Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 w Gminie Komprachcice w okresie 01.01.2020 – 31.12.2021

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXczęść I Instrukcja dla Wykonawców (IDW - SIWZ).docx
DOCXczęść II wzór umowy.docx
DOCXidentyfikator-postepowania.docx
ZIPespd-request.zip

Informacja z otwarcia ofert:PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą: PDFwniosek o wydłużenie terminu związania z ofertą.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML