• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1022887681087101915431034441306581068418513736644000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9072696848984978147988008869728145580880784389384582071114095
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
86422715117801382929836877662593075813658503711451293827104646
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
434634231137074372784246641602445274702348612877368891284522
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
322503090226381257283271729937262242459023722325062938242953
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
184052146022766290062314426780249622043425237325093231325982
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000187811347610242167261499615409
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 103830
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 92738
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 73502
 4. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 68948
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 66752
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 28639
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 27261
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 24882
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22091
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 21373
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 19519
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 18823
 13. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18232
 14. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18103
 15. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 18067
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 17918
 17. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 16907
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16879
 19. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 16601
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16573
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16465
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16238
 23. Archiwum
  Wyświetleń: 15388
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 14817
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 14578
 26. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14285
 27. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13847
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 13783
 29. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 13527
 30. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13426
 31. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13030
 32. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 12877
 33. Budżet
  Wyświetleń: 12872
 34. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 12822
 35. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 12753
 36. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 12634
 37. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12616
 38. Rada Gminy
  Wyświetleń: 12574
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12031
 40. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 11934
 41. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 11871
 42. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 11860
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11844
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11661
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11606
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11598
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11502
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11262
 49. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 10844
 50. Rolnictwo
  Wyświetleń: 10713
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10711
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10642
 53. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10613
 54. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10504
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10422
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10307
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10303
 58. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10292
 59. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10291
 60. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10285
 61. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10193
 62. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10175
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10164
 64. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 9991
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9967
 66. Drogi
  Wyświetleń: 9807
 67. Wybory
  Wyświetleń: 9786
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9738
 69. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9653
 70. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9478
 71. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9451
 72. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9277
 73. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9208
 74. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9080
 75. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9048
 76. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8885
 77. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 8869
 78. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8868
 79. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8671
 80. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8609
 81. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8414
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8372
 83. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8303
 84. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8290
 85. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8278
 86. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8217
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8161
 88. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 8073
 89. Sesje
  Wyświetleń: 8023
 90. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 7969
 91. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 7960
 92. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 7906
 93. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7738
 94. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7723
 95. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7722
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7702
 97. zadania
  Wyświetleń: 7702
 98. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7680
 99. strona główna
  Wyświetleń: 7674
 100. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7482
 101. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7444
 102. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7401
 103. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7382
 104. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7313
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7282
 106. Dotacje
  Wyświetleń: 7257
 107. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7183
 108. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7172
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7148
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7100
 111. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7013
 112. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 6999
 113. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 6990
 114. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 6951
 115. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 6939
 116. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6936
 117. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6917
 118. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6853
 119. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6849
 120. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 6824
 121. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6767
 122. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6723
 123. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6656
 124. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6656
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6625
 126. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6598
 127. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6587
 128. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6570
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6492
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6430
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6411
 132. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6376
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6305
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6256
 135. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6062
 136. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5959
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 5941
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 5802
 139. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5797
 140. Programy
  Wyświetleń: 5791
 141. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5787
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5783
 143. 2007
  Wyświetleń: 5735
 144. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5719
 145. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5711
 146. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5686
 147. Przemoc
  Wyświetleń: 5681
 148. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5673
 149. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5660
 150. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5649
 151. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5633
 152. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5613
 153. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5613
 154. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5605
 155. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5604
 156. Referendum
  Wyświetleń: 5597
 157. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5564
 158. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5562
 159. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5492
 160. 2012
  Wyświetleń: 5465
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5453
 162. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5426
 163. 2006
  Wyświetleń: 5406
 164. Podatki
  Wyświetleń: 5363
 165. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5355
 166. 2013
  Wyświetleń: 5349
 167. za rok 2012
  Wyświetleń: 5329
 168. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5303
 169. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5289
 170. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5286
 171. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5286
 172. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5267
 173. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5227
 174. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5211
 175. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5202
 176. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5201
 177. za rok 2009
  Wyświetleń: 5192
 178. 2011
  Wyświetleń: 5189
 179. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5186
 180. za rok 2011
  Wyświetleń: 5151
 181. 2008
  Wyświetleń: 5148
 182. za rok 2010
  Wyświetleń: 5129
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5123
 184. 2005
  Wyświetleń: 5104
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5102
 186. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5048
 187. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 4982
 188. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 4973
 189. za rok 2013
  Wyświetleń: 4971
 190. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 4970
 191. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4941
 192. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 4940
 193. za 2013 r.
  Wyświetleń: 4938
 194. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 4937
 195. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 4932
 196. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4909
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 4900
 198. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 4893
 199. Stypendia
  Wyświetleń: 4893
 200. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 4878
 201. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4848
 202. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4831
 203. Na 2 miesiące przed upływem kadencji
  Wyświetleń: 4795
 204. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4773
 205. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4767
 206. 2010
  Wyświetleń: 4753
 207. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4715
 208. 2004
  Wyświetleń: 4697
 209. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4652
 210. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4649
 211. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4649
 212. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 4635
 213. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4616
 214. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4601
 215. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4583
 216. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4572
 217. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4569
 218. 2013
  Wyświetleń: 4567
 219. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4551
 220. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4524
 221. 2005
  Wyświetleń: 4518
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4515
 223. 2003
  Wyświetleń: 4508
 224. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4501
 225. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4497
 226. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4491
 227. 2007
  Wyświetleń: 4484
 228. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4470
 229. 2010
  Wyświetleń: 4469
 230. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4468
 231. 2009
  Wyświetleń: 4456
 232. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4451
 233. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4401
 234. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4398
 235. 2002
  Wyświetleń: 4395
 236. 2001
  Wyświetleń: 4389
 237. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4387
 238. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4377
 239. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4374
 240. 2006
  Wyświetleń: 4369
 241. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4358
 242. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4356
 243. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4350
 244. Statut
  Wyświetleń: 4350
 245. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4349
 246. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4348
 247. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4348
 248. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4347
 249. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4343
 250. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4331
 251. 2009
  Wyświetleń: 4330
 252. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4317
 253. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4295
 254. 2014
  Wyświetleń: 4291
 255. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4289
 256. 2008
  Wyświetleń: 4282
 257. 2012
  Wyświetleń: 4265
 258. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4265
 259. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4256
 260. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4256
 261. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4255
 262. 2011
  Wyświetleń: 4244
 263. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4238
 264. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4233
 265. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4213
 266. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4207
 267. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4202
 268. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4165
 269. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4164
 270. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4157
 271. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4132
 272. za rok 2016
  Wyświetleń: 4126
 273. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4124
 274. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4123
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4120
 276. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4113
 277. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4108
 278. 2002
  Wyświetleń: 4106
 279. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4082
 280. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4071
 281. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4054
 282. za 2010 r.
  Wyświetleń: 4050
 283. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4045
 284. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4038
 285. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4021
 286. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4019
 287. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4004
 288. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3991
 289. za 2011 r.
  Wyświetleń: 3990
 290. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 3989
 291. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3979
 292. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3977
 293. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 3971
 294. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3966
 295. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3965
 296. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3951
 297. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 3950
 298. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 3943
 299. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3933
 300. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3932
 301. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 3928
 302. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 3927
 303. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 3925
 304. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 3924
 305. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 3924
 306. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 3910
 307. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3906
 308. 2003
  Wyświetleń: 3893
 309. za 2011 rok
  Wyświetleń: 3891
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3887
 311. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 3879
 312. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3873
 313. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3873
 314. za 2012 r.
  Wyświetleń: 3864
 315. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 3863
 316. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3857
 317. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3850
 318. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3848
 319. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3844
 320. 2004
  Wyświetleń: 3839
 321. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3814
 322. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3809
 323. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3806
 324. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3804
 325. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3790
 326. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3788
 327. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3770
 328. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3736
 329. za 2009 rok
  Wyświetleń: 3732
 330. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3720
 331. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3718
 332. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3711
 333. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3706
 334. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3700
 335. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3690
 336. 2001
  Wyświetleń: 3667
 337. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3665
 338. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3664
 339. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3661
 340. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3659
 341. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3648
 342. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3647
 343. za 2010 rok
  Wyświetleń: 3645
 344. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3640
 345. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3618
 346. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3613
 347. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3602
 348. za rok 2014
  Wyświetleń: 3585
 349. 2014
  Wyświetleń: 3570
 350. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3555
 351. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3537
 352. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3534
 353. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3533
 354. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3525
 355. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3521
 356. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3481
 357. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3473
 358. Przetarg
  Wyświetleń: 3469
 359. 2017
  Wyświetleń: 3422
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3421
 361. 2016
  Wyświetleń: 3406
 362. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3390
 363. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3384
 364. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3380
 365. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3378
 366. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3373
 367. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3368
 368. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3344
 369. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3341
 370. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3319
 371. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3317
 372. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3317
 373. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3306
 374. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3301
 375. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3300
 376. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3277
 377. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3268
 378. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3268
 379. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3263
 380. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3245
 381. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3242
 382. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3241
 383. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3212
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3210
 385. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3199
 386. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3191
 387. za rok 2015
  Wyświetleń: 3185
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3158
 389. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3147
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3131
 391. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3121
 392. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3121
 393. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3100
 394. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3096
 395. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3083
 396. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3083
 397. 2015
  Wyświetleń: 3071
 398. 2015
  Wyświetleń: 3070
 399. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3067
 400. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3058
 401. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3052
 402. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3051
 403. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3043
 404. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3041
 405. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3026
 406. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3020
 407. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3007
 408. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 2996
 409. za 2018 rok
  Wyświetleń: 2993
 410. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 2986
 411. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2973
 412. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 2967
 413. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2952
 414. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2943
 415. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2943
 416. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2918
 417. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2897
 418. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 2889
 419. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2887
 420. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2875
 421. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2855
 422. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2851
 423. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2788
 424. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2779
 425. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2774
 426. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2771
 427. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2753
 428. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2722
 429. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2699
 430. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2669
 431. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2667
 432. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2648
 433. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2621
 434. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2621
 435. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2583
 436. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2581
 437. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2562
 438. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2537
 439. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2532
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2523
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2491
 442. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2486
 443. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2476
 444. Rejestry
  Wyświetleń: 2468
 445. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2462
 446. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2429
 447. 2016
  Wyświetleń: 2418
 448. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2408
 449. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2391
 450. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2371
 451. Rok 2016
  Wyświetleń: 2357
 452. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2347
 453. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2337
 454. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2329
 455. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2317
 456. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2290
 457. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2218
 458. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2215
 459. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2208
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2204
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2203
 462. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2193
 463. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2182
 464. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2174
 465. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2168
 466. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2164
 467. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2164
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2152
 469. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2150
 470. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2145
 471. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2128
 472. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2100
 473. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2097
 474. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2089
 475. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2075
 476. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2066
 477. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2065
 478. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2058
 479. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2054
 480. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2052
 481. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2049
 482. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2038
 483. 2017
  Wyświetleń: 2036
 484. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2025
 485. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2019
 486. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2019
 487. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2012
 488. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2005
 489. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 1994
 490. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 1989
 491. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1984
 492. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1977
 493. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1967
 494. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 1961
 495. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1957
 496. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 1951
 497. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1949
 498. Projekty
  Wyświetleń: 1948
 499. Rok 2015
  Wyświetleń: 1945
 500. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1944
 501. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1935
 502. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1932
 503. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 1927
 504. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1923
 505. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 1923
 506. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1919
 507. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1918
 508. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1914
 509. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1913
 510. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1910
 511. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 1907
 512. za 2016 r.
  Wyświetleń: 1897
 513. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1895
 514. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1892
 515. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1888
 516. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1884
 517. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 1882
 518. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1881
 519. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1872
 520. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1866
 521. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1864
 522. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1861
 523. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 1856
 524. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1829
 525. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1828
 526. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1810
 527. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1809
 528. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1807
 529. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1805
 530. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1800
 531. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1795
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1792
 533. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1788
 534. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1787
 535. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1785
 536. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1784
 537. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1782
 538. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1777
 539. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1775
 540. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1772
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1771
 542. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1755
 543. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1749
 544. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1746
 545. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1740
 546. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1737
 547. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1736
 548. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1732
 549. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1728
 550. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1721
 551. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1719
 552. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1716
 553. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1714
 554. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1714
 555. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1703
 556. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1703
 557. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1700
 558. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1698
 559. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1692
 560. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1691
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1688
 562. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1684
 563. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1673
 564. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1672
 565. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1658
 566. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1654
 567. rok 2017
  Wyświetleń: 1654
 568. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1652
 569. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1638
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1624
 571. rok 2016
  Wyświetleń: 1608
 572. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1606
 573. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1583
 574. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1561
 575. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1553
 576. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1543
 577. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1521
 578. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1521
 579. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1521
 580. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1514
 581. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1513
 582. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1511
 583. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1510
 584. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1510
 585. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1503
 586. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1496
 587. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1495
 588. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1493
 589. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1489
 590. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 591. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1484
 592. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1476
 593. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1475
 594. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1470
 595. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1470
 596. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1469
 597. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1469
 598. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1466
 599. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1465
 600. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1464
 601. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1464
 602. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1463
 603. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1462
 604. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1462
 605. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1461
 606. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1453
 607. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1453
 608. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1453
 609. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1451
 610. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1449
 611. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1448
 612. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1446
 613. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1446
 614. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1444
 615. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1443
 616. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1442
 617. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1438
 618. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 619. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1436
 620. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1435
 621. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1432
 622. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1431
 623. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1430
 624. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1429
 625. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1426
 626. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1424
 627. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1424
 628. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1424
 629. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1421
 630. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 631. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1418
 632. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1416
 633. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1416
 634. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1415
 635. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 636. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1413
 637. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1410
 638. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1410
 639. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1409
 640. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1409
 641. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1408
 642. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1404
 643. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1402
 644. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1400
 645. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1399
 646. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1399
 647. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1397
 648. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1396
 649. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1395
 650. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1394
 651. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1394
 652. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1393
 653. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1392
 654. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 655. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1391
 656. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1388
 657. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 658. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1388
 659. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1387
 660. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1385
 661. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1382
 662. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 663. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1380
 664. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1380
 665. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1374
 666. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1369
 667. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1367
 668. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 669. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1361
 670. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1361
 671. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1359
 672. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1356
 673. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1352
 674. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1352
 675. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1350
 676. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1350
 677. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1349
 678. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1349
 679. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1348
 680. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1348
 681. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1347
 682. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1347
 683. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 684. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1346
 685. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1344
 686. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1343
 687. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1342
 688. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1342
 689. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1341
 690. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1340
 691. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1339
 692. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1339
 693. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1338
 694. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1338
 695. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1337
 696. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1337
 697. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1336
 698. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1336
 699. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1336
 700. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1335
 701. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1335
 702. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1333
 703. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1332
 704. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 705. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 706. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1331
 707. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1328
 708. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1328
 709. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1328
 710. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 711. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 712. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1325
 713. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1324
 714. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1324
 715. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1324
 716. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1321
 717. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1321
 718. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1318
 719. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1318
 720. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1318
 721. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1317
 722. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 723. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1316
 724. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1315
 725. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1315
 726. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1314
 727. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1312
 728. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1311
 729. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1310
 730. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1310
 731. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1310
 732. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1309
 733. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1309
 734. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1308
 735. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 736. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1308
 737. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1307
 738. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1307
 739. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1307
 740. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1307
 741. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1307
 742. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1306
 743. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1306
 744. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1305
 745. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1305
 746. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1305
 747. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1305
 748. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1305
 749. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1304
 750. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1303
 751. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1303
 752. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1302
 753. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1302
 754. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1301
 755. 2017
  Wyświetleń: 1301
 756. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1299
 757. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1298
 758. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 759. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1296
 760. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1295
 761. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1295
 762. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 763. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1294
 764. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1293
 765. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1293
 766. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1293
 767. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1292
 768. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1292
 769. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 770. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1291
 771. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 772. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 773. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 774. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1289
 775. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 776. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1289
 777. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1288
 778. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1288
 779. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 780. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1287
 781. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 782. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1287
 783. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1285
 784. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1285
 785. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 786. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1285
 787. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1284
 788. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1283
 789. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1283
 790. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1283
 791. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1282
 792. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1282
 793. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1282
 794. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1282
 795. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1282
 796. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1282
 797. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1281
 798. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1281
 799. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1280
 800. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1280
 801. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1280
 802. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1280
 803. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1280
 804. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1279
 805. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1279
 806. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1278
 807. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 808. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 809. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1276
 810. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1276
 811. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 812. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 813. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1274
 814. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 815. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1273
 816. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1273
 817. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1272
 818. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1272
 819. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1271
 820. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1271
 821. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1271
 822. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1270
 823. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1270
 824. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1270
 825. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1268
 826. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1268
 827. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1267
 828. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1266
 829. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 830. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1266
 831. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1266
 832. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1265
 833. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1264
 834. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 835. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 836. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1264
 837. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1263
 838. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1262
 839. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1261
 840. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1261
 841. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1261
 842. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1260
 843. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1260
 844. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1259
 845. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1258
 846. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1257
 847. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1257
 848. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1257
 849. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1256
 850. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1256
 851. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1256
 852. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1256
 853. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1255
 854. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1255
 855. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1255
 856. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1255
 857. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1254
 858. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1253
 859. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 860. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1252
 861. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1252
 862. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1252
 863. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1251
 864. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1251
 865. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1251
 866. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1251
 867. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1250
 868. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1250
 869. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1250
 870. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1250
 871. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 872. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1249
 873. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1248
 874. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1247
 875. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1247
 876. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1247
 877. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1247
 878. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1246
 879. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1245
 880. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1245
 881. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 882. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1245
 883. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1244
 884. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1243
 885. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1243
 886. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1243
 887. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1243
 888. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1243
 889. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1243
 890. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1242
 891. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1242
 892. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 893. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1241
 894. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 895. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1241
 896. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 897. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 898. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 899. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 900. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 901. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1239
 902. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1239
 903. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1239
 904. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1239
 905. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1238
 906. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1238
 907. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 908. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1238
 909. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 910. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 911. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 912. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1237
 913. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 914. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1236
 915. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 916. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1236
 917. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1236
 918. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1236
 919. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1236
 920. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1236
 921. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 922. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 923. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 924. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1235
 925. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1235
 926. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1235
 927. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1234
 928. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1234
 929. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1233
 930. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 931. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1233
 932. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1233
 933. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1233
 934. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1233
 935. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1233
 936. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1233
 937. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 938. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1231
 939. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1231
 940. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1231
 941. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1231
 942. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1231
 943. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1230
 944. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1230
 945. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1230
 946. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1230
 947. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1229
 948. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1229
 949. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 950. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 951. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 952. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1227
 953. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1227
 954. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1227
 955. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1227
 956. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1227
 957. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1227
 958. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1227
 959. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1227
 960. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1226
 961. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1226
 962. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1226
 963. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1226
 964. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1226
 965. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1226
 966. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1225
 967. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1225
 968. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1225
 969. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1224
 970. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 971. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1224
 972. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 973. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 974. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1223
 975. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 976. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1223
 977. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 978. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 979. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1222
 980. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1222
 981. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1222
 982. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1221
 983. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1221
 984. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1221
 985. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1221
 986. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1220
 987. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1220
 988. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1220
 989. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1220
 990. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1220
 991. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1220
 992. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1220
 993. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1219
 994. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1219
 995. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1219
 996. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1219
 997. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1218
 998. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1218
 999. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1218
 1000. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1217
 1001. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1217
 1002. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1216
 1003. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1216
 1004. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1216
 1005. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1216
 1006. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1216
 1007. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1216
 1008. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1216
 1009. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1010. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1011. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1012. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 1013. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 1014. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1215
 1015. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1016. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1215
 1017. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1215
 1018. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 1019. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1215
 1020. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1021. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1215
 1022. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1023. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1214
 1024. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1214
 1025. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1214
 1026. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1027. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1214
 1028. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1213
 1029. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1213
 1030. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1031. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1212
 1032. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1212
 1033. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1212
 1034. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1212
 1035. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1212
 1036. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1211
 1037. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1211
 1038. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1211
 1039. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1211
 1040. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1041. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1210
 1042. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1210
 1043. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1210
 1044. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1045. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1210
 1046. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1209
 1047. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1209
 1048. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1209
 1049. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1209
 1050. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1208
 1051. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1208
 1052. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1208
 1053. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1208
 1054. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1208
 1055. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1208
 1056. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1057. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1058. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1059. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1207
 1060. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1061. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1206
 1062. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1206
 1063. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1206
 1064. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1205
 1065. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1205
 1066. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1205
 1067. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1204
 1068. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1204
 1069. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1203
 1070. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1203
 1071. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1072. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1203
 1073. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1203
 1074. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1203
 1075. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1202
 1076. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1202
 1077. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1202
 1078. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1202
 1079. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1202
 1080. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1081. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1201
 1082. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1201
 1083. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1201
 1084. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1085. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1201
 1086. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1201
 1087. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1200
 1088. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1200
 1089. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1200
 1090. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1200
 1091. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1200
 1092. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1199
 1093. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1199
 1094. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1199
 1095. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1199
 1096. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1199
 1097. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1199
 1098. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1199
 1099. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1198
 1100. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1198
 1101. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1198
 1102. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1198
 1103. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1198
 1104. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1198
 1105. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1197
 1106. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1197
 1107. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1197
 1108. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1197
 1109. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1197
 1110. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1196
 1111. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1112. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1195
 1113. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1195
 1114. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1115. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1195
 1116. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1195
 1117. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1195
 1118. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1195
 1119. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1195
 1120. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1195
 1121. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1194
 1122. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1194
 1123. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1194
 1124. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1194
 1125. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1194
 1126. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1194
 1127. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1193
 1128. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1193
 1129. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1193
 1130. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1193
 1131. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1193
 1132. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1192
 1133. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1192
 1134. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1191
 1135. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1191
 1136. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1191
 1137. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1191
 1138. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1190
 1139. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1190
 1140. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1190
 1141. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1190
 1142. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 1143. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1190
 1144. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1190
 1145. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 1146. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1189
 1147. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1189
 1148. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1189
 1149. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1188
 1150. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1188
 1151. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1188
 1152. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1188
 1153. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1188
 1154. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1188
 1155. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1187
 1156. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1157. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1186
 1158. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1186
 1159. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1186
 1160. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1186
 1161. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1186
 1162. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1186
 1163. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 1164. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 1165. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 1166. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1185
 1167. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1185
 1168. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1185
 1169. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1184
 1170. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1184
 1171. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1183
 1172. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1183
 1173. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1183
 1174. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1183
 1175. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1183
 1176. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1182
 1177. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1182
 1178. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1182
 1179. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1182
 1180. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1181
 1181. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1181
 1182. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1181
 1183. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1181
 1184. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1181
 1185. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1181
 1186. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1181
 1187. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 1188. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1180
 1189. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1180
 1190. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1179
 1191. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1179
 1192. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1179
 1193. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1179
 1194. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1179
 1195. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1178
 1196. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1178
 1197. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1178
 1198. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1177
 1199. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1177
 1200. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1177
 1201. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1177
 1202. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1177
 1203. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1176
 1204. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1176
 1205. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1175
 1206. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1174
 1207. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1174
 1208. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1174
 1209. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1174
 1210. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1174
 1211. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1174
 1212. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1174
 1213. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1174
 1214. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1174
 1215. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1173
 1216. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1173
 1217. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1173
 1218. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1173
 1219. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 1220. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1172
 1221. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1172
 1222. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1171
 1223. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1171
 1224. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1171
 1225. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1171
 1226. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1169
 1227. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1169
 1228. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1169
 1229. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1169
 1230. za rok 2017
  Wyświetleń: 1169
 1231. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1168
 1232. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1168
 1233. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1168
 1234. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1168
 1235. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1167
 1236. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1167
 1237. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1167
 1238. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1167
 1239. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1167
 1240. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1166
 1241. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1166
 1242. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1165
 1243. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1165
 1244. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1165
 1245. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1165
 1246. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1164
 1247. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1163
 1248. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1163
 1249. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1163
 1250. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1163
 1251. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1163
 1252. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1162
 1253. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1162
 1254. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1161
 1255. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1161
 1256. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1161
 1257. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 1258. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1159
 1259. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1159
 1260. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1158
 1261. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1158
 1262. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1158
 1263. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1158
 1264. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1157
 1265. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1157
 1266. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1157
 1267. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1157
 1268. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1156
 1269. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1156
 1270. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1155
 1271. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1155
 1272. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1155
 1273. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1154
 1274. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1154
 1275. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1154
 1276. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1154
 1277. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1153
 1278. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1153
 1279. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1153
 1280. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1153
 1281. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1152
 1282. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1152
 1283. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1151
 1284. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1150
 1285. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1150
 1286. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1150
 1287. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1148
 1288. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1147
 1289. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1147
 1290. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1147
 1291. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1146
 1292. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1145
 1293. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1144
 1294. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1144
 1295. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1143
 1296. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1141
 1297. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1140
 1298. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1139
 1299. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1138
 1300. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1138
 1301. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1138
 1302. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1135
 1303. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1134
 1304. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1133
 1305. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1132
 1306. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1132
 1307. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1132
 1308. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1132
 1309. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1132
 1310. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1131
 1311. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1129
 1312. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1128
 1313. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1128
 1314. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1128
 1315. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1127
 1316. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1127
 1317. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1127
 1318. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1124
 1319. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1124
 1320. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1123
 1321. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1120
 1322. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1114
 1323. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1113
 1324. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1113
 1325. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1112
 1326. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1109
 1327. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1106
 1328. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1106
 1329. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1105
 1330. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1104
 1331. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1102
 1332. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1100
 1333. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1100
 1334. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1093
 1335. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1092
 1336. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1089
 1337. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1087
 1338. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1086
 1339. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1081
 1340. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1080
 1341. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1080
 1342. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1079
 1343. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1070
 1344. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1069
 1345. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1067
 1346. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1066
 1347. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1066
 1348. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1065
 1349. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1060
 1350. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1058
 1351. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1056
 1352. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1048
 1353. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1044
 1354. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1043
 1355. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1043
 1356. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1038
 1357. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1036
 1358. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1036
 1359. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1031
 1360. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1025
 1361. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1021
 1362. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1020
 1363. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1019
 1364. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1019
 1365. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1018
 1366. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1016
 1367. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1014
 1368. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1014
 1369. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1008
 1370. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1007
 1371. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1006
 1372. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1001
 1373. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 998
 1374. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 997
 1375. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 996
 1376. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 992
 1377. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 992
 1378. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 983
 1379. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 968
 1380. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 964
 1381. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 959
 1382. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 955
 1383. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 948
 1384. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 947
 1385. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 934
 1386. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 926
 1387. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 916
 1388. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 910
 1389. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 901
 1390. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 900
 1391. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 883
 1392. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 831
 1393. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 816
 1394. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 809
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 800
 1396. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 792
 1397. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 792
 1398. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 757
 1399. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 738
 1400. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 720
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 694
 1402. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 678
 1403. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 677
 1404. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 676
 1405. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 672
 1406. 2018
  Wyświetleń: 670
 1407. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 645
 1408. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 641
 1409. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 633
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 583
 1411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 576
 1412. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 575
 1413. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 556
 1414. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 527
 1415. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 515
 1416. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 491
 1417. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 487
 1418. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 460
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 454
 1420. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 413
 1421. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 412
 1422. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 411
 1423. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 395
 1424. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 394
 1425. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 385
 1426. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 384
 1427. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 384
 1428. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 370
 1429. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 359
 1430. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 353
 1431. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 347
 1432. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 332
 1433. za rok 2018
  Wyświetleń: 317
 1434. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 316
 1435. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 315
 1436. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 314
 1437. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 312
 1438. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 292
 1439. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 288
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 265
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 261
 1442. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 260
 1443. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 256
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 254
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 250
 1446. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 249
 1447. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 246
 1448. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 245
 1449. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 239
 1450. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 234
 1451. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 224
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 224
 1453. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 173
 1454. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 172
 1455. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 162
 1456. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 146
 1457. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 137
 1458. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 127
 1459. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 116
 1460. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 106
 1461. za 2019 r.
  Wyświetleń: 83
Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7340236
w tym miesiącu: 52010
dzisiaj: 1575