Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93456107632869019438399202865421240300000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 124921
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 110647
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 92402
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 80809
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 72389
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 32988
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 29339
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 28111
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 23818
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 23763
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 21976
 12. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 21279
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 20723
 14. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 20644
 15. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 20176
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19818
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19371
 18. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18992
 19. Archiwum
  Wyświetleń: 18983
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 18318
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18030
 22. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17879
 23. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 17812
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 17707
 25. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 17363
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 16485
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 16279
 28. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15840
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 15242
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15132
 31. Budżet
  Wyświetleń: 14756
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14717
 33. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14327
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 14324
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 14209
 36. Rada Gminy
  Wyświetleń: 14126
 37. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 14052
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13600
 39. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 13511
 40. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 13447
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13170
 42. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 13047
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12999
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12862
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12840
 46. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12733
 47. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 12731
 48. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12711
 49. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12676
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 12037
 51. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11929
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11910
 53. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11871
 54. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 11842
 55. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 11825
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11748
 57. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11699
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11692
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11689
 60. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 11558
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11400
 62. Radni Gminy
  Wyświetleń: 11280
 63. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 11279
 64. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11248
 65. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 11178
 66. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11069
 67. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10953
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10944
 69. Wybory
  Wyświetleń: 10939
 70. Drogi
  Wyświetleń: 10923
 71. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10828
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10666
 73. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 10480
 74. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 10479
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10445
 76. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 10152
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 10117
 78. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 10034
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9895
 80. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9706
 81. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 9592
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9534
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 9443
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 9381
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 9266
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 9209
 87. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9188
 88. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 9063
 89. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9035
 90. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9009
 91. Sesje
  Wyświetleń: 9007
 92. Ważne informacje
  Wyświetleń: 8966
 93. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8847
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 8836
 95. strona główna
  Wyświetleń: 8824
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8800
 97. zadania
  Wyświetleń: 8689
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8581
 99. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8503
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8495
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8459
 102. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8449
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8383
 104. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 8335
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 8195
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8157
 107. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 8140
 108. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8095
 109. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8008
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8000
 111. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7956
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7834
 113. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7746
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7730
 115. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7712
 116. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7618
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7565
 118. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7560
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7532
 120. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7454
 121. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7451
 122. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7441
 123. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 7423
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7383
 125. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7367
 126. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7326
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7267
 128. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 7242
 129. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7238
 130. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7212
 131. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 7169
 132. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7138
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6977
 134. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6948
 135. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6879
 136. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 6878
 137. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 6789
 138. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6773
 139. 2007
  Wyświetleń: 6632
 140. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6612
 141. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6580
 142. Referendum
  Wyświetleń: 6513
 143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 6485
 144. Programy
  Wyświetleń: 6442
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6402
 146. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6387
 147. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6381
 148. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6334
 149. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6329
 150. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6314
 151. 2012
  Wyświetleń: 6303
 152. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6267
 153. 2006
  Wyświetleń: 6262
 154. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6256
 155. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 6246
 156. Przemoc
  Wyświetleń: 6244
 157. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6237
 158. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6188
 159. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6187
 160. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6185
 161. 2013
  Wyświetleń: 6178
 162. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6172
 163. 2011
  Wyświetleń: 6156
 164. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 6156
 165. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6152
 166. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6131
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 6131
 168. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 6104
 169. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 6090
 170. 2008
  Wyświetleń: 6020
 171. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5972
 172. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5955
 173. Podatki
  Wyświetleń: 5927
 174. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5909
 175. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5867
 176. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5843
 177. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5826
 178. 2005
  Wyświetleń: 5791
 179. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5790
 180. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5767
 181. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5743
 182. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5742
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5721
 184. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5709
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5636
 186. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5605
 187. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5577
 188. za rok 2013
  Wyświetleń: 5575
 189. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5564
 190. 2010
  Wyświetleń: 5558
 191. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5555
 192. 2004
  Wyświetleń: 5523
 193. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5514
 194. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5484
 195. 2003
  Wyświetleń: 5481
 196. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5471
 197. Stypendia
  Wyświetleń: 5466
 198. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5413
 199. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5409
 200. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5407
 201. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5358
 202. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5305
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5301
 204. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5258
 205. 2001
  Wyświetleń: 5255
 206. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5218
 207. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5215
 208. 2013
  Wyświetleń: 5214
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5195
 210. 2009
  Wyświetleń: 5186
 211. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5183
 212. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5166
 213. 2010
  Wyświetleń: 5144
 214. 2002
  Wyświetleń: 5143
 215. 2007
  Wyświetleń: 5120
 216. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5114
 217. 2005
  Wyświetleń: 5110
 218. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5109
 219. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5107
 220. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5097
 221. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5094
 222. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5084
 223. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5081
 224. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5076
 225. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5069
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5068
 227. Statut
  Wyświetleń: 5067
 228. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5053
 229. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5049
 230. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5041
 231. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5037
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5035
 233. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5011
 234. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5005
 235. 2009
  Wyświetleń: 4986
 236. 2006
  Wyświetleń: 4981
 237. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4979
 238. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4970
 239. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4967
 240. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4965
 241. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 4962
 242. 2008
  Wyświetleń: 4960
 243. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4952
 244. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4948
 245. 2011
  Wyświetleń: 4943
 246. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4943
 247. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4929
 248. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4918
 249. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4914
 250. 2014
  Wyświetleń: 4872
 251. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4870
 252. 2012
  Wyświetleń: 4852
 253. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4848
 254. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4836
 255. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4829
 256. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4823
 257. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4822
 258. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4819
 259. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4817
 260. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4812
 261. 2002
  Wyświetleń: 4808
 262. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4804
 263. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4794
 264. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4793
 265. za rok 2016
  Wyświetleń: 4791
 266. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4785
 267. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4782
 268. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4781
 269. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4763
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4759
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4758
 272. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4727
 273. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4688
 274. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4675
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4658
 276. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4649
 277. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4637
 278. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4590
 279. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4589
 280. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4588
 281. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4579
 282. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4563
 283. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4560
 284. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4551
 285. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4549
 286. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4544
 287. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4534
 288. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4531
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4526
 290. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4512
 291. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4511
 292. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4510
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4504
 294. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4495
 295. 2003
  Wyświetleń: 4485
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4485
 297. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4484
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4475
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4452
 300. 2004
  Wyświetleń: 4446
 301. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4437
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4425
 303. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4403
 304. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4399
 305. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4398
 306. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4396
 307. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4384
 308. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4379
 309. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4377
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4377
 311. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4361
 312. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4357
 313. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4349
 314. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4333
 315. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4328
 316. 2001
  Wyświetleń: 4313
 317. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4299
 318. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4297
 319. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4285
 320. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4283
 321. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4283
 322. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4276
 323. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4261
 324. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4246
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4228
 326. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4190
 327. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4181
 328. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4179
 329. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4177
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4161
 331. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4139
 332. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4129
 333. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 4129
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4123
 335. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4122
 336. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4118
 337. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4115
 338. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4104
 339. za rok 2014
  Wyświetleń: 4057
 340. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4048
 341. 2017
  Wyświetleń: 4044
 342. 2014
  Wyświetleń: 4042
 343. 2016
  Wyświetleń: 4042
 344. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4041
 345. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4035
 346. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4033
 347. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 4030
 348. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4005
 349. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4002
 350. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3986
 351. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3981
 352. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3953
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3925
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3895
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3885
 356. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3864
 357. Przetarg
  Wyświetleń: 3864
 358. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3854
 359. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3842
 360. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3830
 361. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3820
 362. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3813
 363. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3811
 364. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3800
 365. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3797
 366. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3793
 367. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3786
 368. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3779
 369. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3778
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3751
 371. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3750
 372. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3731
 373. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3703
 374. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3693
 375. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3690
 376. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3679
 377. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3668
 378. 2015
  Wyświetleń: 3664
 379. 2015
  Wyświetleń: 3662
 380. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3661
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3639
 382. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3637
 383. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3632
 384. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3626
 385. za rok 2015
  Wyświetleń: 3618
 386. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3615
 387. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3603
 388. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3590
 389. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3589
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3563
 391. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3555
 392. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3547
 393. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3534
 394. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3526
 395. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3501
 396. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3497
 397. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3496
 398. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3494
 399. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3493
 400. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3480
 401. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3477
 402. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3444
 403. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3432
 404. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3432
 405. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3431
 406. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3428
 407. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3413
 408. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3363
 409. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3345
 410. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3340
 411. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3320
 412. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3297
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3293
 414. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3256
 415. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3253
 416. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 3250
 417. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3246
 418. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3246
 419. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3198
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3183
 421. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3173
 422. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3163
 423. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3157
 424. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3150
 425. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3144
 426. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3094
 427. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3070
 428. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3053
 429. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3041
 430. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3032
 431. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3031
 432. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3022
 433. 2016
  Wyświetleń: 2972
 434. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2970
 435. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2941
 436. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2939
 437. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2934
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2915
 439. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2902
 440. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2878
 441. Rejestry
  Wyświetleń: 2872
 442. Rok 2016
  Wyświetleń: 2864
 443. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2845
 444. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2793
 445. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2718
 446. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2717
 447. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2713
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2704
 449. 2017
  Wyświetleń: 2689
 450. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2682
 451. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2676
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2645
 453. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2641
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2600
 455. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2598
 456. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2592
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2587
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2587
 459. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2586
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2580
 461. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2578
 462. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2577
 463. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2577
 464. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2563
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2533
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2529
 467. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2524
 468. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2506
 469. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2505
 470. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2500
 471. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2495
 472. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2492
 473. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2488
 474. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2485
 475. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2484
 476. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2477
 477. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2462
 478. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2461
 479. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2455
 480. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2446
 481. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2445
 482. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2422
 483. Rok 2015
  Wyświetleń: 2419
 484. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2412
 485. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2393
 486. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2382
 487. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2378
 488. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2376
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2375
 490. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2367
 491. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2364
 492. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2359
 493. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2358
 494. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2350
 495. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2339
 496. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2337
 497. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2332
 498. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2332
 499. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2326
 500. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2321
 501. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2321
 502. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2317
 503. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2316
 504. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2311
 505. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2310
 506. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2309
 507. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2299
 508. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2294
 509. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2288
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2283
 511. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2275
 512. Projekty
  Wyświetleń: 2272
 513. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2271
 514. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2271
 515. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2269
 516. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2254
 517. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2251
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2241
 519. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2238
 520. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2231
 521. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2229
 522. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2226
 523. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2221
 524. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2215
 525. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2185
 526. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2169
 527. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 2169
 528. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2164
 529. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2162
 530. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2158
 531. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2154
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2151
 533. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2145
 534. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2144
 535. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2133
 536. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2132
 537. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2126
 538. rok 2017
  Wyświetleń: 2123
 539. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2121
 540. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2117
 541. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2117
 542. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2104
 543. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2102
 544. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2096
 545. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2093
 546. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2090
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2086
 548. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2084
 549. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2078
 550. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2077
 551. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2070
 552. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2060
 553. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2060
 554. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2056
 555. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2051
 556. rok 2016
  Wyświetleń: 2049
 557. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2046
 558. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2032
 559. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2031
 560. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2025
 561. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2023
 562. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2022
 563. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2020
 564. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2018
 565. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1999
 566. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1999
 567. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1997
 568. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1975
 569. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1960
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1955
 571. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1945
 572. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1934
 573. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1928
 574. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1922
 575. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1920
 576. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1909
 577. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1909
 578. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1903
 579. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1889
 580. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1889
 581. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1889
 582. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1888
 583. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1883
 584. 2017
  Wyświetleń: 1882
 585. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1881
 586. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1878
 587. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1875
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1872
 589. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1869
 590. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1865
 591. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1864
 592. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1859
 593. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1859
 594. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1859
 595. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1859
 596. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1857
 597. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1857
 598. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1856
 599. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1846
 600. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1844
 601. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1842
 602. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1836
 603. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1835
 604. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1832
 605. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1831
 606. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1829
 607. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1828
 608. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1822
 609. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1822
 610. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1821
 611. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1819
 612. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1817
 613. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1813
 614. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1810
 615. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1808
 616. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1803
 617. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1801
 618. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1799
 619. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1798
 620. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1798
 621. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1797
 622. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1797
 623. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1794
 624. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1793
 625. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1793
 626. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1791
 627. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1790
 628. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1788
 629. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1786
 630. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1783
 631. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1780
 632. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1780
 633. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1775
 634. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1775
 635. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1770
 636. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1770
 637. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1769
 638. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1767
 639. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1766
 640. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1764
 641. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1764
 642. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1764
 643. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 644. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1759
 645. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1759
 646. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1759
 647. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1759
 648. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1756
 649. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1756
 650. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1756
 651. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1754
 652. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1753
 653. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1750
 654. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1750
 655. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1749
 656. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1749
 657. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1749
 658. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1747
 659. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1747
 660. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1746
 661. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1742
 662. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1741
 663. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1740
 664. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1739
 665. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1738
 666. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1738
 667. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1736
 668. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1736
 669. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1736
 670. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1730
 671. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1729
 672. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1729
 673. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1728
 674. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1723
 675. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1722
 676. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1721
 677. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 678. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1720
 679. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1720
 680. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1717
 681. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1715
 682. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1715
 683. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1715
 684. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1714
 685. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1714
 686. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1713
 687. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1710
 688. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1710
 689. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1709
 690. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1708
 691. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1708
 692. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1708
 693. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1707
 694. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1706
 695. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1704
 696. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1704
 697. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1703
 698. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1703
 699. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1702
 700. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1702
 701. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 702. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1700
 703. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1700
 704. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1699
 705. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1699
 706. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1699
 707. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1698
 708. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1697
 709. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1697
 710. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1697
 711. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1697
 712. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1696
 713. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1695
 714. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1695
 715. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1695
 716. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1694
 717. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1694
 718. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1694
 719. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1693
 720. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1691
 721. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1689
 722. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1688
 723. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1688
 724. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1687
 725. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1686
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1686
 727. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1684
 728. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1684
 729. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1683
 730. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1683
 731. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1682
 732. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1682
 733. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1682
 734. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1681
 735. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1681
 736. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1681
 737. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1681
 738. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1680
 739. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1679
 740. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1679
 741. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1679
 742. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1678
 743. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1675
 744. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1673
 745. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1673
 746. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1672
 747. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1672
 748. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1672
 749. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1671
 750. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1671
 751. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1669
 752. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1669
 753. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1669
 754. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1668
 755. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1668
 756. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1667
 757. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1666
 758. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1666
 759. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1665
 760. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1664
 761. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1664
 762. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1664
 763. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1663
 764. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1662
 765. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1662
 766. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1662
 767. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1661
 768. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1661
 769. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1659
 770. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1658
 771. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1658
 772. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1658
 773. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1658
 774. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1658
 775. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1657
 776. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1655
 777. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1655
 778. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1654
 779. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1654
 780. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1653
 781. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1653
 782. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1653
 783. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1653
 784. za rok 2017
  Wyświetleń: 1652
 785. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1650
 786. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1650
 787. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1649
 788. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1649
 789. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1649
 790. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1648
 791. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1648
 792. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1648
 793. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1648
 794. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1647
 795. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1647
 796. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1647
 797. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1646
 798. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1646
 799. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1645
 800. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1644
 801. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1644
 802. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1643
 803. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1643
 804. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1642
 805. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1642
 806. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1641
 807. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1640
 808. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1640
 809. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1640
 810. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1640
 811. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1640
 812. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1639
 813. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1639
 814. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1639
 815. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1639
 816. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1638
 817. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1638
 818. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1638
 819. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1637
 820. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1637
 821. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1637
 822. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1637
 823. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1636
 824. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1636
 825. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1636
 826. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1636
 827. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1636
 828. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1635
 829. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1635
 830. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1635
 831. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1635
 832. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1635
 833. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1635
 834. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1635
 835. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1634
 836. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1634
 837. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1634
 838. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1634
 839. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1634
 840. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1634
 841. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1633
 842. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1632
 843. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1632
 844. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1631
 845. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1630
 846. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1630
 847. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1630
 848. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1629
 849. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1628
 850. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1628
 851. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1628
 852. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1627
 853. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1627
 854. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1627
 855. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1626
 856. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1626
 857. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1626
 858. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1626
 859. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1625
 860. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1625
 861. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1625
 862. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1625
 863. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1624
 864. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1624
 865. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1624
 866. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1623
 867. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1623
 868. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1622
 869. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1622
 870. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1622
 871. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1621
 872. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1621
 873. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1620
 874. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1620
 875. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1620
 876. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1620
 877. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1620
 878. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1620
 879. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1620
 880. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1620
 881. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1619
 882. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1619
 883. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1618
 884. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1618
 885. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1618
 886. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1618
 887. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1618
 888. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1618
 889. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1617
 890. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1617
 891. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 892. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1617
 893. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1617
 894. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1616
 895. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1616
 896. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1616
 897. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1615
 898. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 899. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1615
 900. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1615
 901. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1615
 902. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1615
 903. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1614
 904. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1614
 905. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1613
 906. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1613
 907. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1613
 908. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1612
 909. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1612
 910. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1611
 911. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1611
 912. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1611
 913. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 914. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1610
 915. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1610
 916. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 917. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 918. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1609
 919. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1609
 920. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1609
 921. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1609
 922. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 923. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 924. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1608
 925. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1607
 926. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1607
 927. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1606
 928. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1606
 929. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1606
 930. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1606
 931. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1605
 932. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 933. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1605
 934. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1604
 935. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 936. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1604
 937. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1604
 938. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 939. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1603
 940. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1603
 941. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1603
 942. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1603
 943. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1603
 944. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1602
 945. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1602
 946. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 947. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1601
 948. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1601
 949. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 950. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1601
 951. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 952. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1600
 953. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1600
 954. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1600
 955. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1600
 956. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1600
 957. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1599
 958. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1599
 959. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1599
 960. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1599
 961. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1599
 962. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1598
 963. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1598
 964. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1598
 965. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1598
 966. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1597
 967. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1596
 968. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1596
 969. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 970. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1595
 971. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1595
 972. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1595
 973. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1595
 974. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1595
 975. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 976. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 977. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1594
 978. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1594
 979. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1593
 980. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1593
 981. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1593
 982. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1593
 983. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1593
 984. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1593
 985. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1593
 986. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 987. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1592
 988. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1592
 989. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 990. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1592
 991. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 992. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1591
 993. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 994. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1591
 995. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1591
 996. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1590
 997. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1589
 998. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1589
 999. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1589
 1000. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1588
 1001. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1588
 1002. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 1003. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 1004. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1586
 1005. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 1006. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1585
 1007. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1585
 1008. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1585
 1009. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1584
 1010. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1583
 1011. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1583
 1012. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1583
 1013. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1583
 1014. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1583
 1015. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1582
 1016. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1582
 1017. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1582
 1018. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1019. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1581
 1020. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1581
 1021. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1022. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1580
 1023. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1580
 1024. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1580
 1025. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1580
 1026. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1579
 1027. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1579
 1028. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1579
 1029. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1579
 1030. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1031. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1577
 1032. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1577
 1033. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1577
 1034. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1577
 1035. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1577
 1036. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1576
 1037. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1576
 1038. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1575
 1039. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1575
 1040. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1575
 1041. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1574
 1042. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1574
 1043. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1574
 1044. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1573
 1045. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1573
 1046. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1573
 1047. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1573
 1048. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1573
 1049. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1573
 1050. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1573
 1051. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1572
 1052. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1571
 1053. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1571
 1054. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1570
 1055. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1056. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1570
 1057. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1570
 1058. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1570
 1059. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1570
 1060. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1570
 1061. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1062. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1063. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1570
 1064. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1569
 1065. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1569
 1066. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1569
 1067. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1568
 1068. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1069. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1070. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1071. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1568
 1072. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1568
 1073. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1567
 1074. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1567
 1075. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1567
 1076. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1567
 1077. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1567
 1078. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1567
 1079. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1567
 1080. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1566
 1081. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1566
 1082. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1565
 1083. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1565
 1084. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1564
 1085. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1564
 1086. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1563
 1087. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1563
 1088. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1562
 1089. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1562
 1090. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1562
 1091. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1562
 1092. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1562
 1093. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1562
 1094. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1562
 1095. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1561
 1096. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1561
 1097. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1560
 1098. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1560
 1099. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1560
 1100. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1559
 1101. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1559
 1102. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1559
 1103. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1558
 1104. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1557
 1105. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1557
 1106. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1557
 1107. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1557
 1108. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1557
 1109. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1556
 1110. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1556
 1111. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1556
 1112. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1556
 1113. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1555
 1114. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1555
 1115. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1555
 1116. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1555
 1117. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1555
 1118. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1554
 1119. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1554
 1120. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1554
 1121. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1553
 1122. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1553
 1123. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1124. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1553
 1125. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1553
 1126. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1553
 1127. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1552
 1128. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1551
 1129. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1551
 1130. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1550
 1131. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1550
 1132. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1550
 1133. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1550
 1134. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 1135. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1549
 1136. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1549
 1137. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1138. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1139. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1548
 1140. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1141. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1142. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1547
 1143. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1547
 1144. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1546
 1145. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1546
 1146. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1545
 1147. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1545
 1148. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1545
 1149. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1545
 1150. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1545
 1151. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1545
 1152. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1544
 1153. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1544
 1154. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1544
 1155. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1544
 1156. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1543
 1157. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1542
 1158. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1541
 1159. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1541
 1160. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1541
 1161. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1540
 1162. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1540
 1163. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1540
 1164. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1540
 1165. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1539
 1166. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1539
 1167. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1538
 1168. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1537
 1169. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1537
 1170. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1537
 1171. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1537
 1172. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1537
 1173. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1536
 1174. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 1175. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 1176. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1535
 1177. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1535
 1178. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1535
 1179. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 1180. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1534
 1181. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1534
 1182. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 1183. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 1184. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 1185. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1532
 1186. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1532
 1187. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1532
 1188. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1531
 1189. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1531
 1190. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1531
 1191. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1530
 1192. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1529
 1193. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1529
 1194. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1529
 1195. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1529
 1196. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1528
 1197. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1528
 1198. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1527
 1199. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1527
 1200. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1527
 1201. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1526
 1202. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1526
 1203. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1526
 1204. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1526
 1205. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1526
 1206. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1525
 1207. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1208. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1209. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1525
 1210. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1525
 1211. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 1212. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 1213. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1524
 1214. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1524
 1215. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 1216. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1524
 1217. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1523
 1218. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1219. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1523
 1220. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1523
 1221. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1523
 1222. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1523
 1223. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1522
 1224. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1522
 1225. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1522
 1226. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1522
 1227. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1522
 1228. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1522
 1229. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1230. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1521
 1231. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1521
 1232. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1520
 1233. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1519
 1234. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1519
 1235. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1519
 1236. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1519
 1237. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1518
 1238. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 1239. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1517
 1240. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1517
 1241. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1517
 1242. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1517
 1243. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1517
 1244. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1516
 1245. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 1246. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1515
 1247. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1514
 1248. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1512
 1249. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1511
 1250. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1251. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1510
 1252. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1510
 1253. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1510
 1254. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1510
 1255. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1509
 1256. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1509
 1257. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1508
 1258. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 1259. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1507
 1260. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1506
 1261. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 1262. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1505
 1263. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1505
 1264. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1504
 1265. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1504
 1266. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1504
 1267. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1503
 1268. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1503
 1269. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1502
 1270. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1501
 1271. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1501
 1272. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1501
 1273. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1500
 1274. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 1275. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1499
 1276. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 1277. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1499
 1278. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1498
 1279. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1498
 1280. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1498
 1281. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1498
 1282. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 1283. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 1284. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1497
 1285. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1497
 1286. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1496
 1287. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1496
 1288. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1496
 1289. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1495
 1290. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1494
 1291. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1493
 1292. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1493
 1293. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1493
 1294. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1492
 1295. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1491
 1296. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1491
 1297. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1490
 1298. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 1299. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1486
 1300. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1485
 1301. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1485
 1302. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1484
 1303. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1484
 1304. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1482
 1305. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1481
 1306. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 1307. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1480
 1308. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1479
 1309. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1479
 1310. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1479
 1311. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1478
 1312. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1476
 1313. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1476
 1314. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1474
 1315. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1473
 1316. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1472
 1317. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1471
 1318. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1469
 1319. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1469
 1320. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1468
 1321. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1468
 1322. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1467
 1323. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 1324. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1465
 1325. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1465
 1326. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1460
 1327. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1460
 1328. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1459
 1329. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1459
 1330. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1459
 1331. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1458
 1332. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1458
 1333. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1457
 1334. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1456
 1335. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1453
 1336. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1452
 1337. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1450
 1338. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1449
 1339. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1446
 1340. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1445
 1341. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1445
 1342. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1444
 1343. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1444
 1344. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1442
 1345. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1439
 1346. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1436
 1347. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1435
 1348. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1434
 1349. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1433
 1350. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1430
 1351. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1430
 1352. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1427
 1353. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1418
 1354. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1415
 1355. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1412
 1356. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1410
 1357. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1409
 1358. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1408
 1359. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1404
 1360. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1404
 1361. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1402
 1362. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1397
 1363. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1397
 1364. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1391
 1365. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1389
 1366. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1388
 1367. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1387
 1368. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1387
 1369. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1381
 1370. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1380
 1371. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1372
 1372. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1367
 1373. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1366
 1374. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1365
 1375. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1360
 1376. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1350
 1377. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1348
 1378. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1343
 1379. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1343
 1380. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1338
 1381. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1334
 1382. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1333
 1383. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1320
 1384. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1316
 1385. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1302
 1386. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1301
 1387. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1300
 1388. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1293
 1389. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1282
 1390. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1282
 1391. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1280
 1392. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1277
 1393. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1268
 1394. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1267
 1395. 2018
  Wyświetleń: 1262
 1396. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1231
 1397. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 1223
 1398. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1197
 1399. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1194
 1400. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1189
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1189
 1402. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1187
 1403. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1139
 1404. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1126
 1405. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1093
 1406. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1089
 1407. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1081
 1408. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1072
 1409. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1050
 1410. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1041
 1411. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1038
 1412. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1037
 1413. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1035
 1414. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1020
 1415. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1012
 1416. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1007
 1417. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1003
 1418. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 991
 1419. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 982
 1420. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 975
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 975
 1422. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 972
 1423. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 961
 1424. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 940
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 923
 1426. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 885
 1427. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 881
 1428. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 874
 1429. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 873
 1430. za rok 2018
  Wyświetleń: 869
 1431. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 861
 1432. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 848
 1433. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 847
 1434. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 819
 1435. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 812
 1436. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 811
 1437. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 787
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 779
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 760
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 747
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 736
 1442. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 733
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 730
 1444. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 726
 1445. za 2019 r.
  Wyświetleń: 722
 1446. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 721
 1447. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 683
 1448. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 678
 1449. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 676
 1450. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 667
 1451. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 662
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 649
 1453. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 641
 1454. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 608
 1455. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 573
 1456. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 564
 1457. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 558
 1458. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 521
 1459. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 515
 1460. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 509
 1461. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 507
 1462. 2019
  Wyświetleń: 480
 1463. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 480
 1464. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 459
 1465. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 429
 1466. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 419
 1467. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 385
 1468. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 372
 1469. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 355
 1470. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 338
 1471. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 334
 1472. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 314
 1473. Sołectwa
  Wyświetleń: 264
 1474. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 240
 1475. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 227
 1476. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 199
 1477. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 159
 1478. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 144
 1479. Spisy
  Wyświetleń: 128
 1480. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 118
 1481. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 111
 1482. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 106
 1483. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 106
 1484. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 104
 1485. za rok 2019
  Wyświetleń: 92
 1486. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 89
 1487. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 78
 1488. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 75
 1489. za 2019 rok
  Wyświetleń: 75
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 69
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 69
 1492. za 2020 r.
  Wyświetleń: 68
Wersja XML