Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110030724
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 110233
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 98602
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 79787
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 70782
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 70264
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 29755
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 27851
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 25763
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22538
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 21916
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 20171
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 19251
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 18809
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18706
 15. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18477
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18335
 17. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 17833
 18. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 17718
 19. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17205
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 17028
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16835
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16688
 23. Archiwum
  Wyświetleń: 16452
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 15273
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 15122
 26. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 14796
 27. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14613
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14217
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 14215
 30. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 13901
 31. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13617
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 13560
 33. Budżet
  Wyświetleń: 13400
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13337
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 13236
 36. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 13228
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 13064
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12827
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12372
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 12296
 41. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 12200
 42. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12111
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12095
 44. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11954
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11947
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11921
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11829
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11629
 49. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11256
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 11159
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10963
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10902
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10820
 54. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10787
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10760
 56. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10664
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10647
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10564
 59. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10530
 60. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10517
 61. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10497
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10435
 63. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10405
 64. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 10400
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10232
 66. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10143
 67. Drogi
  Wyświetleń: 10130
 68. Wybory
  Wyświetleń: 10106
 69. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9977
 70. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9974
 71. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9767
 72. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9728
 73. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 9651
 74. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9521
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9436
 76. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9412
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9327
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9099
 79. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9057
 80. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8846
 81. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8760
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8624
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8595
 84. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8572
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8570
 86. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8520
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8469
 88. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8391
 89. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 8307
 90. Sesje
  Wyświetleń: 8271
 91. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8237
 92. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8210
 93. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8088
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8012
 95. zadania
  Wyświetleń: 7989
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7984
 97. strona główna
  Wyświetleń: 7949
 98. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7932
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7912
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7910
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7894
 102. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7723
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7715
 104. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7655
 105. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7590
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7574
 107. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7520
 108. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7500
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7378
 110. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7351
 111. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7322
 112. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7315
 113. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7191
 114. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7166
 115. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7133
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7128
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7113
 118. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7087
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7085
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7015
 121. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6938
 122. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6902
 123. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6880
 124. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6820
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6807
 126. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6785
 127. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6772
 128. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6744
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6730
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6620
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6611
 132. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6507
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6463
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6443
 135. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6245
 136. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6237
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6075
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6008
 139. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5948
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5948
 141. Programy
  Wyświetleń: 5936
 142. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5935
 143. 2007
  Wyświetleń: 5902
 144. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5870
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5857
 146. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5842
 147. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5830
 148. Referendum
  Wyświetleń: 5824
 149. Przemoc
  Wyświetleń: 5820
 150. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5806
 151. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5792
 152. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5789
 153. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5783
 154. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5763
 155. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5762
 156. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5743
 157. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5727
 158. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5712
 159. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5664
 160. 2012
  Wyświetleń: 5632
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5628
 162. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5563
 163. 2006
  Wyświetleń: 5561
 164. Podatki
  Wyświetleń: 5541
 165. 2013
  Wyświetleń: 5509
 166. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5501
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5496
 168. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5459
 169. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5453
 170. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5437
 171. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5403
 172. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5391
 173. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5384
 174. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5384
 175. 2011
  Wyświetleń: 5372
 176. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5368
 177. 2008
  Wyświetleń: 5352
 178. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5340
 179. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5294
 180. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5265
 181. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5259
 182. 2005
  Wyświetleń: 5225
 183. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5225
 184. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5225
 185. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5132
 186. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5127
 187. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5101
 188. za rok 2013
  Wyświetleń: 5095
 189. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5075
 190. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5073
 191. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5067
 192. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5064
 193. Stypendia
  Wyświetleń: 5051
 194. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5047
 195. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5044
 196. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5039
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5030
 198. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5021
 199. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4954
 200. 2010
  Wyświetleń: 4929
 201. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4905
 202. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4878
 203. 2004
  Wyświetleń: 4858
 204. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4858
 205. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4811
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4798
 207. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4750
 208. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4737
 209. 2003
  Wyświetleń: 4722
 210. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4722
 211. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4716
 212. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4710
 213. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4698
 214. 2013
  Wyświetleń: 4687
 215. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4680
 216. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4679
 217. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4651
 218. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4650
 219. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4649
 220. 2005
  Wyświetleń: 4639
 221. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4638
 222. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4633
 223. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4623
 224. 2007
  Wyświetleń: 4621
 225. 2010
  Wyświetleń: 4610
 226. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4594
 227. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4585
 228. 2009
  Wyświetleń: 4573
 229. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4562
 230. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4550
 231. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4549
 232. 2001
  Wyświetleń: 4541
 233. 2002
  Wyświetleń: 4529
 234. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4525
 235. Statut
  Wyświetleń: 4523
 236. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4509
 237. 2006
  Wyświetleń: 4502
 238. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4502
 239. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4501
 240. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4500
 241. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4485
 242. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4480
 243. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4479
 244. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4478
 245. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4475
 246. 2009
  Wyświetleń: 4470
 247. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4469
 248. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4463
 249. 2008
  Wyświetleń: 4441
 250. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4426
 251. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4406
 252. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4400
 253. 2014
  Wyświetleń: 4397
 254. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4392
 255. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4390
 256. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4386
 257. 2012
  Wyświetleń: 4384
 258. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4384
 259. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4372
 260. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4371
 261. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4363
 262. 2011
  Wyświetleń: 4360
 263. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4357
 264. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4323
 265. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4313
 266. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4291
 267. za rok 2016
  Wyświetleń: 4286
 268. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4286
 269. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4275
 270. 2002
  Wyświetleń: 4252
 271. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4252
 272. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4244
 273. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4243
 274. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4236
 275. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4228
 276. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4213
 277. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4206
 278. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4188
 279. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4180
 280. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4171
 281. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4171
 282. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4146
 283. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4145
 284. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4125
 285. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4125
 286. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4123
 287. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4115
 288. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4111
 289. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4109
 290. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4102
 291. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4093
 292. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4091
 293. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4090
 294. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4087
 295. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4078
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4068
 297. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4061
 298. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4051
 299. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4045
 300. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4037
 301. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4032
 302. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4029
 303. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4029
 304. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4028
 305. 2003
  Wyświetleń: 4014
 306. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4003
 307. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4002
 308. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3994
 309. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3983
 310. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3968
 311. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3967
 312. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3961
 313. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3961
 314. 2004
  Wyświetleń: 3949
 315. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3933
 316. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3930
 317. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3886
 318. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3877
 319. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3874
 320. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3838
 321. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3834
 322. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3829
 323. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3826
 324. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3821
 325. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3817
 326. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3809
 327. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3807
 328. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3799
 329. 2001
  Wyświetleń: 3795
 330. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3768
 331. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3763
 332. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3761
 333. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3756
 334. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3749
 335. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3747
 336. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3705
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3705
 338. za rok 2014
  Wyświetleń: 3692
 339. 2014
  Wyświetleń: 3670
 340. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3666
 341. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3652
 342. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3640
 343. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3638
 344. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3615
 345. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3589
 346. Przetarg
  Wyświetleń: 3586
 347. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3573
 348. 2017
  Wyświetleń: 3552
 349. 2016
  Wyświetleń: 3536
 350. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3519
 351. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3497
 352. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3495
 353. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3488
 354. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3483
 355. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3479
 356. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3477
 357. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3469
 358. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3465
 359. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3449
 360. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3446
 361. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3443
 362. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3438
 363. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3416
 364. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3416
 365. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3408
 366. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3404
 367. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 3403
 368. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3362
 369. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3361
 370. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3356
 371. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3353
 372. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3349
 373. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3322
 374. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3322
 375. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3312
 376. za rok 2015
  Wyświetleń: 3281
 377. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3280
 378. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3276
 379. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 3244
 380. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3242
 381. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3242
 382. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3233
 383. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3233
 384. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3210
 385. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3200
 386. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3189
 387. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3187
 388. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3185
 389. 2015
  Wyświetleń: 3184
 390. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3183
 391. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3179
 392. 2015
  Wyświetleń: 3178
 393. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3178
 394. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3176
 395. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3158
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3119
 397. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3111
 398. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3108
 399. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3100
 400. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3098
 401. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3087
 402. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3086
 403. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3085
 404. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3057
 405. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3041
 406. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2999
 407. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2988
 408. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2986
 409. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2982
 410. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2970
 411. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2953
 412. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2953
 413. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2946
 414. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2942
 415. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2878
 416. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2821
 417. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2807
 418. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2795
 419. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2793
 420. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2784
 421. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2734
 422. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2730
 423. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2698
 424. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2694
 425. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2660
 426. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2657
 427. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2622
 428. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2613
 429. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2611
 430. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2598
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2587
 432. Rejestry
  Wyświetleń: 2577
 433. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2576
 434. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2568
 435. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2540
 436. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2526
 437. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2525
 438. 2016
  Wyświetleń: 2515
 439. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2500
 440. Rok 2016
  Wyświetleń: 2454
 441. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2449
 442. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2444
 443. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2437
 444. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2396
 445. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2380
 446. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2317
 447. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2316
 448. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 2306
 449. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2305
 450. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2295
 451. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2284
 452. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2279
 453. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2273
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2272
 455. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2271
 456. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2267
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2255
 458. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2246
 459. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2240
 460. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2228
 461. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2224
 462. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2222
 463. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2188
 464. 2017
  Wyświetleń: 2186
 465. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2184
 466. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2181
 467. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2169
 468. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2169
 469. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2167
 470. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2156
 471. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2152
 472. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2140
 473. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2137
 474. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2135
 475. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2117
 476. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2105
 477. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2101
 478. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2099
 479. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2085
 480. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2082
 481. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2076
 482. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2074
 483. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2072
 484. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2065
 485. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2055
 486. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2050
 487. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2046
 488. Projekty
  Wyświetleń: 2042
 489. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2038
 490. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2037
 491. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2035
 492. Rok 2015
  Wyświetleń: 2035
 493. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2033
 494. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2032
 495. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2010
 496. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2008
 497. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2008
 498. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2006
 499. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2005
 500. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2002
 501. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2002
 502. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2001
 503. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2000
 504. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1990
 505. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1986
 506. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1985
 507. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1978
 508. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1973
 509. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1971
 510. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1963
 511. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1960
 512. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1953
 513. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1949
 514. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1947
 515. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1939
 516. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1939
 517. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1928
 518. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1907
 519. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1898
 520. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1897
 521. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1894
 522. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1888
 523. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1881
 524. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1881
 525. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1880
 526. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1872
 527. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1869
 528. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1869
 529. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1862
 530. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1854
 531. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1853
 532. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1849
 533. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1846
 534. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1839
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1837
 536. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1833
 537. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1828
 538. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1826
 539. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1825
 540. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1811
 541. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1806
 542. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1804
 543. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1798
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1791
 545. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1789
 546. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1787
 547. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1784
 548. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1779
 549. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1774
 550. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1766
 551. rok 2017
  Wyświetleń: 1762
 552. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1757
 553. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1755
 554. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1749
 555. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1748
 556. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1739
 557. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1736
 558. rok 2016
  Wyświetleń: 1707
 559. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1703
 560. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1699
 561. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1695
 562. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1686
 563. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1684
 564. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1635
 565. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1634
 566. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1631
 567. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1619
 568. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1611
 569. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1610
 570. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 571. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1600
 572. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1596
 573. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1592
 574. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1588
 575. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1586
 576. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1586
 577. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 1586
 578. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1583
 579. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1573
 580. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1572
 581. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1564
 582. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1562
 583. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1559
 584. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1557
 585. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1555
 586. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1554
 587. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1553
 588. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1549
 589. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 590. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1547
 591. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1547
 592. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1545
 593. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1545
 594. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1544
 595. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1543
 596. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1541
 597. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 598. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1540
 599. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1540
 600. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1538
 601. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 602. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1532
 603. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1531
 604. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1530
 605. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1530
 606. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1530
 607. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1527
 608. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1525
 609. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1519
 610. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1518
 611. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1518
 612. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 613. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1515
 614. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1514
 615. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1513
 616. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1513
 617. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1512
 618. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1510
 619. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1508
 620. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1507
 621. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1500
 622. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1500
 623. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1500
 624. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1498
 625. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1494
 626. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1493
 627. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1491
 628. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1488
 629. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1488
 630. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1487
 631. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1487
 632. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1484
 633. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1483
 634. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1483
 635. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1482
 636. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1482
 637. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1480
 638. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1479
 639. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1479
 640. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1478
 641. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1478
 642. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1478
 643. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1477
 644. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1476
 645. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1476
 646. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1476
 647. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1474
 648. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1473
 649. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1471
 650. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1471
 651. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1465
 652. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1464
 653. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1463
 654. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1462
 655. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1461
 656. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1460
 657. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1458
 658. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1458
 659. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1457
 660. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1450
 661. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1447
 662. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1446
 663. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1446
 664. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1445
 665. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1445
 666. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1439
 667. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1438
 668. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1436
 669. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1433
 670. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1433
 671. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1430
 672. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1430
 673. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1429
 674. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1428
 675. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1427
 676. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1427
 677. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1425
 678. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1425
 679. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1425
 680. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1424
 681. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1424
 682. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1421
 683. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1421
 684. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1420
 685. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 686. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1418
 687. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1418
 688. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 689. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1416
 690. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1416
 691. 2017
  Wyświetleń: 1415
 692. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1414
 693. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1414
 694. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1413
 695. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1413
 696. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1412
 697. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1412
 698. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1411
 699. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1410
 700. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1408
 701. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1407
 702. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1406
 703. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1406
 704. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1406
 705. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1406
 706. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1403
 707. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1403
 708. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1402
 709. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1401
 710. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1400
 711. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1398
 712. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1397
 713. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1395
 714. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1393
 715. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1393
 716. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1393
 717. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1393
 718. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1392
 719. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1392
 720. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1391
 721. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1391
 722. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1390
 723. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 724. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1389
 725. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 726. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1388
 727. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1387
 728. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1385
 729. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1385
 730. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1384
 731. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1383
 732. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1383
 733. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1383
 734. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 735. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1380
 736. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1380
 737. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1380
 738. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1380
 739. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1379
 740. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1379
 741. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 742. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 743. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 744. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1378
 745. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1378
 746. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1377
 747. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1377
 748. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1377
 749. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1377
 750. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1377
 751. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1375
 752. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1375
 753. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1375
 754. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1374
 755. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1374
 756. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1373
 757. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1373
 758. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1373
 759. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1373
 760. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1371
 761. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1371
 762. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1369
 763. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1369
 764. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1368
 765. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1368
 766. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1368
 767. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1368
 768. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1367
 769. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1367
 770. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1367
 771. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1366
 772. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1366
 773. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1366
 774. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 775. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 776. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1365
 777. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1364
 778. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1364
 779. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1364
 780. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1364
 781. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1363
 782. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1363
 783. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1363
 784. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1363
 785. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1363
 786. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1362
 787. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1362
 788. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1362
 789. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1361
 790. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1361
 791. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1360
 792. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1360
 793. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1360
 794. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1359
 795. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1359
 796. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1358
 797. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1357
 798. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1357
 799. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1357
 800. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1355
 801. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1354
 802. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1353
 803. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1353
 804. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1352
 805. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1351
 806. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1351
 807. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1351
 808. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1350
 809. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1349
 810. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1349
 811. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1348
 812. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 813. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1347
 814. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1346
 815. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1344
 816. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1344
 817. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1343
 818. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1343
 819. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1343
 820. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1343
 821. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1342
 822. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1342
 823. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1342
 824. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1342
 825. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1341
 826. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1341
 827. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1341
 828. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1341
 829. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1339
 830. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1338
 831. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1338
 832. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1336
 833. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1335
 834. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1335
 835. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1335
 836. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1334
 837. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1333
 838. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1332
 839. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1332
 840. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1332
 841. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1332
 842. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1332
 843. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1331
 844. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1331
 845. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1331
 846. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1331
 847. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1331
 848. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1329
 849. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1329
 850. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1329
 851. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1329
 852. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1328
 853. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1328
 854. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1328
 855. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1328
 856. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1327
 857. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1327
 858. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 859. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 860. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1327
 861. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1327
 862. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1327
 863. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1327
 864. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 865. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1326
 866. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1326
 867. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1326
 868. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1325
 869. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1325
 870. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1325
 871. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1324
 872. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1324
 873. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1324
 874. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1324
 875. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1323
 876. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1323
 877. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1323
 878. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1323
 879. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1323
 880. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 881. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1322
 882. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1322
 883. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1321
 884. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1321
 885. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1320
 886. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1320
 887. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1320
 888. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1320
 889. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1319
 890. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1319
 891. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1319
 892. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1319
 893. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1319
 894. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1319
 895. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1318
 896. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1318
 897. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1318
 898. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1317
 899. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 900. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1317
 901. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1317
 902. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1317
 903. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1317
 904. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1317
 905. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1316
 906. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1316
 907. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1316
 908. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1316
 909. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1316
 910. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1315
 911. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1315
 912. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1315
 913. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1315
 914. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1315
 915. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1314
 916. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1314
 917. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1314
 918. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 919. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1313
 920. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1313
 921. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1313
 922. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1312
 923. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1312
 924. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1312
 925. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1312
 926. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1312
 927. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1312
 928. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1311
 929. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1311
 930. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1311
 931. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1311
 932. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1310
 933. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1310
 934. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1310
 935. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1310
 936. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1310
 937. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1309
 938. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1309
 939. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 940. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1309
 941. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1309
 942. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1309
 944. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 945. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 946. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1308
 947. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1307
 948. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1307
 949. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1307
 950. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1306
 951. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1306
 952. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1305
 953. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1305
 954. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1305
 955. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1305
 956. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1305
 957. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1305
 958. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1305
 959. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1305
 960. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1305
 961. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1305
 962. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1305
 963. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1304
 964. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1304
 965. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1304
 966. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1304
 967. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1304
 968. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1304
 969. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1303
 970. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1303
 971. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1303
 972. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1303
 973. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1302
 974. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1302
 975. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1302
 976. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 977. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 978. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1302
 979. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 980. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1301
 981. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1301
 982. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1301
 983. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1301
 984. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1301
 985. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1299
 986. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1299
 987. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 988. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 989. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1298
 990. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1298
 991. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1298
 992. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1298
 993. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 994. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 995. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1296
 996. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1296
 997. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1296
 998. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1296
 999. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1296
 1000. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1296
 1001. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 1002. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 1003. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1295
 1004. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 1005. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 1006. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1294
 1007. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1294
 1008. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1294
 1009. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1294
 1010. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1294
 1011. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1294
 1012. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1293
 1013. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1293
 1014. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1293
 1015. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1293
 1016. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1292
 1017. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1292
 1018. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1292
 1019. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1292
 1020. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 1021. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1291
 1022. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1291
 1023. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 1024. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 1025. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1291
 1026. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 1027. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1290
 1028. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 1029. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 1030. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1289
 1031. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 1032. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 1033. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1289
 1034. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1289
 1035. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 1036. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1288
 1037. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1288
 1038. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1288
 1039. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 1040. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 1041. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1287
 1042. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1287
 1043. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1044. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1045. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1286
 1046. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1285
 1047. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1285
 1048. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1285
 1049. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 1050. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1284
 1051. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1284
 1052. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1284
 1053. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1284
 1054. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1284
 1055. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1283
 1056. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1283
 1057. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1282
 1058. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1282
 1059. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1282
 1060. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 1061. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1281
 1062. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 1063. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1281
 1064. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1281
 1065. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 1066. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 1067. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1280
 1068. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1280
 1069. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1280
 1070. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1280
 1071. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1279
 1072. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1279
 1073. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1279
 1074. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1279
 1075. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 1076. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1278
 1077. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1278
 1078. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 1079. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 1080. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1278
 1081. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1277
 1082. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1276
 1083. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1276
 1084. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1276
 1085. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 1086. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1275
 1087. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1275
 1088. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 1089. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1275
 1090. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1275
 1091. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1275
 1092. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1275
 1093. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1275
 1094. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1275
 1095. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1274
 1096. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 1097. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 1098. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1273
 1099. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1273
 1100. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1273
 1101. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1273
 1102. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1272
 1103. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1272
 1104. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1272
 1105. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1272
 1106. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1272
 1107. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1271
 1108. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1271
 1109. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1271
 1110. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1271
 1111. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1270
 1112. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1270
 1113. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1270
 1114. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1269
 1115. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1269
 1116. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1269
 1117. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1268
 1118. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1268
 1119. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1268
 1120. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1268
 1121. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1267
 1122. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1267
 1123. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1267
 1124. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1267
 1125. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1267
 1126. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1267
 1127. za rok 2017
  Wyświetleń: 1267
 1128. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1266
 1129. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1130. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1265
 1131. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1265
 1132. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1265
 1133. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1264
 1134. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1264
 1135. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 1136. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1264
 1137. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1264
 1138. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 1139. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1263
 1140. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1263
 1141. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 1142. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 1143. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1263
 1144. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1263
 1145. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1263
 1146. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 1147. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 1148. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 1149. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 1150. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1262
 1151. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 1152. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1262
 1153. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 1154. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1261
 1155. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1261
 1156. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1261
 1157. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1261
 1158. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1261
 1159. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1260
 1160. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1260
 1161. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1260
 1162. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1260
 1163. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1260
 1164. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1260
 1165. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1259
 1166. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1258
 1167. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1168. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1169. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1257
 1170. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1171. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1256
 1172. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1256
 1173. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 1174. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 1175. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1254
 1176. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1254
 1177. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1254
 1178. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1254
 1179. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1254
 1180. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1253
 1181. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1253
 1182. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1253
 1183. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1252
 1184. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1252
 1185. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1252
 1186. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1251
 1187. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1251
 1188. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1251
 1189. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1250
 1190. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1250
 1191. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1250
 1192. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1249
 1193. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1249
 1194. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 1195. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1249
 1196. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1248
 1197. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1248
 1198. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1248
 1199. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1248
 1200. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1248
 1201. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1247
 1202. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 1203. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1247
 1204. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1247
 1205. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1246
 1206. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1246
 1207. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1246
 1208. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 1209. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 1210. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1245
 1211. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1245
 1212. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1245
 1213. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1244
 1214. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1244
 1215. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1243
 1216. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1243
 1217. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1243
 1218. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1242
 1219. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1242
 1220. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1242
 1221. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1242
 1222. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1242
 1223. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1224. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1225. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1241
 1226. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1227. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1228. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1229. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 1230. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 1231. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1240
 1232. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 1233. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1239
 1234. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1239
 1235. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1239
 1236. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1238
 1237. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1238. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 1239. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 1240. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1238
 1241. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1242. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1243. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1244. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 1245. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1237
 1246. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1236
 1247. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1236
 1248. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1236
 1249. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1236
 1250. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1236
 1251. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1236
 1252. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1235
 1253. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1254. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1255. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1235
 1256. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1234
 1257. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1234
 1258. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1234
 1259. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1233
 1260. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1232
 1261. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1232
 1262. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1232
 1263. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1264. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1231
 1265. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1230
 1266. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1230
 1267. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1230
 1268. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1230
 1269. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1229
 1270. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1229
 1271. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1229
 1272. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1228
 1273. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1228
 1274. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1228
 1275. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1227
 1276. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1226
 1277. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1226
 1278. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1226
 1279. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1224
 1280. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1224
 1281. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1223
 1282. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1221
 1283. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1221
 1284. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1221
 1285. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1219
 1286. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1218
 1287. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1217
 1288. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1216
 1289. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1216
 1290. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1216
 1291. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1215
 1292. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1293. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1211
 1294. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1211
 1295. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1208
 1296. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1208
 1297. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1207
 1298. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1206
 1299. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1205
 1300. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1203
 1301. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1202
 1302. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1202
 1303. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1202
 1304. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1201
 1305. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1199
 1306. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1193
 1307. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1192
 1308. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1189
 1309. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1189
 1310. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1189
 1311. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1188
 1312. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1187
 1313. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1186
 1314. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1185
 1315. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1184
 1316. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1182
 1317. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1180
 1318. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1180
 1319. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1180
 1320. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1179
 1321. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1178
 1322. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1177
 1323. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1167
 1324. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1165
 1325. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1163
 1326. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1162
 1327. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1161
 1328. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1159
 1329. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1157
 1330. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1155
 1331. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1145
 1332. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1145
 1333. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1143
 1334. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1138
 1335. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1138
 1336. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1138
 1337. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1134
 1338. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1133
 1339. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1130
 1340. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1124
 1341. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1123
 1342. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1120
 1343. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1118
 1344. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1116
 1345. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1116
 1346. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1109
 1347. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1103
 1348. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1102
 1349. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1102
 1350. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1099
 1351. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1097
 1352. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1094
 1353. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1094
 1354. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1092
 1355. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1091
 1356. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1091
 1357. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1085
 1358. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1084
 1359. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1082
 1360. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1082
 1361. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1080
 1362. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1079
 1363. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1076
 1364. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1076
 1365. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1073
 1366. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1071
 1367. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1070
 1368. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1063
 1369. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1061
 1370. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1056
 1371. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1054
 1372. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1037
 1373. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1036
 1374. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1035
 1375. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1022
 1376. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1021
 1377. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1019
 1378. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1010
 1379. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1008
 1380. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1007
 1381. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1004
 1382. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1002
 1383. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 970
 1384. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 946
 1385. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 923
 1386. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 904
 1387. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 889
 1388. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 889
 1389. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 878
 1390. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 874
 1391. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 873
 1392. 2018
  Wyświetleń: 825
 1393. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 819
 1394. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 808
 1395. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 804
 1396. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 799
 1397. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 793
 1398. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 792
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 791
 1400. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 783
 1401. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 759
 1402. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 713
 1403. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 707
 1404. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 697
 1405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 684
 1406. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 653
 1407. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 637
 1408. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 609
 1409. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 578
 1410. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 572
 1411. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 563
 1412. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 563
 1413. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 560
 1414. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 539
 1415. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 538
 1416. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 538
 1417. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 531
 1418. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 523
 1419. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 520
 1420. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 514
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 500
 1422. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 471
 1423. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 469
 1424. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 453
 1425. za rok 2018
  Wyświetleń: 448
 1426. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 434
 1427. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 429
 1428. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 424
 1429. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 413
 1430. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 409
 1431. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 381
 1432. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 377
 1433. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 376
 1434. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 365
 1435. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 361
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 359
 1437. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 354
 1438. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 353
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 351
 1440. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 349
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 349
 1442. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 347
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 333
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 329
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 325
 1446. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 315
 1447. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 271
 1448. za 2019 r.
  Wyświetleń: 254
 1449. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 253
 1450. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 250
 1451. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 232
 1452. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 169
 1453. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 58
 1454. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 57
 1455. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 28
 1456. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 14
Wersja XML