 917. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2345
 918. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2345
 919. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2345
 920. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2343
 921. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2343
 922. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2341
 923. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2340
 924. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2339
 925. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2339
 926. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2337
 927. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2337
 928. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2335
 929. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2334
 930. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2334
 931. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2334
 932. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2334
 933. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2332
 934. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2331
 935. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2331
 936. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2331
 937. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2330
 938. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2329
 939. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2329
 940. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2328
 941. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2328
 942. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2327
 943. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2327
 944. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2326
 945. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2326
 946. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2325
 947. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2325
 948. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2325
 949. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2324
 950. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2324
 951. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2324
 952. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2324
 953. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2322
 954. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2321
 955. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2321
 956. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2320
 957. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2320
 958. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2320
 959. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2320
 960. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2319
 961. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2319
 962. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2319
 963. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2318
 964. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2318
 965. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2317
 966. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2317
 967. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2315
 968. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2314
 969. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2314
 970. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2311
 971. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2311
 972. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2310
 973. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2309
 974. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2309
 975. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2308
 976. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 2308
 977. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2306
 978. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2306
 979. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2306
 980. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2304
 981. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2302
 982. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2301
 983. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2300
 984. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2300
 985. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2299
 986. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2298
 987. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2298
 988. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2297
 989. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2297
 990. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2297
 991. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2297
 992. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2296
 993. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2296
 994. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2295
 995. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2295
 996. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2295
 997. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2294
 998. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2294
 999. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2294
 1000. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2292
 1001. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2292
 1002. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2292
 1003. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2291
 1004. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2291
 1005. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2291
 1006. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2290
 1007. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2287
 1008. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2287
 1009. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2285
 1010. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2284
 1011. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2284
 1012. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2283
 1013. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2283
 1014. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2283
 1015. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2282
 1016. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2282
 1017. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 2282
 1018. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2280
 1019. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2280
 1020. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2279
 1021. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2279
 1022. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2278
 1023. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2278
 1024. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2277
 1025. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2277
 1026. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2276
 1027. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2276
 1028. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2275
 1029. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2275
 1030. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2275
 1031. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2274
 1032. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2274
 1033. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2273
 1034. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2273
 1035. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2272
 1036. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2272
 1037. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2272
 1038. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2272
 1039. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2272
 1040. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2271
 1041. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2270
 1042. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2270
 1043. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2270
 1044. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2270
 1045. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2270
 1046. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2269
 1047. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2269
 1048. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2269
 1049. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2269
 1050. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2269
 1051. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2268
 1052. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2268
 1053. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2268
 1054. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2268
 1055. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2267
 1056. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2266
 1057. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2266
 1058. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2265
 1059. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2265
 1060. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2265
 1061. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2264
 1062. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2263
 1063. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2262
 1064. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2262
 1065. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2261
 1066. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2261
 1067. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2259
 1068. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2259
 1069. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2258
 1070. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2258
 1071. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2258
 1072. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2257
 1073. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2257
 1074. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2257
 1075. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2256
 1076. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2254
 1077. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2254
 1078. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2253
 1079. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2252
 1080. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2251
 1081. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2251
 1082. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2250
 1083. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2250
 1084. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2250
 1085. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2250
 1086. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2249
 1087. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2249
 1088. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2247
 1089. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2247
 1090. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2247
 1091. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2247
 1092. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2247
 1093. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2247
 1094. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2247
 1095. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2246
 1096. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2246
 1097. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2245
 1098. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2245
 1099. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2244
 1100. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2243
 1101. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2242
 1102. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2242
 1103. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2242
 1104. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2239
 1105. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2239
 1106. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2238
 1107. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2237
 1108. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2236
 1109. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2236
 1110. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 2235
 1111. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2235
 1112. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2234
 1113. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2234
 1114. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2233
 1115. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2233
 1116. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2232
 1117. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2232
 1118. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2232
 1119. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2231
 1120. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2230
 1121. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2230
 1122. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2230
 1123. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2229
 1124. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2229
 1125. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2228
 1126. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2228
 1127. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2228
 1128. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2228
 1129. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2228
 1130. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2228
 1131. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2228
 1132. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2227
 1133. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2226
 1134. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2226
 1135. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2226
 1136. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2222
 1137. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2222
 1138. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2221
 1139. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2220
 1140. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2220
 1141. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2219
 1142. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2219
 1143. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2219
 1144. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2218
 1145. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2218
 1146. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2217
 1147. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2216
 1148. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2215
 1149. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2214
 1150. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2214
 1151. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2214
 1152. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2213
 1153. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2213
 1154. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2212
 1155. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2212
 1156. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2212
 1157. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 2212
 1158. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2211
 1159. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2210
 1160. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2209
 1161. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2209
 1162. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2208
 1163. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2208
 1164. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2207
 1165. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2206
 1166. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2205
 1167. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2205
 1168. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2204
 1169. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2204
 1170. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2204
 1171. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2202
 1172. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2202
 1173. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2202
 1174. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2202
 1175. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2202
 1176. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2201
 1177. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2199
 1178. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2199
 1179. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2198
 1180. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2198
 1181. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2198
 1182. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2196
 1183. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2196
 1184. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2195
 1185. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2195
 1186. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2194
 1187. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2193
 1188. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2192
 1189. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2192
 1190. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2192
 1191. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2191
 1192. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2191
 1193. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2191
 1194. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2190
 1195. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 2190
 1196. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2188
 1197. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2186
 1198. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2186
 1199. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2186
 1200. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2186
 1201. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2185
 1202. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2185
 1203. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2185
 1204. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2185
 1205. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2184
 1206. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2184
 1207. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2183
 1208. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2183
 1209. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2183
 1210. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2181
 1211. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2181
 1212. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2181
 1213. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2180
 1214. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2180
 1215. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2179
 1216. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2179
 1217. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2178
 1218. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2177
 1219. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2175
 1220. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2174
 1221. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2174
 1222. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2174
 1223. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2174
 1224. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2174
 1225. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2172
 1226. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 2172
 1227. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2171
 1228. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2171
 1229. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2171
 1230. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2171
 1231. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2170
 1232. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2170
 1233. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2169
 1234. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2169
 1235. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2169
 1236. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2168
 1237. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2168
 1238. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2168
 1239. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2167
 1240. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2165
 1241. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2164
 1242. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2164
 1243. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2163
 1244. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2163
 1245. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2163
 1246. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2162
 1247. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2162
 1248. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2161
 1249. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2161
 1250. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2158
 1251. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2157
 1252. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2156
 1253. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2156
 1254. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2155
 1255. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2155
 1256. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2154
 1257. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2154
 1258. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2154
 1259. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2153
 1260. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2152
 1261. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 2151
 1262. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2150
 1263. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2150
 1264. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2150
 1265. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2149
 1266. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2148
 1267. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2148
 1268. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2148
 1269. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2147
 1270. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2147
 1271. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2146
 1272. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2146
 1273. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2144
 1274. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2143
 1275. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2143
 1276. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2143
 1277. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2143
 1278. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2142
 1279. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2142
 1280. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2142
 1281. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2141
 1282. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2141
 1283. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2141
 1284. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2140
 1285. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2138
 1286. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2138
 1287. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2138
 1288. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2138
 1289. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2138
 1290. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2137
 1291. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2133
 1292. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2132
 1293. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2131
 1294. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2128
 1295. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2128
 1296. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2128
 1297. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2126
 1298. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2126
 1299. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2125
 1300. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2125
 1301. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2124
 1302. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2124
 1303. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2124
 1304. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2122
 1305. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2118
 1306. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2117
 1307. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2117
 1308. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2116
 1309. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2116
 1310. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2115
 1311. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2115
 1312. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2115
 1313. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2114
 1314. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2113
 1315. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2111
 1316. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2110
 1317. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 2110
 1318. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2107
 1319. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2107
 1320. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2107
 1321. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2106
 1322. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2106
 1323. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2106
 1324. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2105
 1325. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2105
 1326. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2105
 1327. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2104
 1328. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2101
 1329. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2101
 1330. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2100
 1331. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 2100
 1332. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2099
 1333. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2099
 1334. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2099
 1335. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2099
 1336. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2098
 1337. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2097
 1338. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2096
 1339. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2096
 1340. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2094
 1341. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2093
 1342. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2093
 1343. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2092
 1344. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2092
 1345. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 2091
 1346. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2090
 1347. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2089
 1348. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2088
 1349. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2088
 1350. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2088
 1351. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2087
 1352. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2086
 1353. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2085
 1354. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2085
 1355. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2083
 1356. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2082
 1357. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2081
 1358. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2080
 1359. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2077
 1360. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2073
 1361. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2073
 1362. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2071
 1363. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2070
 1364. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 2069
 1365. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2068
 1366. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2064
 1367. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2064
 1368. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2063
 1369. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2062
 1370. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2061
 1371. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2060
 1372. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2060
 1373. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2058
 1374. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2056
 1375. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2054
 1376. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2052
 1377. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2052
 1378. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2051
 1379. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 2051
 1380. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2050
 1381. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2046
 1382. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2045
 1383. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2045
 1384. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2044
 1385. Wykaz nieruchomość przeznaczonych do zbycia Komprachcice nr 1886 i 1873 , Domecko nr 767/20
  Wyświetleń: 2043
 1386. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2041
 1387. Spisy
  Wyświetleń: 2041
 1388. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2036
 1389. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2036
 1390. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2032
 1391. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2031
 1392. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2031
 1393. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 2031
 1394. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2028
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2027
 1396. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2026
 1397. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2026
 1398. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2025
 1399. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2025
 1400. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2024
 1401. za 2019 r.
  Wyświetleń: 2024
 1402. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2023
 1403. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2020
 1404. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2020
 1405. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2020
 1406. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2017
 1407. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2017
 1408. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2017
 1409. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 2016
 1410. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2011
 1411. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2008
 1412. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1999
 1413. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1999
 1414. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1998
 1415. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1995
 1416. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1992
 1417. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1989
 1418. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1986
 1419. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1981
 1420. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1978
 1421. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1978
 1422. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1976
 1423. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1972
 1424. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1963
 1425. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1955
 1426. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1953
 1427. 2019
  Wyświetleń: 1951
 1428. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1943
 1429. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1931
 1430. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1929
 1431. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1929
 1432. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1928
 1433. za rok 2018
  Wyświetleń: 1928
 1434. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1925
 1435. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1925
 1436. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1921
 1437. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 1919
 1438. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1918
 1439. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1916
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1916
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1893
 1442. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1879
 1443. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1873
 1444. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1866
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1859
 1446. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1857
 1447. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1855
 1448. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1844
 1449. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1836
 1450. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1835
 1451. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1828
 1452. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1820
 1453. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 1817
 1454. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 1816
 1455. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 1812
 1456. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1811
 1457. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 1793
 1458. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 1793
 1459. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 1785
 1460. Przetargi nieruchomości 2021
  Wyświetleń: 1782
 1461. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1780
 1462. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1771
 1463. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1757
 1464. za 2020 r.
  Wyświetleń: 1715
 1465. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1700
 1466. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1694
 1467. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 1648
 1468. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 1469. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1600
 1470. Przetargi na nieruchomości 2020
  Wyświetleń: 1595
 1471. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1551
 1472. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 1528
 1473. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1514
 1474. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 1495
 1475. Wykazy sprzedaży 2020
  Wyświetleń: 1494
 1476. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 1482
 1477. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 1457
 1478. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1444
 1479. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1431
 1480. za 2019 rok
  Wyświetleń: 1431
 1481. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 1397
 1482. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1331
 1483. Petycje
  Wyświetleń: 1234
 1484. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1229
 1485. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Wyświetleń: 1220
 1486. za rok 2019
  Wyświetleń: 1216
 1487. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 1185
 1488. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1175
 1489. Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.
  Wyświetleń: 1118
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1107
 1491. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1095
 1492. 2020
  Wyświetleń: 1073
 1493. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1057
 1494. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 1057
 1495. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 1050
 1496. raport za rok 2019
  Wyświetleń: 1050
 1497. pliki GML
  Wyświetleń: 1048
 1498. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1036
 1499. 2018
  Wyświetleń: 1032
 1500. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1010
 1501. 2019
  Wyświetleń: 993
 1502. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 985
 1503. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 976
 1504. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 968
 1505. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 935
 1506. Wykazy sprzedaży 2021
  Wyświetleń: 931
 1507. Wyłożenie do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 929
 1508. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2021
  Wyświetleń: 902
 1509. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 890
 1510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Wyświetleń: 885
 1511. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 881
 1512. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP
  Wyświetleń: 861
 1513. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 857
 1514. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 854
 1515. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu Studium
  Wyświetleń: 820
 1516. Sołectwa
  Wyświetleń: 800
 1517. Koordynacja dostępności
  Wyświetleń: 792
 1518. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 774
 1519. za 2020 rok
  Wyświetleń: 767
 1520. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 760
 1521. 2020
  Wyświetleń: 750
 1522. za rok 2020
  Wyświetleń: 739
 1523. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 724
 1524. Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy
  Wyświetleń: 710
 1525. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ZOPO w Komprachcicach
  Wyświetleń: 702
 1526. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 678
 1527. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
  Wyświetleń: 648
 1528. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 632
 1529. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 616
 1530. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 593
 1531. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 581
 1532. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2021
  Wyświetleń: 561
 1533. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 554
 1534. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 541
 1535. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 528
 1536. Sprawozdania finansowe za 2020 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 522
 1537. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2022 – 31.01.2023
  Wyświetleń: 516
 1538. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 515
 1539. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 514
 1540. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2021
  Wyświetleń: 513
 1541. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno
  Wyświetleń: 507
 1542. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 505
 1543. Remont nawierzchni gróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r.
  Wyświetleń: 495
 1544. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 485
 1545. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 477
 1546. PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 449
 1547. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 446
 1548. 2020
  Wyświetleń: 432
 1549. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 432
 1550. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”
  Wyświetleń: 413
 1551. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 388
 1552. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 1553. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 360
 1554. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 357
 1555. za 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 1556. 2021
  Wyświetleń: 333
 1557. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 320
 1558. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 309
 1559. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 273
 1560. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, Wawelno i Domecko
  Wyświetleń: 270
 1561. raport za rok 2020
  Wyświetleń: 256
 1562. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 232
 1563. 2021
  Wyświetleń: 228
 1564. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2022
  Wyświetleń: 203
 1565. Umowy zawarte w roku 2022
  Wyświetleń: 184
 1566. Rejestr umów
  Wyświetleń: 161
 1567. Harmonogram wywozów odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 119
Wersja XML