• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego,  ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Polskiej Nowej Wsi

PDFOgłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCedytowalne załączniki.doc

WYJAŚNIENIE NR 1
PDFWyjasnienie nr 1.pdf

WYJAŚNIENIE NR 2
PDFWYJAŚNIENIE 2.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PDFinformacja po otwarciu ofert.pdf
DOCXgr kapitałowa.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 


 

Wersja XML

Urząd Gminy w Komprachcicach
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice
tel. +48 77 403 17 00 - 02
fax +48 77 403 17 25
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7462832
w tym miesiącu: 63893
dzisiaj: 3245