Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
93456107632869019438399202865424049400000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1014337614086273907861024871294881060398429071176694587110087237
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8985095944975218064687236862168083580225777679293281297113011
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
85262705037701082026825907555992026804498408611338492712103539
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
424994139336341365404158140679435524610447633864438761783257
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
317493031925976252783204629383256932411823346318372870442007
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
183162129922542288102289126424245682015324900320983183525600
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000185481336810154165381491815300
 1. Rejestr zmian
  Wyświetleń: 125497
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 111126
 3. Postępowania do 30 tys. EURO
  Wyświetleń: 92920
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 81351
 5. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 72478
 6. Nabór na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 33183
 7. Archiwum - przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 29400
 8. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 28196
 9. Aktualności / Nabór na stanowiska pracy jednostek
  Wyświetleń: 23892
 10. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 23864
 11. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 22052
 12. B - Decyzje i postanowienia (2016)
  Wyświetleń: 21449
 13. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 20810
 14. Zakład Komunalny
  Wyświetleń: 20706
 15. Obsługa Oświaty
  Wyświetleń: 20269
 16. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 19861
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 19412
 18. Archiwum
  Wyświetleń: 19088
 19. Zarządzenia Wójta (2014-2018)
  Wyświetleń: 19009
 20. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 18383
 21. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18087
 22. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 17954
 23. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 17904
 24. Referaty i samodzielne stanowiska
  Wyświetleń: 17763
 25. A - Wnioski o wydanie decyzji (2016)
  Wyświetleń: 17491
 26. PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 16557
 27. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 16343
 28. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15881
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 15288
 30. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 15177
 31. Budżet
  Wyświetleń: 14831
 32. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14763
 33. Wybory samorządowe 2014
  Wyświetleń: 14356
 34. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 14354
 35. PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 14259
 36. Rada Gminy
  Wyświetleń: 14182
 37. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW MELDUNKOWYCH
  Wyświetleń: 14075
 38. Uchwały Rady Gminy 2010 - 2014
  Wyświetleń: 13631
 39. Przetargi na nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 13602
 40. PSP w Domecku
  Wyświetleń: 13561
 41. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13211
 42. Nowy system gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 13089
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13071
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 12901
 45. PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 12868
 46. Sołtysi Gminy
  Wyświetleń: 12771
 47. Uchwały Rady Gminy 2014 - 2018
  Wyświetleń: 12760
 48. Informacje dotyczące wyboru ławników
  Wyświetleń: 12750
 49. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 12704
 50. Narodowy Spis Powszechny Mieszkań i Ludności 2011
  Wyświetleń: 12072
 51. Wykazy sprzedaży 2018
  Wyświetleń: 11984
 52. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11974
 53. Rolnictwo
  Wyświetleń: 11963
 54. Informacja - wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 11957
 55. Przetargi - nieruchomości
  Wyświetleń: 11888
 56. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 11794
 57. Statut Gminy
  Wyświetleń: 11754
 58. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 11728
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11725
 60. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  Wyświetleń: 11604
 61. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11449
 62. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 11312
 63. Radni Gminy
  Wyświetleń: 11310
 64. Uchwały Rady Gminy 2010 rok
  Wyświetleń: 11256
 65. Regulamin Pracy Urzędu
  Wyświetleń: 11199
 66. PP w Ochodzach
  Wyświetleń: 11091
 67. Wybory
  Wyświetleń: 10991
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10983
 69. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10975
 70. Drogi
  Wyświetleń: 10966
 71. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 10870
 72. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 10714
 73. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 10532
 74. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 10515
 75. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10484
 76. Informacje ogólne - PP Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 10167
 77. Regulamin naboru pracowników
  Wyświetleń: 10149
 78. Zarządzenia Wójta (2010-2014)
  Wyświetleń: 10058
 79. Internetowy Sytem Aktów Prawnych
  Wyświetleń: 9928
 80. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 9743
 81. Gospodarka Odpadami od 01.07.2013
  Wyświetleń: 9633
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9558
 83. Księgowość podatkowa
  Wyświetleń: 9478
 84. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 9417
 85. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 9289
 86. Akt o utworzeniu Gminy
  Wyświetleń: 9247
 87. PP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9201
 88. Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 9107
 89. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 9089
 90. PSP w Chmielowicach
  Wyświetleń: 9027
 91. Sesje
  Wyświetleń: 9027
 92. Ważne informacje
  Wyświetleń: 9008
 93. Dotacje
  Wyświetleń: 8880
 94. informacje ogólne - PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 8862
 95. strona główna
  Wyświetleń: 8853
 96. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 8835
 97. zadania
  Wyświetleń: 8713
 98. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8610
 99. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 8529
 100. Ogłoszenia na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 8521
 101. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2013
  Wyświetleń: 8480
 102. INFORMACJA PRAWNA
  Wyświetleń: 8463
 103. Skład Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8414
 104. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 8365
 105. PP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 8233
 106. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2014
  Wyświetleń: 8173
 107. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8169
 108. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 8121
 109. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wawelno, Polska Nowa Wieś, Ochodze, Domecko, Dziekaństwo
  Wyświetleń: 8026
 110. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 8024
 111. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 7983
 112. Wybory parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 7850
 113. Akcyza 2013
  Wyświetleń: 7778
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7758
 115. Pomoc społeczna
  Wyświetleń: 7736
 116. ZAMELDOWANIE
  Wyświetleń: 7638
 117. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie II
  Wyświetleń: 7582
 118. Inicjatywa lokalna
  Wyświetleń: 7568
 119. Konkurs na stanowisko referenta administracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7546
 120. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 7474
 121. PP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 7461
 122. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7457
 123. Powszechna samoobrona ludności
  Wyświetleń: 7447
 124. Nabór na stanowisko - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7421
 125. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7399
 126. Remont chodników i ciągu pieszo jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno
  Wyświetleń: 7352
 127. Sprawozdania
  Wyświetleń: 7284
 128. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014
  Wyświetleń: 7269
 129. Wspieranie rodziny
  Wyświetleń: 7264
 130. Wybory Prezydenta RP 2010
  Wyświetleń: 7223
 131. Zarządzenia Wójta 2010 rok
  Wyświetleń: 7193
 132. Zmiana w Gospodarce Odpadami
  Wyświetleń: 7175
 133. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 6995
 134. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6966
 135. B - Decyzje i postanowienia (2015)
  Wyświetleń: 6927
 136. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6898
 137. A - Wnioski o wydanie decyzji (2015)
  Wyświetleń: 6842
 138. Program współpracy z organizacjami
  Wyświetleń: 6789
 139. 2007
  Wyświetleń: 6645
 140. ZAŚWIADCZENIA
  Wyświetleń: 6626
 141. nabór na wolne stanowiska - PP PNW
  Wyświetleń: 6610
 142. Referendum
  Wyświetleń: 6557
 143. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PP PNW
  Wyświetleń: 6519
 144. Programy
  Wyświetleń: 6453
 145. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko (1/2 etatu) pracy w Publicznym Gimnazjum w Komprachcicach.
  Wyświetleń: 6418
 146. WYMELDOWANIE
  Wyświetleń: 6399
 147. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie III
  Wyświetleń: 6398
 148. Remont chodników i ciągu pieszo - jezdnego w miejscowościach Domecko, Ochodze i Wawelno II
  Wyświetleń: 6357
 149. Nabór na stanowisko - inspektor ds. egzekucji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6350
 150. 2012
  Wyświetleń: 6333
 151. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6332
 152. 2006
  Wyświetleń: 6305
 153. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu 2012 r. Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 6282
 154. Zasady przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 6275
 155. nabór na stanowisko - samodzielny referent
  Wyświetleń: 6273
 156. Przemoc
  Wyświetleń: 6266
 157. Zamówienie publiczne - Szkoła równych szans - postępowanie I
  Wyświetleń: 6245
 158. 2013
  Wyświetleń: 6209
 159. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Komprachcice w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 6206
 160. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2011
  Wyświetleń: 6203
 161. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2015
  Wyświetleń: 6202
 162. 2011
  Wyświetleń: 6187
 163. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 6186
 164. komunikat ARR dopłaty do materiału siewnego
  Wyświetleń: 6180
 165. Informacje bieżące / wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6174
 166. Wykaz kandydatów spełniających wymogi
  Wyświetleń: 6148
 167. BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY UL. ROLNICZEJ W POLSKIEJ NOWEJ WSI
  Wyświetleń: 6147
 168. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2012 roku
  Wyświetleń: 6130
 169. Gminna ewidencja zabytków
  Wyświetleń: 6124
 170. 2008
  Wyświetleń: 6028
 171. Apel o pomoc
  Wyświetleń: 5987
 172. Wykaz kandydatów spełniających wymogi na stanowisko Księgowy/Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5978
 173. Podatki
  Wyświetleń: 5952
 174. komunikat ARR dopłaty
  Wyświetleń: 5925
 175. Gminna Rada Sportu
  Wyświetleń: 5880
 176. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 5862
 177. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5842
 178. 2005
  Wyświetleń: 5821
 179. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 5811
 180. UTRATA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 5784
 181. Warunki udziału w wyborach
  Wyświetleń: 5779
 182. Wyniki zakończonego naboru na stanowiska pracy w Urzędzie
  Wyświetleń: 5759
 183. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2015
  Wyświetleń: 5730
 184. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2013
  Wyświetleń: 5722
 185. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2012
  Wyświetleń: 5648
 186. GOPS Komprachcice - Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu
  Wyświetleń: 5623
 187. Ogłoszenia - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5613
 188. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 5608
 189. za rok 2013
  Wyświetleń: 5602
 190. 2010
  Wyświetleń: 5571
 191. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu
  Wyświetleń: 5564
 192. 2004
  Wyświetleń: 5542
 193. za 2013 r.
  Wyświetleń: 5531
 194. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5499
 195. 2003
  Wyświetleń: 5498
 196. Stypendia
  Wyświetleń: 5485
 197. BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W M. POLSKA NOWA WIEŚ, UL. LIPOWA 102
  Wyświetleń: 5481
 198. za 2014 r.
  Wyświetleń: 5427
 199. Akcyza 2014
  Wyświetleń: 5425
 200. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 5419
 201. Samorząd terytorialny - akty prawne
  Wyświetleń: 5382
 202. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 1 500 000,00 ZŁ
  Wyświetleń: 5318
 203. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5315
 204. 2001
  Wyświetleń: 5275
 205. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5274
 206. Oferta OSP Chmielowice złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r.
  Wyświetleń: 5234
 207. 2013
  Wyświetleń: 5230
 208. Zaświadczenia o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 5228
 209. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 5210
 210. 2009
  Wyświetleń: 5198
 211. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5193
 212. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5186
 213. 2002
  Wyświetleń: 5176
 214. 2010
  Wyświetleń: 5159
 215. 2007
  Wyświetleń: 5138
 216. Wyniki zakończonego naboru na stanowisko księgowy/księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5130
 217. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2011
  Wyświetleń: 5126
 218. 2005
  Wyświetleń: 5125
 219. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 5122
 220. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 5113
 221. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 5110
 222. Dostawa oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 5106
 223. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 5104
 224. Budowa placów zabaw w Gminie Komprachcice 2011
  Wyświetleń: 5097
 225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 5093
 226. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5091
 227. Przebudowa dachu i stropu poddasza budynku Publicznego Przedszkola w Komprachcicach
  Wyświetleń: 5084
 228. Statut
  Wyświetleń: 5081
 229. Dostęp do informacji o środowisku
  Wyświetleń: 5067
 230. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2010
  Wyświetleń: 5056
 231. Obsługa bankowa budżetu Gminy i Urzędu Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 5054
 232. Przebudowa i remont dachu Szkoły Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 5054
 233. Dostawa oleju opałowego lekkiego II
  Wyświetleń: 5030
 234. Przetargi na nieruchomości - 2015
  Wyświetleń: 5021
 235. Wybory Prezydenta RP 2015
  Wyświetleń: 5016
 236. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 4998
 237. 2009
  Wyświetleń: 4997
 238. 2006
  Wyświetleń: 4992
 239. Dostawa oleju opałowego
  Wyświetleń: 4992
 240. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2014)
  Wyświetleń: 4987
 241. 2011
  Wyświetleń: 4980
 242. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku
  Wyświetleń: 4978
 243. 2008
  Wyświetleń: 4976
 244. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4976
 245. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych
  Wyświetleń: 4964
 246. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4952
 247. za 2009 r.
  Wyświetleń: 4947
 248. nabór na stanowisko - główny księgowy
  Wyświetleń: 4942
 249. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni w Wawelnie 2011
  Wyświetleń: 4928
 250. 2014
  Wyświetleń: 4885
 251. Remont ulicy Cmentarnej w Chmielowicach 2011
  Wyświetleń: 4885
 252. 2012
  Wyświetleń: 4866
 253. Dostawa węgla kamiennego II
  Wyświetleń: 4862
 254. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4847
 255. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH
  Wyświetleń: 4846
 256. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4842
 257. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2013
  Wyświetleń: 4839
 258. ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 4838
 259. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2016
  Wyświetleń: 4833
 260. 2002
  Wyświetleń: 4829
 261. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4829
 262. Dostawa węgla kamiennego
  Wyświetleń: 4821
 263. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2017
  Wyświetleń: 4818
 264. za 2013 rok
  Wyświetleń: 4815
 265. za rok 2016
  Wyświetleń: 4807
 266. PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 4803
 267. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4801
 268. Uprawnienia dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4799
 269. BUDOWA WIATY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ W OCHODZACH II
  Wyświetleń: 4783
 270. Dowóz uczniów niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4783
 271. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
  Wyświetleń: 4779
 272. DOWODY OSOBISTE OD 04 MARCA 2019r.
  Wyświetleń: 4760
 273. ZOPO - Prowadzenie zajęć dodatkowych
  Wyświetleń: 4701
 274. WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMIESZCZONYCH LUB NIEZAMIESZCZONYCH W REJESTRZE STANU CYWILNEGO DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ OSOBY ORAZ ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 4695
 275. Budowa kompleksu boisk w Polskiej Nowej Wsi - Orlik 2012
  Wyświetleń: 4674
 276. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011
  Wyświetleń: 4665
 277. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi nr 429 na odcinku Ochodze-Komprachcice
  Wyświetleń: 4654
 278. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach 2011
  Wyświetleń: 4610
 279. Remont nawierzchni i chodników ul. Prószkowskiej Komprachcice - Domecko
  Wyświetleń: 4605
 280. ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZA GRANICĘ
  Wyświetleń: 4599
 281. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 4598
 282. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II
  Wyświetleń: 4596
 283. Prowadzenie zajęć dodatkowych w publicznych szkołach podstawowych
  Wyświetleń: 4583
 284. Nabór na stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4573
 285. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4572
 286. Głosowanie korespondencyjnie
  Wyświetleń: 4559
 287. Dostawa i montaż pokazowy nowego namiotu biesiadnego z wyposażeniem
  Wyświetleń: 4550
 288. PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS.B.BILIŃSKIEGO 2 W KOMPRACHCICACH
  Wyświetleń: 4546
 289. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowlanych
  Wyświetleń: 4543
 290. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4533
 291. informacja o naborze na wolne stanowisko - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 4531
 292. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 DO PLACÓWEK OSWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 4524
 293. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2011
  Wyświetleń: 4522
 294. Place zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Nowej Wsi i w Chmielowicach
  Wyświetleń: 4512
 295. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do czterech punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 4512
 296. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2010
  Wyświetleń: 4500
 297. 2003
  Wyświetleń: 4498
 298. Prawo udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 4497
 299. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2012
  Wyświetleń: 4467
 300. 2004
  Wyświetleń: 4456
 301. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4447
 302. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4442
 303. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 4418
 304. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2015 - 2019
  Wyświetleń: 4415
 305. Dopisanie do spisu wyborców wybranego obwodu osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 4411
 306. DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
  Wyświetleń: 4411
 307. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4398
 308. Rejestr opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4397
 309. REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH UL. SZKOLNEJ I UL. LIPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4394
 310. MELDUNKI OD 01 STYCZNIA 2018r.
  Wyświetleń: 4389
 311. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu
  Wyświetleń: 4385
 312. Remonty cząstkowe dróg gminnych 2011 - 2
  Wyświetleń: 4374
 313. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 4365
 314. Udział obywateli UE w wyborach
  Wyświetleń: 4361
 315. Ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 4346
 316. 2001
  Wyświetleń: 4325
 317. Wytworzenie i dostawa obiadów
  Wyświetleń: 4316
 318. Nabór na wolne stanowiska pracy w jednostach organizacyjnych w 2015 roku
  Wyświetleń: 4313
 319. Prowadzenie zajęć dodatkowych (III) 2012
  Wyświetleń: 4309
 320. za 2015 r.
  Wyświetleń: 4307
 321. INFORMACJE Z REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 4292
 322. Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
  Wyświetleń: 4290
 323. nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 4284
 324. Dowóz dzieci do szkoły w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 4270
 325. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Wyświetleń: 4252
 326. ZAŚWIADCZENIE
  Wyświetleń: 4220
 327. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4206
 328. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4200
 329. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 4191
 330. Dostawa opału stałego
  Wyświetleń: 4176
 331. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Wyświetleń: 4153
 332. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2017
  Wyświetleń: 4148
 333. informacje o naborze - PŻ
  Wyświetleń: 4145
 334. Ogłoszenie o rokowaniach
  Wyświetleń: 4138
 335. ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA
  Wyświetleń: 4132
 336. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4131
 337. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4130
 338. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4120
 339. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 4100
 340. za rok 2014
  Wyświetleń: 4081
 341. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 4064
 342. CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. KS. B. BILIŃSKIEG 2 W KOMPRACHCICACHO
  Wyświetleń: 4062
 343. 2017
  Wyświetleń: 4059
 344. 2014
  Wyświetleń: 4058
 345. 2016
  Wyświetleń: 4054
 346. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2018
  Wyświetleń: 4046
 347. Dowóz uczniów niepełnosprawnych 2011
  Wyświetleń: 4043
 348. Ogłoszenie o Przetargu
  Wyświetleń: 4017
 349. wyprawka szkolna 2014
  Wyświetleń: 4016
 350. H - Inne dokumenty (2016)
  Wyświetleń: 3998
 351. Dopisanie do spisu wyborców za granicą
  Wyświetleń: 3996
 352. Przetargi na nieruchomości - 2016
  Wyświetleń: 3969
 353. NADANIE PESEL-a
  Wyświetleń: 3939
 354. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1863 i 1864
  Wyświetleń: 3912
 355. Wykazy sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 3900
 356. Przetarg
  Wyświetleń: 3888
 357. Opracowanie programu rozwoju zwanego "Strategią rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku"
  Wyświetleń: 3875
 358. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3869
 359. Prawo do udziału w głosowaniu
  Wyświetleń: 3860
 360. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2014
  Wyświetleń: 3849
 361. Wykaz sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 3847
 362. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3834
 363. REMONT DRÓG W GMINIE KOMPRACHCICE
  Wyświetleń: 3832
 364. ZAMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3812
 365. Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów
  Wyświetleń: 3810
 366. Wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi gminnej nr 104007O (ul. Krzyżowa) i oświetleniem w Komprachcicach i Dziekaństwie gm. Komprachcice o długości około 1.15 km oraz wykonanie projektu ośw
  Wyświetleń: 3805
 367. WYMELDOWANIE ADMINISTRACYJNE
  Wyświetleń: 3799
 368. Przetargi na nieruchomości - 2017
  Wyświetleń: 3797
 369. REJESTRACJA ZGONU
  Wyświetleń: 3790
 370. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3768
 371. Oferta LZS Gazownik Wawelno złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3760
 372. Akcyza 2016
  Wyświetleń: 3742
 373. Uchwały Rady Gminy 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3737
 374. za 2018 rok
  Wyświetleń: 3726
 375. WYDAWANIE ODPISU ZUPEŁNEGO, SKRÓCONEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3723
 376. za 2014 rok
  Wyświetleń: 3691
 377. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3682
 378. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2011 - 2015
  Wyświetleń: 3681
 379. 2015
  Wyświetleń: 3679
 380. 2015
  Wyświetleń: 3679
 381. DOWÓZ UCZNIÓW - DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017-2018 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 3654
 382. za 2016 rok
  Wyświetleń: 3653
 383. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3651
 384. za rok 2015
  Wyświetleń: 3641
 385. Ogłoszenia o konkursie ofert na 2016
  Wyświetleń: 3635
 386. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2015
  Wyświetleń: 3626
 387. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 3620
 388. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 3614
 389. Wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice rolne
  Wyświetleń: 3602
 390. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3588
 391. MODERNIZACJA PARTERU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WAWELNIE
  Wyświetleń: 3567
 392. wykaz nieruchomości pod dzierżawę
  Wyświetleń: 3557
 393. Ważna informacja dotycząca posługiwaniem się unieważnionym dowodem osobistym
  Wyświetleń: 3555
 394. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  Wyświetleń: 3544
 395. OŚWIADCZENIE UZNANIA OJCOSTWA
  Wyświetleń: 3532
 396. Nabór na stanowisko - inspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 3515
 397. Kontrole Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3510
 398. ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM
  Wyświetleń: 3508
 399. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3504
 400. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
  Wyświetleń: 3503
 401. Harmonogram wywozu odpadów na 2014
  Wyświetleń: 3491
 402. TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3464
 403. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3463
 404. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Komprachcice wraz z zapewnieniem miejsca w schronisku na rok 2015 r.
  Wyświetleń: 3448
 405. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3447
 406. konkurs na dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 3439
 407. Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3431
 408. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany
  Wyświetleń: 3380
 409. RODZINA 500+
  Wyświetleń: 3361
 410. wykaz nieruchomości do sprzedaży
  Wyświetleń: 3347
 411. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3336
 412. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3317
 413. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie cmentarza we wsi Żerkowice.
  Wyświetleń: 3303
 414. Zarządzenia Wójta (2018-2023)
  Wyświetleń: 3290
 415. Informacje ogólne - PŻ w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 3273
 416. obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3272
 417. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 3267
 418. konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 3260
 419. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1890, 1891
  Wyświetleń: 3213
 420. WYŁOŻENIE do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, gmina Komprachcice
  Wyświetleń: 3198
 421. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Domecku i Dziekaństwie
  Wyświetleń: 3188
 422. Wykazy sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 3179
 423. informacje o naborze - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach
  Wyświetleń: 3173
 424. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 3164
 425. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO (KONKORDATOWEGO) ORAZ SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM
  Wyświetleń: 3149
 426. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 3135
 427. za 2015 rok
  Wyświetleń: 3083
 428. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 3061
 429. Czyste powietrze
  Wyświetleń: 3051
 430. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 3050
 431. za 2017 rok
  Wyświetleń: 3043
 432. za 2017 r.
  Wyświetleń: 3034
 433. 2016
  Wyświetleń: 2983
 434. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  Wyświetleń: 2982
 435. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2959
 436. ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 2953
 437. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2939
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2926
 439. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2918
 440. Rejestry
  Wyświetleń: 2898
 441. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2891
 442. Rok 2016
  Wyświetleń: 2878
 443. nabór na stanowisko - referent
  Wyświetleń: 2859
 444. Dostarczenie rozwiązania i sprzętu do obsługi monitoringu gminnego
  Wyświetleń: 2802
 445. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2016
  Wyświetleń: 2738
 446. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867 i 1868
  Wyświetleń: 2728
 447. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2016)
  Wyświetleń: 2727
 448. Rysunek i tekst projektu Sudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komprachcice wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2721
 449. Transmisja obrad Rady Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2717
 450. 2017
  Wyświetleń: 2705
 451. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 2695
 452. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice 3
  Wyświetleń: 2653
 453. wykaz nieruchomości do sprzedaży Chmielowice2
  Wyświetleń: 2649
 454. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2017
  Wyświetleń: 2611
 455. Ogłoszenie o przetargu działki nr 200/97 i 201/97
  Wyświetleń: 2610
 456. Wykaz nieruchomości - Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2608
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2602
 458. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 1
  Wyświetleń: 2602
 459. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2016)
  Wyświetleń: 2594
 460. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - lokal
  Wyświetleń: 2592
 461. Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP wsi Komprachcice wraz z POS
  Wyświetleń: 2589
 462. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1890 I 1891
  Wyświetleń: 2588
 463. Wykaz nieruchomości - Komprachcice - wykaz 2
  Wyświetleń: 2586
 464. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2016)
  Wyświetleń: 2577
 465. OGŁOgłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2548
 466. Ogłoszenie o przetargu działka nr 69
  Wyświetleń: 2540
 467. Wykaz nieruchomości - Komprachcice 3-24 części
  Wyświetleń: 2539
 468. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2532
 469. Ogłoszenie o przetargu działka nr 203/56
  Wyświetleń: 2519
 470. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 2516
 471. wykaz nieruchomośći do sprzedaży - Chmielowice
  Wyświetleń: 2516
 472. za 2016 r.
  Wyświetleń: 2507
 473. konkurs na stanowisko dyrektora PSP Komprachcice
  Wyświetleń: 2501
 474. Ogłoszenie o przetargu działki nr 1867, 1868
  Wyświetleń: 2501
 475. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2016)
  Wyświetleń: 2494
 476. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielowice - Żerkowice
  Wyświetleń: 2489
 477. komunikat odwołanie
  Wyświetleń: 2476
 478. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1915, 1913, 1901
  Wyświetleń: 2475
 479. ogłodzenie o przetargu działka nr 63
  Wyświetleń: 2467
 480. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2460
 481. na 2 miesiące przed końcem kadencji (2014)
  Wyświetleń: 2459
 482. Rok 2015
  Wyświetleń: 2439
 483. 1. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Komprachcicach – teren Gminy
  Wyświetleń: 2437
 484. D - Polityka, strategia, plan lub program (2016)
  Wyświetleń: 2424
 485. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny
  Wyświetleń: 2405
 486. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi WAWELNO
  Wyświetleń: 2396
 487. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2394
 488. UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
  Wyświetleń: 2392
 489. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017.1
  Wyświetleń: 2392
 490. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2390
 491. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi OCHODZE
  Wyświetleń: 2378
 492. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2375
 493. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2371
 494. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2369
 495. Ogłoszenie o przetargu dzaiłka nr 318 Dziekaństwo
  Wyświetleń: 2359
 496. Nabór na stanowisko - inspektor ds. informatyki
  Wyświetleń: 2355
 497. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2350
 498. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2349
 499. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2339
 500. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1856, 1867, 1868
  Wyświetleń: 2335
 501. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2330
 502. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2327
 503. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 2327
 504. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2324
 505. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2323
 506. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2316
 507. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 2311
 508. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2309
 509. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu mpzp wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2303
 510. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 2300
 511. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 2292
 512. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2287
 513. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2284
 514. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2281
 515. Projekty
  Wyświetleń: 2279
 516. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2272
 517. F - Prognozy oddziaływania na środowisko (2015)
  Wyświetleń: 2260
 518. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2259
 519. PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY W KOMPRACHCICACH - REMONT DACHU SALI WIDOWISKOWEJ I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZO-TECHNICZNYCH
  Wyświetleń: 2258
 520. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2249
 521. E - Raporty o odziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach (2015)
  Wyświetleń: 2242
 522. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2236
 523. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Wawelno, Ochodze, Polska Nowa Wieś.
  Wyświetleń: 2231
 524. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2229
 525. D - Polityka, strategia, plan lub program (2015)
  Wyświetleń: 2196
 526. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 2180
 527. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2179
 528. C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów (2015)
  Wyświetleń: 2178
 529. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2173
 530. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2170
 531. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 2168
 532. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2160
 533. Przebudowa i wyposażenie Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - remont dachu sali widowiskowej i pomieszczeń gospodarczych, BGR.271.5.2018 AC
  Wyświetleń: 2158
 534. H - Inne dokumenty (2015)
  Wyświetleń: 2152
 535. G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2015)
  Wyświetleń: 2145
 536. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2144
 537. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2136
 538. rok 2017
  Wyświetleń: 2134
 539. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 2132
 540. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2132
 541. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2131
 542. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach
  Wyświetleń: 2126
 543. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 2115
 544. za 2018 r.
  Wyświetleń: 2114
 545. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2107
 546. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2102
 547. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 2101
 548. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 2100
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice owyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ochodze, gmina Komprachcice.
  Wyświetleń: 2099
 550. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 2089
 551. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2082
 552. Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych, dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowan
  Wyświetleń: 2079
 553. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 2071
 554. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2070
 555. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2060
 556. rok 2016
  Wyświetleń: 2059
 557. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2058
 558. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 2043
 559. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2042
 560. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.11.2018.AC
  Wyświetleń: 2042
 561. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2034
 562. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2018
  Wyświetleń: 2034
 563. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2033
 564. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2033
 565. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 2013
 566. Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Komprachcice, BGR.271.16.2018.AC
  Wyświetleń: 2012
 567. Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i mycia pod wysokim ciśnieniem kanałów, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu, usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych
  Wyświetleń: 2007
 568. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1871 1872 1875
  Wyświetleń: 1986
 569. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1971
 570. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1969
 571. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowice
  Wyświetleń: 1954
 572. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1947
 573. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1943
 574. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1942
 575. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1938
 576. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1931
 577. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1919
 578. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1915
 579. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1902
 580. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1901
 581. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1901
 582. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1899
 583. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1897
 584. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1895
 585. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1894
 586. 2017
  Wyświetleń: 1890
 587. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice - unieważniony
  Wyświetleń: 1884
 588. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia PNW
  Wyświetleń: 1882
 589. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1879
 590. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1879
 591. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1878
 592. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1873
 593. Zasady przetwarzania danych osobowych w ZGKiM w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1872
 594. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1869
 595. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1869
 596. 38. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1866
 597. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1864
 598. 26. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1861
 599. 31. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1858
 600. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1855
 601. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1848
 602. 58. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1848
 603. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1847
 604. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice, BGR.271.14.2018.AC
  Wyświetleń: 1847
 605. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1843
 606. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1842
 607. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1840
 608. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1839
 609. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1838
 610. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1837
 611. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1836
 612. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1834
 613. ZAWIESZENIE I COFNIĘCIE ZAWIESZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 1833
 614. 51. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1830
 615. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1820
 616. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1819
 617. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1818
 618. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1812
 619. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1811
 620. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1810
 621. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1809
 622. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1806
 623. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1806
 624. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1805
 625. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1802
 626. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1802
 627. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1802
 628. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2017.2
  Wyświetleń: 1802
 629. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1801
 630. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1793
 631. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1792
 632. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1792
 633. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1786
 634. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1784
 635. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1782
 636. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1779
 637. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1779
 638. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1778
 639. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1777
 640. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1777
 641. Wytworzenie i dostawa jednodaniowego obiadu do 4 punktów na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1775
 642. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1774
 643. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1773
 644. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1772
 645. 47. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1772
 646. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1771
 647. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1769
 648. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1768
 649. 53. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1768
 650. 21. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1767
 651. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1767
 652. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości - kasa
  Wyświetleń: 1767
 653. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1763
 654. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1763
 655. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzeww Komprachcicach
  Wyświetleń: 1762
 656. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1762
 657. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcic
  Wyświetleń: 1759
 658. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1759
 659. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1757
 660. Remont nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 1756
 661. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1753
 662. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1753
 663. 55. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1752
 664. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1751
 665. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1750
 666. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1749
 667. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1747
 668. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1746
 669. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1746
 670. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1746
 671. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1744
 672. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1741
 673. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1740
 674. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1738
 675. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1737
 676. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1735
 677. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1733
 678. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1733
 679. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1733
 680. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1731
 681. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1730
 682. 57. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1730
 683. 53. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1729
 684. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1729
 685. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1727
 686. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1726
 687. 57. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1726
 688. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1723
 689. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1723
 690. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1720
 691. 50. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1718
 692. 55. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1718
 693. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1717
 694. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1717
 695. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1716
 696. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1715
 697. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1715
 698. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1715
 699. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1714
 700. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1713
 701. 54. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1712
 702. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1711
 703. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1711
 704. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1710
 705. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1710
 706. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1710
 707. 47. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1709
 708. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1709
 709. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1708
 710. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1708
 711. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1707
 712. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewu w Domecku
  Wyświetleń: 1707
 713. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1707
 714. 121. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”.
  Wyświetleń: 1706
 715. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1706
 716. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1704
 717. 49. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1703
 718. 51. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1702
 719. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1701
 720. 80. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1701
 721. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1701
 722. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1699
 723. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1699
 724. 56. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1699
 725. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1698
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 1698
 727. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1696
 728. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1696
 729. 126. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1695
 730. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1695
 731. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1695
 732. 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1695
 733. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1694
 734. 34. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1693
 735. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1693
 736. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1693
 737. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1691
 738. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1691
 739. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1691
 740. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1690
 741. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1690
 742. 46. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1690
 743. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1690
 744. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1690
 745. 55. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1689
 746. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1688
 747. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1687
 748. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1687
 749. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1684
 750. 184. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1684
 751. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1683
 752. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1682
 753. 48. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1681
 754. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1681
 755. 58. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1680
 756. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI
  Wyświetleń: 1680
 757. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1679
 758. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1679
 759. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1679
 760. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1679
 761. 12A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1677
 762. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1676
 763. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1674
 764. 96. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1674
 765. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1673
 766. 125. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1673
 767. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1673
 768. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1673
 769. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1671
 770. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1671
 771. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1671
 772. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1671
 773. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1671
 774. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1670
 775. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1670
 776. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1669
 777. 47. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1669
 778. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1668
 779. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1668
 780. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1668
 781. 70. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1667
 782. Utworzenie Klubu Seniora + w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1667
 783. za rok 2017
  Wyświetleń: 1667
 784. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1666
 785. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1665
 786. 209. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1665
 787. 78. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1665
 788. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1664
 789. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1663
 790. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1662
 791. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1662
 792. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1662
 793. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1661
 794. 190. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1660
 795. 45. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1660
 796. 140. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś”
  Wyświetleń: 1659
 797. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1659
 798. 50. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1659
 799. 126. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1658
 800. 49. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1658
 801. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1657
 802. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1657
 803. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1656
 804. 56. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1655
 805. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1655
 806. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1654
 807. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1654
 808. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1654
 809. 53. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1654
 810. 201. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1653
 811. 109. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1652
 812. 188. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1652
 813. 223. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1652
 814. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1652
 815. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1651
 816. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1651
 817. 218. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1650
 818. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Komprachcice w roku 2018
  Wyświetleń: 1650
 819. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1649
 820. 51. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1649
 821. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1649
 822. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1648
 823. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1648
 824. 32. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1648
 825. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1648
 826. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1648
 827. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1647
 828. 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1647
 829. 182. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1647
 830. 195. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1647
 831. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1646
 832. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1646
 833. 151. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 834. 19. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1646
 835. 219. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 836. 229. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1646
 837. 48. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 838. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 839. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1646
 840. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1645
 841. 215. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1645
 842. 223. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1645
 843. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1644
 844. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1644
 845. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1644
 846. 68. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1644
 847. Przetargi na nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 1644
 848. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1643
 849. 124. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1642
 850. 196. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1642
 851. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1642
 852. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1642
 853. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1642
 854. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1641
 855. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1641
 856. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1641
 857. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1640
 858. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1640
 859. 133. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1639
 860. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1639
 861. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1639
 862. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1638
 863. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1638
 864. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1638
 865. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1638
 866. 135. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1637
 867. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1637
 868. 211. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1635
 869. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1634
 870. 221. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1634
 871. 65. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1634
 872. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1634
 873. 69. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1634
 874. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1634
 875. 13A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1633
 876. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1633
 877. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1633
 878. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1633
 879. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1633
 880. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1632
 881. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1632
 882. 186. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1632
 883. 200. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1632
 884. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1631
 885. 222. Wycinka drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1631
 886. 227. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1631
 887. 231. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1631
 888. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1631
 889. 54. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1631
 890. 112. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1630
 891. 228. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1630
 892. 145. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1629
 893. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1629
 894. 226. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1629
 895. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1629
 896. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1628
 897. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1628
 898. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1628
 899. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1628
 900. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1628
 901. 91. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1628
 902. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1627
 903. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1627
 904. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1626
 905. 183. Wycinka krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1626
 906. 189. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1626
 907. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1626
 908. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1625
 909. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1625
 910. 194. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1625
 911. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1624
 912. 201. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1624
 913. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodze
  Wyświetleń: 1624
 914. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1623
 915. 127. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1623
 916. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1623
 917. 83. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1623
 918. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1623
 919. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1622
 920. 119. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1622
 921. 185. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1622
 922. 205. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1622
 923. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1621
 924. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1621
 925. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1620
 926. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1620
 927. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1619
 928. 118. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1619
 929. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1619
 930. 189. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1619
 931. 74. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1619
 932. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1618
 933. 45. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1618
 934. 59. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1618
 935. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 936. 170. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 937. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1617
 938. 224. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1617
 939. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1617
 940. 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1617
 941. 57. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1616
 942. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1616
 943. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1615
 944. 109. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1615
 945. 217. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1615
 946. 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1615
 947. 127. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1614
 948. 186. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1614
 949. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1614
 950. 124. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowe Wsi
  Wyświetleń: 1613
 951. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1613
 952. 128. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1612
 953. 164. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1612
 954. 64. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1612
 955. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1612
 956. 80. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1612
 957. 120. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1611
 958. 208. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1611
 959. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1611
 960. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1610
 961. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1610
 962. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1610
 963. 206. Wycinka drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1610
 964. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1610
 965. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1610
 966. 98. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1610
 967. 209. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1609
 968. 117. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1608
 969. 122. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 970. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1608
 971. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1608
 972. 81. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1608
 973. 108. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1607
 974. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1607
 975. 128. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1606
 976. 146. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1606
 977. 164. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1606
 978. 41. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1606
 979. 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1606
 980. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 981. 197. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1605
 982. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1605
 983. 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 984. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1605
 985. 93. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1605
 986. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1604
 987. 187. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1604
 988. 230. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1604
 989. 114. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1603
 990. 202. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1603
 991. 66. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1603
 992. 185. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1602
 993. 228. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1602
 994. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1602
 995. 90. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1602
 996. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 997. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 998. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 999. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1601
 1000. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1601
 1001. 39. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1601
 1002. 143. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1600
 1003. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1600
 1004. 197. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1600
 1005. 13A. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1599
 1006. 93. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1599
 1007. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1598
 1008. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1598
 1009. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1597
 1010. 146. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1597
 1011. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1596
 1012. 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1596
 1013. 224. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1596
 1014. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1595
 1015. 52. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1595
 1016. 12A. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1594
 1017. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1594
 1018. 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1594
 1019. 81. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1594
 1020. 84. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1594
 1021. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1593
 1022. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1593
 1023. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1593
 1024. 101. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1592
 1025. 18. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1592
 1026. 191. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1592
 1027. 220. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1592
 1028. 106. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1029. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1030. 192. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1591
 1031. 79. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1591
 1032. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1590
 1033. 155. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1590
 1034. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1590
 1035. 90. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1590
 1036. 132. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1589
 1037. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1589
 1038. 192. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1589
 1039. 193. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1588
 1040. 151. Wycinka drzew i krzewów w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1587
 1041. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1587
 1042. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1587
 1043. 138. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1586
 1044. 206. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach i Domecku
  Wyświetleń: 1586
 1045. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 1586
 1046. 160. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1585
 1047. 200. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1585
 1048. 212. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1585
 1049. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2018
  Wyświetleń: 1585
 1050. 180. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1584
 1051. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1584
 1052. 110. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1583
 1053. 125. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1583
 1054. 44. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1583
 1055. 60. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1583
 1056. 67. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1583
 1057. 113. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1582
 1058. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1582
 1059. 149. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1582
 1060. 207. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1582
 1061. 213. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1582
 1062. 79. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1582
 1063. 87. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1582
 1064. 111. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1581
 1065. 129. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1581
 1066. 86. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1581
 1067. 176. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1580
 1068. 95. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1580
 1069. 113. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1579
 1070. 133. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1579
 1071. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1579
 1072. 61. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1579
 1073. 73. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1579
 1074. 96. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1579
 1075. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1578
 1076. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1578
 1077. 66. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1078. 67. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1578
 1079. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1578
 1080. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1577
 1081. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1577
 1082. 61. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1577
 1083. 110. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1576
 1084. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1576
 1085. 76. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1576
 1086. 97. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1576
 1087. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja parku w Domecku – udrożnienie stawu i odtworzenie ścieżek parkowych”
  Wyświetleń: 1576
 1088. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1575
 1089. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1575
 1090. 190. Wycinka drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1575
 1091. 230. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1575
 1092. 59. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1575
 1093. 86. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1575
 1094. 122. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1574
 1095. 196. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1574
 1096. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1574
 1097. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1573
 1098. 173. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1573
 1099. 198. Wycinka drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1573
 1100. 153. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1572
 1101. 99. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1572
 1102. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1571
 1103. 203. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1571
 1104. 97. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1571
 1105. 102. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1570
 1106. 123. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1570
 1107. 150. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1570
 1108. 210. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1569
 1109. 72. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1569
 1110. 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1569
 1111. 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1568
 1112. 205. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi i Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 1113. 225. Wycinka drzew i krzewu w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1568
 1114. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2019
  Wyświetleń: 1568
 1115. 105. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1567
 1116. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1567
 1117. 68. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1567
 1118. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1566
 1119. 123. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1566
 1120. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1566
 1121. 146. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1566
 1122. 207. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1566
 1123. 193. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1565
 1124. 226. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1565
 1125. 50. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1565
 1126. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1564
 1127. 231. Wycinka drzew i krzewu w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1564
 1128. 62. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1564
 1129. 136. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1563
 1130. 137. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1563
 1131. 82. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1563
 1132. 114. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1562
 1133. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1562
 1134. 135. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1561
 1135. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1561
 1136. 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1561
 1137. 199. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1561
 1138. 221. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1561
 1139. 94. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1561
 1140. 116. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1560
 1141. 134. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1560
 1142. 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1560
 1143. 194. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1560
 1144. 153. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1559
 1145. 166. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1559
 1146. 211. Wycinka drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1559
 1147. Transmisja sesji
  Wyświetleń: 1559
 1148. 58. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1558
 1149. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1557
 1150. 107. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1557
 1151. 130. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1557
 1152. 182. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1556
 1153. 183. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1556
 1154. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1556
 1155. 62. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1556
 1156. 70. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1556
 1157. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1556
 1158. 130. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1555
 1159. 210. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1555
 1160. 179. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1554
 1161. 64. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1554
 1162. 142. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1553
 1163. 147. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1552
 1164. 216. Wycinka drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1552
 1165. 218. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1552
 1166. 46. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1551
 1167. 202. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1550
 1168. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1550
 1169. 131. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 1170. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1549
 1171. 158. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 1172. 204. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1549
 1173. 89. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1549
 1174. 115. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1548
 1175. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1548
 1176. 111. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1547
 1177. 178. Wycinka drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1547
 1178. 85. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1547
 1179. 142. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1546
 1180. 156. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1546
 1181. 156. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1546
 1182. 71. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1546
 1183. ogłoszenie o przetargu
  Wyświetleń: 1546
 1184. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecko
  Wyświetleń: 1545
 1185. 143. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1545
 1186. 118. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1544
 1187. 165. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1544
 1188. 78. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1544
 1189. 121. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1543
 1190. 140. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1543
 1191. 144. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1543
 1192. 90. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1543
 1193. 156. Wycinka drzew i krzewów w Wawelnie
  Wyświetleń: 1542
 1194. 94. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1542
 1195. Oferta "GKS" Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2018 r.
  Wyświetleń: 1542
 1196. 138. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1197. 150. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1541
 1198. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1199. 204. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1541
 1200. 60. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1541
 1201. 88. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1541
 1202. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiny.
  Wyświetleń: 1541
 1203. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1540
 1204. 101. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1539
 1205. 170. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1539
 1206. Sołtysi Gminy Komprachcice kadencja 2019 - 2024
  Wyświetleń: 1539
 1207. 108. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1538
 1208. 119. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1537
 1209. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1537
 1210. 172. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1537
 1211. 188. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1537
 1212. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1537
 1213. 88. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1537
 1214. 106. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1536
 1215. 171. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1536
 1216. 216. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1536
 1217. 100. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 1218. 147. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1535
 1219. 159. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1535
 1220. 92. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1535
 1221. 104. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 1222. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 1223. 148. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1534
 1224. 199. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1534
 1225. 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1534
 1226. 195. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1533
 1227. 91. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1533
 1228. 145. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1532
 1229. 184. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1532
 1230. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1532
 1231. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1532
 1232. 92. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1531
 1233. 167. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1530
 1234. 141. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1529
 1235. 220. Wycinka drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1529
 1236. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1529
 1237. 88. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1529
 1238. 120. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1239. 141. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1528
 1240. 203. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1241. 219. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1528
 1242. 153. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1527
 1243. 155. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1527
 1244. 87. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1527
 1245. 163. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1526
 1246. 75. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1526
 1247. 107. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1248. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1525
 1249. 149. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1250. 213. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1525
 1251. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1525
 1252. 215. Wycinka drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1521
 1253. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 3 planów zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1521
 1254. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1521
 1255. 165. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1520
 1256. 181. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1520
 1257. 105. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1519
 1258. 198. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1519
 1259. 83. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1519
 1260. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 1261. 142. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1518
 1262. 222. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Domecku
  Wyświetleń: 1518
 1263. 82. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1518
 1264. 104. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1516
 1265. 116. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 1266. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1516
 1267. 141. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1514
 1268. 152. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1514
 1269. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1514
 1270. 217. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1514
 1271. 152. Wycinka drzew i krzewów w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1512
 1272. 161. Wycinka drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1512
 1273. 175. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1512
 1274. 98. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1512
 1275. 149. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1511
 1276. 151. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1511
 1277. 152. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1511
 1278. 158. Wycinka drzew i krzewów w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1511
 1279. 176. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1280. 177. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1281. 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1511
 1282. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1510
 1283. 139. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1509
 1284. 160. Wycinka drzew i krzewów w Domecku
  Wyświetleń: 1509
 1285. 172. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1508
 1286. 212. Wycinka drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1508
 1287. 139. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1507
 1288. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1507
 1289. 180. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1507
 1290. 174. Wycinka drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1506
 1291. 214. Wycinka drzewa w Ochodzach
  Wyświetleń: 1505
 1292. 214. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1504
 1293. 143. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1503
 1294. 227. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1503
 1295. 154. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1502
 1296. 169. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1502
 1297. 157. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1501
 1298. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1501
 1299. 89. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1499
 1300. 163. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1497
 1301. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1496
 1302. 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1495
 1303. 159. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1495
 1304. 136. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1494
 1305. 148. Wycinka drzew i krzewów w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1494
 1306. 84. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1494
 1307. 140. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1490
 1308. 148. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1490
 1309. 95. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1490
 1310. 137. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1489
 1311. 161. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1489
 1312. 103. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1487
 1313. 77. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1487
 1314. 181. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1486
 1315. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1485
 1316. 117. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1484
 1317. 99. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1484
 1318. 181. Zezwolenie na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1483
 1319. 166. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1482
 1320. 63. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1481
 1321. 65. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1479
 1322. 85. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1479
 1323. 155. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Dziekaństwie
  Wyświetleń: 1478
 1324. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1478
 1325. 161. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1477
 1326. 144. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1476
 1327. 171. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1474
 1328. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1474
 1329. 150. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1471
 1330. 162. Wycinka drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1471
 1331. 115. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1470
 1332. 159. Wycinka drzew i krzewów w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1470
 1333. 173. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1470
 1334. 63. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1470
 1335. 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1469
 1336. 168. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1469
 1337. 179. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1467
 1338. 157. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1464
 1339. 178. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1463
 1340. 86. Zezwolenie na usunięcie drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1463
 1341. 132. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1462
 1342. 102. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1458
 1343. 229. Wycinka drzew w Osinach
  Wyświetleń: 1457
 1344. 145. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1453
 1345. 52. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1453
 1346. 162. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Wawelnie
  Wyświetleń: 1451
 1347. 173 Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1448
 1348. 169. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1446
 1349. 175. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1446
 1350. 69. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1445
 1351. 103. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1440
 1352. 157. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1440
 1353. 144. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1438
 1354. 171. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1436
 1355. 167. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1426
 1356. 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1423
 1357. 178. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1421
 1358. 112. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ochodzach
  Wyświetleń: 1420
 1359. 134. Zezwolenie na usunięcie drzew w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1419
 1360. 129. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1416
 1361. 174. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1416
 1362. 167. Zezwolenie na usunięcie drzew w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1414
 1363. 175. Wycinka drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1414
 1364. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 1410
 1365. 176. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1408
 1366. 180. Zezwolenie na usunięcie drzew w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1402
 1367. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1402
 1368. 168. Wycinka drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1398
 1369. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1398
 1370. 177. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1391
 1371. 169. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Osinach
  Wyświetleń: 1389
 1372. 164. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1388
 1373. 158. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1382
 1374. 177. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1379
 1375. 168. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1378
 1376. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1376
 1377. 165. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1372
 1378. 174. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1362
 1379. Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice w granicach administracyjnych z wyłączeniem działek nr 1148/7, 1148/8 i 1148/9 km 6
  Wyświetleń: 1362
 1380. Zasady przetwarzania danych osobowych w GBP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1361
 1381. 170. Zezwolenie na usunięcie drzew w Domecku
  Wyświetleń: 1358
 1382. 154. Wycinka drzew i krzewów w Osinach
  Wyświetleń: 1343
 1383. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1343
 1384. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Wyświetleń: 1339
 1385. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1321
 1386. 172. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Żerkowicach
  Wyświetleń: 1316
 1387. Ośrodek Sportu
  Wyświetleń: 1314
 1388. 163. Zezwolenie na usunięcie drzew w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1313
 1389. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2019
  Wyświetleń: 1301
 1390. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 1299
 1391. 2018
  Wyświetleń: 1297
 1392. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2018)
  Wyświetleń: 1297
 1393. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice
  Wyświetleń: 1294
 1394. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony
  Wyświetleń: 1286
 1395. 166. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Chmielowicach
  Wyświetleń: 1284
 1396. Zasady przetwarzania danych osobowych w GOPS
  Wyświetleń: 1277
 1397. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 1251
 1398. Ogłoszenie Wójta Gminy Komprachcice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komprachcice
  Wyświetleń: 1242
 1399. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Komprachcice i Ochodze
  Wyświetleń: 1207
 1400. 162. Zezwolenie na usunięcie drzew w Wawelnie
  Wyświetleń: 1205
 1401. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Komprachcicach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1198
 1402. Zasady przetwarzania danych osobowych w OSiR w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1195
 1403. Informacje ogólne - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 1172
 1404. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI NR 1148/10
  Wyświetleń: 1136
 1405. Informacje o jednostce - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1128
 1406. Wykonanie i dostarczenie zestawów edukacyjnych zawierających treści dotyczące niezbędnej wiedzy na temat segregacji i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1117
 1407. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1107
 1408. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w latach 2019, 2020 i 2021 dla Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1081
 1409. Nabór na wolne miejsca pracy - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 1071
 1410. OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKA NR 1148/12
  Wyświetleń: 1063
 1411. na 2 miesiące przed upływem kadencji (2018)
  Wyświetleń: 1062
 1412. Informacje ogólne - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 1051
 1413. raport za rok 2018
  Wyświetleń: 1050
 1414. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2019
  Wyświetleń: 1049
 1415. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Ochodzach na rzecz najemców
  Wyświetleń: 1045
 1416. Wykazy sprzedaży 2019
  Wyświetleń: 1025
 1417. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku
  Wyświetleń: 1020
 1418. Oferta LKSPR przy OSiR w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 1015
 1419. Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 1011
 1420. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w Publicznej Szkole Podstawowej w Domecku - unieważniony
  Wyświetleń: 1002
 1421. Informacje ogólne - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 991
 1422. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Komprachcice 1148.12
  Wyświetleń: 988
 1423. Pliki do pobrania - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 985
 1424. Nabór na stanowisko - inspektor ds. płac
  Wyświetleń: 974
 1425. Wybory parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 951
 1426. Finanse i mienie - PSP w Wawelnie
  Wyświetleń: 923
 1427. Przyjmowanie i załatwianie spraw - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 904
 1428. Majątek - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 895
 1429. Finanse i mienie jednostek oświatowych
  Wyświetleń: 892
 1430. Finanse i mienie - PSP w Komprachcicach
  Wyświetleń: 891
 1431. za rok 2018
  Wyświetleń: 890
 1432. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 889
 1433. Informacje o projektach unijnych w których uczestniczyła PSP w Domecku
  Wyświetleń: 870
 1434. Finanse i mienie - PSP w Domecku
  Wyświetleń: 834
 1435. Finanse i mienie - PSP w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 834
 1436. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 823
 1437. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 814
 1438. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 797
 1439. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 795
 1440. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 769
 1441. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 767
 1442. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 756
 1443. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 749
 1444. za 2019 r.
  Wyświetleń: 743
 1445. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021
  Wyświetleń: 738
 1446. Finanse i mienie ZGKiM
  Wyświetleń: 736
 1447. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice
  Wyświetleń: 724
 1448. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 706
 1449. Finanse i mienie - PP PNW
  Wyświetleń: 693
 1450. Oferta LUKS Victoria-Domecko złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 690
 1451. Wybory samorządowe uzupełniające 2020
  Wyświetleń: 689
 1452. Sprawozdania finansowe za 2018 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 671
 1453. Sprawozdania finansowe za 2018 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 661
 1454. Oferta LUKS SUKCES w Komprachcicach złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 637
 1455. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 614
 1456. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. księgowości
  Wyświetleń: 591
 1457. Terminy zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 588
 1458. Sprawozdania finansowe za 2018 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 566
 1459. Opis procedur załatwiania spraw podatkowych 2020
  Wyświetleń: 555
 1460. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj
  Wyświetleń: 537
 1461. Ogłoszenie o konkursie ofert na 2020
  Wyświetleń: 531
 1462. Protokoły z zebrań wiejskich
  Wyświetleń: 521
 1463. 2019
  Wyświetleń: 492
 1464. Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach
  Wyświetleń: 491
 1465. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4
  Wyświetleń: 465
 1466. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na 2020
  Wyświetleń: 437
 1467. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 433
 1468. nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PSP Wawelno
  Wyświetleń: 417
 1469. Nabór na stanowisko - podinspektor ds. budowy i utrzymania dróg, ulic i placów
  Wyświetleń: 407
 1470. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) do obiektów Gminy Komprachcice , w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - POWTÓRZENIE
  Wyświetleń: 349
 1471. Zaproszenie do złożenia oferty w rozeznaniu cenowym - Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach big – bag
  Wyświetleń: 349
 1472. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2019 r.
  Wyświetleń: 319
 1473. Sołectwa
  Wyświetleń: 272
 1474. nabór na wolne stanowiska - PP Komprachcice
  Wyświetleń: 262
 1475. Nabór na stanowisko - praca zastępcza - GOPS w Komprachcicach
  Wyświetleń: 242
 1476. Oferta GKS Komprachcice złożona w trybie małych zleceń w 2020 r.
  Wyświetleń: 236
 1477. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł) - unieważnienie
  Wyświetleń: 215
 1478. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 176
 1479. Spisy
  Wyświetleń: 146
 1480. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie
  Wyświetleń: 131
 1481. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komprachcicach
  Wyświetleń: 127
 1482. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 120
 1483. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku
  Wyświetleń: 116
 1484. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (2020)
  Wyświetleń: 116
 1485. za rok 2019
  Wyświetleń: 107
 1486. Sprawozdania finansowe za 2019 - Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 95
 1487. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi
  Wyświetleń: 88
 1488. za 2019 rok
  Wyświetleń: 86
 1489. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Komprachcicach
  Wyświetleń: 84
 1490. Sprawozdania finansowe za 2019 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
  Wyświetleń: 81
 1491. Sprawozdania finansowe za 2019 - Przedszkole Publiczne w Ochodzach
  Wyświetleń: 76
 1492. za 2020 r.
  Wyświetleń: 76
 1493. 2020
  Wyświetleń: 23
 1494. 2019
  Wyświetleń: 15
 1495. 2020
  Wyświetleń: 11
 1496. 2018
  Wyświetleń: 9
Wersja XML