Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9314110746286399000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087226
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 117392
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 105521
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 86975
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 76058
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 71625
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 31337
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 28605
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 26997
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 23219
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 22692
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 21134
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 19933
 13. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 19773
 14. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 19724
 15. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19333
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 19103
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18927
 18. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18754
 19. Archiwum
  Wyświetleń: 17805
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 17702
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17599
 22. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17402
 23. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 17251
 24. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 16322
 25. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 15988
 26. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 15846
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 15754
 28. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15224
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 14761
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14662
 31. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14198
 32. Budżet
  Wyświetleń: 14098
 33. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13987
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13846
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 13831
 36. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 13701
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 13642
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13224
 39. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 12939
 40. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12771
 41. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 12724
 42. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12524
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12521
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12503
 45. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12413
 46. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12364
 47. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12346
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 12333
 49. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 11715
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 11696
 51. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11568
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11385
 53. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11369
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11306
 55. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 11286
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11268
 57. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 11208
 58. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11079
 59. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11077
 60. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11043
 61. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11029
 62. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10944
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10912
 64. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10854
 65. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10780
 66. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10704
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10656
 68. Drogi
  Wyświetleń: 10536
 69. Wybory
  Wyświetleń: 10455
 70. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10397
 71. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10341
 72. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 10240
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 10157
 74. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 10151
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9914
 76. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9902
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9821
 78. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9718
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9583
 80. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9268
 81. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9220
 82. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 9183
 83. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 9068
 84. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 9054
 85. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9002
 86. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8982
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8843
 88. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8813
 89. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8797
 90. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8659
 91. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8638
 92. Sesje
  Wyświetleń: 8627
 93. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8468
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8465
 95. strona główna
  Wyświetleń: 8403
 96. zadania
  Wyświetleń: 8378
 97. Ważne informacje
  Wyświetleń: 8313
 98. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8266
 99. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8239
 100. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8238
 101. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8237
 102. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8191
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8167
 104. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7898
 105. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7895
 106. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7861
 107. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7843
 108. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7821
 109. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7761
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7656
 111. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7655
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7602
 113. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7502
 114. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7483
 115. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7406
 116. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7359
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7333
 118. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7312
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7288
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7276
 121. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7272
 122. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7171
 123. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 7099
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7094
 125. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7086
 126. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7082
 127. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7054
 128. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7022
 129. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7003
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6958
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6855
 132. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6828
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6747
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6685
 135. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6606
 136. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6533
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6356
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6296
 139. 2007
  Wyświetleń: 6266
 140. Referendum
  Wyświetleń: 6224
 141. Programy
  Wyświetleń: 6201
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6167
 143. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 6166
 144. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 6161
 145. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6157
 146. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6146
 147. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6129
 148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 6121
 149. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6097
 150. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6074
 151. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6068
 152. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6065
 153. Przemoc
  Wyświetleń: 6055
 154. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6040
 155. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6027
 156. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6019
 157. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6009
 158. 2012
  Wyświetleń: 5978
 159. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5977
 160. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5956
 161. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5917
 162. 2006
  Wyświetleń: 5915
 163. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5907
 164. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5874
 165. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5858
 166. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5852
 167. 2013
  Wyświetleń: 5834
 168. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5795
 169. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5786
 170. 2011
  Wyświetleń: 5780
 171. Podatki
  Wyświetleń: 5755
 172. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5711
 173. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5690
 174. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5689
 175. 2008
  Wyświetleń: 5683
 176. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5645
 177. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5619
 178. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5598
 179. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5564
 180. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5558
 181. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5551
 182. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5505
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5497
 184. 2005
  Wyświetleń: 5496
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5435
 186. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5396
 187. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5374
 188. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5332
 189. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5320
 190. Stypendia
  Wyświetleń: 5318
 191. za rok 2013
  Wyświetleń: 5308
 192. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5301
 193. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5267
 194. 2010
  Wyświetleń: 5245
 195. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5245
 196. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5240
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5192
 198. 2004
  Wyświetleń: 5187
 199. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5182
 200. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5176
 201. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5161
 202. 2003
  Wyświetleń: 5105
 203. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5097
 204. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5095
 205. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5067
 206. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5061
 207. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4992
 208. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4987
 209. 2013
  Wyświetleń: 4986
 210. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4982
 211. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4945
 212. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4925
 213. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4923
 214. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4921
 215. 2007
  Wyświetleń: 4905
 216. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4897
 217. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4896
 218. 2001
  Wyświetleń: 4891
 219. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4887
 220. 2009
  Wyświetleń: 4884
 221. 2010
  Wyświetleń: 4882
 222. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4880
 223. 2005
  Wyświetleń: 4878
 224. Statut
  Wyświetleń: 4861
 225. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4858
 226. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4849
 227. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4845
 228. 2002
  Wyświetleń: 4844
 229. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4839
 230. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4830
 231. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4800
 232. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4792
 233. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4790
 234. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4779
 235. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4774
 236. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4774
 237. 2006
  Wyświetleń: 4772
 238. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4765
 239. 2009
  Wyświetleń: 4760
 240. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4755
 241. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4745
 242. 2008
  Wyświetleń: 4741
 243. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4741
 244. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4738
 245. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4708
 246. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4707
 247. 2011
  Wyświetleń: 4667
 248. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4660
 249. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4659
 250. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4659
 251. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4658
 252. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4657
 253. 2012
  Wyświetleń: 4655
 254. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4655
 255. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4655
 256. 2014
  Wyświetleń: 4648
 257. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4647
 258. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4635
 259. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4616
 260. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4615
 261. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4608
 262. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4597
 263. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4594
 264. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4580
 265. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4573
 266. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4566
 267. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4565
 268. za rok 2016
  Wyświetleń: 4564
 269. 2002
  Wyświetleń: 4558
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4557
 271. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4515
 272. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4511
 273. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4467
 274. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4454
 275. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4440
 276. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4438
 277. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4429
 278. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4406
 279. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4403
 280. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4399
 281. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4393
 282. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4391
 283. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4386
 284. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4376
 285. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4357
 286. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4352
 287. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4342
 288. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4329
 289. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4327
 290. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4319
 291. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4311
 292. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4290
 293. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4282
 294. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4277
 295. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4275
 296. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4272
 297. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4269
 298. 2003
  Wyświetleń: 4265
 299. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4261
 300. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4250
 301. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4242
 302. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4227
 303. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4225
 304. 2004
  Wyświetleń: 4215
 305. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4215
 306. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4214
 307. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4195
 308. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4194
 309. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 4183
 310. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4183
 311. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4176
 312. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4170
 313. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4149
 314. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4147
 315. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4146
 316. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4142
 317. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4133
 318. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4111
 319. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4097
 320. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4095
 321. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4090
 322. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4078
 323. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4069
 324. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4068
 325. 2001
  Wyświetleń: 4031
 326. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4016
 327. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4015
 328. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4015
 329. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4008
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3999
 331. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3994
 332. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3988
 333. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3985
 334. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3950
 335. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3939
 336. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3917
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3911
 338. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3902
 339. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3885
 340. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3885
 341. 2014
  Wyświetleń: 3882
 342. za rok 2014
  Wyświetleń: 3879
 343. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3844
 344. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3843
 345. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3832
 346. 2017
  Wyświetleń: 3809
 347. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3809
 348. 2016
  Wyświetleń: 3805
 349. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3805
 350. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3803
 351. Przetarg
  Wyświetleń: 3735
 352. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3734
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3729
 354. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3701
 355. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3695
 356. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3692
 357. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3673
 358. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3659
 359. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3657
 360. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 3649
 361. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3634
 362. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3634
 363. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3633
 364. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3633
 365. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3624
 366. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3616
 367. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3609
 368. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3605
 369. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3592
 370. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3591
 371. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3573
 372. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3569
 373. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3525
 374. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3502
 375. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3497
 376. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3495
 377. za rok 2015
  Wyświetleń: 3467
 378. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3462
 379. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3462
 380. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3461
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3452
 382. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3438
 383. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3438
 384. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3432
 385. 2015
  Wyświetleń: 3416
 386. 2015
  Wyświetleń: 3416
 387. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3416
 388. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3406
 389. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3400
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3395
 391. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3373
 392. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3351
 393. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3348
 394. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3347
 395. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3333
 396. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3317
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3301
 398. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3289
 399. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3288
 400. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3283
 401. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3275
 402. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3261
 403. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3261
 404. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3260
 405. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3258
 406. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3234
 407. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3234
 408. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3214
 409. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3207
 410. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3200
 411. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3144
 412. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3138
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3128
 414. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3106
 415. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3092
 416. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3057
 417. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3044
 418. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3024
 419. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3016
 420. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2988
 421. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2986
 422. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2958
 423. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2914
 424. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2913
 425. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2904
 426. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2860
 427. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 2857
 428. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2855
 429. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2830
 430. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2829
 431. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2804
 432. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2776
 433. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2775
 434. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2772
 435. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2767
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2765
 437. 2016
  Wyświetleń: 2762
 438. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2749
 439. Rejestry
  Wyświetleń: 2746
 440. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2736
 441. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2700
 442. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2656
 443. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2653
 444. Rok 2016
  Wyświetleń: 2622
 445. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2580
 446. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2540
 447. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2539
 448. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2514
 449. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2485
 450. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2479
 451. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2459
 452. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2448
 453. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2448
 454. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2446
 455. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2445
 456. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2436
 457. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2435
 458. 2017
  Wyświetleń: 2422
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2418
 460. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2415
 461. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2410
 462. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2399
 463. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2395
 464. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2384
 465. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2380
 466. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2376
 467. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2366
 468. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2365
 469. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2339
 470. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2327
 471. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2327
 472. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2325
 473. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2321
 474. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2319
 475. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2309
 476. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2297
 477. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2294
 478. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2294
 479. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2294
 480. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2286
 481. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2273
 482. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2269
 483. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2269
 484. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2253
 485. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2247
 486. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2247
 487. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2232
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2224
 489. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2220
 490. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2218
 491. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2213
 492. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2212
 493. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2211
 494. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2206
 495. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2198
 496. Rok 2015
  Wyświetleń: 2197
 497. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2196
 498. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2191
 499. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2191
 500. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2191
 501. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2182
 502. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2177
 503. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2169
 504. Projekty
  Wyświetleń: 2162
 505. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2160
 506. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2157
 507. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2148
 508. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2147
 509. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2135
 510. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2134
 511. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2131
 512. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2130
 513. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2128
 514. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2125
 515. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2111
 516. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2104
 517. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2102
 518. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2099
 519. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2086
 520. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2084
 521. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2083
 522. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2076
 523. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2058
 524. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2044
 525. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2043
 526. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2037
 527. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2033
 528. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2033
 529. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2031
 530. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2025
 531. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2025
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2005
 533. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2000
 534. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1996
 535. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1995
 536. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1993
 537. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1993
 538. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1992
 539. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1984
 540. rok 2017
  Wyświetleń: 1979
 541. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1972
 542. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1962
 543. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1956
 544. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1952
 545. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1941
 546. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1941
 547. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1940
 548. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1932
 549. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1931
 550. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1924
 551. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1920
 552. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1918
 553. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1916
 554. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1914
 555. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1907
 556. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1901
 557. rok 2016
  Wyświetleń: 1896
 558. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1888
 559. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1883
 560. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1874
 561. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1871
 562. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1866
 563. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1857
 564. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 1852
 565. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1849
 566. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1834
 567. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1832
 568. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1829
 569. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1812
 570. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1806
 571. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1768
 572. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 573. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1758
 574. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1748
 575. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1746
 576. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1743
 577. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1743
 578. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1740
 579. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1739
 580. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1735
 581. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1735
 582. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1734
 583. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1733
 584. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1732
 585. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1730
 586. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1730
 587. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1729
 588. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1722
 589. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1715
 590. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1715
 591. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1711
 592. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1708
 593. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1706
 594. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1704
 595. 2017
  Wyświetleń: 1701
 596. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1700
 597. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1700
 598. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1696
 599. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1696
 600. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1694
 601. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1689
 602. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1689
 603. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1688
 604. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1687
 605. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1686
 606. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1686
 607. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1685
 608. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1684
 609. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1683
 610. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1682
 611. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1680
 612. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1679
 613. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1677
 614. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1675
 615. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1673
 616. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1672
 617. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1671
 618. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1670
 619. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1664
 620. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1663
 621. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1662
 622. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1660
 623. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1660
 624. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1659
 625. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1654
 626. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1653
 627. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1653
 628. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1651
 629. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1648
 630. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1648
 631. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1648
 632. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1648
 633. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1647
 634. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1646
 635. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1645
 636. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1643
 637. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1643
 638. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1641
 639. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1638
 640. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1638
 641. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1634
 642. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1631
 643. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1631
 644. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1629
 645. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1626
 646. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1626
 647. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1623
 648. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1616
 649. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1616
 650. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1615
 651. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1614
 652. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1613
 653. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1613
 654. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 655. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 656. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1612
 657. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1612
 658. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1611
 659. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1611
 660. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1610
 661. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 662. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1607
 663. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1606
 664. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1605
 665. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1603
 666. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1601
 667. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1600
 668. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1599
 669. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1598
 670. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 671. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1597
 672. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1597
 673. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1595
 674. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1595
 675. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1594
 676. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1593
 677. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 678. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1591
 679. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1588
 680. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1588
 681. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1588
 682. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1585
 683. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1584
 684. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1583
 685. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1581
 686. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1579
 687. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1579
 688. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1579
 689. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1579
 690. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1579
 691. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1578
 692. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1577
 693. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1576
 694. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1575
 695. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1575
 696. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1572
 697. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1571
 698. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1568
 699. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 700. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1567
 701. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1566
 702. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1565
 703. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1563
 704. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1562
 705. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1559
 706. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1559
 707. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1558
 708. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1558
 709. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1558
 710. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1558
 711. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1557
 712. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1557
 713. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1557
 714. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1556
 715. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1555
 716. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1554
 717. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1554
 718. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1554
 719. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1553
 720. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1553
 721. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 722. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1552
 723. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1551
 724. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1550
 725. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1550
 726. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1548
 727. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1544
 728. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1543
 729. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1543
 730. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1542
 731. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1541
 732. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1540
 733. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1540
 734. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1538
 735. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1538
 736. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1537
 737. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1537
 738. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1537
 739. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1537
 740. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1536
 741. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1536
 742. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1536
 743. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 744. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 745. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1535
 746. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1535
 747. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1535
 748. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1535
 749. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 750. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1534
 751. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1532
 752. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1532
 753. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1531
 754. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1531
 755. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1530
 756. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 757. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1528
 758. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1526
 759. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1526
 760. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1526
 761. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1526
 762. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1525
 763. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1525
 764. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1525
 765. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1524
 766. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1524
 767. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1524
 768. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1524
 769. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 770. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1523
 771. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1523
 772. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1522
 773. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1522
 774. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1521
 775. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1521
 776. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1519
 777. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1519
 778. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1519
 779. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1519
 780. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 781. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1518
 782. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1518
 783. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1518
 784. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 785. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1517
 786. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1517
 787. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 788. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 789. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1516
 790. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1516
 791. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 792. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1515
 793. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1515
 794. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1515
 795. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1514
 796. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1513
 797. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1513
 798. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1512
 799. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1512
 800. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1512
 801. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1511
 802. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 803. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1511
 804. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1511
 805. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1510
 806. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1510
 807. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1510
 808. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1509
 809. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1509
 810. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1509
 811. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1509
 812. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1509
 813. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1509
 814. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1509
 815. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1508
 816. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1508
 817. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1508
 818. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 819. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1507
 820. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1507
 821. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1507
 822. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1507
 823. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1506
 824. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 825. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1506
 826. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 827. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1505
 828. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1505
 829. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1505
 830. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1505
 831. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1505
 832. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1504
 833. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1503
 834. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1503
 835. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 836. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 837. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 838. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1502
 839. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1502
 840. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1502
 841. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1501
 842. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1501
 843. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1501
 844. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1500
 845. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1500
 846. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1500
 847. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1500
 848. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1499
 849. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 850. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1499
 851. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1498
 852. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1498
 853. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1498
 854. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1498
 855. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1497
 856. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1497
 857. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 858. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1497
 859. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1496
 860. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1496
 861. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1495
 862. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1494
 863. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 864. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1494
 865. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1494
 866. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 867. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1494
 868. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1494
 869. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1493
 870. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1493
 871. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1492
 872. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1492
 873. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1492
 874. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1491
 875. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1491
 876. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1491
 877. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1490
 878. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1489
 879. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1489
 880. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 881. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1489
 882. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 883. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 884. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1488
 885. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 886. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1488
 887. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1488
 888. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1488
 889. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1487
 890. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1487
 891. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1486
 892. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1486
 893. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1486
 894. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1485
 895. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1485
 896. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1485
 897. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1483
 898. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1483
 899. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1482
 900. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1482
 901. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1482
 902. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1482
 903. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1482
 904. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1481
 905. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1481
 906. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1481
 907. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1481
 908. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1481
 909. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 910. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1480
 911. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1480
 912. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1479
 913. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1479
 914. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1479
 915. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1478
 916. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1478
 917. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1478
 918. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1477
 919. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1477
 920. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1477
 921. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1476
 922. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1476
 923. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1476
 924. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1476
 925. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1476
 926. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1476
 927. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1475
 928. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1475
 929. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1475
 930. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1475
 931. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1475
 932. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1474
 933. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1474
 934. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1474
 935. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1474
 936. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1474
 937. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1474
 938. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1473
 939. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1473
 940. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1473
 941. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1473
 942. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1473
 943. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1472
 944. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1472
 945. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1472
 946. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1472
 947. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1472
 948. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1471
 949. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1471
 950. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1470
 951. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1470
 952. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1470
 953. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1469
 954. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1469
 955. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1469
 956. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1469
 957. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1469
 958. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1469
 959. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1469
 960. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1469
 961. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1468
 962. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1468
 963. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1468
 964. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1467
 965. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1467
 966. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1467
 967. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1467
 968. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1466
 969. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 970. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1466
 971. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1466
 972. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 973. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1465
 974. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1465
 975. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1465
 976. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1465
 977. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1465
 978. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1465
 979. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1465
 980. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1464
 981. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1464
 982. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1464
 983. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1463
 984. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1463
 985. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1463
 986. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1463
 987. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1461
 988. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1461
 989. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1461
 990. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1460
 991. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1460
 992. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1460
 993. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1459
 994. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1459
 995. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1459
 996. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1459
 997. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1459
 998. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1459
 999. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1458
 1000. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1458
 1001. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1458
 1002. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1458
 1003. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1458
 1004. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1458
 1005. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1458
 1006. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1457
 1007. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1457
 1008. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1457
 1009. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1457
 1010. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1457
 1011. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1456
 1012. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1456
 1013. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1456
 1014. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1456
 1015. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1456
 1016. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1456
 1017. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1456
 1018. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1455
 1019. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1455
 1020. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1455
 1021. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1455
 1022. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1455
 1023. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1454
 1024. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1454
 1025. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1454
 1026. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1454
 1027. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1454
 1028. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1454
 1029. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1453
 1030. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1452
 1031. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1452
 1032. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1452
 1033. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1452
 1034. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1452
 1035. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1452
 1036. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1452
 1037. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1452
 1038. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1452
 1039. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1451
 1040. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1450
 1041. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1450
 1042. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1450
 1043. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1449
 1044. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1448
 1045. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1448
 1046. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1447
 1047. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1447
 1048. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1447
 1049. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1447
 1050. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1446
 1051. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1446
 1052. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1446
 1053. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1446
 1054. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1446
 1055. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1445
 1056. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1445
 1057. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1445
 1058. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1445
 1059. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1445
 1060. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1445
 1061. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1444
 1062. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1444
 1063. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1444
 1064. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1444
 1065. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1443
 1066. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1443
 1067. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1442
 1068. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1442
 1069. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1442
 1070. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1442
 1071. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1442
 1072. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1442
 1073. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1441
 1074. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1441
 1075. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1441
 1076. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1440
 1077. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1440
 1078. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1440
 1079. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1439
 1080. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1439
 1081. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1439
 1082. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1438
 1083. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1438
 1084. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1438
 1085. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1437
 1086. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1437
 1087. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1437
 1088. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1437
 1089. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 1090. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 1091. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1436
 1092. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1436
 1093. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1436
 1094. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1435
 1095. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1434
 1096. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1434
 1097. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1434
 1098. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1434
 1099. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1434
 1100. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1434
 1101. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1433
 1102. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1433
 1103. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1432
 1104. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1432
 1105. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1432
 1106. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1432
 1107. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1432
 1108. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1431
 1109. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1431
 1110. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1431
 1111. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1430
 1112. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1430
 1113. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1430
 1114. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1430
 1115. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1429
 1116. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1429
 1117. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1429
 1118. za rok 2017
  Wyświetleń: 1429
 1119. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1428
 1120. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1428
 1121. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1428
 1122. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1428
 1123. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1427
 1124. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1427
 1125. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1427
 1126. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1426
 1127. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1426
 1128. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1426
 1129. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1426
 1130. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1425
 1131. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1425
 1132. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1425
 1133. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1424
 1134. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1424
 1135. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1424
 1136. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1424
 1137. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1424
 1138. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1424
 1139. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1423
 1140. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1423
 1141. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1423
 1142. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1423
 1143. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1422
 1144. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1422
 1145. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1422
 1146. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1422
 1147. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1422
 1148. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1421
 1149. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1421
 1150. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1421
 1151. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1421
 1152. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1420
 1153. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1420
 1154. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1420
 1155. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1419
 1156. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1419
 1157. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1419
 1158. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1419
 1159. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 1160. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1419
 1161. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1419
 1162. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1418
 1163. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 1164. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1418
 1165. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1418
 1166. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1416
 1167. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1416
 1168. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1415
 1169. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1415
 1170. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1415
 1171. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 1172. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1414
 1173. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1414
 1174. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1414
 1175. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1414
 1176. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1413
 1177. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1413
 1178. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1411
 1179. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1411
 1180. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1410
 1181. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1410
 1182. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1410
 1183. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1409
 1184. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1409
 1185. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1409
 1186. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1408
 1187. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1408
 1188. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1407
 1189. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1406
 1190. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1406
 1191. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1406
 1192. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1405
 1193. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1405
 1194. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1404
 1195. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1404
 1196. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1404
 1197. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1404
 1198. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1404
 1199. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1404
 1200. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1404
 1201. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1402
 1202. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1402
 1203. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1402
 1204. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1402
 1205. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1402
 1206. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1401
 1207. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1401
 1208. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1401
 1209. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1400
 1210. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1400
 1211. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1399
 1212. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1398
 1213. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1398
 1214. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1398
 1215. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1398
 1216. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1397
 1217. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1396
 1218. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1396
 1219. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1395
 1220. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1394
 1221. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1394
 1222. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1393
 1223. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1393
 1224. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1393
 1225. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1392
 1226. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1392
 1227. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1391
 1228. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1391
 1229. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 1230. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 1231. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1391
 1232. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 1233. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1390
 1234. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1390
 1235. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1390
 1236. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 1237. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1389
 1238. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1388
 1239. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 1240. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1388
 1241. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 1242. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 1243. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1387
 1244. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1387
 1245. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1387
 1246. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1386
 1247. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1385
 1248. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1385
 1249. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1385
 1250. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1385
 1251. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1385
 1252. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1384
 1253. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1384
 1254. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1384
 1255. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1383
 1256. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1383
 1257. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1383
 1258. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1382
 1259. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 1260. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 1261. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 1262. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 1263. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1379
 1264. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1379
 1265. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1378
 1266. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1377
 1267. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1377
 1268. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 1269. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 1270. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1376
 1271. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1375
 1272. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1375
 1273. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1375
 1274. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1375
 1275. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1375
 1276. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1374
 1277. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1374
 1278. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1373
 1279. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1373
 1280. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1373
 1281. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1371
 1282. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1370
 1283. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1370
 1284. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1369
 1285. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1364
 1286. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1364
 1287. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1363
 1288. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1363
 1289. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1363
 1290. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1361
 1291. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1360
 1292. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1360
 1293. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1360
 1294. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1360
 1295. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1359
 1296. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1359
 1297. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1359
 1298. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1358
 1299. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1358
 1300. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1358
 1301. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1357
 1302. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1357
 1303. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1356
 1304. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1355
 1305. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1351
 1306. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1351
 1307. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1350
 1308. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1349
 1309. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1349
 1310. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 1311. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1347
 1312. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1347
 1313. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1347
 1314. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1346
 1315. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1345
 1316. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1344
 1317. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1342
 1318. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1341
 1319. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1340
 1320. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1339
 1321. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1338
 1322. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1337
 1323. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1335
 1324. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1333
 1325. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1333
 1326. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1332
 1327. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1330
 1328. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1327
 1329. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1326
 1330. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1325
 1331. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1325
 1332. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1324
 1333. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1323
 1334. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1321
 1335. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1321
 1336. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1320
 1337. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1319
 1338. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1319
 1339. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1318
 1340. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1317
 1341. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1317
 1342. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1311
 1343. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1307
 1344. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1305
 1345. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1304
 1346. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1303
 1347. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1301
 1348. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1299
 1349. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 1350. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1288
 1351. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1286
 1352. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 1353. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1279
 1354. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1279
 1355. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 1356. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1274
 1357. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1273
 1358. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1271
 1359. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1267
 1360. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1266
 1361. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1264
 1362. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1263
 1363. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1254
 1364. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 1365. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 1366. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1367. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1368. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1237
 1369. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1233
 1370. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1233
 1371. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1231
 1372. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 1373. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1217
 1374. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1210
 1375. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1206
 1376. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1198
 1377. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1194
 1378. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1191
 1379. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1188
 1380. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1188
 1381. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1179
 1382. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1178
 1383. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1177
 1384. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1165
 1385. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1143
 1386. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1135
 1387. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1133
 1388. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1110
 1389. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1109
 1390. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1103
 1391. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1096
 1392. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1091
 1393. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1079
 1394. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1079
 1395. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1069
 1396. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1064
 1397. 2018
  Wyświetleń: 1063
 1398. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1026
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1008
 1400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 986
 1401. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 984
 1402. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 943
 1403. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 924
 1404. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 923
 1405. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 916
 1406. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 908
 1407. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 890
 1408. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 863
 1409. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 860
 1410. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 855
 1411. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 842
 1412. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 830
 1413. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 826
 1414. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 817
 1415. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 813
 1416. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 812
 1417. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 797
 1418. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 785
 1419. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 783
 1420. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 781
 1421. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 781
 1422. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 760
 1423. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 711
 1424. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 703
 1425. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 694
 1426. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 690
 1427. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 689
 1428. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 686
 1429. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 681
 1430. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 673
 1431. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 664
 1432. za rok 2018
  Wyświetleń: 649
 1433. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 644
 1434. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 624
 1435. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 624
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 608
 1437. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 605
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 597
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 585
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 573
 1441. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 572
 1442. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 569
 1443. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 529
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 525
 1445. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 524
 1446. za 2019 r.
  Wyświetleń: 519
 1447. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 509
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 507
 1449. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 465
 1450. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 446
 1451. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 434
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 431
 1453. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 376
 1454. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 373
 1455. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 342
 1456. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 309
 1457. 2019
  Wyświetleń: 299
 1458. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 299
 1459. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 279
 1460. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 276
 1461. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 253
 1462. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 246
 1463. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 245
 1464. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 241
 1465. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 213
 1466. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 206
 1467. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 163
 1468. Sołectwa
  Wyświetleń: 141
 1469. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 85
Wersja XML