Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110015507
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 109932
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 98197
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 79357
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 70446
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 70182
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 29682
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 27811
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 25694
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 22499
 10. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 21874
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 20128
 12. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 19218
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 18764
 14. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 18669
 15. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 18470
 16. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 18301
 17. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 17765
 18. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 17605
 19. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17181
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 16993
 21. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 16801
 22. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 16657
 23. Archiwum
  Wyświetleń: 16387
 24. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 15239
 25. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 15098
 26. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 14703
 27. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 14590
 28. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 14189
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 14182
 30. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 13808
 31. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 13606
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 13518
 33. Budżet
  Wyświetleń: 13359
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 13305
 35. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 13213
 36. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 13203
 37. Rada Gminy
  Wyświetleń: 13021
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 12819
 39. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12351
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 12251
 41. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 12176
 42. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12096
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12070
 44. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 11920
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11909
 46. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 11898
 47. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 11800
 48. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 11599
 49. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11241
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 11136
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10942
 52. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10879
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 10792
 54. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 10765
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 10731
 56. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 10634
 57. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 10621
 58. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10545
 59. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 10514
 60. Radni Gminy
  Wyświetleń: 10488
 61. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 10481
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10410
 63. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10383
 64. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 10362
 65. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10214
 66. Drogi
  Wyświetleń: 10110
 67. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10098
 68. Wybory
  Wyświetleń: 10084
 69. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9959
 70. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 9949
 71. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 9745
 72. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 9713
 73. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 9549
 74. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 9505
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 9392
 76. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 9391
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 9308
 78. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9080
 79. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9046
 80. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 8827
 81. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8745
 82. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 8600
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 8570
 84. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 8566
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 8556
 86. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 8495
 87. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 8447
 88. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8382
 89. Sesje
  Wyświetleń: 8247
 90. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8217
 91. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 8209
 92. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8185
 93. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8077
 94. Dotacje
  Wyświetleń: 7989
 95. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7965
 96. zadania
  Wyświetleń: 7965
 97. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 7926
 98. strona główna
  Wyświetleń: 7923
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7900
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 7890
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 7886
 102. Ważne informacje
  Wyświetleń: 7690
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7682
 104. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 7637
 105. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 7574
 106. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7559
 107. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 7497
 108. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 7489
 109. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7362
 110. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7342
 111. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 7310
 112. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 7286
 113. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7177
 114. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7152
 115. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7122
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7118
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7102
 118. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7076
 119. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7074
 120. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6999
 121. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6916
 122. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 6896
 123. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6867
 124. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 6808
 125. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6796
 126. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 6768
 127. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 6763
 128. Sprawozdania
  Wyświetleń: 6736
 129. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6703
 130. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 6618
 131. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 6595
 132. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6502
 133. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 6454
 134. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6426
 135. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6227
 136. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6225
 137. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6066
 138. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 5996
 139. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 5942
 140. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 5942
 141. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 5927
 142. Programy
  Wyświetleń: 5923
 143. 2007
  Wyświetleń: 5881
 144. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 5858
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 5841
 146. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5822
 147. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5816
 148. Przemoc
  Wyświetleń: 5807
 149. Referendum
  Wyświetleń: 5803
 150. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5790
 151. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 5786
 152. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 5782
 153. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 5773
 154. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5760
 155. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 5754
 156. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 5736
 157. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 5720
 158. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 5708
 159. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 5657
 160. 2012
  Wyświetleń: 5617
 161. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 5612
 162. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5556
 163. 2006
  Wyświetleń: 5551
 164. Podatki
  Wyświetleń: 5526
 165. 2013
  Wyświetleń: 5498
 166. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5493
 167. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 5484
 168. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 5450
 169. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5442
 170. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5431
 171. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 5385
 172. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5382
 173. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5381
 174. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5377
 175. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5359
 176. 2011
  Wyświetleń: 5357
 177. 2008
  Wyświetleń: 5336
 178. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5330
 179. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 5265
 180. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5260
 181. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5251
 182. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5218
 183. 2005
  Wyświetleń: 5214
 184. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 5195
 185. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5123
 186. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5113
 187. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5095
 188. za rok 2013
  Wyświetleń: 5084
 189. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5072
 190. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5063
 191. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5054
 192. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5054
 193. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5040
 194. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5038
 195. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5032
 196. Stypendia
  Wyświetleń: 5029
 197. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5023
 198. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5016
 199. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 4946
 200. 2010
  Wyświetleń: 4915
 201. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 4897
 202. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4872
 203. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 4852
 204. 2004
  Wyświetleń: 4843
 205. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4796
 206. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4794
 207. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4741
 208. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 4732
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 4707
 210. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4707
 211. 2003
  Wyświetleń: 4706
 212. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 4700
 213. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 4691
 214. 2013
  Wyświetleń: 4679
 215. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 4675
 216. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 4673
 217. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4645
 218. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4641
 219. 2005
  Wyświetleń: 4634
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4631
 221. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 4629
 222. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4623
 223. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4615
 224. 2007
  Wyświetleń: 4610
 225. 2010
  Wyświetleń: 4599
 226. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4588
 227. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4573
 228. 2009
  Wyświetleń: 4562
 229. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 4545
 230. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4541
 231. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 4541
 232. 2001
  Wyświetleń: 4532
 233. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4519
 234. 2002
  Wyświetleń: 4516
 235. Statut
  Wyświetleń: 4510
 236. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4503
 237. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4495
 238. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4494
 239. 2006
  Wyświetleń: 4493
 240. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4489
 241. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4480
 242. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4473
 243. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4473
 244. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4470
 245. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4465
 246. 2009
  Wyświetleń: 4462
 247. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4460
 248. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4459
 249. 2008
  Wyświetleń: 4432
 250. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4412
 251. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4398
 252. 2014
  Wyświetleń: 4391
 253. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4391
 254. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4385
 255. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4383
 256. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4381
 257. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4379
 258. 2012
  Wyświetleń: 4378
 259. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4361
 260. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4359
 261. 2011
  Wyświetleń: 4349
 262. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4349
 263. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4347
 264. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4300
 265. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4300
 266. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4283
 267. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4280
 268. za rok 2016
  Wyświetleń: 4278
 269. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4273
 270. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4246
 271. 2002
  Wyświetleń: 4242
 272. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4238
 273. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4221
 274. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 4220
 275. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4209
 276. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4205
 277. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4199
 278. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4173
 279. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4170
 280. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4161
 281. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4158
 282. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4135
 283. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4126
 284. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4119
 285. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4107
 286. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4102
 287. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4100
 288. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4100
 289. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4095
 290. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4089
 291. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4087
 292. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4082
 293. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4079
 294. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4077
 295. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4073
 296. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4053
 297. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4043
 298. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4036
 299. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4036
 300. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4029
 301. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4027
 302. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4019
 303. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4019
 304. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4015
 305. 2003
  Wyświetleń: 4008
 306. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3999
 307. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 3997
 308. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 3989
 309. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3976
 310. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 3961
 311. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 3960
 312. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3953
 313. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 3952
 314. 2004
  Wyświetleń: 3944
 315. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3924
 316. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 3924
 317. za 2015 r.
  Wyświetleń: 3879
 318. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 3866
 319. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 3865
 320. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 3827
 321. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 3827
 322. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3818
 323. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3816
 324. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 3814
 325. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 3810
 326. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3802
 327. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 3798
 328. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 3789
 329. 2001
  Wyświetleń: 3786
 330. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 3756
 331. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 3755
 332. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 3754
 333. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 3747
 334. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 3744
 335. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3733
 336. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3701
 337. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3700
 338. za rok 2014
  Wyświetleń: 3684
 339. 2014
  Wyświetleń: 3665
 340. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 3661
 341. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 3646
 342. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 3632
 343. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 3629
 344. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 3607
 345. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3580
 346. Przetarg
  Wyświetleń: 3576
 347. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3563
 348. 2017
  Wyświetleń: 3545
 349. 2016
  Wyświetleń: 3531
 350. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3514
 351. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3490
 352. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3490
 353. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 3483
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3474
 355. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 3473
 356. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3463
 357. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3463
 358. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3459
 359. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3441
 360. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3441
 361. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3433
 362. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3428
 363. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3410
 364. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3408
 365. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3402
 366. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3399
 367. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 3371
 368. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3355
 369. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3354
 370. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3347
 371. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3343
 372. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3339
 373. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3317
 374. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3315
 375. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3306
 376. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3275
 377. za rok 2015
  Wyświetleń: 3274
 378. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3265
 379. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3238
 380. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3238
 381. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 3227
 382. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3226
 383. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3224
 384. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3204
 385. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3194
 386. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3181
 387. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3178
 388. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3178
 389. 2015
  Wyświetleń: 3176
 390. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3174
 391. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3173
 392. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3173
 393. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3171
 394. 2015
  Wyświetleń: 3170
 395. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3149
 396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3113
 397. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3107
 398. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3102
 399. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3091
 400. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3090
 401. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3082
 402. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3078
 403. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3072
 404. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3048
 405. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3033
 406. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 2990
 407. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2982
 408. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 2968
 409. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 2968
 410. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 2967
 411. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2947
 412. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2942
 413. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2938
 414. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 2934
 415. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 2869
 416. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 2813
 417. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2797
 418. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 2790
 419. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 2784
 420. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 2777
 421. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2729
 422. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2724
 423. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2692
 424. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 2680
 425. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2655
 426. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 2653
 427. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2613
 428. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2610
 429. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 2603
 430. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2592
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2583
 432. Rejestry
  Wyświetleń: 2571
 433. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2569
 434. za 2017 rok
  Wyświetleń: 2562
 435. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2528
 436. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2519
 437. 2016
  Wyświetleń: 2509
 438. za 2017 r.
  Wyświetleń: 2491
 439. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2487
 440. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2444
 441. Rok 2016
  Wyświetleń: 2442
 442. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2435
 443. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2433
 444. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2389
 445. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2375
 446. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2311
 447. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2309
 448. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2296
 449. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2286
 450. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 2282
 451. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2281
 452. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2270
 453. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2267
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2267
 455. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2263
 456. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2262
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2250
 458. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2243
 459. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2235
 460. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2221
 461. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2218
 462. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2198
 463. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2186
 464. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2180
 465. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2176
 466. 2017
  Wyświetleń: 2173
 467. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2165
 468. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2165
 469. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2162
 470. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2150
 471. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2136
 472. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2134
 473. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2133
 474. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2131
 475. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2112
 476. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2099
 477. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2097
 478. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2094
 479. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2081
 480. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2076
 481. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2072
 482. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2069
 483. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2066
 484. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2062
 485. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2049
 486. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2041
 487. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2038
 488. Projekty
  Wyświetleń: 2035
 489. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2032
 490. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2031
 491. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2029
 492. Rok 2015
  Wyświetleń: 2029
 493. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2028
 494. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2026
 495. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2003
 496. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2002
 497. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2002
 498. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2000
 499. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 1998
 500. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1996
 501. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1996
 502. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1991
 503. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1986
 504. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 1986
 505. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1980
 506. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 1975
 507. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 1968
 508. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1963
 509. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1962
 510. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1961
 511. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1955
 512. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1951
 513. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 1944
 514. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1934
 515. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 1929
 516. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1921
 517. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1916
 518. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 1894
 519. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 1890
 520. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1889
 521. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 1887
 522. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1882
 523. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1875
 524. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1872
 525. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 1869
 526. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 1865
 527. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1864
 528. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1862
 529. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1857
 530. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1850
 531. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 1848
 532. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1846
 533. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1841
 534. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1835
 535. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 1834
 536. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1828
 537. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 1825
 538. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1819
 539. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 1818
 540. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1807
 541. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1799
 542. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1799
 543. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1791
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 1782
 545. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1781
 546. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1781
 547. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1779
 548. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1773
 549. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1768
 550. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 551. rok 2017
  Wyświetleń: 1757
 552. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1752
 553. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1750
 554. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1741
 555. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1738
 556. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 1735
 557. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1730
 558. rok 2016
  Wyświetleń: 1701
 559. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 1698
 560. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 1692
 561. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1689
 562. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1679
 563. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 1678
 564. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1630
 565. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 1629
 566. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 1622
 567. za 2018 r.
  Wyświetleń: 1611
 568. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1606
 569. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 570. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1593
 571. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1587
 572. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1586
 573. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 1585
 574. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1581
 575. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1581
 576. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 1580
 577. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1579
 578. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1575
 579. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1567
 580. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 581. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1561
 582. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1555
 583. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1552
 584. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1550
 585. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1547
 586. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1546
 587. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1546
 588. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1544
 589. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 590. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1540
 591. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1540
 592. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1540
 593. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1538
 594. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1537
 595. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1536
 596. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 597. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 598. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 599. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1533
 600. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1529
 601. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1528
 602. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1525
 603. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 604. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1524
 605. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1523
 606. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1522
 607. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1521
 608. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1517
 609. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1514
 610. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1513
 611. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1512
 612. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1512
 613. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1508
 614. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 615. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1507
 616. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1507
 617. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1506
 618. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1504
 619. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1503
 620. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1502
 621. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1495
 622. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1493
 623. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1493
 624. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1491
 625. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1488
 626. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1486
 627. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1483
 628. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1483
 629. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1483
 630. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1482
 631. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1480
 632. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1480
 633. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1480
 634. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1477
 635. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1476
 636. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1476
 637. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1475
 638. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1475
 639. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1473
 640. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1473
 641. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1473
 642. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1472
 643. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1472
 644. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1471
 645. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1470
 646. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1470
 647. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1468
 648. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1467
 649. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1466
 650. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1466
 651. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1462
 652. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1457
 653. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1456
 654. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1456
 655. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1454
 656. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1454
 657. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1454
 658. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1453
 659. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1446
 660. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1444
 661. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1443
 662. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1439
 663. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1439
 664. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1439
 665. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1439
 666. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1435
 667. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1426
 668. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1425
 669. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1425
 670. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1424
 671. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1422
 672. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1421
 673. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1420
 674. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1419
 675. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1419
 676. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1418
 677. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1418
 678. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1418
 679. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1417
 680. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1417
 681. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1416
 682. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1415
 683. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1413
 684. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1413
 685. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1413
 686. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1413
 687. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1412
 688. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1411
 689. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1411
 690. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1410
 691. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1408
 692. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1407
 693. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1407
 694. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1406
 695. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1404
 696. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1404
 697. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1403
 698. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1403
 699. 2017
  Wyświetleń: 1401
 700. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1400
 701. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1400
 702. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1399
 703. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1398
 704. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1398
 705. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1398
 706. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1397
 707. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1397
 708. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1397
 709. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1397
 710. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1393
 711. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1392
 712. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1392
 713. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1389
 714. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1388
 715. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1388
 716. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1387
 717. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1385
 718. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1383
 719. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1381
 720. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1381
 721. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1381
 722. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1381
 723. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1380
 724. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1380
 725. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1379
 726. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1379
 727. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1379
 728. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1379
 729. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1378
 730. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1377
 731. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1376
 732. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1376
 733. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1376
 734. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1376
 735. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1374
 736. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1374
 737. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1374
 738. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1373
 739. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1372
 740. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1371
 741. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1371
 742. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1371
 743. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1370
 744. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1370
 745. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1369
 746. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1369
 747. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1369
 748. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1369
 749. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1368
 750. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1368
 751. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1368
 752. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1367
 753. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1367
 754. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1365
 755. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1365
 756. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1365
 757. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1365
 758. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1364
 759. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1364
 760. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1363
 761. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1361
 762. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1361
 763. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1361
 764. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1361
 765. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1360
 766. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1360
 767. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1360
 768. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1359
 769. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1359
 770. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1358
 771. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1358
 772. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1358
 773. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1358
 774. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1358
 775. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1357
 776. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1357
 777. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1355
 778. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1355
 779. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1354
 780. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1353
 781. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1353
 782. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1353
 783. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1353
 784. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1353
 785. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1353
 786. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1353
 787. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1353
 788. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1353
 789. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1352
 790. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1352
 791. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1352
 792. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1351
 793. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1351
 794. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1350
 795. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1349
 796. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 797. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1348
 798. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 799. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1348
 800. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1348
 801. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1347
 802. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 803. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1346
 804. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1345
 805. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1345
 806. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1345
 807. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1344
 808. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1343
 809. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1341
 810. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1340
 811. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1340
 812. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1339
 813. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1338
 814. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1337
 815. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1337
 816. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1337
 817. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1337
 818. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1337
 819. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1337
 820. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1336
 821. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1335
 822. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1335
 823. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1335
 824. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1334
 825. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1333
 826. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1331
 827. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1331
 828. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1330
 829. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1330
 830. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1330
 831. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1330
 832. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1329
 833. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1329
 834. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1328
 835. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1327
 836. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1327
 837. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1326
 838. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1326
 839. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1326
 840. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1326
 841. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1325
 842. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1324
 843. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1324
 844. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1324
 845. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1323
 846. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1323
 847. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1322
 848. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1322
 849. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1321
 850. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1321
 851. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1321
 852. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1321
 853. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1321
 854. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1320
 855. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1319
 856. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1319
 857. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1319
 858. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1319
 859. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1319
 860. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1319
 861. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1319
 862. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1318
 863. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1318
 864. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1318
 865. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1318
 866. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1318
 867. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1318
 868. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1317
 869. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1317
 870. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1317
 871. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1317
 872. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1317
 873. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1317
 874. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1317
 875. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1317
 876. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1316
 877. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1316
 878. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1316
 879. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1316
 880. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1316
 881. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1315
 882. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1314
 883. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1314
 884. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1314
 885. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1313
 886. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1313
 887. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 888. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1312
 889. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1312
 890. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1312
 891. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1311
 892. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1311
 893. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1311
 894. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1311
 895. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1311
 896. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1310
 897. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1310
 898. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1310
 899. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1309
 900. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1309
 901. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1309
 902. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1309
 903. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1309
 904. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1309
 905. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 906. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1308
 907. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1308
 908. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1308
 909. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1308
 910. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1308
 911. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1307
 912. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1307
 913. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1307
 914. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1307
 915. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1307
 916. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1307
 917. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1306
 918. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1305
 919. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1305
 920. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1305
 921. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1304
 922. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1304
 923. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1304
 924. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1304
 925. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1304
 926. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1304
 927. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1304
 928. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1303
 929. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1303
 930. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1303
 931. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1303
 932. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1303
 933. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 934. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1302
 935. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 936. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1302
 937. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1302
 938. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1302
 939. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1301
 940. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1301
 941. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1301
 942. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1301
 943. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1301
 944. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1300
 945. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1300
 946. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1299
 947. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 948. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1299
 949. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1299
 950. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1299
 951. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1299
 952. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1299
 953. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1297
 954. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1297
 955. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 956. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1297
 957. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1297
 958. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1297
 959. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1297
 960. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 961. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1297
 962. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 963. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1297
 964. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1296
 965. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1296
 966. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1296
 967. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1296
 968. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1296
 969. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1296
 970. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 971. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 972. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1295
 973. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1295
 974. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1294
 975. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1294
 976. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1293
 977. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1293
 978. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1293
 979. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1292
 980. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1292
 981. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1292
 982. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1292
 983. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1292
 984. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 985. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1291
 986. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1291
 987. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1291
 988. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1291
 989. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 990. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1290
 991. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1290
 992. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1290
 993. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1290
 994. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1290
 995. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 996. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 997. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1289
 998. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1289
 999. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1289
 1000. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1288
 1001. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1287
 1002. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1287
 1003. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1287
 1004. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1287
 1005. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1287
 1006. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1287
 1007. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1008. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1009. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1010. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1286
 1011. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1286
 1012. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1286
 1013. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1286
 1014. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 1015. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1285
 1016. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 1017. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1285
 1018. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1284
 1019. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1284
 1020. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1284
 1021. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1283
 1022. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1283
 1023. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1283
 1024. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1283
 1025. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1283
 1026. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1283
 1027. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1282
 1028. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1282
 1029. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1282
 1030. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 1031. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1281
 1032. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1281
 1033. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1281
 1034. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1281
 1035. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1281
 1036. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1280
 1037. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1280
 1038. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1280
 1039. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1280
 1040. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1280
 1041. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1279
 1042. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1279
 1043. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1279
 1044. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1279
 1045. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 1046. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1278
 1047. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1278
 1048. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1277
 1049. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1277
 1050. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1277
 1051. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1277
 1052. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1277
 1053. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1277
 1054. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1276
 1055. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1276
 1056. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1276
 1057. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1276
 1058. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1276
 1059. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1276
 1060. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1276
 1061. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1275
 1062. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1275
 1063. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1274
 1064. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 1065. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1274
 1066. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1274
 1067. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 1068. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1274
 1069. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1274
 1070. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1274
 1071. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1273
 1072. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1272
 1073. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1271
 1074. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1271
 1075. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1270
 1076. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1269
 1077. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1269
 1078. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1269
 1079. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1269
 1080. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1269
 1081. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1268
 1082. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1268
 1083. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1268
 1084. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1268
 1085. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1268
 1086. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1267
 1087. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1267
 1088. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1267
 1089. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1267
 1090. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1267
 1091. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1266
 1092. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1093. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1266
 1094. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1266
 1095. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1266
 1096. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1266
 1097. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1098. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1266
 1099. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1100. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1266
 1101. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1265
 1102. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1265
 1103. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1265
 1104. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1265
 1105. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1265
 1106. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1265
 1107. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1264
 1108. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 1109. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1264
 1110. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1264
 1111. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1264
 1112. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1264
 1113. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1263
 1114. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1263
 1115. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1263
 1116. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1262
 1117. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1262
 1118. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1262
 1119. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1262
 1120. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1261
 1121. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1261
 1122. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1261
 1123. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1261
 1124. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1260
 1125. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1260
 1126. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1259
 1127. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1259
 1128. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1259
 1129. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1259
 1130. za rok 2017
  Wyświetleń: 1259
 1131. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 1132. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 1133. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1258
 1134. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 1135. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1258
 1136. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1258
 1137. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1257
 1138. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1139. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1257
 1140. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1141. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1257
 1142. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1257
 1143. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1257
 1144. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1256
 1145. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1256
 1146. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1256
 1147. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1256
 1148. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1256
 1149. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 1150. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1255
 1151. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1255
 1152. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1255
 1153. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 1154. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1255
 1155. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1255
 1156. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1255
 1157. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1253
 1158. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1253
 1159. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 1160. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1253
 1161. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1253
 1162. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 1163. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1253
 1164. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1252
 1165. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1252
 1166. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1252
 1167. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1251
 1168. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1250
 1169. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1250
 1170. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1250
 1171. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1250
 1172. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1250
 1173. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1250
 1174. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1249
 1175. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1249
 1176. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1248
 1177. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1248
 1178. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 1179. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 1180. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1247
 1181. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1247
 1182. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1247
 1183. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1246
 1184. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1246
 1185. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1246
 1186. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1245
 1187. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1244
 1188. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1244
 1189. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1244
 1190. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1243
 1191. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1243
 1192. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1242
 1193. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1242
 1194. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1242
 1195. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1196. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1241
 1197. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1241
 1198. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1241
 1199. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1240
 1200. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 1201. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1240
 1202. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1240
 1203. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1239
 1204. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1205. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1238
 1206. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1238
 1207. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1238
 1208. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1238
 1209. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1238
 1210. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1238
 1211. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1212. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 1213. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1214. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1237
 1215. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1237
 1216. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1217. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1237
 1218. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1219. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1236
 1220. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1235
 1221. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1235
 1222. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1235
 1223. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1235
 1224. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1235
 1225. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1234
 1226. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1234
 1227. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1234
 1228. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1234
 1229. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1234
 1230. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1233
 1231. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1233
 1232. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1233
 1233. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1233
 1234. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1235. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1232
 1236. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1232
 1237. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1232
 1238. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1232
 1239. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1232
 1240. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1231
 1241. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1231
 1242. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1231
 1243. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1231
 1244. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1231
 1245. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1231
 1246. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1230
 1247. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1229
 1248. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1229
 1249. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1229
 1250. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1229
 1251. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1228
 1252. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1228
 1253. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1227
 1254. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1227
 1255. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1227
 1256. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1227
 1257. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1227
 1258. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1227
 1259. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1225
 1260. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1224
 1261. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1224
 1262. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1224
 1263. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1223
 1264. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 1265. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1223
 1266. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1223
 1267. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1222
 1268. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1222
 1269. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1222
 1270. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1222
 1271. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1220
 1272. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1220
 1273. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1219
 1274. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1219
 1275. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1219
 1276. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1219
 1277. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1219
 1278. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1219
 1279. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1218
 1280. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1217
 1281. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1216
 1282. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1283. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1215
 1284. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1285. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1214
 1286. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1213
 1287. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1212
 1288. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1209
 1289. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1207
 1290. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1207
 1291. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1207
 1292. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1207
 1293. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1204
 1294. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1203
 1295. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1203
 1296. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1202
 1297. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1200
 1298. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1200
 1299. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1199
 1300. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1199
 1301. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1198
 1302. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1196
 1303. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1195
 1304. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1193
 1305. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1189
 1306. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1187
 1307. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1186
 1308. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 1309. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1184
 1310. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1183
 1311. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1183
 1312. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1182
 1313. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1180
 1314. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1178
 1315. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1178
 1316. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1177
 1317. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1177
 1318. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1177
 1319. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1174
 1320. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1174
 1321. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1172
 1322. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1171
 1323. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1164
 1324. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1160
 1325. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1159
 1326. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1158
 1327. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1155
 1328. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1154
 1329. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1154
 1330. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1152
 1331. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1143
 1332. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1141
 1333. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1135
 1334. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1133
 1335. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1133
 1336. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1133
 1337. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1129
 1338. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1125
 1339. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1123
 1340. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1122
 1341. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1116
 1342. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1115
 1343. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1112
 1344. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1111
 1345. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1111
 1346. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1101
 1347. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1099
 1348. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1098
 1349. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1096
 1350. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1094
 1351. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1093
 1352. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1091
 1353. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1090
 1354. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1088
 1355. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1087
 1356. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1086
 1357. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1080
 1358. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1079
 1359. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1078
 1360. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1077
 1361. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1075
 1362. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1072
 1363. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1071
 1364. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1067
 1365. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1066
 1366. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1063
 1367. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1061
 1368. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1058
 1369. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1057
 1370. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1048
 1371. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1033
 1372. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1031
 1373. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1030
 1374. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1019
 1375. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1017
 1376. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1015
 1377. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1012
 1378. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1005
 1379. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1003
 1380. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1002
 1381. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 993
 1382. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 986
 1383. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 964
 1384. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 924
 1385. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 915
 1386. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 898
 1387. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 880
 1388. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 879
 1389. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 872
 1390. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 866
 1391. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 865
 1392. 2018
  Wyświetleń: 821
 1393. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 808
 1394. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 796
 1395. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 794
 1396. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 789
 1397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 785
 1398. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 783
 1399. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 777
 1400. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 774
 1401. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 754
 1402. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 709
 1403. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 698
 1404. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 685
 1405. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 678
 1406. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 644
 1407. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 625
 1408. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 605
 1409. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 570
 1410. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 563
 1411. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 560
 1412. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 552
 1413. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 536
 1414. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 532
 1415. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 527
 1416. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 525
 1417. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 520
 1418. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 513
 1419. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 510
 1420. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 507
 1421. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 492
 1422. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 463
 1423. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 456
 1424. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 448
 1425. za rok 2018
  Wyświetleń: 440
 1426. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 422
 1427. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 420
 1428. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 415
 1429. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 402
 1430. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 401
 1431. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 377
 1432. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 367
 1433. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 357
 1434. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 354
 1435. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 353
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 353
 1437. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 347
 1438. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 347
 1439. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 344
 1440. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 343
 1441. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 340
 1442. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 340
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 328
 1444. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 324
 1445. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 319
 1446. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 309
 1447. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 267
 1448. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 247
 1449. za 2019 r.
  Wyświetleń: 246
 1450. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 239
 1451. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 223
 1452. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 140
 1453. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 52
 1454. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 39
 1455. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 22
Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7641381
w tym miesiącu: 25083
dzisiaj: 3009

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1