Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93456107632869019438399202865422376200000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 125111
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 110857
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 92607
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 81005
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 72428
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 33069
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 29367
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 28151
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 23840
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 23817
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 22017
 12. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 21341
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 20754
 14. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 20672
 15. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 20216
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19833
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19383
 18. Archiwum
  Wyświetleń: 19026
 19. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 19001
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 18348
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18073
 22. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17892
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 17877
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 17727
 25. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 17416
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 16503
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 16302
 28. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15855
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 15267
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15151
 31. Budżet
  Wyświetleń: 14785
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14735
 33. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 14335
 34. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14335
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 14229
 36. Rada Gminy
  Wyświetleń: 14150
 37. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 14057
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13616
 39. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 13531
 40. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 13510
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13189
 42. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 13058
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13031
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12870
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12850
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 12745
 47. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12745
 48. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12724
 49. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12683
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 12053
 51. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11942
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11928
 53. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 11903
 54. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11895
 55. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 11853
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11766
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11715
 58. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11712
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11703
 60. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 11575
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11430
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 11292
 63. Radni Gminy
  Wyświetleń: 11292
 64. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11251
 65. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 11185
 66. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11077
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10967
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10963
 69. Wybory
  Wyświetleń: 10956
 70. Drogi
  Wyświetleń: 10935
 71. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10848
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10685
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 10502
 74. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 10494
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10469
 76. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 10159
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 10134
 78. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 10048
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9907
 80. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9719
 81. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 9619
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9544
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 9459
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 9399
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 9277
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 9219
 87. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9196
 88. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 9087
 89. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9056
 90. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9017
 91. Sesje
  Wyświetleń: 9016
 92. Ważne informacje
  Wyświetleń: 8980
 93. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8854
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8851
 95. strona główna
  Wyświetleń: 8836
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8813
 97. zadania
  Wyświetleń: 8701
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8590
 99. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8512
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8507
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8463
 102. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8453
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8400
 104. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 8345
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 8205
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8161
 107. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 8154
 108. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8108
 109. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8014
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8010
 111. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7967
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7843
 113. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7758
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7747
 115. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7723
 116. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7628
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7571
 118. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7560
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7534
 120. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7464
 121. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7456
 122. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7445
 123. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 7431
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7398
 125. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7384
 126. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7332
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7274
 128. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7251
 129. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 7247
 130. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7218
 131. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 7182
 132. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7146
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6988
 134. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6956
 135. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 6902
 136. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6890
 137. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 6808
 138. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6776
 139. 2007
  Wyświetleń: 6639
 140. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6616
 141. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6589
 142. Referendum
  Wyświetleń: 6538
 143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 6503
 144. Programy
  Wyświetleń: 6445
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6410
 146. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6393
 147. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6385
 148. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6337
 149. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6336
 150. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6323
 151. 2012
  Wyświetleń: 6311
 152. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6270
 153. 2006
  Wyświetleń: 6267
 154. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6262
 155. Przemoc
  Wyświetleń: 6258
 156. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 6254
 157. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6241
 158. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6194
 159. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6194
 160. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6192
 161. 2013
  Wyświetleń: 6185
 162. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6180
 163. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6163
 164. 2011
  Wyświetleń: 6162
 165. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 6162
 166. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6138
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 6137
 168. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 6113
 169. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 6096
 170. 2008
  Wyświetleń: 6022
 171. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5979
 172. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5965
 173. Podatki
  Wyświetleń: 5936
 174. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5915
 175. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5871
 176. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5850
 177. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5833
 178. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5800
 179. 2005
  Wyświetleń: 5796
 180. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5776
 181. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5762
 182. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5749
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5725
 184. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5713
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5640
 186. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5609
 187. za rok 2013
  Wyświetleń: 5591
 188. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5589
 189. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5589
 190. 2010
  Wyświetleń: 5563
 191. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5558
 192. 2004
  Wyświetleń: 5534
 193. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5523
 194. 2003
  Wyświetleń: 5488
 195. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5488
 196. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5477
 197. Stypendia
  Wyświetleń: 5476
 198. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5419
 199. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5415
 200. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5412
 201. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5365
 202. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5311
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5306
 204. 2001
  Wyświetleń: 5264
 205. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5264
 206. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5225
 207. 2013
  Wyświetleń: 5220
 208. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5218
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5201
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5190
 211. 2009
  Wyświetleń: 5189
 212. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5174
 213. 2002
  Wyświetleń: 5152
 214. 2010
  Wyświetleń: 5150
 215. 2007
  Wyświetleń: 5129
 216. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5120
 217. 2005
  Wyświetleń: 5119
 218. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5115
 219. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5114
 220. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5106
 221. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5100
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5097
 223. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5083
 224. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5083
 225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5078
 226. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5074
 227. Statut
  Wyświetleń: 5073
 228. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5072
 229. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5057
 230. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5046
 231. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5045
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5044
 233. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5022
 234. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5009
 235. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4990
 236. 2009
  Wyświetleń: 4987
 237. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 4986
 238. 2006
  Wyświetleń: 4983
 239. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4974
 240. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4972
 241. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4971
 242. 2011
  Wyświetleń: 4969
 243. 2008
  Wyświetleń: 4967
 244. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4964
 245. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4951
 246. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4948
 247. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4937
 248. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4927
 249. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4920
 250. 2014
  Wyświetleń: 4876
 251. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4872
 252. 2012
  Wyświetleń: 4858
 253. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4854
 254. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4840
 255. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4837
 256. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4832
 257. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4830
 258. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4825
 259. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4824
 260. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4823
 261. 2002
  Wyświetleń: 4819
 262. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4811
 263. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4804
 264. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4802
 265. za rok 2016
  Wyświetleń: 4800
 266. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4792
 267. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4790
 268. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4786
 269. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4772
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4772
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4766
 272. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4735
 273. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4692
 274. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4685
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4662
 276. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4653
 277. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4647
 278. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4596
 279. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4595
 280. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4591
 281. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4586
 282. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4575
 283. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4567
 284. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4562
 285. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4561
 286. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4550
 287. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4539
 288. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4537
 289. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4537
 290. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4520
 291. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4520
 292. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4517
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4509
 294. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4500
 295. 2003
  Wyświetleń: 4491
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4491
 297. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4491
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4485
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4457
 300. 2004
  Wyświetleń: 4450
 301. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4442
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4432
 303. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4410
 304. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4408
 305. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4405
 306. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4404
 307. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4389
 308. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4386
 309. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4385
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4385
 311. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4368
 312. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4362
 313. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4357
 314. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4339
 315. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4333
 316. 2001
  Wyświetleń: 4318
 317. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4306
 318. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4305
 319. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4294
 320. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4287
 321. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4285
 322. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4283
 323. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4270
 324. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4253
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4248
 326. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4209
 327. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4189
 328. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4186
 329. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4186
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4167
 331. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4147
 332. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 4137
 333. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4135
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4129
 335. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4126
 336. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4124
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4122
 338. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4111
 339. za rok 2014
  Wyświetleń: 4075
 340. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 4056
 341. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4054
 342. 2017
  Wyświetleń: 4050
 343. 2014
  Wyświetleń: 4047
 344. 2016
  Wyświetleń: 4045
 345. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4044
 346. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4038
 347. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4036
 348. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4011
 349. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4005
 350. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3993
 351. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3985
 352. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3961
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3931
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3902
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3893
 356. Przetarg
  Wyświetleń: 3871
 357. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3869
 358. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3859
 359. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3846
 360. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3836
 361. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3827
 362. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3825
 363. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3822
 364. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3803
 365. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3801
 366. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3800
 367. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3790
 368. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3788
 369. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3782
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3761
 371. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3755
 372. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3737
 373. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3722
 374. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3716
 375. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3713
 376. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3684
 377. 2015
  Wyświetleń: 3672
 378. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3671
 379. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3671
 380. 2015
  Wyświetleń: 3670
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3644
 382. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3644
 383. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3640
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3632
 385. za rok 2015
  Wyświetleń: 3622
 386. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3620
 387. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3610
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3598
 389. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3593
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3582
 391. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3559
 392. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3550
 393. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3547
 394. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3538
 395. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3507
 396. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3505
 397. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3503
 398. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3499
 399. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3498
 400. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3487
 401. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3481
 402. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3455
 403. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3451
 404. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3439
 405. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3437
 406. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3430
 407. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3419
 408. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3368
 409. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3350
 410. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3343
 411. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3330
 412. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3305
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3296
 414. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 3265
 415. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3264
 416. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3261
 417. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3252
 418. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3250
 419. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3208
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3190
 421. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3178
 422. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3167
 423. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3164
 424. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3159
 425. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3146
 426. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3112
 427. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3075
 428. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3057
 429. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3043
 430. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3038
 431. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3038
 432. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3026
 433. 2016
  Wyświetleń: 2978
 434. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2975
 435. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2950
 436. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2946
 437. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2935
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2920
 439. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2907
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2885
 441. Rejestry
  Wyświetleń: 2879
 442. Rok 2016
  Wyświetleń: 2869
 443. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2849
 444. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2796
 445. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2729
 446. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2723
 447. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2721
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2714
 449. 2017
  Wyświetleń: 2699
 450. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2691
 451. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2686
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2647
 453. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2644
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2605
 455. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2602
 456. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2599
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2594
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2592
 459. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2588
 460. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2584
 461. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2583
 462. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2581
 463. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2580
 464. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2571
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2538
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2534
 467. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2530
 468. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2511
 469. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2509
 470. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2508
 471. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2500
 472. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2499
 473. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2493
 474. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2492
 475. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2488
 476. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2482
 477. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2468
 478. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2467
 479. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2460
 480. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2454
 481. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2449
 482. Rok 2015
  Wyświetleń: 2428
 483. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2427
 484. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2416
 485. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2397
 486. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2385
 487. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2384
 488. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2383
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2381
 490. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2370
 491. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2369
 492. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2365
 493. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2362
 494. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2360
 495. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2353
 496. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2344
 497. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2343
 498. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2339
 499. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2330
 500. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2328
 501. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2324
 502. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2322
 503. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2321
 504. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2319
 505. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2313
 506. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2312
 507. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2304
 508. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2301
 509. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2296
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2289
 511. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2283
 512. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2276
 513. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2276
 514. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2275
 515. Projekty
  Wyświetleń: 2274
 516. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2262
 517. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2252
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2249
 519. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2245
 520. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2236
 521. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2235
 522. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2230
 523. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2225
 524. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2221
 525. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2189
 526. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 2175
 527. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2173
 528. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2167
 529. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2165
 530. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2165
 531. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2158
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2154
 533. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2152
 534. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2149
 535. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2139
 536. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2139
 537. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2129
 538. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2126
 539. rok 2017
  Wyświetleń: 2126
 540. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2125
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2124
 542. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2116
 543. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2106
 544. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2104
 545. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2097
 546. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2092
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2092
 548. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2091
 549. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2091
 550. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2083
 551. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2076
 552. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2072
 553. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2064
 554. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2061
 555. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2055
 556. rok 2016
  Wyświetleń: 2051
 557. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2050
 558. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2038
 559. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2034
 560. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2032
 561. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2029
 562. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2027
 563. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2024
 564. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2023
 565. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2005
 566. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 2005
 567. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 2000
 568. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1981
 569. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1965
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1962
 571. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1950
 572. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1939
 573. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1932
 574. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1932
 575. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1931
 576. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1924
 577. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1913
 578. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1911
 579. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1896
 580. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1894
 581. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1893
 582. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1892
 583. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1890
 584. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1888
 585. 2017
  Wyświetleń: 1886
 586. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1885
 587. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1878
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1876
 589. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1873
 590. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1870
 591. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1870
 592. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1866
 593. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1865
 594. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1862
 595. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1862
 596. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1861
 597. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1859
 598. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1858
 599. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1852
 600. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1849
 601. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1843
 602. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1841
 603. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1840
 604. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1837
 605. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1835
 606. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1834
 607. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1831
 608. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1831
 609. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1831
 610. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1830
 611. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1827
 612. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1823
 613. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1822
 614. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1814
 615. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1813
 616. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1808
 617. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1805
 618. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1804
 619. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1803
 620. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1803
 621. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1803
 622. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1802
 623. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1800
 624. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1799
 625. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1797
 626. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1796
 627. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1796
 628. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1794
 629. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1794
 630. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1789
 631. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1785
 632. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1782
 633. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1782
 634. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1778
 635. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1777
 636. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1775
 637. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1773
 638. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1772
 639. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1771
 640. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1770
 641. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1769
 642. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1769
 643. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1768
 644. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1767
 645. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1765
 646. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1764
 647. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1764
 648. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1764
 649. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1764
 650. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1761
 651. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1758
 652. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1758
 653. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1757
 654. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1756
 655. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1755
 656. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1755
 657. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1753
 658. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1752
 659. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1752
 660. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1752
 661. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1747
 662. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1746
 663. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1745
 664. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1744
 665. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1743
 666. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1743
 667. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1741
 668. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1740
 669. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1740
 670. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1733
 671. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1733
 672. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1733
 673. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1730
 674. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1729
 675. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1728
 676. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1726
 677. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1726
 678. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1725
 679. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1725
 680. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1724
 681. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1723
 682. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1722
 683. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1721
 684. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 685. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 686. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 687. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1717
 688. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1716
 689. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1716
 690. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1714
 691. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1714
 692. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1711
 693. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1710
 694. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1710
 695. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1710
 696. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1710
 697. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1708
 698. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1708
 699. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1708
 700. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1707
 701. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1707
 702. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1705
 703. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1704
 704. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1703
 705. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1702
 706. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1702
 707. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1702
 708. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1702
 709. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 710. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1701
 711. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1700
 712. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1700
 713. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1700
 714. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1699
 715. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1699
 716. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1698
 717. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1697
 718. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1696
 719. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1695
 720. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1694
 721. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1693
 722. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1692
 723. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1691
 724. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1691
 725. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1690
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1690
 727. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1689
 728. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1688
 729. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1687
 730. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1687
 731. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1687
 732. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1687
 733. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1687
 734. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1686
 735. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1686
 736. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1686
 737. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1685
 738. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1685
 739. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1684
 740. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1684
 741. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1683
 742. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1683
 743. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1682
 744. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1681
 745. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1681
 746. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1679
 747. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1677
 748. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1676
 749. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1676
 750. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1676
 751. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1676
 752. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1674
 753. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1674
 754. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1674
 755. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1672
 756. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1671
 757. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1671
 758. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1671
 759. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1670
 760. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1670
 761. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1669
 762. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1669
 763. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1668
 764. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1667
 765. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1666
 766. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1666
 767. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1666
 768. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1666
 769. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1666
 770. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1665
 771. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1664
 772. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1663
 773. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1663
 774. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1663
 775. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1661
 776. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1661
 777. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1661
 778. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1661
 779. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1659
 780. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1659
 781. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1659
 782. za rok 2017
  Wyświetleń: 1659
 783. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1658
 784. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1658
 785. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1657
 786. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1656
 787. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1655
 788. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1655
 789. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1654
 790. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1654
 791. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1654
 792. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1653
 793. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1653
 794. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1652
 795. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1652
 796. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1651
 797. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1651
 798. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1651
 799. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1651
 800. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1650
 801. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1649
 802. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1648
 803. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1647
 804. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1647
 805. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 806. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1646
 807. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1646
 808. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1646
 809. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1645
 810. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1645
 811. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1645
 812. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1644
 813. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1644
 814. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1644
 815. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1644
 816. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1643
 817. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1643
 818. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1643
 819. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1642
 820. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1642
 821. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1642
 822. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1642
 823. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1641
 824. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1641
 825. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1641
 826. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1641
 827. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1640
 828. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1640
 829. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1640
 830. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1640
 831. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1639
 832. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1639
 833. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1639
 834. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1639
 835. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1638
 836. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1638
 837. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1638
 838. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1638
 839. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1638
 840. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1637
 841. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1637
 842. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1637
 843. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1636
 844. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1635
 845. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1635
 846. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1635
 847. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1635
 848. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1635
 849. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1634
 850. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1634
 851. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1634
 852. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1633
 853. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1632
 854. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1631
 855. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1631
 856. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1630
 857. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1630
 858. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1630
 859. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1630
 860. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1630
 861. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1630
 862. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1629
 863. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1629
 864. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1629
 865. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1628
 866. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1628
 867. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1628
 868. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1628
 869. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1628
 870. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1627
 871. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1626
 872. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1626
 873. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1626
 874. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1626
 875. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1625
 876. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1625
 877. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1625
 878. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1624
 879. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1624
 880. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1624
 881. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1624
 882. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1623
 883. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1623
 884. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1623
 885. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1623
 886. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1622
 887. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1622
 888. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1622
 889. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1622
 890. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1621
 891. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1621
 892. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1621
 893. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1621
 894. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1621
 895. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1621
 896. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1620
 897. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1620
 898. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1620
 899. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1620
 900. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1620
 901. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1619
 902. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1619
 903. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1618
 904. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1618
 905. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1618
 906. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1618
 907. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1617
 908. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1617
 909. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 910. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1616
 911. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1616
 912. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1615
 913. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1614
 914. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1614
 915. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1614
 916. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1614
 917. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 918. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1613
 919. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1613
 920. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1613
 921. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1613
 922. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1613
 923. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1613
 924. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1612
 925. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1612
 926. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1612
 927. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1611
 928. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1611
 929. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 930. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 931. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 932. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 933. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1610
 934. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1609
 935. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1609
 936. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1608
 937. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 938. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1608
 939. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1608
 940. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1608
 941. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1607
 942. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1607
 943. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1607
 944. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1607
 945. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1607
 946. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1606
 947. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1606
 948. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1606
 949. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1606
 950. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1606
 951. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1606
 952. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1605
 953. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 954. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 955. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1605
 956. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1605
 957. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1605
 958. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 959. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1604
 960. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 961. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1604
 962. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 963. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1604
 964. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 965. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1603
 966. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1603
 967. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1602
 968. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1602
 969. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 970. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 971. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1600
 972. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1600
 973. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1599
 974. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1599
 975. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1599
 976. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1598
 977. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1598
 978. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1598
 979. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1598
 980. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1598
 981. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1597
 982. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 983. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1597
 984. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1597
 985. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1597
 986. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1597
 987. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1596
 988. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 989. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1596
 990. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 991. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 992. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 993. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1595
 994. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1595
 995. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1595
 996. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1595
 997. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1595
 998. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1594
 999. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1593
 1000. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1593
 1001. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1593
 1002. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1593
 1003. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1592
 1004. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1591
 1005. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1006. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1007. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1008. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1590
 1009. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1590
 1010. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1589
 1011. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1589
 1012. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1589
 1013. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1588
 1014. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1588
 1015. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1588
 1016. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1588
 1017. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1588
 1018. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 1019. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1587
 1020. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1586
 1021. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1586
 1022. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1586
 1023. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1585
 1024. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1585
 1025. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 1026. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1585
 1027. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1584
 1028. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1584
 1029. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1584
 1030. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1584
 1031. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1583
 1032. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1583
 1033. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1581
 1034. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1581
 1035. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1581
 1036. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1581
 1037. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1580
 1038. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1580
 1039. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1579
 1040. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1579
 1041. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1042. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1578
 1043. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1044. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1578
 1045. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1578
 1046. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1578
 1047. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1577
 1048. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1577
 1049. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1577
 1050. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1577
 1051. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1576
 1052. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1576
 1053. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1576
 1054. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1576
 1055. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1575
 1056. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1575
 1057. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1575
 1058. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1574
 1059. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1574
 1060. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1574
 1061. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1574
 1062. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1574
 1063. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1574
 1064. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1574
 1065. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1574
 1066. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1573
 1067. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1573
 1068. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1573
 1069. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1573
 1070. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1573
 1071. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1573
 1072. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1572
 1073. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1572
 1074. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1572
 1075. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1572
 1076. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1572
 1077. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1571
 1078. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1571
 1079. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1571
 1080. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1571
 1081. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1570
 1082. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1083. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1084. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1569
 1085. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1569
 1086. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 1087. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1568
 1088. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1568
 1089. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1568
 1090. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1567
 1091. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1567
 1092. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1567
 1093. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1566
 1094. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 1095. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1566
 1096. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1565
 1097. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1565
 1098. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1565
 1099. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1564
 1100. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1564
 1101. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1563
 1102. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1563
 1103. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1563
 1104. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1563
 1105. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1562
 1106. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1561
 1107. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1561
 1108. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1561
 1109. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1561
 1110. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1561
 1111. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1560
 1112. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1560
 1113. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1560
 1114. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1560
 1115. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1560
 1116. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1559
 1117. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1559
 1118. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1559
 1119. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1559
 1120. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1559
 1121. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1558
 1122. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1558
 1123. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1558
 1124. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1557
 1125. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1557
 1126. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1557
 1127. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1556
 1128. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1556
 1129. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1556
 1130. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1555
 1131. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1554
 1132. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1554
 1133. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1554
 1134. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1554
 1135. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1136. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1553
 1137. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1138. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1139. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1552
 1140. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1552
 1141. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1551
 1142. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1551
 1143. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1551
 1144. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1551
 1145. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1551
 1146. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1550
 1147. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1550
 1148. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1550
 1149. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1550
 1150. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1549
 1151. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1549
 1152. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1549
 1153. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1547
 1154. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1547
 1155. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1547
 1156. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1547
 1157. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1547
 1158. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1547
 1159. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1546
 1160. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1546
 1161. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1545
 1162. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1545
 1163. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1545
 1164. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1545
 1165. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1544
 1166. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1544
 1167. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1544
 1168. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1544
 1169. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1543
 1170. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1543
 1171. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1542
 1172. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1542
 1173. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1541
 1174. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1541
 1175. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1541
 1176. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1177. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1541
 1178. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1179. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1180. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1540
 1181. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1540
 1182. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1539
 1183. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1539
 1184. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1539
 1185. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1539
 1186. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1536
 1187. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 1188. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1535
 1189. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 1190. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1535
 1191. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1535
 1192. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1535
 1193. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1535
 1194. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 1195. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1533
 1196. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1533
 1197. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1533
 1198. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1532
 1199. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1532
 1200. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1532
 1201. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1532
 1202. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1531
 1203. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1531
 1204. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1530
 1205. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1530
 1206. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1530
 1207. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1530
 1208. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1530
 1209. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1530
 1210. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1530
 1211. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1529
 1212. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1529
 1213. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1529
 1214. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1529
 1215. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1529
 1216. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1217. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1218. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1528
 1219. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1528
 1220. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1221. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1528
 1222. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1527
 1223. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1527
 1224. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1527
 1225. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1527
 1226. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1527
 1227. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1526
 1228. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1526
 1229. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1526
 1230. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1525
 1231. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1525
 1232. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1233. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1524
 1234. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1235. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1523
 1236. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1523
 1237. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1238. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1522
 1239. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1521
 1240. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1241. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1521
 1242. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1243. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1521
 1244. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1521
 1245. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1520
 1246. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1520
 1247. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1520
 1248. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1519
 1249. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1519
 1250. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1518
 1251. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 1252. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1516
 1253. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1515
 1254. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1515
 1255. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1515
 1256. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1513
 1257. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1513
 1258. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1259. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1511
 1260. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1261. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1511
 1263. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1510
 1264. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1510
 1265. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1509
 1266. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1508
 1267. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1507
 1268. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1507
 1269. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1507
 1270. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1506
 1271. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1506
 1272. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 1273. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1506
 1274. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 1275. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1506
 1276. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1505
 1277. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1505
 1278. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1504
 1279. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1504
 1280. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 1281. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 1282. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1502
 1283. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1502
 1284. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1502
 1285. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1501
 1286. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1501
 1287. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1501
 1288. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1500
 1289. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1500
 1290. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1500
 1291. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1499
 1292. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1499
 1293. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1498
 1294. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 1295. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1497
 1296. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1496
 1297. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1496
 1298. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1493
 1299. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1492
 1300. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1490
 1301. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1490
 1302. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1489
 1303. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1488
 1304. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1487
 1305. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1486
 1306. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1486
 1307. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1485
 1308. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1484
 1309. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1483
 1310. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1483
 1311. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1483
 1312. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1482
 1313. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1481
 1314. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1480
 1315. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1478
 1316. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1477
 1317. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1476
 1318. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1475
 1319. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1475
 1320. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1474
 1321. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1473
 1322. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1472
 1323. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1472
 1324. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1471
 1325. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1468
 1326. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1467
 1327. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1466
 1328. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1466
 1329. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1465
 1330. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1465
 1331. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1465
 1332. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1464
 1333. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1464
 1334. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1462
 1335. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1462
 1336. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1457
 1337. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1456
 1338. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1455
 1339. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1455
 1340. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1454
 1341. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1453
 1342. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1449
 1343. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1448
 1344. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1448
 1345. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1447
 1346. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1444
 1347. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1442
 1348. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1439
 1349. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1436
 1350. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1435
 1351. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1434
 1352. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1432
 1353. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1426
 1354. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1425
 1355. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1424
 1356. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1415
 1357. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1412
 1358. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1412
 1359. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1411
 1360. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1411
 1361. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1411
 1362. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1406
 1363. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1404
 1364. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1404
 1365. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1401
 1366. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1395
 1367. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1394
 1368. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1392
 1369. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1389
 1370. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1385
 1371. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1383
 1372. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1382
 1373. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1375
 1374. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1371
 1375. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1370
 1376. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 1377. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1358
 1378. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1354
 1379. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1349
 1380. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1349
 1381. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1344
 1382. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1337
 1383. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1334
 1384. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1328
 1385. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1313
 1386. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1307
 1387. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1306
 1388. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1306
 1389. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1290
 1390. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1287
 1391. 2018
  Wyświetleń: 1286
 1392. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1286
 1393. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 1394. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1276
 1395. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1271
 1396. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 1256
 1397. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1236
 1398. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1210
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1200
 1400. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1197
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1193
 1402. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1190
 1403. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1163
 1404. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1132
 1405. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1110
 1406. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1104
 1407. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1088
 1408. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1075
 1409. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1054
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1045
 1411. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1043
 1412. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1042
 1413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1040
 1414. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1024
 1415. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1019
 1416. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1018
 1417. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1009
 1418. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 994
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 988
 1420. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 983
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 983
 1422. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 982
 1423. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 964
 1424. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 956
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 942
 1426. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 905
 1427. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 886
 1428. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 879
 1429. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 877
 1430. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 876
 1431. za rok 2018
  Wyświetleń: 875
 1432. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 857
 1433. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 854
 1434. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 828
 1435. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 818
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 816
 1437. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 791
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 784
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 761
 1440. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 755
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 753
 1442. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 741
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 735
 1444. za 2019 r.
  Wyświetleń: 733
 1445. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 729
 1446. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 729
 1447. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 691
 1448. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 687
 1449. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 684
 1450. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 678
 1451. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 667
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 652
 1453. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 649
 1454. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 627
 1455. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 577
 1456. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 575
 1457. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 562
 1458. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 560
 1459. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 544
 1460. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 528
 1461. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 521
 1462. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 489
 1463. 2019
  Wyświetleń: 487
 1464. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 460
 1465. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 439
 1466. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 432
 1467. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 423
 1468. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 399
 1469. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 379
 1470. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 343
 1471. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 337
 1472. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 318
 1473. Sołectwa
  Wyświetleń: 266
 1474. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 253
 1475. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 230
 1476. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 203
 1477. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 180
 1478. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 169
 1479. Spisy
  Wyświetleń: 134
 1480. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 125
 1481. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 114
 1482. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 113
 1483. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 109
 1484. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 107
 1485. za rok 2019
  Wyświetleń: 100
 1486. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 93
 1487. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 82
 1488. za 2019 rok
  Wyświetleń: 80
 1489. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 78
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 76
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 73
 1492. za 2020 r.
  Wyświetleń: 72
Wersja XML