Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach - unieważniony

Przebudowa sali wielofunkcyjnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy SOK 04.10.2019 .pdf
PDFprzedmiar budowlanka.pdf
PDFprzedmiar - inst. elektryczna.pdf
PDFprzedmiar -sanitarna.pdf
Projekt - architektura
PDF1-zagospodarowanie-terenu.pdf
PDF2-rzut-istniejacej-piwnicy.pdf
PDF3-rzut-parteru.pdf
PDF4-rzut-1-pietra.pdf
PDF5-rzut-dachu.pdf
PDF6-przekroj-a01.pdf
PDF7-przekroj-a02.pdf
PDF8-przekroj-a03.pdf
PDF9-elewacja-poludniowa.pdf
PDF10-elewacja-zachodnia.pdf
PDF11-elewacja-polnocna.pdf
PDF12-elewacja-wschodnia.pdf
PDF13-zestawienie-stolarki-okiennej.pdf
PDF14-zestawienie-stolarki-drwiowej.pdf
DOCarchitektura-opis-techniczny.doc
Projekt - instalacje elektryczne
PDFopis-techniczny-instalacje-elektryczne.pdf
PDFrys-nr-1e-schemat-ideowy-zasilania.pdf
PDFrys-nr-2e-schemat-tablicy-glownej-tg.pdf
PDFrys-nr-3e-schemat-tablicy-holu-th.pdf
PDFrys-nr-4e-schemat-tablicy-sali-wielofunkcyjnej-tsw.pdf
PDFrys-nr-5e-schemat-tablicy-parteru-tp.pdf
PDFrys-nr-6e-schemat-tablicy-mieszkania-tm.pdf
PDFrys-nr-7e-schemat-tablicy-ktlowni-tk.pdf
PDFrys-nr-8e-schemat-tablicy-sceny-tzs.pdf
PDFrys-nr-9e-schemat-tablicy-i-pietra-tp1.pdf
PDFrys-nr-10e-tablica-klimatyzacji-i-wentylacji-tkg.pdf
PDFrys-nr-11e-rzut-parteru-inst-elektr-oswietlenia.pdf
PDFrys-nr-12e-rzut-parteru-inst-elektr-gniazd.pdf
PDFrys-nr-13e-rzut-pietra-inst-elektr-oswietlenia.pdf
PDFrys-nr-14e-rzut-pietra-inst-elektr-gniazd.pdf
PDFrys-nr-15e-rzut-piwnicy-inst-elektryczne.pdf
PDFspecyfikacja-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-elektrycznych.pdf
Projekt - instalacje sanitarne
PDFopis-techniczny-instalacje-sanitarne.pdf
PDFrys-nr-is1-rzut-piwnicy-instalacja-co.pdf
PDFrys-nr-is2-rzut-parteru-instalacja-wod-kan-hydrantowa.pdf
PDFrys-nr-is10-przekroj-instalacji-wentylacji-a-a.pdf
PDFschemat-wymiarowania-ksztaltek-wentylacyjnych.pdf
PDFspecyfikacja-techniczna-instalacje-sanitarne.pdf
PDFrys-nr-is3-rzut-parteru-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co.pdf
PDFrys-nr-is4-rzut-pietra-instalacja-wod-kan.pdf
PDFrys-nr-is5-rzut-pietra-instalacja-wentylacji-klimatyzacji-co.pdf
PDFrys-nr-is6-aksonometria-wody.pdf
PDFrys-nr-is7-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej.pdf
PDFrys-nr-is8-rozwiniecie-kanalizacji-sanitarnej-podposadzkowej.pdf
PDFrys-nr-is9-rozwiniecie-instalacji-co.pdf
Projekt - konstrukcje
PDFK-1 Rzut fundamentów rys. zamienny.pdf
PDFK-2 Rzut stropu nad parterem rys. zamienny.pdf
PDFK-3 Rzut stropu nad I piętrem rys. zamienny.pdf
DOCkomprachcice-sok-2016-pw.doc
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-drewna-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-wykaz-stali-profilowej-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-1.xls
XLSKopia budynek-sok-komprachcice-zestwienie-stali-zbrojeniowej-2.xls
PDFrys-nr-4-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFrys-nr-5-elementy-konstrukcyjne-konstrukcja-sok-komprachcice-2016-10-18-model.pdf
PDFRysunek wzmocnienia więźby dachowej po wycięciu kleszczy.pdf
PDFWykaz stali profilowej.pdf
Projekt - zamienny wentylacji
PDFIS1. Rzut parteru - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFIS2. Przekrój A-A - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFIS3. Przekrój B-B - Wentylacja nawiewno-wywiewna.pdf
PDFKarta doboru rekuperatora.pdf
XLSKopia LISTA CZĘŚCI WENTYLACJI.xls
DOCXMetryka wentylacja.docx
DOCOpis wentylacja.doc
PDFSchemat wymiarowania kształtek wentylacyjnych.pdf
PDFWIDOK 3D.pdf
Szkic wiaty tymczasowej
PDFSzkic usytuowania wiaty tymczasowej.pdf
PDFSzkic wiaty tymczasowej zaakceptowany.pdf

WYJAŚNIENIE nr 1 PDFwyjasnienie 1.pdf

EDYTOWALNE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: DOCedytowalne załączniki do SIWZ.doc

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: PDFInformacja z otwarcia.pdf

UNIEWAŻNIENIE: PDFuniewaznienie.pdf
 

 

Wersja XML