Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
19769027253873840258683508470000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7927974765648967898819614288669704727811369320721556740372566
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
934561076328690194383992028654210379110356597025919598068575615
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 184559
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 148676
 3. Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 131830
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 112009
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 79256
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 43250
 7. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 36598
 8. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 36297
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 32803
 10. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 32688
 11. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 30769
 12. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 28772
 13. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 28130
 14. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 27212
 15. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 27172
 16. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 26347
 17. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 25567
 18. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 25376
 19. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 24670
 20. Archiwum
  Wyświetleń: 24534
 21. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 22939
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 21432
 23. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 21186
 24. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 21182
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 20886
 26. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 20784
 27. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 20408
 28. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 20291
 29. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 20207
 30. Budżet
  Wyświetleń: 19832
 31. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 18997
 32. Rada Gminy
  Wyświetleń: 18925
 33. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 18888
 34. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 18481
 35. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 18265
 36. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 18179
 37. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 17950
 38. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 17369
 39. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 17357
 40. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 17250
 41. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 17158
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17088
 43. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 17001
 44. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 16872
 45. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 16676
 46. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 16623
 47. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 16016
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 15873
 49. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 15743
 50. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 15642
 51. Rolnictwo i łowiectwo
  Wyświetleń: 15624
 52. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 15524
 53. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 15469
 54. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 15425
 55. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 15318
 56. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 15218
 57. Drogi
  Wyświetleń: 15121
 58. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 15089
 59. Statut Gminy
  Wyświetleń: 15074
 60. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 14661
 61. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 14648
 62. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 14571
 63. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 14515
 64. Wybory
  Wyświetleń: 14188
 65. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 14117
 66. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 14087
 67. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14024
 68. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 13967
 69. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13871
 70. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 13845
 71. Radni Gminy
  Wyświetleń: 13660
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13530
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 13401
 74. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 13002
 75. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 12983
 76. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 12804
 77. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 12720
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 12665
 79. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 12618
 80. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 12570
 81. Ważne informacje
  Wyświetleń: 12430
 82. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 12301
 83. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 12217
 84. Dotacje
  Wyświetleń: 12091
 85. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 12090
 86. Sesje
  Wyświetleń: 12081
 87. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 12027
 88. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 11954
 89. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 11932
 90. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 11900
 91. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 11845
 92. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 11758
 93. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 11721
 94. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 11541
 95. strona główna
  Wyświetleń: 11342
 96. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 11279
 97. zadania
  Wyświetleń: 11235
 98. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 11232
 99. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 11069
 100. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 11050
 101. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 10996
 102. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 10874
 103. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 10829
 104. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 10469
 105. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10197
 106. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 10155
 107. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10146
 108. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 10141
 109. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 10125
 110. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 10107
 111. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 10107
 112. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 10057
 113. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 10026
 114. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 10012
 115. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 9980
 116. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 9898
 117. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9788
 118. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 9769
 119. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 9704
 120. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 9623
 121. Referendum
  Wyświetleń: 9600
 122. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 9525
 123. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 9411
 124. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 9397
 125. 2011
  Wyświetleń: 9325
 126. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 9294
 127. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 9184
 128. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9125
 129. Sprawozdania
  Wyświetleń: 9121
 130. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 9098
 131. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9096
 132. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 9055
 133. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9002
 134. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 8998
 135. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8960
 136. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8916
 137. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 8842
 138. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 8835
 139. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 8686
 140. 2012
  Wyświetleń: 8638
 141. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 8609
 142. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 8565
 143. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 8488
 144. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 8468
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 8457
 146. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 8410
 147. 2013
  Wyświetleń: 8372
 148. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 8364
 149. 2008
  Wyświetleń: 8330
 150. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8306
 151. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 8271
 152. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 8257
 153. 2007
  Wyświetleń: 8236
 154. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 8218
 155. Programy
  Wyświetleń: 8202
 156. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 8066
 157. 2006
  Wyświetleń: 8058
 158. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 8030
 159. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7890
 160. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 7879
 161. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7877
 162. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 7862
 163. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 7854
 164. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 7849
 165. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 7828
 166. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 7810
 167. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 7798
 168. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 7794
 169. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 7710
 170. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 7677
 171. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 7657
 172. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 7629
 173. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 7621
 174. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 7619
 175. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 7535
 176. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 7493
 177. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 7468
 178. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7437
 179. 2010
  Wyświetleń: 7404
 180. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 7402
 181. 2013
  Wyświetleń: 7384
 182. 2010
  Wyświetleń: 7370
 183. 2005
  Wyświetleń: 7354
 184. 2009
  Wyświetleń: 7331
 185. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 7323
 186. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7317
 187. Przemoc
  Wyświetleń: 7313
 188. 2011
  Wyświetleń: 7302
 189. 2003
  Wyświetleń: 7262
 190. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7256
 191. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 7231
 192. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 7199
 193. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 7153
 194. 2004
  Wyświetleń: 7107
 195. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 7090
 196. Podatki
  Wyświetleń: 7081
 197. 2009
  Wyświetleń: 7070
 198. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 7063
 199. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 7059
 200. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 7059
 201. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 7018
 202. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 6991
 203. 2012
  Wyświetleń: 6984
 204. 2001
  Wyświetleń: 6974
 205. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 6952
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6911
 207. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 6889
 208. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 6882
 209. Statut
  Wyświetleń: 6835
 210. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6823
 211. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6813
 212. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 6803
 213. 2007
  Wyświetleń: 6765
 214. 2005
  Wyświetleń: 6757
 215. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 6756
 216. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 6735
 217. 2002
  Wyświetleń: 6728
 218. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 6724
 219. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 6718
 220. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6713
 221. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6707
 222. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 6704
 223. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 6682
 224. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 6674
 225. 2002
  Wyświetleń: 6649
 226. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 6645
 227. za 2014 r.
  Wyświetleń: 6635
 228. 2006
  Wyświetleń: 6584
 229. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 6563
 230. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 6544
 231. za rok 2013
  Wyświetleń: 6538
 232. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 6537
 233. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 6529
 234. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6525
 235. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6503
 236. 2008
  Wyświetleń: 6500
 237. 2014
  Wyświetleń: 6473
 238. Stypendia
  Wyświetleń: 6467
 239. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 6458
 240. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 6456
 241. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 6455
 242. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6448
 243. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6438
 244. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 6420
 245. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6402
 246. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 6388
 247. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6387
 248. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 6340
 249. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 6337
 250. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 6337
 251. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 6318
 252. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 6316
 253. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 6310
 254. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 6308
 255. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 6306
 256. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 6293
 257. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6283
 258. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 6280
 259. za 2013 r.
  Wyświetleń: 6276
 260. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 6268
 261. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 6253
 262. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 6251
 263. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 6234
 264. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6227
 265. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6224
 266. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 6223
 267. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 6184
 268. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 6177
 269. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 6176
 270. 2003
  Wyświetleń: 6157
 271. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 6149
 272. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 6145
 273. za rok 2016
  Wyświetleń: 6135
 274. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 6122
 275. 2004
  Wyświetleń: 6114
 276. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 6114
 277. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 6107
 278. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 6097
 279. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 6095
 280. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 6088
 281. 2001
  Wyświetleń: 6082
 282. 2017
  Wyświetleń: 6062
 283. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 6056
 284. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 6055
 285. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 6051
 286. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 6037
 287. za 2009 r.
  Wyświetleń: 6024
 288. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 6014
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 6007
 290. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 5999
 291. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 5991
 292. za 2013 rok
  Wyświetleń: 5987
 293. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5966
 294. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 5946
 295. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5936
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 5927
 297. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5916
 298. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5912
 299. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5910
 300. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 5905
 301. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 5902
 302. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 5896
 303. 2014
  Wyświetleń: 5889
 304. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 5867
 305. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 5843
 306. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5831
 307. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 5818
 308. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 5803
 309. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 5777
 310. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 5772
 311. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 5758
 312. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5737
 313. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5726
 314. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 5722
 315. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 5715
 316. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 5692
 317. za 2015 r.
  Wyświetleń: 5691
 318. 2016
  Wyświetleń: 5682
 319. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 5677
 320. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 5641
 321. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5639
 322. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 5638
 323. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 5629
 324. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 5627
 325. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 5626
 326. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5625
 327. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5625
 328. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5624
 329. 2015
  Wyświetleń: 5600
 330. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 5596
 331. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5582
 332. 2015
  Wyświetleń: 5552
 333. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 5548
 334. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 5540
 335. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 5525
 336. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 5515
 337. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 5503
 338. za 2018 rok
  Wyświetleń: 5498
 339. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 5463
 340. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 5453
 341. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 5398
 342. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 5374
 343. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 5362
 344. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 5350
 345. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 5336
 346. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5327
 347. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 5324
 348. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 5317
 349. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 5315
 350. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 5313
 351. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 5312
 352. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 5312
 353. za 2016 rok
  Wyświetleń: 5292
 354. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 5291
 355. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 5280
 356. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 5269
 357. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 5264
 358. 2016
  Wyświetleń: 5252
 359. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 5251
 360. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 5243
 361. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 5200
 362. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5197
 363. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5179
 364. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 5178
 365. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 5176
 366. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 5168
 367. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 5151
 368. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 5144
 369. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 5138
 370. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5137
 371. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 5107
 372. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 5089
 373. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5060
 374. za 2014 rok
  Wyświetleń: 5055
 375. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 5050
 376. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 5040
 377. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 5023
 378. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 5015
 379. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5011
 380. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 5010
 381. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4992
 382. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4987
 383. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4977
 384. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 4967
 385. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 4957
 386. za rok 2014
  Wyświetleń: 4955
 387. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 4954
 388. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4951
 389. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4947
 390. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 4916
 391. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 4908
 392. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 4889
 393. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 4885
 394. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 4878
 395. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4862
 396. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4853
 397. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 4833
 398. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 4826
 399. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4822
 400. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4806
 401. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4793
 402. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4774
 403. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 4741
 404. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 4729
 405. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4729
 406. za rok 2015
  Wyświetleń: 4722
 407. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4719
 408. za 2015 rok
  Wyświetleń: 4700
 409. za 2017 rok
  Wyświetleń: 4678
 410. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 4666
 411. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4665
 412. 2017
  Wyświetleń: 4609
 413. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4595
 414. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 4589
 415. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 4584
 416. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4581
 417. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 4554
 418. Przetarg
  Wyświetleń: 4553
 419. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 4534
 420. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 4530
 421. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 4529
 422. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 4528
 423. za 2017 r.
  Wyświetleń: 4528
 424. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4522
 425. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 4518
 426. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 4509
 427. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4508
 428. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 4473
 429. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 4458
 430. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 4436
 431. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 4399
 432. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 4393
 433. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 4389
 434. Rok 2016
  Wyświetleń: 4290
 435. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 4250
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4245
 437. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 4242
 438. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 4233
 439. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 4231
 440. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 4213
 441. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 4193
 442. za 2016 r.
  Wyświetleń: 4184
 443. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 4179
 444. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 4172
 445. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 4169
 446. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4130
 447. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4126
 448. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 4114
 449. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 4111
 450. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 4110
 451. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4107
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 4106
 453. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 4095
 454. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 4059
 455. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4028
 456. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 4027
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4024
 458. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3983
 459. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 3975
 460. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3974
 461. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3968
 462. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 3965
 463. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 3951
 464. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 3920
 465. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 3908
 466. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 3902
 467. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 3898
 468. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 3889
 469. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 3886
 470. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 3884
 471. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 3882
 472. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 3882
 473. Rok 2015
  Wyświetleń: 3869
 474. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3844
 475. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 3844
 476. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 3815
 477. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3804
 478. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3800
 479. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3798
 480. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 3794
 481. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 3794
 482. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 3793
 483. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 3781
 484. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3777
 485. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 3767
 486. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3765
 487. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 3765
 488. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3747
 489. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 3740
 490. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 3735
 491. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 3724
 492. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 3717
 493. za 2018 r.
  Wyświetleń: 3717
 494. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 3714
 495. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3713
 496. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 3710
 497. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3681
 498. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3680
 499. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3678
 500. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 3666
 501. Rejestry
  Wyświetleń: 3666
 502. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3662
 503. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 3660
 504. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 3644
 505. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3630
 506. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3628
 507. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3612
 508. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3603
 509. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 3603
 510. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 3601
 511. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3591
 512. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 3570
 513. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 3570
 514. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3563
 515. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3555
 516. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3554
 517. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 3543
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3542
 519. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 3540
 520. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 3540
 521. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3539
 522. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3525
 523. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3519
 524. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 3515
 525. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3503
 526. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3497
 527. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 3497
 528. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 3497
 529. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3491
 530. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3473
 531. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3469
 532. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3465
 533. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3464
 534. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3463
 535. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 3453
 536. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 3445
 537. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3439
 538. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 3438
 539. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 3435
 540. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3427
 541. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 3424
 542. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3402
 543. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 3399
 544. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3391
 545. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3384
 546. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 3375
 547. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3374
 548. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 3370
 549. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3369
 550. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3365
 551. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3361
 552. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3359
 553. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3355
 554. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3353
 555. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3350
 556. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 3350
 557. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 3346
 558. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 3344
 559. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3337
 560. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 3336
 561. 2017
  Wyświetleń: 3332
 562. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3332
 563. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3325
 564. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 3321
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 3318
 566. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 3314
 567. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3312
 568. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3310
 569. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3307
 570. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3305
 571. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3301
 572. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3294
 573. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 3288
 574. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3284
 575. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3272
 576. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3259
 577. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3258
 578. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3258
 579. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3258
 580. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3243
 581. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3233
 582. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 3225
 583. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3219
 584. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 3217
 585. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3213
 586. rok 2017
  Wyświetleń: 3212
 587. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3211
 588. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3197
 589. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3188
 590. rok 2016
  Wyświetleń: 3188
 591. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3174
 592. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 3171
 593. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3168
 594. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 3168
 595. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3167
 596. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3164
 597. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3162
 598. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3160
 599. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3158
 600. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3154
 601. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3152
 602. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3151
 603. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3149
 604. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3145
 605. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 3141
 606. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3140
 607. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3136
 608. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3136
 609. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3133
 610. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3128
 611. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3126
 612. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 3116
 613. za rok 2017
  Wyświetleń: 3111
 614. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3109
 615. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 3103
 616. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3099
 617. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3096
 618. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3093
 619. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 3089
 620. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3088
 621. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 3081
 622. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3078
 623. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3077
 624. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 3077
 625. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3075
 626. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3075
 627. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3072
 628. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 3071
 629. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3067
 630. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3057
 631. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3055
 632. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3051
 633. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3050
 634. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 3049
 635. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3048
 636. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3045
 637. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 3043
 638. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3038
 639. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 3035
 640. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3033
 641. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3032
 642. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 3027
 643. 2018
  Wyświetleń: 3026
 644. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3026
 645. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3026
 646. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3022
 647. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3018
 648. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3015
 649. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3013
 650. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3013
 651. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 3013
 652. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3010
 653. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 3008
 654. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 3005
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3003
 656. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3002
 657. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 3000
 658. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 3000
 659. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3000
 660. Projekty
  Wyświetleń: 2999
 661. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2997
 662. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 2995
 663. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2993
 664. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2990
 665. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2990
 666. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2983
 667. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2982
 668. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2982
 669. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2982
 670. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2971
 671. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2968
 672. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2968
 673. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2968
 674. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2965
 675. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 2961
 676. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2960
 677. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2959
 678. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2959
 679. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2956
 680. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2956
 681. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2955
 682. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2953
 683. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2952
 684. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2951
 685. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2950
 686. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2950
 687. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2947
 688. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2946
 689. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2945
 690. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2941
 691. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2940
 692. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2937
 693. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2935
 694. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2935
 695. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2933
 696. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2932
 697. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2932
 698. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2932
 699. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2930
 700. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2929
 701. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2927
 702. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2925
 703. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2922
 704. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2922
 705. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2921
 706. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2921
 707. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2920
 708. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2919
 709. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2916
 710. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2916
 711. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2916
 712. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2913
 713. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2913
 714. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2912
 715. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2912
 716. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2911
 717. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2911
 718. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2911
 719. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2910
 720. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2909
 721. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2909
 722. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2909
 723. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2907
 724. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2905
 725. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2904
 726. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2903
 727. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2902
 728. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2902
 729. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2901
 730. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2901
 731. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2899
 732. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 2899
 733. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2898
 734. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2897
 735. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2897
 736. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2897
 737. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2897
 738. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2896
 739. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2895
 740. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 2895
 741. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2892
 742. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2891
 743. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2891
 744. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2889
 745. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2887
 746. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 2881
 747. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2880
 748. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2877
 749. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2877
 750. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 2877
 751. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2876
 752. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2876
 753. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2874
 754. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2873
 755. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2873
 756. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2871
 757. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2871
 758. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2870
 759. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 2868
 760. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2867
 761. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2867
 762. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2867
 763. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2867
 764. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2865
 765. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2865
 766. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2865
 767. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2864
 768. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2863
 769. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2863
 770. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2860
 771. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2859
 772. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2858
 773. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2857
 774. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2857
 775. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2855
 776. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2854
 777. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2854
 778. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 2854
 779. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2853
 780. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2851
 781. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 2848
 782. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2847
 783. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2846
 784. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2846
 785. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2844
 786. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2844
 787. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2843
 788. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2843
 789. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2842
 790. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2840
 791. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2839
 792. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2838
 793. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2837
 794. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2836
 795. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2836
 796. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2835
 797. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2835
 798. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2833
 799. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2832
 800. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2832
 801. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2831
 802. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2830
 803. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2829
 804. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2828
 805. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2826
 806. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 2826
 807. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2826
 808. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2825
 809. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2824
 810. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2822
 811. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2822
 812. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2821
 813. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2821
 814. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2821
 815. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2820
 816. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2819
 817. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2819
 818. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2817
 819. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2816
 820. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2816
 821. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2815
 822. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2815
 823. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2814
 824. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2813
 825. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2813
 826. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2812
 827. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 2808
 828. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2807
 829. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2807
 830. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2807
 831. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2806
 832. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2806
 833. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 2806
 834. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2806
 835. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2805
 836. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2805
 837. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2804
 838. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2804
 839. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2804
 840. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2803
 841. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2803
 842. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2803
 843. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2803
 844. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2801
 845. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2800
 846. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2798
 847. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2798
 848. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 2798
 849. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2797
 850. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2797
 851. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2796
 852. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2793
 853. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2793
 854. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2793
 855. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2792
 856. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2792
 857. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2792
 858. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2791
 859. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2791
 860. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2791
 861. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2789
 862. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2789
 863. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2789
 864. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2789
 865. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2788
 866. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2788
 867. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2788
 868. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2788
 869. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2787
 870. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2786
 871. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2783
 872. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2782
 873. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2782
 874. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2780
 875. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 2780
 876. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2779
 877. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2779
 878. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2778
 879. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2778
 880. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2777
 881. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2777
 882. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2777
 883. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2774
 884. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2773
 885. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2771
 886. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2770
 887. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2769
 888. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2769
 889. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2769
 890. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2768
 891. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2768
 892. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2767
 893. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2767
 894. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2766
 895. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2766
 896. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2765
 897. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2765
 898. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2764
 899. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2761
 900. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2760
 901. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2760
 902. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2759
 903. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2759
 904. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2758
 905. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2758
 906. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2758
 907. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2758
 908. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2758
 909. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2757
 910. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2757
 911. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2757
 912. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2757
 913. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2757
 914. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2756
 915. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2755
 916. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2754
 917. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2754
 918. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2754
 919. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2750
 920. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2750
 921. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2749
 922. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2749
 923. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2748
 924. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2748
 925. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2745
 926. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2745
 927. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2745
 928. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2745
 929. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2744
 930. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2744
 931. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2742
 932. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2741
 933. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2740
 934. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2740
 935. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2740
 936. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2739
 937. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2738
 938. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2737
 939. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2737
 940. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2736
 941. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2735
 942. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2735
 943. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2734
 944. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2733
 945. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2733
 946. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2733
 947. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2730
 948. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2730
 949. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2729
 950. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2729
 951. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2728
 952. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2728
 953. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2726
 954. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2725
 955. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2724
 956. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2724
 957. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2723
 958. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2723
 959. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2723
 960. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2723
 961. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2722
 962. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2722
 963. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2721
 964. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2720
 965. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2720
 966. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2719
 967. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2718
 968. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2717
 969. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2716
 970. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2715
 971. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 2715
 972. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2714
 973. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2713
 974. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2713
 975. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2713
 976. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2713
 977. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2713
 978. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2712
 979. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2712
 980. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2712
 981. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2712
 982. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2710
 983. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2710
 984. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2710
 985. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2709
 986. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2708
 987. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2708
 988. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2708
 989. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2708
 990. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2707
 991. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2706
 992. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2703
 993. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2702
 994. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2701
 995. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2701
 996. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2700
 997. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2700
 998. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2699
 999. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2698
 1000. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2698
 1001. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2697
 1002. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2696
 1003. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 2695
 1004. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2695
 1005. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2694
 1006. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2693
 1007. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2693
 1008. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2692
 1009. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2692
 1010. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2691
 1011. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2691
 1012. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2690
 1013. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2690
 1014. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2689
 1015. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2689
 1016. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2688
 1017. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2688
 1018. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2687
 1019. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2687
 1020. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2686
 1021. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2686
 1022. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2686
 1023. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2685
 1024. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2685
 1025. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 2683
 1026. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2682
 1027. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2682
 1028. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2680
 1029. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2680
 1030. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2680
 1031. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2680
 1032. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2678
 1033. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2678
 1034. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2678
 1035. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2678
 1036. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2677
 1037. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2676
 1038. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2676
 1039. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2676
 1040. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2676
 1041. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2675
 1042. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2674
 1043. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2674
 1044. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2673
 1045. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2671
 1046. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2671
 1047. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2671
 1048. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2670
 1049. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2669
 1050. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2668
 1051. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2667
 1052. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2667
 1053. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2666
 1054. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2665
 1055. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2665
 1056. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2665
 1057. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2665
 1058. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2664
 1059. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2664
 1060. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2663
 1061. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2663
 1062. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2663
 1063. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2662
 1064. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2661
 1065. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2661
 1066. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2661
 1067. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2661
 1068. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2659
 1069. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2658
 1070. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2657
 1071. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2656
 1072. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2656
 1073. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2655
 1074. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2654
 1075. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2654
 1076. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2652
 1077. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2652
 1078. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2651
 1079. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2651
 1080. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2651
 1081. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2650
 1082. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2648
 1083. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2648
 1084. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2648
 1085. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2645
 1086. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2645
 1087. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2645
 1088. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2642
 1089. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2640
 1090. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2640
 1091. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2640
 1092. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2639
 1093. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2639
 1094. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 2638
 1095. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2637
 1096. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2637
 1097. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2637
 1098. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2637
 1099. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2637
 1100. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2636
 1101. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2635
 1102. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 2635
 1103. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2634
 1104. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2633
 1105. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2632
 1106. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2632
 1107. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2631
 1108. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 2629
 1109. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2629
 1110. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2628
 1111. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2628
 1112. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 2628
 1113. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2627
 1114. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2627
 1115. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2626
 1116. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2626
 1117. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2625
 1118. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2625
 1119. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2624
 1120. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2623
 1121. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2623
 1122. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2622
 1123. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2621
 1124. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2621
 1125. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2621
 1126. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2621
 1127. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2620
 1128. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2620
 1129. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2619
 1130. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2619
 1131. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2618
 1132. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2618
 1133. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2618
 1134. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 2618
 1135. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2617
 1136. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2617
 1137. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2616
 1138. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2616
 1139. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2616
 1140. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2612
 1141. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2612
 1142. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2612
 1143. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2611
 1144. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2611
 1145. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2611
 1146. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2609
 1147. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2609
 1148. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2608
 1149. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2608
 1150. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2608
 1151. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2607
 1152. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2607
 1153. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2607
 1154. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2607
 1155. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2606
 1156. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2606
 1157. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2606
 1158. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2605
 1159. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2605
 1160. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2605
 1161. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2605
 1162. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2604
 1163. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2603
 1164. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2603
 1165. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2603
 1166. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2602
 1167. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2602
 1168. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2602
 1169. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2601
 1170. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2599
 1171. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2598
 1172. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 2598
 1173. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2598
 1174. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2597
 1175. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2597
 1176. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2596
 1177. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2595
 1178. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2594
 1179. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2594
 1180. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2594
 1181. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2594
 1182. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2594
 1183. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2593
 1184. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2593
 1185. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2593
 1186. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2593
 1187. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2592
 1188. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2592
 1189. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2591
 1190. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2591
 1191. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2590
 1192. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2589
 1193. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2589
 1194. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2588
 1195. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2586
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2586
 1197. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2585
 1198. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2585
 1199. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2584
 1200. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2584
 1201. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2584
 1202. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2583
 1203. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2583
 1204. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2582
 1205. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2582
 1206. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2581
 1207. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2580
 1208. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2580
 1209. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2579
 1210. 2019
  Wyświetleń: 2579
 1211. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2578
 1212. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2578
 1213. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2578
 1214. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2578
 1215. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2577
 1216. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2577
 1217. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2575
 1218. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2575
 1219. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2574
 1220. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2574
 1221. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2574
 1222. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2574
 1223. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2574
 1224. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2573
 1225. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2573
 1226. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2572
 1227. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2572
 1228. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2571
 1229. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2570
 1230. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2569
 1231. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2569
 1232. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2569
 1233. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2568
 1234. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2566
 1235. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2564
 1236. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2563
 1237. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2562
 1238. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2561
 1239. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2561
 1240. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2560
 1241. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2560
 1242. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2560
 1243. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2560
 1244. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2559
 1245. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2558
 1246. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2557
 1247. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2557
 1248. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2556
 1249. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2555
 1250. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2554
 1251. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2554
 1252. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2551
 1253. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2551
 1254. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2551
 1255. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2550
 1256. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2550
 1257. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2550
 1258. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2544
 1259. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2543
 1260. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2543
 1261. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2542
 1262. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2541
 1263. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2540
 1264. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 2540
 1265. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2539
 1266. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2537
 1267. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2537
 1268. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2536
 1269. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2535
 1270. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2535
 1271. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2532
 1272. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2532
 1273. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2532
 1274. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2532
 1275. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2531
 1276. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2531
 1277. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2528
 1278. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2528
 1279. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2528
 1280. Spisy
  Wyświetleń: 2528
 1281. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2527
 1282. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2523
 1283. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2522
 1284. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2522
 1285. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2522
 1286. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2520
 1287. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2520
 1288. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2520
 1289. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2520
 1290. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2519
 1291. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2519
 1292. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2518
 1293. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2517
 1294. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2516
 1295. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 2512
 1296. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2511
 1297. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2511
 1298. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2511
 1299. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2511
 1300. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2511
 1301. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2510
 1302. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2510
 1303. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2510
 1304. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2509
 1305. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2509
 1306. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2509
 1307. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2505
 1308. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2505
 1309. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2504
 1310. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2502
 1311. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2502
 1312. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2502
 1313. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2502
 1314. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2500
 1315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 2500
 1316. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2499
 1317. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2499
 1318. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2497
 1319. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2496
 1320. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2496
 1321. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2494
 1322. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2493
 1323. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2491
 1324. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2490
 1325. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2488
 1326. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2486
 1327. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2485
 1328. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2484
 1329. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2481
 1330. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2480
 1331. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2479
 1332. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2477
 1333. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2477
 1334. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2475
 1335. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2475
 1336. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2474
 1337. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2472
 1338. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2472
 1339. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2470
 1340. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2469
 1341. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2469
 1342. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2469
 1343. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2468
 1344. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2468
 1345. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2466
 1346. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2466
 1347. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2465
 1348. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2463
 1349. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2461
 1350. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2460
 1351. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2456
 1352. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2455
 1353. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2455
 1354. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2451
 1355. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2450
 1356. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2445
 1357. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2444
 1358. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2444
 1359. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2443
 1360. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2441
 1361. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2441
 1362. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2441
 1363. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2440
 1364. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2438
 1365. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2437
 1366. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2436
 1367. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2435
 1368. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2434
 1369. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2434
 1370. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 2434
 1371. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2432
 1372. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 2431
 1373. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2429
 1374. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2427
 1375. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2424
 1376. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2423
 1377. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2421
 1378. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2417
 1379. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2410
 1380. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2409
 1381. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2408
 1382. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2408
 1383. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2406
 1384. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2405
 1385. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2403
 1386. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2400
 1387. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2392
 1388. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2391
 1389. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2391
 1390. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 2388
 1391. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 2387
 1392. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2386
 1393. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2384
 1394. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2383
 1395. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2381
 1396. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2379
 1397. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2376
 1398. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 2375
 1399. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2373
 1400. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2373
 1401. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2370
 1402. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2366
 1403. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 2361
 1404. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2353
 1405. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2345
 1406. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2344
 1407. za 2019 r.
  Wyświetleń: 2344
 1408. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2340
 1409. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2338
 1410. Wykaz nieruchomość przeznaczonych do zbycia Komprachcice nr 1886 i 1873 , Domecko nr 767/20
  Wyświetleń: 2337
 1411. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2335
 1412. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 2333
 1413. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 2328
 1414. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2323
 1415. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 2323
 1416. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2322
 1417. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2319
 1418. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2316
 1419. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2310
 1420. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2307
 1421. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2301
 1422. Przetargi nieruchomości 2021
  Wyświetleń: 2300
 1423. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 2299
 1424. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 2291
 1425. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 2281
 1426. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 2280
 1427. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 2276
 1428. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2267
 1429. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2265
 1430. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2264
 1431. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2264
 1432. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2257
 1433. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2252
 1434. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2248
 1435. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 2233
 1436. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 2230
 1437. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2228
 1438. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 2222
 1439. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2202
 1440. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2200
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 2199
 1442. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2195
 1443. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 2188
 1444. za rok 2018
  Wyświetleń: 2174
 1445. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 2172
 1446. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 2171
 1447. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 2169
 1448. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2167
 1449. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2163
 1450. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 2161
 1451. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 2157
 1452. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 2153
 1453. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 2140
 1454. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 2132
 1455. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 2128
 1456. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2121
 1457. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 2080
 1458. za 2020 r.
  Wyświetleń: 2070
 1459. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 2067
 1460. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 2036
 1461. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1999
 1462. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1982
 1463. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1972
 1464. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1968
 1465. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1949
 1466. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 1933
 1467. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1930
 1468. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1896
 1469. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1888
 1470. Przetargi na nieruchomości 2020
  Wyświetleń: 1873
 1471. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1862
 1472. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 1801
 1473. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1786
 1474. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 1785
 1475. Wykazy sprzedaży 2020
  Wyświetleń: 1772
 1476. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 1753
 1477. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 1742
 1478. za 2019 rok
  Wyświetleń: 1684
 1479. Petycje
  Wyświetleń: 1665
 1480. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1664
 1481. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1652
 1482. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 1648
 1483. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 1638
 1484. 2018
  Wyświetleń: 1590
 1485. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie
  Wyświetleń: 1574
 1486. 2020
  Wyświetleń: 1546
 1487. pliki GML
  Wyświetleń: 1519
 1488. 2019
  Wyświetleń: 1513
 1489. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 1490. Zaproszenia do złożenia ofert - do 30 tys. EURO - do XII 2020 r.
  Wyświetleń: 1463
 1491. za rok 2019
  Wyświetleń: 1436
 1492. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1424
 1493. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1416
 1494. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 1403
 1495. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1393
 1496. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1390
 1497. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1382
 1498. raport za rok 2019
  Wyświetleń: 1354
 1499. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1345
 1500. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1341
 1501. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 1325
 1502. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 1291
 1503. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1286
 1504. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Polska Nowa Wieś, Komprachcice, Domecko.
  Wyświetleń: 1278
 1505. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 1278
 1506. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 1241
 1507. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2021
  Wyświetleń: 1214
 1508. Wyłożenie do publicznego wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1206
 1509. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1199
 1510. 2020
  Wyświetleń: 1198
 1511. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 1191
 1512. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. ochrony powietrza - Gminny Koordynator POP
  Wyświetleń: 1180
 1513. Wykazy sprzedaży 2021
  Wyświetleń: 1172
 1514. Koordynacja dostępności
  Wyświetleń: 1171
 1515. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 1516. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 1129
 1517. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu Studium
  Wyświetleń: 1122
 1518. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1064
 1519. za 2020 rok
  Wyświetleń: 1032
 1520. Sprawozdania przedkładane Radzie Gminy
  Wyświetleń: 1022
 1521. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1003
 1522. za rok 2020
  Wyświetleń: 986
 1523. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 956
 1524. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 950
 1525. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 933
 1526. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania
  Wyświetleń: 926
 1527. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ZOPO w Komprachcicach
  Wyświetleń: 923
 1528. Sołectwa
  Wyświetleń: 904
 1529. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 904
 1530. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 901
 1531. Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z zabudową kontenerową z napędem 4x2 dla OSP Komprachcice
  Wyświetleń: 853
 1532. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 838
 1533. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 838
 1534. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 838
 1535. Sprawozdania finansowe za 2020 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 831
 1536. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2022 – 31.01.2023
  Wyświetleń: 828
 1537. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 823
 1538. Sprawozdania finansowe za 2020 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 817
 1539. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2021
  Wyświetleń: 812
 1540. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 809
 1541. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 797
 1542. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach: Komprachcice i Wawelno
  Wyświetleń: 791
 1543. Sprawozdania finansowe za 2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 787
 1544. Remont nawierzchni gróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice w 2021 r.
  Wyświetleń: 785
 1545. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 785
 1546. 2021
  Wyświetleń: 776
 1547. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2021
  Wyświetleń: 765
 1548. PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 761
 1549. Umowy zawarte w roku 2022
  Wyświetleń: 713
 1550. Raport o stanie dostępności
  Wyświetleń: 709
 1551. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”
  Wyświetleń: 704
 1552. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 701
 1553. za 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 1554. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2022
  Wyświetleń: 665
 1555. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 662
 1556. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 633
 1557. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 621
 1558. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice, Wawelno i Domecko
  Wyświetleń: 585
 1559. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 570
 1560. Oferta KS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2021 r.
  Wyświetleń: 555
 1561. 2020
  Wyświetleń: 547
 1562. Rejestr umów
  Wyświetleń: 540
 1563. 2021
  Wyświetleń: 536
 1564. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 534
 1565. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 513
 1566. raport za rok 2020
  Wyświetleń: 481
 1567. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 442
 1568. Harmonogram wywozów odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 440
 1569. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach - postępowanie unieważnione
  Wyświetleń: 394
 1570. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 1754 O na odcinku Dziekaństwo-Domecko – etap I
  Wyświetleń: 377
 1571. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2022
  Wyświetleń: 333
 1572. Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 315
 1573. Prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej, w celu zwiększenia przychodu do budżetu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 293
 1574. PRZEPROWADZENIE MODERNIZACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 230
 1575. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
  Wyświetleń: 163
 1576. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2022
  Wyświetleń: 144
 1577. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 92
 1578. za rok 2021
  Wyświetleń: 75
 1579. za 2022 rok
  Wyświetleń: 71
 1580. za 2021 rok
  Wyświetleń: 70
 1581. nabór na wolne stanowisko PSP Wawelno
  Wyświetleń: 68
 1582. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komprachcice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 42
 1583. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 36
 1584. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 32
 1585. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 29
 1586. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 27
 1587. Sprawozdania finansowe za 2021 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 26
 1588. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 25
 1589. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 13
 1590. Sprawozdania finansowe za 2021 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12
 1591. Sprawozdania finansowe za 2021 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 6
Wersja XML