Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.: 1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Lipowej w Osinach”, 2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś, także w okresie rękoj

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań pn.:

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  na ul. Lipowej w Osinach”,

2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  w pasie drogi wojewódzkiej  nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś,

także w okresie rękojmi i gwarancji obejmujących zadania

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf

Dokumentacja obrazująca zakres robót budowlanych znajduje się pod adresem:

1. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  na ul. Lipowej w Osinach” – https://bip.komprachcice.pl/3826/1922/budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-na-ul-lipowej-w-osinach.html

2. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  w pasie drogi wojewódzkiej  nr 429 i 435 Wawelno – Polska Nowa Wieś – https://bip.komprachcice.pl/4022/1922/budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-w-pasie-drogi-wojewodzkiej-nr-429-i-435-wawelno-polska-nowa-wies.html

DOCedytowalne załączniki.doc

DOCXwyjaśnienie 1.docx
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 15.01.2020.pdf
PDFzmiana SIWZ.pdf
PDFprojekt umowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 27.01.2020.pdf

PDFwniosek-o-przedłużenie-terminu-związania-ofert.doc.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML