Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9345610763286901943839920286542527900000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 124765
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 110519
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 92247
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 80704
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 72375
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 32947
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 29322
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 28087
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 23803
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 23737
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 21959
 12. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 21241
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 20682
 14. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 20629
 15. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 20153
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19802
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19357
 18. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18985
 19. Archiwum
  Wyświetleń: 18953
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 18303
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18016
 22. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17866
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 17769
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 17695
 25. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 17315
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 16475
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 16268
 28. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15821
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 15232
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15119
 31. Budżet
  Wyświetleń: 14744
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14706
 33. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14313
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 14310
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 14203
 36. Rada Gminy
  Wyświetleń: 14105
 37. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 14046
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13593
 39. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 13497
 40. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 13404
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13165
 42. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 13040
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12984
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12852
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12836
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 12725
 47. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12724
 48. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12706
 49. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12671
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 12028
 51. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11923
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11897
 53. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11847
 54. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 11808
 55. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 11802
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11732
 57. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11686
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11684
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11682
 60. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 11554
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11396
 62. Radni Gminy
  Wyświetleń: 11276
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 11272
 64. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11244
 65. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 11169
 66. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11062
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10941
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10937
 69. Wybory
  Wyświetleń: 10932
 70. Drogi
  Wyświetleń: 10911
 71. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10819
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10659
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 10473
 74. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 10472
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10426
 76. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 10147
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 10111
 78. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 10025
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9893
 80. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9701
 81. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 9584
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9527
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 9430
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 9377
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 9262
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 9203
 87. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9181
 88. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 9059
 89. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9026
 90. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9002
 91. Sesje
  Wyświetleń: 9001
 92. Ważne informacje
  Wyświetleń: 8961
 93. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8845
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8829
 95. strona główna
  Wyświetleń: 8817
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8786
 97. zadania
  Wyświetleń: 8683
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8579
 99. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8495
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8490
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8455
 102. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8443
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8381
 104. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 8328
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 8187
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8148
 107. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 8106
 108. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8090
 109. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8003
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7994
 111. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7949
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7832
 113. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7743
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7721
 115. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7709
 116. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7614
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7559
 118. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7553
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7526
 120. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7449
 121. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7447
 122. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7433
 123. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 7419
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7377
 125. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7364
 126. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7321
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7261
 128. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 7235
 129. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7228
 130. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7210
 131. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 7163
 132. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7130
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6975
 134. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6940
 135. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6872
 136. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 6861
 137. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 6772
 138. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6767
 139. 2007
  Wyświetleń: 6626
 140. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6606
 141. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6571
 142. Referendum
  Wyświetleń: 6503
 143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 6472
 144. Programy
  Wyświetleń: 6437
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6396
 146. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6384
 147. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6375
 148. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6328
 149. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6325
 150. 2012
  Wyświetleń: 6302
 151. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6301
 152. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6262
 153. 2006
  Wyświetleń: 6250
 154. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6250
 155. Przemoc
  Wyświetleń: 6237
 156. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6237
 157. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 6229
 158. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6183
 159. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6182
 160. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6180
 161. 2013
  Wyświetleń: 6171
 162. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6168
 163. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 6150
 164. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6149
 165. 2011
  Wyświetleń: 6148
 166. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6127
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 6122
 168. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 6100
 169. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 6083
 170. 2008
  Wyświetleń: 6015
 171. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5967
 172. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5949
 173. Podatki
  Wyświetleń: 5920
 174. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5903
 175. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5865
 176. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5836
 177. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5822
 178. 2005
  Wyświetleń: 5782
 179. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5781
 180. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5762
 181. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5737
 182. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5731
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5720
 184. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5701
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5633
 186. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5586
 187. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5572
 188. za rok 2013
  Wyświetleń: 5563
 189. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5551
 190. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5550
 191. 2010
  Wyświetleń: 5549
 192. 2004
  Wyświetleń: 5518
 193. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5498
 194. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5478
 195. 2003
  Wyświetleń: 5472
 196. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5465
 197. Stypendia
  Wyświetleń: 5461
 198. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5409
 199. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5401
 200. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5379
 201. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5352
 202. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5302
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5297
 204. 2001
  Wyświetleń: 5247
 205. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5241
 206. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5214
 207. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5213
 208. 2013
  Wyświetleń: 5205
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5185
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5179
 211. 2009
  Wyświetleń: 5177
 212. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5164
 213. 2010
  Wyświetleń: 5141
 214. 2002
  Wyświetleń: 5140
 215. 2007
  Wyświetleń: 5117
 216. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5109
 217. 2005
  Wyświetleń: 5107
 218. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5104
 219. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5093
 220. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5090
 221. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5086
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5081
 223. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5072
 224. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5071
 225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5065
 226. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5064
 227. Statut
  Wyświetleń: 5062
 228. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5046
 229. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5041
 230. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5036
 231. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5033
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5028
 233. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4994
 234. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4980
 235. 2009
  Wyświetleń: 4979
 236. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4979
 237. 2006
  Wyświetleń: 4972
 238. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4967
 239. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4961
 240. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4959
 241. 2008
  Wyświetleń: 4956
 242. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4941
 243. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4941
 244. 2011
  Wyświetleń: 4939
 245. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 4938
 246. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4937
 247. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4922
 248. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4913
 249. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4910
 250. 2014
  Wyświetleń: 4866
 251. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4864
 252. 2012
  Wyświetleń: 4845
 253. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4840
 254. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4826
 255. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4820
 256. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4819
 257. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4819
 258. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4815
 259. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4815
 260. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4808
 261. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4803
 262. 2002
  Wyświetleń: 4800
 263. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4791
 264. za rok 2016
  Wyświetleń: 4789
 265. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4782
 266. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4777
 267. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4776
 268. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4776
 269. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4756
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4755
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4754
 272. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4719
 273. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4670
 274. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4668
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4653
 276. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4643
 277. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4629
 278. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4588
 279. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4586
 280. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4585
 281. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4575
 282. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4558
 283. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4554
 284. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4548
 285. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4544
 286. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4540
 287. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4530
 288. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4526
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4523
 290. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4509
 291. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4508
 292. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4505
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4499
 294. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4488
 295. 2003
  Wyświetleń: 4483
 296. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4482
 297. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4480
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4469
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4445
 300. 2004
  Wyświetleń: 4442
 301. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4432
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4420
 303. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4402
 304. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4398
 305. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4394
 306. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4382
 307. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4382
 308. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4376
 309. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4375
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4371
 311. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4355
 312. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4346
 313. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4334
 314. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4329
 315. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4323
 316. 2001
  Wyświetleń: 4306
 317. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4294
 318. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4291
 319. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4281
 320. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4278
 321. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4272
 322. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4271
 323. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4256
 324. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4239
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4227
 326. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4185
 327. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4174
 328. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4172
 329. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4160
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4159
 331. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4134
 332. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 4124
 333. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4121
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4119
 335. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4118
 336. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4117
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4114
 338. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4099
 339. za rok 2014
  Wyświetleń: 4055
 340. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4045
 341. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4040
 342. 2014
  Wyświetleń: 4039
 343. 2017
  Wyświetleń: 4038
 344. 2016
  Wyświetleń: 4037
 345. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4031
 346. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4031
 347. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 4021
 348. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3993
 349. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3987
 350. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3984
 351. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3978
 352. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3947
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3924
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3890
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3878
 356. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3861
 357. Przetarg
  Wyświetleń: 3859
 358. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3851
 359. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3838
 360. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3824
 361. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3818
 362. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3811
 363. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3805
 364. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3796
 365. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3792
 366. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3783
 367. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3781
 368. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3774
 369. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3773
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3749
 371. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3749
 372. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3727
 373. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3699
 374. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3688
 375. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3673
 376. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3667
 377. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3665
 378. 2015
  Wyświetleń: 3660
 379. 2015
  Wyświetleń: 3658
 380. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3658
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3634
 382. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3633
 383. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3630
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3625
 385. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3612
 386. za rok 2015
  Wyświetleń: 3612
 387. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3596
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3588
 389. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3581
 390. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3550
 391. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3543
 392. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3543
 393. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3533
 394. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3525
 395. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3494
 396. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3494
 397. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3494
 398. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3492
 399. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3492
 400. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3475
 401. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3473
 402. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3439
 403. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3430
 404. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3428
 405. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3426
 406. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3422
 407. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3411
 408. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3361
 409. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3343
 410. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3338
 411. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3318
 412. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3293
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3273
 414. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3249
 415. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3244
 416. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3244
 417. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 3233
 418. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3228
 419. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3196
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3179
 421. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3169
 422. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3160
 423. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3154
 424. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3144
 425. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3139
 426. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3088
 427. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3068
 428. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3051
 429. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3037
 430. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3025
 431. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3015
 432. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3005
 433. 2016
  Wyświetleń: 2970
 434. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2969
 435. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2936
 436. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2932
 437. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2932
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2912
 439. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2900
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2873
 441. Rejestry
  Wyświetleń: 2869
 442. Rok 2016
  Wyświetleń: 2855
 443. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2843
 444. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2792
 445. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2713
 446. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2711
 447. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2710
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2702
 449. 2017
  Wyświetleń: 2687
 450. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2678
 451. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2669
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2640
 453. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2637
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2597
 455. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2596
 456. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2588
 457. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2586
 458. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2582
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2581
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2579
 461. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2574
 462. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2572
 463. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2571
 464. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2562
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2529
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2528
 467. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2521
 468. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2505
 469. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2503
 470. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2497
 471. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2486
 472. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2482
 473. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2482
 474. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2480
 475. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2478
 476. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2471
 477. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2461
 478. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2457
 479. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2452
 480. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2444
 481. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2443
 482. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2419
 483. Rok 2015
  Wyświetleń: 2410
 484. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2409
 485. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2388
 486. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2382
 487. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2377
 488. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2374
 489. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2371
 490. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2363
 491. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2358
 492. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2353
 493. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2353
 494. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2346
 495. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2337
 496. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2334
 497. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2332
 498. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2329
 499. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2321
 500. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2320
 501. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2317
 502. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2316
 503. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2312
 504. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2309
 505. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2304
 506. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2304
 507. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2298
 508. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2291
 509. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2285
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2281
 511. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2274
 512. Projekty
  Wyświetleń: 2270
 513. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2267
 514. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2267
 515. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2267
 516. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2254
 517. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2248
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2240
 519. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2236
 520. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2230
 521. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2228
 522. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2225
 523. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2219
 524. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2210
 525. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2181
 526. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2167
 527. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 2167
 528. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2162
 529. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2160
 530. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2154
 531. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2152
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2148
 533. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2143
 534. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2142
 535. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2132
 536. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2127
 537. rok 2017
  Wyświetleń: 2121
 538. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2119
 539. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2117
 540. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2116
 541. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2113
 542. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2100
 543. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2094
 544. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2093
 545. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2086
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2082
 547. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2080
 548. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2079
 549. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2077
 550. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2070
 551. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2067
 552. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2056
 553. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2055
 554. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2053
 555. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2049
 556. rok 2016
  Wyświetleń: 2045
 557. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2043
 558. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2029
 559. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2028
 560. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2022
 561. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2019
 562. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2019
 563. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2016
 564. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2014
 565. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1998
 566. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1995
 567. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1992
 568. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1970
 569. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1956
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1953
 571. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1941
 572. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1923
 573. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1922
 574. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1914
 575. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1909
 576. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1906
 577. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1905
 578. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1898
 579. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1886
 580. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1886
 581. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1883
 582. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1879
 583. 2017
  Wyświetleń: 1879
 584. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1877
 585. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1875
 586. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1874
 587. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1873
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1870
 589. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1865
 590. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1862
 591. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1857
 592. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1856
 593. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1856
 594. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1856
 595. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1854
 596. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1853
 597. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1851
 598. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1848
 599. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1842
 600. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1841
 601. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1836
 602. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1834
 603. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1832
 604. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1829
 605. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1827
 606. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1825
 607. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1822
 608. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1821
 609. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1819
 610. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1817
 611. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1813
 612. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1812
 613. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1811
 614. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1808
 615. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1803
 616. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1801
 617. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1799
 618. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1798
 619. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1796
 620. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1795
 621. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1794
 622. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1793
 623. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1792
 624. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1789
 625. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1788
 626. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1787
 627. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1786
 628. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1785
 629. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1783
 630. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1779
 631. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1778
 632. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1775
 633. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1775
 634. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1770
 635. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1767
 636. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1766
 637. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1765
 638. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1764
 639. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1764
 640. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 641. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1762
 642. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1761
 643. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1759
 644. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1759
 645. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1757
 646. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1756
 647. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1755
 648. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1755
 649. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1754
 650. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1751
 651. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1751
 652. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1751
 653. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1749
 654. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1747
 655. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1745
 656. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1745
 657. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1744
 658. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1741
 659. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1741
 660. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1739
 661. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1738
 662. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1737
 663. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1737
 664. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1736
 665. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1736
 666. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1735
 667. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1734
 668. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1733
 669. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1733
 670. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1727
 671. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1724
 672. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1724
 673. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1722
 674. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 675. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1718
 676. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1718
 677. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1717
 678. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1717
 679. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1717
 680. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1714
 681. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1713
 682. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1712
 683. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1712
 684. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1710
 685. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1708
 686. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1708
 687. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1707
 688. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1707
 689. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1705
 690. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1704
 691. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1704
 692. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1703
 693. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1702
 694. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 695. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 696. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1701
 697. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1700
 698. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1699
 699. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1699
 700. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1698
 701. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1698
 702. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1697
 703. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1696
 704. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1696
 705. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1696
 706. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1696
 707. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1695
 708. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1694
 709. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1694
 710. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1694
 711. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1693
 712. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1693
 713. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1693
 714. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1692
 715. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1692
 716. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1692
 717. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1691
 718. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1691
 719. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1689
 720. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1688
 721. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1688
 722. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1686
 723. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1685
 724. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1685
 725. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1683
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1683
 727. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1682
 728. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1681
 729. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1680
 730. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1680
 731. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1680
 732. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1680
 733. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1678
 734. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1678
 735. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1678
 736. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1678
 737. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1677
 738. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1677
 739. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1677
 740. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1676
 741. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1675
 742. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1675
 743. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1673
 744. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1670
 745. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1670
 746. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1669
 747. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1669
 748. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1669
 749. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1669
 750. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1668
 751. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1667
 752. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1665
 753. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1665
 754. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1664
 755. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1664
 756. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1664
 757. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1663
 758. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1663
 759. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1662
 760. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1662
 761. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1662
 762. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1661
 763. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1660
 764. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1660
 765. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1660
 766. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1659
 767. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1658
 768. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1658
 769. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1656
 770. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1655
 771. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1655
 772. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1655
 773. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1653
 774. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1653
 775. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1653
 776. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1652
 777. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1651
 778. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1651
 779. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1650
 780. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1650
 781. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1650
 782. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1650
 783. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1650
 784. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1647
 785. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1647
 786. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1647
 787. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 788. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1646
 789. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1646
 790. za rok 2017
  Wyświetleń: 1646
 791. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1645
 792. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1645
 793. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1645
 794. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1644
 795. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1644
 796. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1643
 797. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1643
 798. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1642
 799. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1641
 800. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1641
 801. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1640
 802. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1640
 803. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1640
 804. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1639
 805. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1639
 806. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1639
 807. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1637
 808. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1637
 809. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1637
 810. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1636
 811. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1636
 812. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1635
 813. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1635
 814. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1635
 815. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1635
 816. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1635
 817. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1635
 818. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1634
 819. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1634
 820. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1634
 821. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1634
 822. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1633
 823. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1633
 824. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1633
 825. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1633
 826. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1633
 827. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1633
 828. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1632
 829. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1632
 830. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1632
 831. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1632
 832. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1632
 833. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1632
 834. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1632
 835. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1631
 836. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1631
 837. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1631
 838. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1630
 839. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1630
 840. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1630
 841. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1630
 842. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1629
 843. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1629
 844. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1628
 845. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1627
 846. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1627
 847. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1626
 848. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1626
 849. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1625
 850. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1625
 851. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1625
 852. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1625
 853. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1624
 854. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1624
 855. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1624
 856. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1624
 857. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1623
 858. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1623
 859. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1622
 860. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1622
 861. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1622
 862. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1621
 863. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1621
 864. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1620
 865. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1620
 866. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1620
 867. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1620
 868. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1619
 869. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1619
 870. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1619
 871. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1619
 872. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1619
 873. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1618
 874. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1618
 875. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1618
 876. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1617
 877. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 878. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1617
 879. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1616
 880. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1616
 881. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1616
 882. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1616
 883. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1615
 884. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1615
 885. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 886. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 887. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 888. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 889. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1615
 890. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1614
 891. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1614
 892. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1614
 893. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1613
 894. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 895. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1613
 896. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 897. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1613
 898. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1613
 899. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1612
 900. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1612
 901. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1612
 902. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1611
 903. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1611
 904. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1611
 905. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1611
 906. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1610
 907. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1609
 908. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1609
 909. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1609
 910. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1609
 911. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1609
 912. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1608
 913. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 914. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1608
 915. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1607
 916. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1607
 917. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1607
 918. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1607
 919. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1606
 920. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1605
 921. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 922. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1605
 923. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1605
 924. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1604
 925. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1604
 926. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1603
 927. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1603
 928. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1603
 929. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1603
 930. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1603
 931. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1603
 932. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1602
 933. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1602
 934. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1602
 935. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1602
 936. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1602
 937. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1602
 938. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1602
 939. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 940. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1601
 941. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1601
 942. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 943. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1600
 944. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1600
 945. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1599
 946. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1599
 947. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1599
 948. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1598
 949. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1598
 950. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1598
 951. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1598
 952. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1598
 953. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1597
 954. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 955. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1597
 956. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 957. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1596
 958. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 959. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1596
 960. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1596
 961. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1596
 962. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1596
 963. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1596
 964. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1596
 965. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1595
 966. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1595
 967. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 968. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 969. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1593
 970. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1593
 971. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1593
 972. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1593
 973. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1592
 974. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1592
 975. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 976. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1592
 977. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1591
 978. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1591
 979. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1591
 980. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1591
 981. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1591
 982. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1591
 983. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 984. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1591
 985. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1590
 986. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1590
 987. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1590
 988. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1589
 989. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1589
 990. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1588
 991. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1588
 992. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1588
 993. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1587
 994. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1587
 995. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 996. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 997. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1587
 998. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1586
 999. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1586
 1000. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1585
 1001. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1585
 1002. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 1003. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 1004. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1585
 1005. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1584
 1006. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1582
 1007. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1581
 1008. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1581
 1009. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1010. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1581
 1011. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1581
 1012. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1581
 1013. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1581
 1014. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1015. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1016. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1580
 1017. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1580
 1018. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1580
 1019. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1020. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1578
 1021. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1577
 1022. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1577
 1023. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1577
 1024. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1577
 1025. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1577
 1026. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1576
 1027. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1576
 1028. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1576
 1029. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1576
 1030. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1575
 1031. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1575
 1032. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1575
 1033. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1575
 1034. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1575
 1035. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1574
 1036. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1574
 1037. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1573
 1038. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1571
 1039. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1571
 1040. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1571
 1041. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1571
 1042. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1043. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1044. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1045. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1046. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1047. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1569
 1048. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1569
 1049. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1569
 1050. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1569
 1051. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1569
 1052. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1053. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1054. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1568
 1055. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 1056. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1568
 1057. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1568
 1058. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 1059. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1568
 1060. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1568
 1061. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1568
 1062. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1567
 1063. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1567
 1064. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1567
 1065. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1566
 1066. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1566
 1067. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 1068. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1566
 1069. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1565
 1070. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1565
 1071. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1565
 1072. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1565
 1073. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1565
 1074. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1564
 1075. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1564
 1076. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1564
 1077. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1564
 1078. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1564
 1079. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1564
 1080. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1564
 1081. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1563
 1082. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1563
 1083. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1563
 1084. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1562
 1085. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1561
 1086. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1561
 1087. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1560
 1088. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1560
 1089. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1560
 1090. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1560
 1091. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1559
 1092. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1559
 1093. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1559
 1094. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1558
 1095. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1558
 1096. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1558
 1097. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1557
 1098. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1557
 1099. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1557
 1100. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1557
 1101. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1557
 1102. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1556
 1103. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1556
 1104. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1556
 1105. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1556
 1106. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1554
 1107. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1554
 1108. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1554
 1109. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1553
 1110. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1553
 1111. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1112. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1553
 1113. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1553
 1114. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1552
 1115. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1552
 1116. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1552
 1117. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1552
 1118. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1551
 1119. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1551
 1120. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1551
 1121. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1550
 1122. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1550
 1123. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1550
 1124. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1549
 1125. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 1126. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1549
 1127. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1549
 1128. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1548
 1129. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1130. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1547
 1131. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1547
 1132. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1547
 1133. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1547
 1134. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1547
 1135. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1547
 1136. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1546
 1137. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1546
 1138. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1546
 1139. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1545
 1140. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1545
 1141. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1545
 1142. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1544
 1143. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1544
 1144. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1544
 1145. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1544
 1146. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1544
 1147. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1543
 1148. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1543
 1149. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1543
 1150. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1543
 1151. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1542
 1152. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1542
 1153. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1542
 1154. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1542
 1155. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1541
 1156. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1541
 1157. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1540
 1158. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1539
 1159. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1539
 1160. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1538
 1161. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1538
 1162. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1538
 1163. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1538
 1164. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1537
 1165. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1536
 1166. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1535
 1167. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1535
 1168. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1535
 1169. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 1170. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1535
 1171. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1535
 1172. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1534
 1173. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1534
 1174. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 1175. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 1176. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1533
 1177. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 1178. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1533
 1179. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 1180. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1533
 1181. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1532
 1182. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1532
 1183. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1532
 1184. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1531
 1185. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1531
 1186. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1530
 1187. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1530
 1188. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1529
 1189. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1528
 1190. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1527
 1191. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1527
 1192. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1527
 1193. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1527
 1194. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1526
 1195. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1526
 1196. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1525
 1197. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1524
 1198. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 1199. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1200. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1201. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1202. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1203. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1523
 1204. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1523
 1205. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1523
 1206. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1523
 1207. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1522
 1208. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1522
 1209. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1522
 1210. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1522
 1211. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1522
 1212. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1522
 1213. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1521
 1214. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1215. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1216. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1521
 1217. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1218. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1520
 1219. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1520
 1220. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1520
 1221. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1519
 1222. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1519
 1223. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1519
 1224. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1519
 1225. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1519
 1226. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1518
 1227. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 1228. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 1229. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1517
 1230. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 1231. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1517
 1232. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 1233. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1516
 1234. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1516
 1235. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 1236. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1515
 1237. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1515
 1238. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1515
 1239. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1515
 1240. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1514
 1241. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1514
 1242. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1514
 1243. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1513
 1244. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1513
 1245. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1513
 1246. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1513
 1247. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1512
 1248. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1510
 1249. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1510
 1250. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1509
 1251. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1509
 1252. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 1253. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 1254. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1507
 1255. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1507
 1256. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1507
 1257. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1507
 1258. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1506
 1259. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1506
 1260. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1505
 1261. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1504
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1504
 1263. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 1264. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1502
 1265. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1502
 1266. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1502
 1267. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1501
 1268. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1500
 1269. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1500
 1270. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1500
 1271. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 1272. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1498
 1273. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1498
 1274. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1497
 1275. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 1276. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1497
 1277. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1496
 1278. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1496
 1279. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1495
 1280. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1495
 1281. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1495
 1282. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1495
 1283. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 1284. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1493
 1285. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1493
 1286. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1493
 1287. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1493
 1288. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1492
 1289. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1491
 1290. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1491
 1291. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1491
 1292. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1490
 1293. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 1294. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1489
 1295. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 1296. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 1297. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1488
 1298. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1487
 1299. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1483
 1300. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1482
 1301. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1482
 1302. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1482
 1303. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 1304. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1478
 1305. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1478
 1306. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1478
 1307. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1477
 1308. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1477
 1309. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1477
 1310. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1476
 1311. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1475
 1312. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1473
 1313. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1471
 1314. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1470
 1315. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1470
 1316. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1470
 1317. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1468
 1318. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1468
 1319. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1467
 1320. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1466
 1321. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1465
 1322. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1465
 1323. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1462
 1324. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1460
 1325. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1460
 1326. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1458
 1327. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1458
 1328. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1457
 1329. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1456
 1330. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1456
 1331. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1455
 1332. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1455
 1333. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1455
 1334. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1451
 1335. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1450
 1336. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1449
 1337. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1448
 1338. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1446
 1339. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1445
 1340. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1443
 1341. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1442
 1342. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1442
 1343. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1441
 1344. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1437
 1345. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1435
 1346. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1433
 1347. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1432
 1348. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1431
 1349. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1430
 1350. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1428
 1351. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1427
 1352. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1417
 1353. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1413
 1354. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1412
 1355. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1409
 1356. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1407
 1357. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1407
 1358. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1406
 1359. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1401
 1360. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1401
 1361. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1400
 1362. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1395
 1363. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1390
 1364. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 1365. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1387
 1366. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1387
 1367. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1386
 1368. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1383
 1369. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1378
 1370. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1377
 1371. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1369
 1372. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 1373. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1364
 1374. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1361
 1375. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1357
 1376. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 1377. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1345
 1378. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1340
 1379. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1340
 1380. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1335
 1381. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1332
 1382. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1330
 1383. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1312
 1384. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1312
 1385. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1300
 1386. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1298
 1387. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1296
 1388. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1290
 1389. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1278
 1390. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1277
 1391. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1271
 1392. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1270
 1393. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1268
 1394. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1263
 1395. 2018
  Wyświetleń: 1250
 1396. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1229
 1397. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 1215
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1196
 1399. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1192
 1400. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1186
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1183
 1402. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1182
 1403. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1135
 1404. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1126
 1405. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1091
 1406. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1084
 1407. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1074
 1408. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1069
 1409. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1046
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1039
 1411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1035
 1412. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1033
 1413. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1031
 1414. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1014
 1415. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1006
 1416. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1003
 1417. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1001
 1418. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 988
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 980
 1420. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 971
 1421. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 970
 1422. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 970
 1423. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 960
 1424. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 930
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 917
 1426. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 883
 1427. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 878
 1428. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 872
 1429. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 870
 1430. za rok 2018
  Wyświetleń: 863
 1431. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 858
 1432. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 843
 1433. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 842
 1434. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 816
 1435. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 807
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 806
 1437. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 784
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 773
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 755
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 745
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 734
 1442. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 726
 1443. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 724
 1444. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 719
 1445. za 2019 r.
  Wyświetleń: 719
 1446. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 714
 1447. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 682
 1448. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 672
 1449. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 671
 1450. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 667
 1451. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 659
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 646
 1453. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 632
 1454. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 607
 1455. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 571
 1456. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 560
 1457. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 558
 1458. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 516
 1459. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 514
 1460. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 503
 1461. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 495
 1462. 2019
  Wyświetleń: 477
 1463. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 477
 1464. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 459
 1465. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 424
 1466. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 411
 1467. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 377
 1468. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 346
 1469. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 334
 1470. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 332
 1471. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 332
 1472. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 312
 1473. Sołectwa
  Wyświetleń: 262
 1474. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 233
 1475. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 224
 1476. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 197
 1477. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 157
 1478. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 131
 1479. Spisy
  Wyświetleń: 121
 1480. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 115
 1481. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 110
 1482. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 105
 1483. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 103
 1484. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 101
 1485. za rok 2019
  Wyświetleń: 92
 1486. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 86
 1487. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 77
 1488. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 73
 1489. za 2019 rok
  Wyświetleń: 72
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 69
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 67
 1492. za 2020 r.
  Wyświetleń: 62
Wersja XML