Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8191700000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087226
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 112895
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 101818
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 83080
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 73023
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 70884
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 30462
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 28184
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 26288
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22852
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 22264
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 20628
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 19595
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 19223
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18999
 15. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 18658
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18647
 17. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18620
 18. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 18423
 19. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17397
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 17300
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17099
 22. Archiwum
  Wyświetleń: 17018
 23. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16924
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 15608
 25. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 15486
 26. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 15392
 27. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14849
 28. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 14719
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 14455
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14413
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 13847
 32. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13755
 33. Budżet
  Wyświetleń: 13698
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13590
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 13499
 36. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 13436
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 13339
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13001
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12575
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 12570
 41. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 12401
 42. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12279
 43. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12246
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12244
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12233
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12105
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12095
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11927
 49. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 11421
 50. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11370
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11162
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11145
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10995
 54. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10973
 55. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10967
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10924
 57. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10900
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10785
 59. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10724
 60. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 10674
 61. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10671
 62. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10659
 63. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10636
 64. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 10574
 65. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10515
 66. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10508
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10472
 68. Drogi
  Wyświetleń: 10291
 69. Wybory
  Wyświetleń: 10217
 70. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10144
 71. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10131
 72. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9955
 73. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9880
 74. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9675
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9629
 76. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9547
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9531
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9344
 79. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 9178
 80. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9140
 81. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8973
 82. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8867
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8823
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8823
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8769
 86. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8760
 87. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8668
 88. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8637
 89. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8604
 90. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8507
 91. Sesje
  Wyświetleń: 8440
 92. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8409
 93. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8234
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8209
 95. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8166
 96. zadania
  Wyświetleń: 8162
 97. strona główna
  Wyświetleń: 8155
 98. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8070
 99. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8052
 100. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8044
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8039
 102. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7945
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7925
 104. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7766
 105. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7713
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7688
 107. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7647
 108. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7618
 109. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7574
 110. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7502
 111. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7486
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7452
 113. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7335
 114. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7323
 115. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7240
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7240
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7199
 118. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7164
 119. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7164
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7148
 121. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7133
 122. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7002
 123. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6961
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6953
 125. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6930
 126. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6917
 127. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6885
 128. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6878
 129. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6868
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6725
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6704
 132. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6597
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6591
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6546
 135. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6366
 136. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6365
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6222
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6135
 139. 2007
  Wyświetleń: 6093
 140. Programy
  Wyświetleń: 6073
 141. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6038
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6037
 143. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6016
 144. Referendum
  Wyświetleń: 5992
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5972
 146. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5961
 147. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5960
 148. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5947
 149. Przemoc
  Wyświetleń: 5945
 150. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5940
 151. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5917
 152. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5909
 153. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5904
 154. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5888
 155. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5861
 156. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5827
 157. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5814
 158. 2012
  Wyświetleń: 5797
 159. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5781
 160. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5772
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5735
 162. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5711
 163. 2006
  Wyświetleń: 5687
 164. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5687
 165. 2013
  Wyświetleń: 5680
 166. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5668
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5636
 168. Podatki
  Wyświetleń: 5633
 169. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5595
 170. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5575
 171. 2011
  Wyświetleń: 5567
 172. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5546
 173. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5535
 174. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5507
 175. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5506
 176. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5463
 177. 2008
  Wyświetleń: 5452
 178. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5448
 179. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5437
 180. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5437
 181. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5365
 182. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5347
 183. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5324
 184. 2005
  Wyświetleń: 5317
 185. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5309
 186. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5233
 187. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5183
 188. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5183
 189. Stypendia
  Wyświetleń: 5179
 190. za rok 2013
  Wyświetleń: 5166
 191. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5162
 192. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5159
 193. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5149
 194. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5141
 195. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5134
 196. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5092
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5088
 198. 2010
  Wyświetleń: 5085
 199. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5082
 200. 2004
  Wyświetleń: 5034
 201. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5011
 202. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4963
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4949
 204. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4920
 205. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4917
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4881
 207. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4880
 208. 2003
  Wyświetleń: 4847
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4844
 210. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4843
 211. 2013
  Wyświetleń: 4832
 212. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4803
 213. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4800
 214. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4793
 215. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4774
 216. 2007
  Wyświetleń: 4767
 217. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4762
 218. 2005
  Wyświetleń: 4759
 219. 2010
  Wyświetleń: 4756
 220. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4745
 221. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4745
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4729
 223. 2001
  Wyświetleń: 4728
 224. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4725
 225. 2009
  Wyświetleń: 4719
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4707
 227. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4704
 228. Statut
  Wyświetleń: 4697
 229. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4685
 230. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4672
 231. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4654
 232. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4651
 233. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4649
 234. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4637
 235. 2002
  Wyświetleń: 4634
 236. 2006
  Wyświetleń: 4634
 237. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4628
 238. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4623
 239. 2009
  Wyświetleń: 4612
 240. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4597
 241. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4587
 242. 2008
  Wyświetleń: 4582
 243. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4582
 244. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4576
 245. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4562
 246. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4560
 247. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4556
 248. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4553
 249. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4534
 250. 2014
  Wyświetleń: 4533
 251. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4532
 252. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4532
 253. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4526
 254. 2012
  Wyświetleń: 4520
 255. 2011
  Wyświetleń: 4506
 256. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4496
 257. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4495
 258. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4475
 259. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4470
 260. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4466
 261. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4461
 262. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4458
 263. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4457
 264. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4457
 265. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4439
 266. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4431
 267. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4405
 268. za rok 2016
  Wyświetleń: 4402
 269. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4384
 270. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4377
 271. 2002
  Wyświetleń: 4374
 272. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4349
 273. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4337
 274. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4310
 275. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4309
 276. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4306
 277. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4297
 278. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4284
 279. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4282
 280. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4271
 281. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4247
 282. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4246
 283. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4243
 284. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4242
 285. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4240
 286. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4222
 287. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4216
 288. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4193
 289. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4188
 290. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4184
 291. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4182
 292. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4176
 293. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4172
 294. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4158
 295. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4153
 296. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4153
 297. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4150
 298. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4146
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4141
 300. 2003
  Wyświetleń: 4139
 301. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4120
 302. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4116
 303. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4109
 304. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4105
 305. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4098
 306. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4081
 307. 2004
  Wyświetleń: 4071
 308. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4064
 309. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4064
 310. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4061
 311. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4060
 312. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4058
 313. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4042
 314. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4041
 315. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4028
 316. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3997
 317. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3971
 318. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3957
 319. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3955
 320. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3950
 321. 2001
  Wyświetleń: 3931
 322. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3931
 323. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3924
 324. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3921
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3914
 326. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3909
 327. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3888
 328. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3878
 329. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3872
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3866
 331. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3857
 332. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3847
 333. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3842
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3840
 335. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3814
 336. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 3804
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3778
 338. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3769
 339. za rok 2014
  Wyświetleń: 3761
 340. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3756
 341. 2014
  Wyświetleń: 3746
 342. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3738
 343. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3737
 344. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3726
 345. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3687
 346. 2017
  Wyświetleń: 3677
 347. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3674
 348. 2016
  Wyświetleń: 3670
 349. Przetarg
  Wyświetleń: 3641
 350. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3637
 351. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3635
 352. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3615
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3589
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3580
 355. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3576
 356. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3568
 357. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3564
 358. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3556
 359. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3540
 360. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3527
 361. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3524
 362. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3518
 363. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3509
 364. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3501
 365. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3496
 366. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3495
 367. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3476
 368. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3471
 369. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3465
 370. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3461
 371. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3458
 372. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3431
 373. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 3390
 374. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3382
 375. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3379
 376. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3366
 377. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3356
 378. za rok 2015
  Wyświetleń: 3346
 379. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3345
 380. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3333
 381. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3328
 382. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3321
 383. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3317
 384. 2015
  Wyświetleń: 3308
 385. 2015
  Wyświetleń: 3306
 386. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3293
 387. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3290
 388. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3286
 389. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3284
 390. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3284
 391. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3271
 392. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3261
 393. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3257
 394. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3235
 395. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3232
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3209
 397. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3174
 398. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3170
 399. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3168
 400. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3162
 401. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3161
 402. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3155
 403. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3145
 404. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3135
 405. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3125
 406. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3119
 407. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3105
 408. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3084
 409. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3074
 410. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3064
 411. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3029
 412. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3022
 413. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3007
 414. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2998
 415. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2934
 416. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2928
 417. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2926
 418. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2894
 419. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2891
 420. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2874
 421. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2847
 422. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2814
 423. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2812
 424. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2804
 425. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2776
 426. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2735
 427. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2734
 428. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2716
 429. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2684
 430. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2675
 431. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2673
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2654
 433. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2652
 434. 2016
  Wyświetleń: 2643
 435. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2642
 436. Rejestry
  Wyświetleń: 2632
 437. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2617
 438. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2616
 439. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2593
 440. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2548
 441. Rok 2016
  Wyświetleń: 2520
 442. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 2514
 443. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2503
 444. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2492
 445. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2443
 446. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2436
 447. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2430
 448. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2385
 449. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2378
 450. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2363
 451. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2361
 452. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2344
 453. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2342
 454. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2338
 455. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2335
 456. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2329
 457. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2327
 458. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2326
 459. 2017
  Wyświetleń: 2320
 460. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2310
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2307
 462. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2304
 463. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2302
 464. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2297
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2284
 466. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2244
 467. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2240
 468. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2231
 469. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2227
 470. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2227
 471. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2220
 472. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2209
 473. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2208
 474. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2207
 475. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2206
 476. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2200
 477. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2198
 478. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2196
 479. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2187
 480. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2178
 481. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2158
 482. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2151
 483. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2140
 484. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2136
 485. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2131
 486. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2127
 487. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2127
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2126
 489. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2114
 490. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2110
 491. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2100
 492. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2096
 493. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2094
 494. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2094
 495. Rok 2015
  Wyświetleń: 2093
 496. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2090
 497. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2086
 498. Projekty
  Wyświetleń: 2084
 499. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2075
 500. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2074
 501. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2070
 502. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2065
 503. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2064
 504. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2057
 505. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2056
 506. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2051
 507. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2049
 508. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2047
 509. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2042
 510. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2025
 511. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2023
 512. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2019
 513. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2012
 514. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2012
 515. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2007
 516. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2005
 517. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1993
 518. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1992
 519. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1976
 520. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1951
 521. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1950
 522. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1949
 523. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1945
 524. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1940
 525. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1934
 526. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1933
 527. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1928
 528. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1927
 529. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1925
 530. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1924
 531. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1918
 532. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1914
 533. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1912
 534. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1910
 535. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1904
 536. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1895
 537. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1892
 538. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1891
 539. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1880
 540. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1866
 541. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1865
 542. rok 2017
  Wyświetleń: 1864
 543. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1861
 544. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1857
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1856
 546. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1850
 547. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1849
 548. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1839
 549. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1833
 550. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1830
 551. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1823
 552. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1814
 553. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1813
 554. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1798
 555. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1794
 556. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1794
 557. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1793
 558. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1793
 559. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1793
 560. rok 2016
  Wyświetleń: 1790
 561. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1756
 562. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1748
 563. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1746
 564. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1728
 565. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1720
 566. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1711
 567. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1703
 568. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 1701
 569. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1696
 570. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1692
 571. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1677
 572. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1661
 573. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1656
 574. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1653
 575. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1647
 576. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1644
 577. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1640
 578. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1640
 579. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1638
 580. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1627
 581. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1626
 582. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1625
 583. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1620
 584. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1609
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1609
 586. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1608
 587. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1608
 588. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1604
 589. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1604
 590. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1604
 591. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1602
 592. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1601
 593. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1599
 594. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1598
 595. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 596. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1597
 597. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1597
 598. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1596
 599. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1594
 600. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1594
 601. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1593
 602. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1588
 603. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 604. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1582
 605. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1582
 606. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1580
 607. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1580
 608. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1580
 609. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1578
 610. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1577
 611. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1577
 612. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1575
 613. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1575
 614. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1574
 615. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1570
 616. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1567
 617. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1567
 618. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 619. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1565
 620. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1564
 621. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1563
 622. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1561
 623. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1561
 624. 2017
  Wyświetleń: 1556
 625. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1556
 626. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1554
 627. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1553
 628. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1552
 629. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1550
 630. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1546
 631. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1546
 632. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1545
 633. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1544
 634. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1544
 635. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1542
 636. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1539
 637. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1536
 638. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 639. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 640. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 641. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1532
 642. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1531
 643. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1531
 644. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1530
 645. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1529
 646. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1528
 647. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1527
 648. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1526
 649. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1526
 650. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1523
 651. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1522
 652. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1521
 653. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 654. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1520
 655. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1518
 656. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1518
 657. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1514
 658. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1512
 659. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1511
 660. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1510
 661. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1509
 662. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1506
 663. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1506
 664. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1505
 665. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1504
 666. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1497
 667. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1496
 668. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1495
 669. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1491
 670. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1489
 671. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1488
 672. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1486
 673. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1485
 674. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1483
 675. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1482
 676. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1481
 677. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 678. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 679. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1479
 680. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1476
 681. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1475
 682. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1474
 683. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1472
 684. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1472
 685. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1472
 686. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1472
 687. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1471
 688. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1471
 689. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1470
 690. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1469
 691. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1468
 692. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1468
 693. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1468
 694. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1467
 695. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 696. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1466
 697. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1466
 698. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1466
 699. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 700. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1464
 701. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1464
 702. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1463
 703. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1462
 704. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1460
 705. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1460
 706. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1460
 707. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1459
 708. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1458
 709. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1457
 710. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1457
 711. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1457
 712. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1456
 713. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1454
 714. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1454
 715. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1451
 716. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1451
 717. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1451
 718. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1450
 719. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1449
 720. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1448
 721. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1447
 722. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1446
 723. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1445
 724. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1444
 725. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1443
 726. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1442
 727. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1442
 728. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1442
 729. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1442
 730. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1441
 731. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1441
 732. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1440
 733. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1440
 734. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1439
 735. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1439
 736. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1436
 737. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1436
 738. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 739. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1436
 740. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 741. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1434
 742. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1433
 743. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1433
 744. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1433
 745. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1432
 746. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1432
 747. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1432
 748. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1431
 749. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1430
 750. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1430
 751. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1429
 752. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1429
 753. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1429
 754. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1429
 755. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1428
 756. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1428
 757. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1428
 758. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1427
 759. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1427
 760. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1427
 761. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1427
 762. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1426
 763. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1425
 764. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1425
 765. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1425
 766. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1425
 767. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1425
 768. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1425
 769. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1425
 770. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1424
 771. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1424
 772. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1424
 773. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1424
 774. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1423
 775. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1423
 776. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1423
 777. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1423
 778. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1423
 779. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1423
 780. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1422
 781. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1422
 782. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1421
 783. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1420
 784. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1420
 785. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1419
 786. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 787. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1419
 788. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1419
 789. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1418
 790. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 791. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1417
 792. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1417
 793. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1416
 794. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1416
 795. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1415
 796. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1415
 797. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1415
 798. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1414
 799. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1414
 800. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 801. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1414
 802. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1413
 803. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1413
 804. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1413
 805. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1413
 806. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1413
 807. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1413
 808. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1412
 809. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1412
 810. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1412
 811. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1411
 812. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1411
 813. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1411
 814. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1411
 815. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1410
 816. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1410
 817. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1410
 818. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1410
 819. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1408
 820. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1408
 821. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1407
 822. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1407
 823. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1407
 824. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1406
 825. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1404
 826. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1404
 827. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1403
 828. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1402
 829. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1401
 830. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1401
 831. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1401
 832. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1401
 833. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1400
 834. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1400
 835. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1400
 836. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1400
 837. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1399
 838. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1399
 839. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1399
 840. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1398
 841. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1398
 842. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1398
 843. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1398
 844. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1398
 845. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1397
 846. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1397
 847. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1396
 848. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1396
 849. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1396
 850. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1396
 851. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1395
 852. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1393
 853. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1393
 854. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1393
 855. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1392
 856. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1391
 857. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 858. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1391
 859. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1390
 860. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 861. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1389
 862. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1389
 863. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 864. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1389
 865. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1389
 866. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1388
 867. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1388
 868. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1388
 869. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1388
 870. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1388
 871. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1387
 872. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1387
 873. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1387
 874. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1387
 875. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1386
 876. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1386
 877. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1386
 878. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1386
 879. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1385
 880. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1384
 881. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1383
 882. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1383
 883. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1383
 884. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1382
 885. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1381
 886. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 887. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 888. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1381
 889. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1381
 890. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 891. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1381
 892. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1381
 893. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1380
 894. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1380
 895. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1380
 896. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1380
 897. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1380
 898. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1380
 899. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1379
 900. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1379
 901. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1379
 902. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1379
 903. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 904. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1377
 905. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1377
 906. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1377
 907. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1377
 908. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 909. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1376
 910. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 911. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1376
 912. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1376
 913. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1376
 914. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 915. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1376
 916. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1375
 917. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1375
 918. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1375
 919. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1375
 920. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1375
 921. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1375
 922. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1374
 923. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1374
 924. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1374
 925. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1373
 926. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1373
 927. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1373
 928. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1372
 929. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1372
 930. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1372
 931. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1371
 932. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1371
 933. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1371
 934. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1370
 935. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1370
 936. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1370
 937. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1370
 938. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1370
 939. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1370
 940. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1370
 941. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1370
 942. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1369
 943. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1369
 944. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1369
 945. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1369
 946. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1369
 947. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1368
 948. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1368
 949. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1368
 950. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1368
 951. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1368
 952. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1367
 953. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1367
 954. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1367
 955. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1367
 956. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1367
 957. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1367
 958. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1367
 959. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1366
 960. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1366
 961. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1366
 962. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1366
 963. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1366
 964. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1366
 965. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1366
 966. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1366
 967. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1366
 968. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1366
 969. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1365
 970. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1365
 971. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1364
 972. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1364
 973. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1364
 974. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1364
 975. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1364
 976. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1363
 977. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1363
 978. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1363
 979. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1362
 980. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1362
 981. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1362
 982. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1362
 983. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1362
 984. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1361
 985. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1361
 986. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1360
 987. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1360
 988. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1360
 989. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1360
 990. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1360
 991. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1360
 992. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1360
 993. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1359
 994. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1359
 995. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1359
 996. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1359
 997. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1359
 998. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1359
 999. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1358
 1000. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1358
 1001. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1358
 1002. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1358
 1003. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1357
 1004. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1357
 1005. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1357
 1006. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1356
 1007. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1356
 1008. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1356
 1009. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1356
 1010. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1355
 1011. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1355
 1012. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1355
 1013. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1355
 1014. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1354
 1015. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1354
 1016. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1354
 1017. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1353
 1018. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1353
 1019. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1353
 1020. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1353
 1021. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1353
 1022. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1353
 1023. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1352
 1024. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1351
 1025. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1351
 1026. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1351
 1027. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1351
 1028. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1350
 1029. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1350
 1030. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1350
 1031. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1350
 1032. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1350
 1033. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1349
 1034. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1349
 1035. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1349
 1036. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1349
 1037. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 1038. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1348
 1039. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1348
 1040. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1348
 1041. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1348
 1042. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1348
 1043. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1347
 1044. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1347
 1045. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1347
 1046. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1347
 1047. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1347
 1048. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1347
 1049. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1347
 1050. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1346
 1051. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 1052. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1345
 1053. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1344
 1054. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1343
 1055. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1342
 1056. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1342
 1057. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1342
 1058. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1342
 1059. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1342
 1060. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1342
 1061. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1342
 1062. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1342
 1063. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1342
 1064. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1342
 1065. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1341
 1066. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1341
 1067. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1341
 1068. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1341
 1069. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1341
 1070. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1340
 1071. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1340
 1072. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1340
 1073. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1340
 1074. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1340
 1075. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1340
 1076. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1339
 1077. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1339
 1078. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1339
 1079. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1339
 1080. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1338
 1081. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1338
 1082. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1338
 1083. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1338
 1084. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1338
 1085. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1338
 1086. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1338
 1087. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1337
 1088. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1337
 1089. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1337
 1090. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1337
 1091. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1337
 1092. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1337
 1093. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1337
 1094. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1336
 1095. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1335
 1096. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1335
 1097. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1334
 1098. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1334
 1099. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1332
 1100. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 1101. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1332
 1102. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1332
 1103. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1332
 1104. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 1105. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1332
 1106. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1331
 1107. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1331
 1108. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1331
 1109. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1331
 1110. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1331
 1111. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1330
 1112. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1330
 1113. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1330
 1114. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1330
 1115. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1330
 1116. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1330
 1117. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1329
 1118. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1329
 1119. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1329
 1120. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1328
 1121. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1328
 1122. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1328
 1123. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1328
 1124. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1328
 1125. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 1126. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1327
 1127. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 1128. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1327
 1129. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1327
 1130. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1327
 1131. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1326
 1132. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1325
 1133. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1325
 1134. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1324
 1135. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1324
 1136. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1324
 1137. za rok 2017
  Wyświetleń: 1324
 1138. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1323
 1139. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1323
 1140. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1323
 1141. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1323
 1142. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 1143. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 1144. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1322
 1145. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1322
 1146. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1322
 1147. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 1148. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1321
 1149. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1321
 1150. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1321
 1151. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1321
 1152. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1320
 1153. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1319
 1154. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1319
 1155. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1318
 1156. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1317
 1157. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1317
 1158. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1317
 1159. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1317
 1160. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1317
 1161. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1317
 1162. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1316
 1163. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1316
 1164. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1315
 1165. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1314
 1166. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 1167. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1313
 1168. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1313
 1169. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1313
 1170. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1313
 1171. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1313
 1172. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1313
 1173. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1313
 1174. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1312
 1175. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1312
 1176. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1312
 1177. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1312
 1178. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1312
 1179. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1312
 1180. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1311
 1181. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1311
 1182. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1311
 1183. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1311
 1184. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 1185. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1310
 1186. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 1187. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1310
 1188. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 1189. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 1190. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1310
 1191. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 1192. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1309
 1193. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1309
 1194. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 1195. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 1196. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1308
 1197. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1308
 1198. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 1199. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 1200. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 1201. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1307
 1202. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1306
 1203. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1306
 1204. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1306
 1205. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1306
 1206. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1305
 1207. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1305
 1208. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1305
 1209. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1304
 1210. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1304
 1211. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1304
 1212. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1303
 1213. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1303
 1214. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1303
 1215. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1302
 1216. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1302
 1217. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1302
 1218. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1301
 1219. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1301
 1220. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1300
 1221. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 1222. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1299
 1223. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1299
 1224. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1298
 1225. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1298
 1226. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1298
 1227. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1298
 1228. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1297
 1229. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1297
 1230. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1297
 1231. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1297
 1232. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1295
 1233. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1295
 1234. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 1235. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1294
 1236. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1294
 1237. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1294
 1238. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1294
 1239. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 1240. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1293
 1241. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1293
 1242. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1293
 1243. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 1244. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 1245. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 1246. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 1247. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1291
 1248. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1291
 1249. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 1250. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1291
 1251. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 1252. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1290
 1253. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1290
 1254. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1290
 1255. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1289
 1256. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1288
 1257. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1288
 1258. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1287
 1259. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1287
 1260. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1287
 1261. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1286
 1262. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1263. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1286
 1264. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1285
 1265. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1285
 1266. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1284
 1267. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1284
 1268. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1284
 1269. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1284
 1270. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1284
 1271. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1283
 1272. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1282
 1273. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1282
 1274. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1282
 1275. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1281
 1276. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 1277. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1280
 1278. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1278
 1279. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1278
 1280. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1277
 1281. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1277
 1282. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1277
 1283. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1276
 1284. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1276
 1285. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1275
 1286. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1273
 1287. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1273
 1288. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1273
 1289. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1270
 1290. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1270
 1291. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1268
 1292. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1266
 1293. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1294. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1265
 1295. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1264
 1296. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1264
 1297. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1261
 1298. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1259
 1299. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1258
 1300. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 1301. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1255
 1302. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1253
 1303. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1253
 1304. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1252
 1305. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1251
 1306. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1251
 1307. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 1308. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1249
 1309. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1248
 1310. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1248
 1311. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1247
 1312. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1244
 1313. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1244
 1314. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1244
 1315. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1243
 1316. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1243
 1317. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1242
 1318. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1242
 1319. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1239
 1320. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1233
 1321. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1232
 1322. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1231
 1323. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1230
 1324. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1230
 1325. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1228
 1326. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1228
 1327. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1225
 1328. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1221
 1329. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1215
 1330. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1214
 1331. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1214
 1332. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1333. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1213
 1334. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1209
 1335. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1207
 1336. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1198
 1337. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1197
 1338. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1196
 1339. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1195
 1340. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1188
 1341. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1187
 1342. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1184
 1343. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1181
 1344. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1175
 1345. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1174
 1346. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1169
 1347. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1166
 1348. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1164
 1349. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1164
 1350. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1163
 1351. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1163
 1352. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1159
 1353. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1157
 1354. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1157
 1355. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1151
 1356. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1151
 1357. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1150
 1358. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1146
 1359. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1144
 1360. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1144
 1361. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1144
 1362. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1142
 1363. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1142
 1364. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1142
 1365. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1140
 1366. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1139
 1367. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1139
 1368. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1134
 1369. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1133
 1370. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1133
 1371. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1119
 1372. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1114
 1373. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1112
 1374. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1110
 1375. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1103
 1376. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1101
 1377. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1095
 1378. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1094
 1379. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1088
 1380. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1084
 1381. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1066
 1382. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1065
 1383. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1065
 1384. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1059
 1385. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1016
 1386. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1015
 1387. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1014
 1388. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 994
 1389. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 982
 1390. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 979
 1391. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 976
 1392. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 939
 1393. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 938
 1394. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 935
 1395. 2018
  Wyświetleń: 929
 1396. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 908
 1397. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 899
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 897
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 895
 1400. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 850
 1401. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 835
 1402. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 812
 1403. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 792
 1404. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 779
 1405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 776
 1406. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 755
 1407. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 736
 1408. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 709
 1409. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 687
 1410. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 683
 1411. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 669
 1412. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 667
 1413. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 658
 1414. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 655
 1415. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 655
 1416. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 648
 1417. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 645
 1418. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 620
 1419. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 618
 1420. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 616
 1421. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 609
 1422. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 583
 1423. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 578
 1424. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 559
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 555
 1426. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 546
 1427. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 541
 1428. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 523
 1429. za rok 2018
  Wyświetleń: 519
 1430. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 512
 1431. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 504
 1432. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 496
 1433. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 495
 1434. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 483
 1435. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 482
 1436. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 468
 1437. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 461
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 460
 1439. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 446
 1440. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 444
 1441. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 438
 1442. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 432
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 429
 1444. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 422
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 421
 1446. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 407
 1447. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 351
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 341
 1449. za 2019 r.
  Wyświetleń: 324
 1450. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 323
 1451. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 305
 1452. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 267
 1453. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 184
 1454. 2019
  Wyświetleń: 137
 1455. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 136
 1456. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 134
 1457. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 132
 1458. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 117
 1459. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 116
 1460. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 102
 1461. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 90
 1462. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 59
 1463. Sołectwa
  Wyświetleń: 58
Wersja XML