Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w 2020 roku do obiektów Gminy Komprachcice - UNIEWAŻNIENIE

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
DOCXoświadczenie o przynalezności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx
 

PDFogłoszenie.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowa.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:  PDFunieważnienie.pdf
 

Wersja XML