Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego  w pasie drogi wojewódzkiej  nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf
DOCedytowalne załączniki.doc
XLSXZestawienie limit mniejszościowy i większościowy.xlsx
PDF1. Metryka PFU.pdf
PDF2. Program funkcjonalno użytkowy.pdf
PDF3.Plan orientacyjny.pdf
PDF4.1.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF4.2.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF4.3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF4.4.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
Badania gruntu
PDF01 Mapa orientacyjna .pdf
PDF02.01 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.02 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.03 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.04 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.05 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.06 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.07 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF02.08 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF03 Schemat podziału arkuszy.pdf
PDF04.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF04.02 Karta dok.otw 4+5+6.pdf
PDF04.03 Karta dok.otw 7+8+9.pdf
PDF04.04 Karta dok.otw 10+11+12.pdf
PDF04.05 Karta dok.otw 13+14+15.pdf
PDF04.06 Karta dok.otw 16+17+18.pdf
PDF04.07 Karta dok.otw 19+20+21.pdf
PDF04.08 Karta dok.otw 22+23+24.pdf
PDF04.09 Karta dok.otw 25+26.pdf
PDF04.10 Karta dok.otw 27+28.pdf
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów .pdf
PDF06.01 Karta sondy DPL 1+2+3.pdf
PDF06.02 Karta sondy DPL 4+5+6.pdf
PDF06.03 Karta sondy DPL 7+8.pdf
PDF06.03 Karta sondy DPL 7+8.pdf
PDF07 Objaśnienia znaków i symboli .pdf
PDFopinia tekst.pdf
inwentaryzacja zieleni
PDF3.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDF4.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDF5.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDF6.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDF7.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDF8.Inwentaryzacja zieleni załącznik.pdf
PDFMetryka zielen.pdf
PDFopis zieleń.pdf
uzgodnienia
PDF1.1.Gmina Komprachcice warunki rów.pdf
PDF1.2. zał Gmina Komprachcice rów.pdf
PDF2.1. PSG uzgodnienie.pdf
PDF2.2. PSG załącznik.pdf
PDF3.1. Orange.pdf
PDF3.2. zał Orange.pdf
PDF4.1. Tauron potw sieci i war tchcniczne.pdf
PDF4.2. zał Tauron pot sieci i war tech.pdf
PDF5. Tauron warunki usuniecie kolizji.pdf
PDF6. tauron warunki przylaczeniowe oswietlenie.pdf
PDF7. ZGKiM Komprachcice.pdf
PDF8. ZDP Opole.pdf
Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.08.2019 r..pdf

PDFwniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą.pdf
PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

 


 

Wersja XML